słowa kluczowe: Kossecki, Marian Mazur, aksjomatyzacja, aksjomatyzacja nauk, cybernetyka, doc. Kossecki, dr Marian Mazur, entropia, gender, obiekt elementarny, pojęcia pierwotne, polska szkoła cybernetyczna, relacje, sterowanie, system, wywieranie wpływu, zbiory.
Idee2014.12.12 19:23 23:10

Aksjomatyzacja nauk, wstęp do cybernetyki ogólnej - cd.

 

Notatki z seminarium doc. Kosseckiego, Warszawa 14 X 2014 r.

 
Pojęcia pierwotne, historia cybernetyki, podstawowe definicje.
 
Pojęcia pierwotne:
  • obiekty elementarne
  • relacje
  • zbiory

Bycie obiektem elementarnym nie jest cechą immanentną (ontologiczną), jest jedynie nadawana pod kątem zastosowania w danym badaniu.

Cybernetyka jest nauką o sterowaniu. Ze swej natury interdyscyplinarna, ze względu na zastosowania podzieliła się na techniczną (informatyka, automatyka), biologiczną (biocybernetyka) i humanistyczną (społeczną).

Aby ustalić, jakim procesom jesteśmy poddawani, warto czytać roczniki statystyczne: przede wszystkim parametry demograficzne, ale także gospodarcze.
Umowną datą powstania cybernetyki jest rok 1948. Wydano wtedy książkę Wienera (na zdjęciu) O sterowaniu w zwierzęciu i maszynie. Marian Mazur stworzył polską szkołę cybernetyczną; książki: Cybernetyczna teoria układów samodzielnych (rok wyd. 1966), Jakościowa teoria informacji (1970), Cybernetyka i charakter (bestseler z 1976, jednak zawierający sporo błędów; współcześnie proponowana jest też nieco inna terminologia, jak „system autonomiczny” zamiast „układ samodzielny”). Teoria systemów autonomicznych Mazura pozwala przewidzieć zachowanie ludzi, nieprzewidywalnych z prawdopodobieństwem równym 1.

Nauki biologiczne są metadziedziną nauk społecznych. Gender - przeciwstawianie płci biologicznej płci społecznej - to zwiększanie entropii systemu, a zatem osłabianie go.
Sterowanie to wywieranie celowego wpływu na określone zjawiska.*) Cel może mieć charakter progresywny a. postępowy (gdy chodzi o rozwój badanego systemu), albo regresyjny (regresywny), gdy chodzi o dezorganizację, niszczenie tego systemu.
Systemy sterowania społecznego również mogą być progresywne lub regresyjne (terminologia znajdująca się już w Cybernetyce kultury doc. Kosseckiego). Sterowanie regresyjne to niszczenie struktury, stosowane w walce w stosunku do przeciwnika (np. przez wojsko).
Szczególnym przypadkiem jest proces sterowania stacjonarny: celem jest utrzymanie istniejącego stanu rzeczy (przykład: Bizancjum).

Kod to sposób zapisu programu. Steruje program, nie kod. Odnosi się to także do „materiału genetycznego”.
Proces sterowania to:
  • obiekt sterujący
  • obiekt sterowany
  • cel
  • metoda

W wypadku opisu procesów sterowania ważny jest program, czyli cel i metoda. Inaczej mówiąc, programem jest obraz celu i obraz metody.

Obiekt sterujący musi dysponować programem procesu sterowania i mieć wpływ na jego realizację. Musi mieć również przewagę informacyjną lub energomaterialną.

Metoda polega na wysyłaniu bodźców informacyjnych lub energomaterialnych. W cybernetyce sterowanie odbywa się poprzez oddziaływanie o. sterującego na o. sterowany, przyczym obiekt sterujący nazywać będziemy (po mazurowsku) organizatorem.

Definicja manipulacji: jest to taki rodzaj sterowania ludźmi, którego program (cel lub metoda) jest ukryty przed obiektami sterowanymi (manipulowanymi).
  1. Nie należy mylić sterowania z manipulacją.
  2. Manipulowanie nie zawsze jest regresyjne.

(Do zastanowienia: czym jest nauczanie i wychowywanie? MT)
W cybernetyce rozpatrujemy dowolne systemy, przy czym system to zbiór obiektów elementarnych i relacji między nimi.
Zbiór obiektów nazywamy substancją systemu, a zbiór relacji - jego strukturą.

Wszystko, co nie należy do systemu, nazywamy jego otoczeniem.

Oddziaływanie otoczenia na system nazywamy bodźcem.

Oddziaływanie systemu na otoczenie nazywamy reakcją.

Mazur wprowadził definicję reaktywności: r = R / B. Po przekształceniu: R = B * r, czyli: reakcja dowolnego systemu to iloczyn bodźca i jego (systemu) reaktywności.
Ludzie mają różne reaktywności na różne typy bodźców, dominanty (najczęściej występujący przypadek) są różne w różnych narodach.

Skuteczną obroną przed sterowaniem regresyjnym może być bierny opór (p. Mahatma Gandhi). Natomiast manipulacji przeciwdziała jej uświadamianie.

Oddziaływanie propagandowo-wychowawcze nie wszystko pozwala z ludźmi zrobić. 
 
*) Aksjomatyzacja daje jasność w kwestii co zakładamy, a co udowadniamy. Por. błędną definicję mazurowską: „sterowanie to wywieranie pożądanego wpływu na określone zjawiska” - wyróżniono termin należący do poddziedziny.
Zalecana lektura: Metacybernetyka doc. Kosseckiego (dostępna obecnie online w formatach PDFDOC). 

3047 odsłon średnio 5 (3 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Aksjomatyzacja nauk, wstęp do cybernetyki ogólnej - cd. 
Marek Stefan Szmidt, 2014.12.13 o 00:20
Szanowny Panie Piotrze,
nareszcie konkrety, a nie fluktuacje kwantowe - a więc 5 pkt
:-)
pozdrawiam Pana humanistycznie
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑