słowa kluczowe: Cywilizacja, społeczeństwo, władza.
Cywilizacja Polska - dyskusje2012.01.17 08:28

Imperium Cywilizacji Polskiej (2)

 

Od stworzenia świata

 

 Bóg stworzył świat w uporządkowany sposób. Czyli zgodnie z Prawami Bożego Porządku. Te Prawa staramy się poznać – zarówno drogą doświadczeń mistycznych, jak i drogą poznania naukowego.


 


Stopniowo je poznajemy  i odkrywamy, ale droga do pełnego poznania jest jeszcze bardzo długa. To, że nauka kieruje się tylko fragmentarycznym rozumieniem praw wskazuje np. niedawno zaobserwowane zjawisko przejścia  komety przez koronę słoneczną; gdyby temperatura korony słonecznej miała wielkość o jakiej zapewniali nas naukowcy – nie powinien zaistnieć ślad po tej komecie. Tymczasem kometa  „przebiła się” na drugą stronę. Niepewna, jak widać, jest nasza wiedza, a wnioskiem jest stwierdzenie, że umysł ludzki nie jest w stanie dostarczyć jednoznacznie pewnych usystematyzowań.

 

Czy podobnie szokujące zjawiska mogą pojawić się w sferze teologicznej naszych wyobrażeń o świecie?

(Świadomość (o tym w dalszej części opracowania), jest tworem tego świata i może prowadzić do ułudy.)

 Nie jest to wykluczone; obie drogi  poznania nie mogą tylko prowadzić do sprzecznych wniosków.

 

Prawo Boże

 

Jakie jest Prawo Boże? (Inaczej można to określić jako Boży Porządek).

Biorąc pod uwagę spostrzeżenia tyczące nauki – można wątpić w zdolność samodzielnego ustalenia; bardziej wiarygodne wydaje się korzystanie z wskazań – objawień.

 

Znamienne są słowa Chrystusa, który powołując się na Prawo wskazał, że jego podstawą  jest przykazanie: „będziesz miłował Pana Boga swego ze wszystkich sił, ze wszystkiej duszy swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego”.

 

To prawo może być traktowane jako objawione.

 

Czy Prawo Miłości zostało ustanowione przez Chrystusa?

Trudny problem teologiczny, gdyż Chrystus, jako Logos – Słowo Boże, uczestniczył w stworzeniu świata. Jednak w swej ludzkiej postaci istniał w określonym miejscu i czasie jako Syn Boży.

Czy Syn przeciwstawia się woli Ojca i wprowadza nowe prawo?

Tak nie jest, co potwierdza On sam : Jan 5.30 Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, Który mnie posłał”.

 

Nie jest zatem tak, że Prawo Miłości zostało ustanowione przez Chrystusa - Człowieka i od czasu Jego obecności na ziemi obowiązuje; to prawo jest obecne od początku stworzenia, a Chrystus je ponownie przywołał wśród ludu, który chciał to prawo odrzucić (zastąpić – Dekalogiem?).

 

Możliwa jest zatem droga rozwojowa narodów oparta na Prawie Miłości , ale bez kontaktu z  nauczaniem Chrystusa czasu bytności na ziemi.

 

Wskazanie Drogi  można porównać do sytuacji, gdy we mgle ludzie znaleźli się ludzie na rozstaju dróg i Chrystus wskazuje im tę właściwą. Jednak nie można twierdzić, że nie było takich, którym Droga Chrystusa była przedłużeniem ich własnej, wcześniejszej drogi.

 

 Prawo Miłości – można tak twierdzić, jest Prawem Bożym i to jest podstawą nauki Chrystusa, a objawieniem dla ludzi. Bo uświadomienie tego przekracza możliwość samodzielnej obserwacji.

 

Uznając Prawo Miłości pozostaje  pytanie, kogo uznać za bliźniego.

 

 

Całość opracowania będzie dostępna na portalu polacy.eu.org

Wykorzystanie tej publikacji w różnych aspektach – tylko za zgodą autora z uwagi na potrzebę uniknięcia zafałszowań idei.

Autor nie rości sobie praw i roszczeń innego typu.

 

CDN.

 

 
 

 

2582 odsłony średnio 5 (2 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Temperatura a ciepło (energia) 
Piotr Świtecki, 2012.01.17 o 09:45
zjawisko przejścia komety przez koronę słoneczną; gdyby temperatura korony słonecznej miała wielkość o jakiej zapewniali nas naukowcy – nie powinien zaistnieć ślad po tej komecie

Efekt zależy nie tylko od temperatury, ale przede wszystkim od ilości ciepła, jaką może dostarczyć korona słoneczna.
Może ona mieć i milion stopni, ale jeśli nie będzie mogła przekazać wystarczającej ilości ciepła (energii), nie wykona pracy (w tym przypadku - nie przekształci materiału komety w gaz lub plazmę).
Zresztą, komu ja to mówię :))
Czy mylę się?
Jak zatem z tą kometą i koroną było? Może powołać się na jakieś źródło, link? Dojaśnić? Bo tak, jak jest teraz, to mędrkom mojego rodzaju w głowie się nie mieści. Czy tam turbanie.
Pozdrawiam.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Temperatura a ciepło (energia) 
Krzysztof J. Wojtas, 2012.01.17 o 10:36
No sprawa jest tego rodzaju, że został "przykryta" m- bardzo niewiele informacji na ten temat.
Były na blogach - gdzieś na początku grudnia. Także zdjęcia. a później nic.

Śledzę działy nauki, a mój pogląd zbiega się z maleńką grupką twierdzącą, że temperatura jądrasłonecznego - to "0".

I nie chce mi się szukać linków. To nie blog naukowy. Tylko przykład, że umysł ludzki nie może być źródłem jednoznacznie wiarygodnych informacji.
(Odnoszę to i do siebie).

PS. Jeśli masz Ty, albo inni nasi - sugestie, gdzie można jeszcze zamieścić obecną serię notek - to bardzo byłoby to wskazane.
Na S24 - nie chcą uwzględnić opcji odwołania do źródła - czyli fragmentami - można zmanipulować.
Tam nie zamieszczę.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej (2) 
Jacek, 2012.01.17 o 11:03
"Możliwa jest zatem droga rozwojowa narodów oparta na Prawie Miłości , ale bez kontaktu z nauczaniem Chrystusa czasu bytności na ziemi"
NT. Jan. 10. 30.-"Ja i Ojciec jedno jesteśmy"
10. 38. ..."Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu"
Czy nauczanie Chrystusa może być sprzeczne z nauczaniem Boga?
Bardzo niebezpieczna próba podziału.
Cytuję tylko Biblię.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej (2) 
Krzysztof J. Wojtas, 2012.01.17 o 13:52
Chyba jest odwrotnie - to ja wskazuję, że nie ma podziału - gdyż Prawo Boże - Przwo Miłości - jest podstawowe w tworzeniu świata. Jest zatem obecne od poczatku.

Twierdzenie, że ono zaczyna się od bytności Chrystusa - Syna Bożego na ziemi - jest fałszywe.
Tak, jak Syn jest w Ojcu, tak Prawo Miłości jest w świecie.
I odwrotnie.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej (2) 
Jacek, 2012.01.17 o 14:18
W którym miejscu się ono(twierzdenie) znajduje?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej (2) 
Krzysztof J. Wojtas, 2012.01.17 o 14:37
"Nie jest zatem tak, że Prawo Miłości zostało ustanowione przez Chrystusa - Człowieka i od czasu Jego obecności na ziemi obowiązuje; to prawo jest obecne od początku stworzenia, a Chrystus je ponownie przywołał wśród ludu, który chciał to prawo odrzucić (zastąpić – Dekalogiem?)."

Czy można wyraźniej?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej (2) 
Jacek, 2012.01.17 o 15:29
Czy nie jest to próba samorealizacji? Sam stawiam tezy, sam iterpretuję, sam daję odpowiedzi i rozwiązania.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej (2) 
Krzysztof J. Wojtas, 2012.01.17 o 17:03
Poszukuję pierwotnego prawa.
Zastanawiam się, co może być dla niego wskazaniem. Wychodzi, że żadną miarą człowiek, bo jego umysł jest zbyt uległy ziemskim skojarzeniom. Bo nawet mistyczny przekaz takie ociążenia ma (będzie o tym jeszcze).

Tylko Bóg może to Prawo wskazać. I na tym się opieram.

Czy może być zmieniane - tak na życzenie, albo na zasadzie - dotąd obowiązywało, a teraz nie?

to te kwestie są tu rozważane.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej (2) 
Jacek, 2012.01.17 o 17:16
Człowiek szukający Boga i Jego praw. Inaczej pragnienie poznania Boga. Dobrze to brzmi. Najlepsza byłaby wizja, nie wszystkim to jednak dane. Dążenia jakkolwiek się pochwala.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej (2) 
Krzysztof J. Wojtas, 2012.01.17 o 18:17
Problem, że "wizja", czyli przekaz mistyczny - obarczony jest takim samym błędem ludzkiej świadomości - jak droga wiedzy.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej (2) 
Piotr Świtecki, 2012.01.17 o 18:48
A Urząd Nauczycielski Kościoła? Tradycja? Przewodnictwo duchowe?
Nawet jeśli obarczone błędem, pozwalają wyjść poza nasze osobiste uwarunkowanie.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej (2) 
Krzysztof J. Wojtas, 2012.01.17 o 20:43
Mufti
Dobrze.
Ale podaj mi na jakiej zasadzie jest przekonanie, że to w KRK jest cała prawda?
Co z prawosławiem, czy koptami?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej (2) 
Piotr Świtecki, 2012.01.17 o 20:50
Nie wiem.
Daleko mi jeszcze do tego, żeby być katolikiem.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej (2) 
Krzysztof J. Wojtas, 2012.01.17 o 21:06
Też szukam odpowiedzi.
Dlatego nie rozwazam, do jakiej grupy dołączyć, ale jak realizować naukę Chrystusa i jaki to ma wpływ na tworzenie się wspólnot relgijnych.

Z kolei wspólnota taka nie może twierdzić, że ma prawo do zmian tego, co legło u podstaw wspólnoty, bo to staje się inną wspólnotą.

Czy ma prawo odwoływać się do starej nazwy?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej (2) 
Leszek, 2012.01.17 o 14:39
Ciekawy temat: prawo miłości. Czasem przeciwstawiano prawu miłość, na zasadzie nic nie musisz ale chciej, darmo dawaj bo darmo otrzymałeś.

Myślę, że Prawo Boże -- przy założeniu, że ten świat w obecnym kształcie jest tworem Boga -- zawiera się w Stworzeniu, do którego należy także świadomość. Więc, jeśli tak, to świat bilologiczny polega także na zjadaniu się nawzajem i agresji. Czy jest to kara dla Stworzenia za grzech? Kara dla tysięcy pokoleń? A przecież Biblijny Jahwe mści się jak chłopi pod Słomnikami, tylko do 11go pokolenia :-) Proszę mnie źle nie zrozumieć. To trudne tematy i najczęściej najzdolniejsi nawet apologeci chrześcijańscy się na tym wykładają po całości w starciu z ateistami. Trzeba się z nimi będzie uporać zanim wyjdziemy głosić światu.

Myślę, że Prawo Miłości o którym Pan pisze to ZADANIE dla nas od naszego Dobrego Boga by być jasnością w ciemności, by wyzwalać Miłością i Prawdą z tego świata, którego panem jest Szatan. Ale tu pytanie czemu Bóg dopuszcza by Szatan miał nad nami władzę. Wielu czyni tu zarzut, że Bóg taki jest mało współczujący. Z tymi zarzutami będziemy się musieli uporać. Jest to też ryzyko inkorporowania tez teologicznych do programu społeczno-politycznego. Ale może warto się z tym zmierzyć. W końcu dla człowieka wierzącego Prawo Boże jest najważniejsze.

gratuluję odwagi za podjęcie tematu i przeprowadzenie wywodu. Będzie ciekawa dyskusja.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej (2) 
Piotr Świtecki, 2012.01.17 o 14:41
Prawo Miłości o którym Pan pisze to ZADANIE dla nas od naszego Dobrego Boga

Brawo!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej (2) 
Krzysztof J. Wojtas, 2012.01.17 o 17:07
Te kwestie będą w następnych dwóch notkach - znacznie głębiej niż to Pan ujął.
Na pewno znajdzie Pan odpowiedź i to rozszerzoną względem swoich przemyśleń.

Cieszę się z zainteresowania.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej (2) 
Leszek, 2012.01.17 o 17:23
ja tu nawet nie próbowałem ujmować tematu tylko sygnalizuję, że to nie taka prosta sprawa. Trzymam kciuki.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej (2) 
Jacek, 2012.01.17 o 19:21
Śpiewamy:

Bóg jest Miłością
Zbawieniem darzy
I kocha bardzo
Mnie, dziecię swe.

Dla tych co...-"Bóg taki jest mało współczujący"
Ludzie zagubieni. Podajmy im rękę.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
podobna tematyka
Krzysztof J. Wojtas
Imperium Cywilizacji Polskiej (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Polska Racja Stanu. cd. (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Wartości bez katolicyzmu bazą odnowy? (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Katolicyzm bazą odnowy? (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
CP a C. Chińska i Katolicka (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
CP. Obyczaj i prawo (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Metody manipulacji (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
CP. Definicja Miłości (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
CP. Honor i grzech (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Linki, cytaty, nowiny:
Panslawizm czy Cywilizacja Słowiańska?
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑