słowa kluczowe: II RP, Józef Kossecki, Kossecki, Piłsudski, cybernetyka, cywilizacja polska, cywilizacja łacińska, doc. Kossecki, historia, nauka o cywilizacjach, nauka porównawcza o cywilizacjach, psychopatologia środków antykoncepcyjnych.
Historia2014.09.21 08:16 09.22 07:48

Cywilizacja łacińska

 

Notatki z seminarium doc. Kosseckiego, 17 VI 2014 r.

 
Najkrócej: cywilizacja łacińska spełnia pozytywnie wszystkie sześć wyróżników cywilizacyjnych.
 

Cywilizacja łacińska to:


W Polsce międzywojennej było ok. 30% mniejszości narodowych. Wiodącą rolę miał odgrywać naród polski (to nie jest dokładnie łacińskość!) Natomiast obóz Piłsudskiego nie chciał tak stawiać sprawy i za priorytet stawiał interes państwa. Uważał, że wojsko jest podstawową kuźnią kadr aparatu państwowego (również w wojsku odsetek mniejszości wynosił ok. 30%). Nawet po zamachu majowym szefem wojska był wojskowy, a nie cywil - jak obecnie (choć wymóg cywilnej kontroli nad armią ma swoje pragmatyczne uzasadnienie).
Marszałek nie lubił biurokracji - był niebizantyjski. Na dokumencie utworzenia nowego stopnia i swojej nań nominacji napisał po prostu: „stopień marszałka Polski zatwierdzam i przyjmuję”.
Stosował metody turańskie, ale z wysokiej półki. Nie czerpał żadnych korzyści osobistych, nawet gdy już był dyktatorem (miał np. tylko jedne spodnie - źródło: gen. Rómmel; stąd słynne „harmonijki marszałkowskie”).
Piłsudski nie podporządkowywał się ostrzeżeniom o zagrożeniu osobistym: „Jakbym raz uległ ochronie, byłbym już zawsze ich niewolnikiem”.
 1. Monogamiczna, nierozerwalna rodzina;
   
 2. Historyzm (opanowanie czasu, prowadzące do znajomości i rozumienia historii w stopniu pozwalającym podejmować decyzje dotyczące przyszłości);
   
 3. Stosunek do prawdy: wytworzone pojęcie prawdy obiektywnej (realizm teoriopoznawczy);
   
 4. Prawo prywatne zdecydowanie oddzielone od publicznego (władze państwowe - władca, biurokracja - nie mają prawa mieszać się do prywatnego życia obywateli, ani podporządkowywać swoich stanowisk państwowych własnym interesom. Ostatnio przy okazji „afery taśmowej” naruszono prawo do prywatności urzędników. W cywilizacji bizantyńskiej byłoby to jak najbardziej właściwe; tam wszystko jest polityką);
   
 5. Źródłem prawa, socjologicznie rzecz ujmując, jest wola społeczeństwa (niekoniecznie jednego narodu - może ono być wielonarodowe, jak Polska międzywojenna; w Polsce przedrozbiorowej źródłem prawa była wola decyzyjnej części społeczeństwa - szlachty - ok. 10%, a na Mazowszu nawet 20% z tym, że głównie była to szlachta zaściankowa, ziemiaństwo stanowiło około 0,5%);
   
 6. Istnienie świadomości narodowej (Koneczny podkreślał, że warunkiem powstania tej świadomości jest spełnienie poprzednich wyróżników).

Społeczności zróżnicowane cywilizacyjnie wykazują skłonności do rozpadu. W warunkach pokoju można nimi sterować bizantyńsko, ale w razie problemów zachodzi turanizacja.
Wojna zawsze wpływa na osłabienie cywilizacji łacińskiej. Marszałek Piłsudski dopuszczał tylko tyle cywilizacji łacińskiej, by faktyczny stan wojny informacyjnej nie zniszczył państwa [tak, jak współcześnie Putin]. Podobnie później postępował Churchill. Wojna turanizuje.

Od rewolucji Cromwella łacińskość Wielkiej Brytanii stoi pod znakiem zapytania (Anglia zaczęła budować imperium).
Definicja Petrażyckiego & Piętki: naród to naczelny związek różnokrewny, obejmujący swymi funkcjami wszystkie dziedziny życia.

Cywilizacja łacińska jest pluralistyczna. W tym sensie można mówić o jej pokrewieństwie z cywilizacją żydowską.
Teologia narodu: Sł. Boży Stefan kardynał Wyszyński, św.  Jan Paweł II.
Chrystus: „idźcie i nauczajcie wszystkie narody”.

Naród, podobnie jak rodzina, jest niezastąpiony.

Geneza cywilizacji łacińskiej


Proces formowania c.ł. zaczął się od procesów poznawczych, tj. w cywilizacji grecko-ateńskiej, ale prawdopodobnie Grecy jeździli po „software” już do kapłanów egipskich. Po powrocie owi mędrcy nauczali publicznie. Wiedza w starożytnym Egipcie była wykorzystywana praktycznie i do sterowania ludźmi, natomiast mędrców greckich interesowała prawda sama dla siebie, dostępna dla wszystkich (bez prawdy cywilizacja łacińska się nie utrzyma).

Następnie Republika Rzymska, z prawem podporządkowanym etyce.

Trzeci stopień tworzenia cyw. łacińskiej: Kościół wprowadził etykę katolicką. Niezależność Kościoła od państwa, konieczność etycznego postępowania osób publicznych, oraz katolicki uniwersalizm [i chyba też personalizm - dop. MT].

W miejsce niszczonego bizantynizmu może wejść turańszczyzna - dlatego musimy wspierać łacińskość.

[na następnej stronie znajdują się clipy YouTube z rejestracją seminarium oraz lista zalecanych lektur]
 

str. 1 z 2   następna strona »
5158 odsłon średnio 5 (2 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
linki, cytaty, nowiny
najwyżej oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑