słowa kluczowe: Cywilizacja, społeczeństwo, władza.
Cywilizacja Polska - dyskusje2012.01.15 17:56

Imperium Cywilizacji Polskiej

 

Cywilizacja Polska - wersja 2.o (in stato nascendi)

 
Uwagi przedwstępne
 

 

W zasadzie bardziej odpowiadałby temu cyklowi tytuł „Polska Idea Cywilizacyjna”, ale znając „inteligencję” niektórych blogerów – dokonaliby skrótu do pierwszych liter tytułu. Stąd niezbyt chwytliwe ujęcie, ale , po namyśle, nawet lepiej oddające zwartą treść.

 

Jeśli używa określenia „Cywilizacja Polska” to  z racji stwierdzenia, po wielu latach pisania „na temat”, że nasz system organizacji przestrzeni społecznej ma cechy odrębności cywilizacyjnej.

Do takiego wniosku doszedłem rok temu – i konsekwentnie to propaguję. Wszak przyznaję, że poprzednie opracowanie tekstowe (32 strony), to kompilacja tekstów powstałych w różnym czasie. Zatem – nieco niespójna i trudna w odbiorze, acz zawierająca wszystkie najważniejsze spostrzeżenia.

 

Obecna wersja, powstała po roku i uwzględnia sporo zastrzeżeń i uwag jakie przez ten rok się pojawiły. Pracuję nad nią od początku grudnia i dalej należy ją traktować jako „in stato nascendi”. Jest jeszcze kilka kwestii, którym chciałbym nadać lepszą formę, lepsze uzasadnienie, bądź rozwinąć wątki.

 

Mimo szerszego ujęcia – ta wersja liczy koło 16 stron. Komasacja na pewno wpłynęła na styl – nieco szarpany.

Być może należałoby jeszcze trochę nad tym popracować – będę to robił na bieżąco.

Całość w pierwszej kolejności znajdzie się na portalu  polacy.eu.org zamieniając dotychczasową wersję.

 

Mimo znacznego skrócenia są fragmenty pisane kursywą, które uważam za poboczne względem prezentacji idei; są jednak potrzebne, jako wyjaśnienie stanowiska. Całość będzie liczyła około 10 notek.

 

Wstęp

 

Czy, a jeśli tak, to jakie wartości wnosi kultura polska do dziedzictwa światowego?

Czy i jak różnimy się od innych społeczeństw?

 

Na te pytania starałem się znaleźć odpowiedź. Ich podsumowaniem jest stwierdzenie:

 

wartości niesione przez polskość są na tyle odrębne, że należy je rozważać w kategoriach odrębności cywilizacyjnej.

 

Początki

 

Czym jest cywilizacja?

To zestaw wartości, które komplementarnie określają zasady współżycia dużych społeczności (także narodów) regulując wszystkie dziedziny życia.

 

 

Prof. Koneczny, prekursor badań tej dziedziny, a o kilkadziesiąt lat wyprzedzający sobie współczesnych,   rozróżnienia cywilizacyjne oparł o 5 czynników, stanowiących o istotnych wartościach jakie leżą u podstaw organizacyjnych społeczności ludzkich. Są to:

·        dobro – obejmujące dziedzinę moralności,

·        prawda – obejmująca poznanie zarówno przyrodzone (wiedza) jak i nadprzyrodzone (wiara),

·        zdrowie – określające stosunek człowieka do cielesności, zarówno własnej jak i cudzej,

·        dobrobyt – związany z działalnością gospodarczą i stanem majątkowym jednostki i społeczeństwa,

·        piękno – stanowiące o artystycznej stronie działalności człowieka i jego wrażliwości estetycznej.

 

W ramach tych wyznaczników określił 7 sposobów organizacji społeczeństw i nazwał je cywilizacjami. W poszczególnych cywilizacjach mogą przy tym powstawać nieco różniące się organizacje społeczeństwa nazwane kulturami.

 Cywilizacje zwalczają się, a powstanie stabilnego tworu synkretycznego jest niemożliwe. Jeśli powstaje - ma zawsze najgorsze cechy systemów pierwotnych.

Symbioza możliwa jest tylko między kulturami tej samej idei cywilizacyjnej.

(Zafascynowany pracami prof. Konecznego dokonałem kompilacji tego dzieła i opublikowałem je m.in.  w postaci 4 notek  w cyklu „Cywilizacje”. Tamten  tekst powstał ponad 10 lat temu i przy zamieszczaniu go na blogu  pojawiły się refleksje, które  znalazły swój wyraz w postaci 5 notki uzupełniającej).

Z czasem wykrystalizowały się wątpliwości dotyczące  jednoznaczności pojęć uznanych za fundamentalne. Są one bowiem słuszne, (i to wykażę), ale tylko przy uznaniu za jedynie prawdziwe praw Cywilizacji Łacińskiej (wg systematyki prof. Konecznego).

 

Konieczne stało się poszukiwanie faktycznej bazy odniesienia dla wspomnianych wartości. To zaś wymusiło potrzebę bardzo głębokich przemyśleń.

 

Całość opracowania będzie dostępna na portalu polacy.eu.org

Wykorzystanie tej publikacji w różnych aspektach – tylko za zgodą autora z uwagi na potrzebę uniknięcia zafałszowań idei.

Autor nie rości sobie praw i roszczeń innego typu.

 

CDN. 
 

 

2508 odsłon średnio 5 (4 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej 
Piotr Świtecki, 2012.01.15 o 18:11
Może zamiast "idea" - "paradygmat"?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
[...] 
Jacek, 2012.01.15 o 18:49
(Proszę o nie rozsyłanie łańcuszków, spamu i innego śmiecia. Pozdrawiam, Mufti Turbanator)
(Piotr Świtecki 2012.01.15 18:47)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć   ocenzurowany
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej 
Krzysztof J. Wojtas, 2012.01.15 o 20:17
Przed chwilą próbowałem dodzwonić się do ciebie z pytaniem, czy masz namiar tel. lub mailowy na Marka.
Chetnie skorzystam z pomocy przy stylizacji.

Próbowałem dzisiaj, ale to wymaga dystansu, aja nie bardzo jestem w stanie się skupić na stylu, gdy widzę jeszcze braki merytoryczne.
A chciałbym , aby tu było "gniazdo" idei.

Zacząłem umieszczać notki - bo chyba jest zapotrzebowanie. Na nE - są pierwsi chętni do włączenia się.

Natomiast uwagi; każda pojedyncza i szczeółowa jest ważna, ale wymaga ode mnie odwrócenia uwagi od całości - analizy, czy nie będzie tosprzeczne z jakimiś skojarzeniami. Dlatego wolałbym "tak po wsiem".
Zwłaszcza, że wtedymogą się nasunąć jakieś dodatkowe skojarzenia i rozwinięcia.
NP. Twoje uwagi wskazują na potrzebę rozwinięcia w kierunku lepszego objaśnienia umocowania idei cywilizacyjnej w strukturze stanowienia zasad funkcjonowania społeczeństwa.
Aż się prosi też rozwinięcie porównawcze roli elit w różnych systemach.
To jeszcze wymaga pracy.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej 
Leszek, 2012.01.16 o 10:37
Można i Konecznym. Mądry człowiek, choć przypdakiem złoty wiek Polski przypadł na XVI w kiedy to dominowały idee reformacyjne.

Moja obserwacja naszego narodowego ducha mówi mi tak:
dobro – z jednej strony i szlachta i chłopi całymi wiekami wyznawali ideę 'beneficium' czyli dobre jest to co daje korzyść. Szlachta robiła to co dawało jej korzyści ze strony księcia; chłop -- generalnie to co się opłacało. Ale... kiedy na poważnie zainteresowano się wiarą w XVI w., bywały odruchy wręcz odwrotne: zwalnianie chłopa z pańszczyzny, sprzeciw wobec różnych miar w karaniu chłopa i szlachty. Więc efekty chrztu Polski przyszły chyba dopiero w 600 lat po chrzcie. Ale przyszły i to one zdeterminowały to kim teraz jesteśmy.
Mądrzy kolejnymi setkani tragicznych lat możemy teraz powiedzieć, że dobre jest to co służy bliźniemu, bo służy i mnie. Ale dobre czasem jest i to, co robię by się bronić przed agresorem. Dobre dla mnie i dla ludzi sobie powierzonych. Ale i dobre dla agresora, bo dobro bierze się ze sprawiedliwości. Za przestępstwo jest kara. Postępowanie ukarane ma mniejsze szanse znaleźć chętnych naśladowców. Obowiązujące idee religijne czynią w tym względzie okropne zamieszanie. Co innego moja dusza i chowanie w sobie nienawiści i chęci odwetu, a co innego zdecydowana obrona i kara za łamanie zasad.
Szerzej na ten temat w kilkudziesięciostronicowym opracowaniu Etyka Transcendentna, które popełniłem w ub. roku. Wysłać panu? Zamieścić tu?

prawda –
rzeczywiście, Polacy od dawna wykazywali się chęcia poznawania, stąd Kopernik, Maria Curie itp. Dość wcześnie założony uniwersytet, sławna na całą Europę Akademia Rakowska, dająca początek ideom Locke'a, Newtona i Jeffersona... o czym mało który Polak wie.
I choć sceptycznie patrzę na katolicyzm, to jednak sama popularność kultu maryjnego świadczy o czymś zdrowym: nie bawimy się w fundamentalistów czczących jakąś księgę, tak jakby spadła z nieba, ale jesteśmy otwarci na gnozę Boga, na przeżycie mistyczne, a nasz polski racjonalizm (niestety ograniczony do elit) jest tym narzędziem dyscyplinującym poznawanie Prawdy, które potrafi ową gnozę (gnoisis=poznanie) dobrze zinterpretować.
Choć i niestety jest pewnikiem, że Polak i przed szkodą i po szkodzie głupi. i coś z tym trzeba robić także na poziomie wychowania, oficjalnie ghłoszonych wartości.

zdrowie – i tu jest pies pogrzebany. "nikt się nie dowie jako smakujesz aż się zepsujesz; ile cię trzeba cenić ten tylko się dowie, kto cię stracił." ZDECYDOWANIE pod tym względem nasza cywilizacja jest UŁOMNA i musimy coś tu zmienić. W z/z wynika też, niestety, że Polak (nie)zawsze jest mądry po szkodzie, więc i zdrowie jest zazwyczaj w ruinie ok. 50tki. Stosunek do cielesności jest niezrównoważony. Od małego młodzież lubi się urżnąć tak, by się film urwał. Lubią się 'sponiewierać' To jakaś forma eskapismy połączona z masochizmem. Mam wrażenie że wypływa z jakiegoś potężnego dysonansu płynącego z niespójności wtłaczanych nam do głów wartości.

dobrobyt – tradycyjnie powiązany i mylony w Polsce z pojęciem dobra. Efekt postępującej judaizacji naszej mentalności. Może i bierze się z biedy, a ta z wojen, przegranych. A te biorą się z ... jakiegoś pomylenia na poziomie postrzegania prawdy. Dążenie do dobrobytu na skróty i za wszelką cenę to krótkowzroczność i efekt zaniku więci międzypokoleniowych. Kolejna pilna sprawa do naprawy w sferze idei. To paradoks, bo Polak jest generalnie pracowity.

piękno - uj nas siłą rzeczy jest one powiązane z naturą. Polak oderwany od wsi traci wewnętrzną harmonię, co się objawia np. męczacym i pełnym fałszu mruczeniem zamiast śpiewu a także brakiem gustu w noszoych ciuchach i przyrządzanym pożywieniu. Polskość powinna wrócić na wieś, bo ją czuje a miasto ją niszczy.

to tak na sam początek. Już sobie ostrze zęby na więcej. pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej 
Krzysztof J. Wojtas, 2012.01.16 o 10:55
Rozumiem, że temat wzbudza zainteresowanie. To ważne.

Etyka Transcendentna - na kilkadziesiąt stron....

No, ja dążę do do max. skrócenia wyjaśnień. Jedny z celów, jakie sobie postawiłem, to nie opisywać etyki, a wskazać xódło - skąd się bierze pojęcie etyki.

Jestem zainteresowany tematem, ale pozostawiam Pana decyzji przesłanie tekstu - do czasu zapoznania sie z cała ideą CP.
Bo może okazać się, że Pana opracowanie jest rozwinięciem jednej z myśli tego tekstu. Teraz jest zaś czas na ustalenia wartości poczatkowych, a nie rozważań szczegółowych.

Piszę tonie, aby krytykować. Przeciwnie - aby wspólnie szukać źódeł. A już tytuł mówi, że jest to uszczeółowienie pewnej opcji ideowej.

Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej 
Leszek, 2012.01.16 o 14:40
ok, to tak zrobię, przerobię początek opracowania i dostosuję go do zasady, że najpierw o źródłach i zasadach naczelnych a potem o szczegóółach. Powinienem późnym wieczorem lub jutro rano zamieścić i poddać pod dyskusję. Proszę się nie martwić, o ile zdołałem poznać Pana idee na NE to myślę, że to będzie w tym samym nurcie. Zresztą, jeśli wyznaczniki jakiegoś wspólnego mianownika polskości ostatniego tysiąca lat istnieją w wymiarze cywilizacyjnym, i jak rozumiem w jakimś ujęciu uniwersalnym jako propozycja dla "świata", to one istnieją obiektywnie i dadzą się odkryć przez wielu ludzi, którzy się zgodzą, że tak to widzą, albo dadzą się przekonać, że jest tak a nie inaczej. Myślę, że podjął się Pan bardzo ważnego zadania. Jak już idee podstawowe zostaną sformułowane (oczywiście odkryte a niekoniecznie stworzone) to przyjdzie pora na zalecenia praktyczne a to się wiąże z programem społeczno-politycznym i staraniami o przejęcie władzy. Więc sprawa poważna i czasu mało. życzmy sobie powodzenia.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej 
Krzysztof J. Wojtas, 2012.01.16 o 18:59
Dokładnie.
Ja nie mam zadnych pretensji, że jestem twórcą idei CP; ona istnieje - została wypracowana trudem mysli naszych przodków.
Jakie prawo do jej zawłaszczenia? To, że się ją rozumie?

Natomiast - ci co rozumieją - winni realizować i wzbogacać poprzez dostosowywanie do obecnych warunków.
Nie ma jednego mądrego.

Jest tylko świadomość, że będą tacy, którzy będą chcieli zamanipulować. Stąd konieczność zapewnienia sobie prawa do kontroli tematyki. To jednak winni robić wszyscy rozumiejący. Dlatego idea musi być jasna, abyłatwo było porównać poglądy z tą ideą.
Inaczej - pojawi się zwyczajowy, sterowany wrzask.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej 
Jacek, 2012.01.16 o 11:18
Prawdę się odkrywa a nie tworzy. Pokora i cierpienie wcale nie zwalnia nas od szukania prawdy i sprawiedliwości. Czyli ukarania winnych.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej 
Leszek, 2012.01.16 o 14:41
nikt tu nie postuluje tworzenia prawdy, a co do pozostałych uwag to także sie zgadzam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej 
Jacek, 2012.01.16 o 18:23
Nie kieruąc do nikogo aluzji, dobrze wiedzieć, że takie zdanie istnieje. Jestem zwolennikiem dyskusji, polemiki, krytyki ale kostrukytwnej, budującej i dającej nadzieję na lepszą przyszłość.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
podobna tematyka
Krzysztof J. Wojtas
Imperium Cywilizacji Polskiej (2) (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Polska Racja Stanu. cd. (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Wartości bez katolicyzmu bazą odnowy? (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Katolicyzm bazą odnowy? (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
CP a C. Chińska i Katolicka (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
CP. Obyczaj i prawo (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Metody manipulacji (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
CP. Definicja Miłości (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
CP. Honor i grzech (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Linki, cytaty, nowiny:
Panslawizm czy Cywilizacja Słowiańska?
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑