GPS · Idee · 2022.09.08 00:24

Pierwotne zawłaszczenie w libertariańskich traktatach


Libertarianie z zasady samoposiadania, z prawa każdego człowieka do samego siebie, wywodzą wszelkie prawa własności. Jeśli mam prawo do samego siebie, to mam prawo do wszystkiego, co sam zrobię. Mam też prawo do dóbr naturalnych, które zmieszam z moją pracą. Mam też prawo do wszystkiego, czym się z innymi wymienię tym, co jest moje, na to, co jest ich, za obopólną zgodą.  czytaj dalej »
38 odsłon  (brak ocen)


GPS · Idee · 2022.08.07 01:27

Informacja jest ważniejsza niż materia!


Rozważania futurologiczne
Współ­cze­śnie ka­pi­ta­li­za­cja firm softwarowych, czy ogól­niej ope­ru­ją­cy­ch da­ny­mi, je­st więk­sza niż ka­pi­ta­li­za­cja firm hardwarowych. Co­raz wię­cej za­ra­bia się na pi­sa­niu pro­gra­mów kom­pu­te­ro­wy­ch, w tym gier, ro­bie­niu fil­mów, mar­ke­tin­gu, ope­ro­wa­niu da­ny­mi niż na prze­my­śle czy rol­nic­twie. Do­bra nie­ma­te­rial­ne ro­sną w ce­nie w po­rów­na­niu do ma­te­rial­ny­ch.  czytaj dalej »
83 odsłony  (brak ocen)


Polska · 2022.06.07 17:58 GPS
   

Zjednoczenie Polski z Ukrainą

Były prorosyjski prezydent Ukrainy Janukowycz stwierdził: „Obecne zbliżenie sytuacyjne Ukrainy z Polską może w końcu doprowadzić do powstania nowego państwa, ponieważ Ukraina całkowicie scali się z Polską”.  czytaj dalej »
165 odsłon  (brak ocen)


Polska · 2022.06.01 15:16 GPS
   

Regaty na Wiśle

Na Wiśle można pływać. Można się nawet ścigać. Jak wiadomo tylko martwe ryby płyną z prądem. To jest przysłowie polityczne. Płynąć z prądem, to znaczy być politycznym konformistą. A żeglarze nie tylko potrafią płynąć pod prąd, ale też i pod wiatr! W tym wiatr historii...  czytaj dalej »
126 odsłon  (brak ocen)


Polska · 2022.05.24 19:13 GPS
   

Dlaczego niektórzy Polacy powtarzają narrację Putina?

Powtarzanie kremlowskiego przekazu to najczęściej głupota wynikająca z bezrefleksyjnego ulegania propagandzie. Jest to sączone w niektórych polskich portalach internetowych. To nie zawsze musi być płatna robota. Wytłumaczę mechanizm tego zjawiska.  czytaj dalej »
143 odsłony  (brak ocen)


Polska · 2022.05.19 01:30 GPS
   

Neon24 – polskojęzyczny portal Kremla

Ryszard Opara, właściciel portalu Neon24 takie wyraża poglądy w kwestii wojny, którą toczy Rosja na Ukrainie – cytuje jego słowa (pisownia oryginalna):  czytaj dalej »
263 odsłony  (brak ocen)


Idee · 2022.05.12 00:04 GPS
   

Duże grzechy i małe grzeszki

Są ludzie, którzy wierzą we wcielone zło i nazywają je szatanem. Jeśli nie wiedzą co jest przyczyną zła, to zwalają to na szatana. Oddalają od siebie odpowiedzialność. Zastępują brak odpowiedzi postaciami fantastycznymi. Nie umiem czegoś wyjaśnić? A, to pewnie jakiś byt nadprzyrodzony jest wyjaśnieniem.  czytaj dalej »
169 odsłon  (brak ocen)


Idee · 2022.05.07 04:39 GPS
   

Propaganda wojenna.


O tym, dlaczego na wojnie wolno kłamać...
Są ludzie, w tym politycy i blogerzy, którzy powtarzają propagandę Putina. Robią to w imię prawdy, bo oni nawet najgorszą prawdę cenią wyżej niż korzystne kłamstwa. Kolaborują Rosją w imię swoich zasad.  czytaj dalej »
193 odsłony  (brak ocen)


Idee · 2022.04.23 16:04 GPS
   

Państwo to... - w końcu musicie się tego dowiedzieć!

Państwo to aparat przemocy mający monopol na stosowanie siły na danym terytorium. Państwo to organizacja ludzka, jej kierownictwo, sprzęt i budynki oraz ludność i terytorium, którym ta instytucja zawładnęła siłą i utrzymuje w poddaństwie, stosując terror i przemoc.  czytaj dalej »
197 odsłon  (brak ocen)


Cywilizacja Polska - dyskusje · 2022.04.09 01:54 GPS
   

Kolaboranci

Ruscy bardzo dbają o to by wychowywać sobie kolaborantów w każdym kraju. Oni zaczynają od tego, że po opanowaniu jakiejś wsi czy miasta, szukają kolaborantów, którzy choć trochę ich poprą. Nie inaczej jest w Polsce.  czytaj dalej »
233 odsłony  (brak ocen)


 str. 1 z 170 starsze »
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2022   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑