słowa kluczowe: Kossecki, Marian Mazur, aksjomat, aksjomatyzacja, aksjomatyzacja nauk, cybernetyka, doc. Kossecki, dowód, obiekt elementarny, obiekty, pojęcia, polska szkoła cybernetyczna, przyszłość, relacje, socjocybernetyka, sterowanie, system, zbiory.
Idee2014.11.16 08:50 08:53

Aksjomatyzacja nauk. Wstęp do cybernetyki ogólnej

 

Notatki z seminarium doc. Kosseckiego, Warszawa 30 IX 2014 r.

 
Po wakacjach doc. Kossecki rozpoczął nowy cykl seminariów, poświęcony socjocybernetyce. Na początek określenie obszaru zainteresowań i definicje pojęć.
 
Arystoteles używał pojęcia cybernetyki jako sztuki sterowania okrętem i społeczeństwem.

Cybernetyka sformalizowana zaczęła się rozwijać w czasie wojny, zwłaszcza na polu obrony przeciwlotniczej - problem pościgu (trafienia w ruchomy, mogący dynamicznie zmieniać kierunek i prędkość, cel).

Jedynak ma to do siebie, że musi mieć oparcie w otoczeniu - w czasie wojny nie przyjmowano ich na pilotów myśliwców i dowódców bombowców, zmuszonych samodzielnie podejmować decyzje.
Aksjomatyzacja wymaga definicji pojęć i przyjęcia pojęć pierwotnych (tj. niedefiniowalnych; określenie ich zachodzi „na podstawie opisu literackiego”). [tu kłania się realizm teoriopoznawczy i zdrowy rozsądek, a nawet gdzieś tam, w ostatnim rzędzie, widać kłaniających się Sokratesa z Arystotelesem. MT]

Wymóg dowodów twierdzeń.

Podejście realistyczne: za aksjomaty przyjmuje się rzeczy oczywiste.
Natomiast w idealizmie teoriopoznawczym aksjomaty przyjmuje się dowolnie. To drugie może dotyczyć także opracowywania danych empirycznych:
α - prawdopodobieństwo odrzucenia hipotezy prawdziwej (5% lub 1%)
β - prawdopodobieństwo odrzucenia hipotezy fałszywej
Zatem empiryczne weryfikacje nadal oparte są o arbitralne prawdopodobieństwa.

Mamy zatem:
  • obiekty elementarne;
  • relacje między nimi;
  • zbiory.

Mamy też 8 aksjomatów rozróżniających obiekty od relacji (by odróżniać je przynajmniej w ramach jednego badania).

Zbiór relacji to struktura.
Zbiór obiektów to substancja.
Równość dotyczy relacji, tożsamość - relacji i obiektów.

Funkcje, których zmienną jest funkcja, nazywamy funkcjonałami - znowu dzieło Polaka, Banacha.
Fizyka, fizykalna teoria przyczynowości: stany (elementów) świata (zbioru, systemu) są zależne (spowodowane) tym, co było w przeszłości. Czyli stan s w chwili t' jest spowodowany zbiorem wcześniejszych stanów:

s {t', s[-∞, t']}


Cybernetyka: stan świata w chwili t' jest zależny nie od przeszłości, ale od tej chwili oraz funkcji zbioru stanów świata od tej chwili do nieskończoności:

s {t', s[t', +∞]}

W cybernetyce przyczyną jest cel lub zbiór stanów przyszłych [co kojarzy się ze średniowieczną „przyczyną celową” MT]

Metacybernetyka to synteza obu podejść.

Przede wszystkim badamy relacje (nie wchodzimy do środka obiektów /elementarnych/), ale to oczywiście jest kwestią konwencji badania („elementarność” nie jest immanentną, ontologiczną cechą obiektu, ale zależy od badacza).

Indoktrynacja to programowanie ideologiczne, a nie poznawcze.

Podstawą działania Stolicy Apostolskiej jest realizm.
System to zbiór obiektów elementarnych i relacji między nimi.

Relacje dzielimy na abstrakcyjne i energomaterialne. Relacje abstrakcyjne bada logika, matematyka. Energomaterialne fizyka i cybernetyka.
Relacje dzielimy również na bierne i czynne. Bierne, jeśli nie ma między obiektami przepływu energomaterii (statyka). Czynne, nazywane w cybernetyce sprzężeniami, jeśli między obiektami przepływ energomaterii zachodzi (systemy dynamiczne).

Pojęcia pochodne to pojęcia definiowane.

Klasyczne dzieło z obszaru cybernetyki: Norbert Wiener „O sterowaniu i łączności w zwierzęciu i maszynie” (Nowy Jork 1948).
Ojciec Wienera urodził się w Białymstoku.

Cybernetyka, choć miała być interdyscyplinarna, od razu ze wzgl. na zastosowania podzieliła się na:
  1. techniczną (najszybciej się rozwijała, m. in. automatyka);
  2. biologiczną;
  3. społeczną.

Mechanika kwantowa nie dysponuje żadnym wzorcem, jest tylko modelowaniem empirii.
Maszyny są deterministyczne, ludzie probabilistyczni - co utrudnia stosowanie cybernetyki. Poza tym ludzie mają swoje interesy (są autonomiczni - maszyny są co najwyżej samosterowne).

System autonomiczny może się sam sterować i w pewnym zakresie przeciwdziałać utracie tej sterowności (w niektórych dostępnych online kopiach filmu „Prekursor” ta znajdująca się na początku definicja została wycięta).
 
 
Zalecane lektury:
J. Kossecki: Metacybernetyka (uwaga: w tabeli na str. 55 wiersz poświęcony logice jest niepotrzebny!)
M. Mazur: Cybernetyczna teoria układów samodzielnych (WNT 1966)
J. Kossecki: Nacjokratyzm (w przygotowaniu) 

3556 odsłon średnio 4,5 (4 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Aksjomatyzacja nauk. Wstęp do cybernetyki ogólnej 
Marek Stefan Szmidt, 2014.11.16 o 18:25
Szanowny Panie Piotrze,
zdania pana Koseckiego nie podzielam, uważając, - dla przykładu - iż nie istnieją "rzeczy oczywiste", tylko falsyfikowalne, lub nie, lecz przyznaję 5 punktów za publikowanie teorii spornych i dyskusyjnych, wykraczajacych poza to, "co oczywiste" :-)
Rożnorodność opinii i twierdzeń jest niezbedna do rozwoju cywilizacyjnego, co udowadnia praktyka ewolucji, gdzie z wytworzonych mutacji przetrwają tylko te, które zdolne są do adaptacji w zastanym środowisku.
Reszta obumiera, lub się nie namnaża, podobnie jak obumierają niesprawdzone w praktyce teorie (np. panów Koseckich)...
Nadal uważam, iż marnuje Pan swoją dociekliwość na tych seminariach, lecz szanuję Pański wybór, czego dowodem jest powyższa ocena.
pozdrawiam Pana serdecznie
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Aksjomatyzacja nauk. Wstęp do cybernetyki ogólnej 
Piotr Świtecki, 2014.11.16 o 19:19
Dziękuję za ocenę (nie tylko tę wyrażoną gwiazdkami) i za cierpliwość :) Od Pana Docenta można się uczyć nie tylko tego, co potem udaje się zawrzeć w notatkach... Również o sobie się można trochę dowiedzieć ;)
Kłaniam się!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Aksjomatyzacja nauk. Wstęp do cybernetyki ogólnej 
Marek Stefan Szmidt, 2014.11.16 o 19:31
Szanowny Panie Piotrze,
Akurat reprezentuję dużo lepsze źródło wiedzy o samym sobie, do którego nauki pana Docenta się nie umywają :-)
Pozdrawiam serdecznie
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Aksjomatyzacja nauk. Wstęp do cybernetyki ogólnej   
Wczar, 2014.11.17 o 16:53
Jest niewielki problem :-) Docent zakłada determinizm, co jest sprzeczne z badaniami nad układami dynamicznymi ze sprzężeniem zwrotnym, które spełniają odwzorowanie logistyczne
x --> kx(1-x) Lorenza. Takie układy zachowują się chaotycznie w pewnych warunkach. Przekonuje mię hipoteza K.R.Poppera o istnieniu skłonności odpowiedzialnych za niezdeterminowane zachowanie się rozbudowanych układów, tłumaczących też paradoksy dynamiki kwantowej.
Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Aksjomatyzacja nauk. Wstęp do cybernetyki ogólnej 
Marek Stefan Szmidt, 2014.11.17 o 17:36
Szanowny Panie,
problem poruszony przez Pana jest na tyle głęboki, iż proponuję rozwiniecie go w osobnej notce.
Osobiście ciekawi Mnie rozwiniecie hipotezy Poppera
pozdrawiam Pana serdecznie
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Aksjomatyzacja nauk. Wstęp do cybernetyki ogólnej   
Wczar, 2014.11.17 o 18:21
Spróbuję, choć kontekst teorii jest bardzo obszerny i nie wiem czy zdołam syntetycznie i zrozumiale wyłożyć istotę sprawy.
Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Aksjomatyzacja nauk. Wstęp do cybernetyki ogólnej 
Marek Stefan Szmidt, 2014.11.17 o 18:27
Szanowny Panie,
dobry skrót jest lepszy od braku wiedzy :-)
pozdrawiam Pana serdecznie, czekając na ten ciekawy wpis :-)
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Aksjomatyzacja nauk. Wstęp do cybernetyki ogólnej 
Piotr Świtecki, 2014.11.17 o 21:18
Również bardzo proszę przynajmniej spróbować - takie "zanęcenie" pozostawione bez rozwinięcia byłoby postępkiem iście niechrześcijańskim ;-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑