słowa kluczowe: Chiny, Józef Kossecki, Rosja, Ukraina, bieżączka, cywilizacja turańska, doc. Kossecki, mongołowie, motywacje witalne, naród, nauka o cywilizacjach, nauka porównawcza o cywilizacjach, sterowanie międzynarodowe, turańszczyzna.
Historia2014.05.19 23:03 23:19

Cywilizacja turańska - repetytorium

 

Notatki z seminarium doc. Kosseckiego. Warszawa, 8 IV 2014 r.

 
Sprawy bieżące: Ukraina. Cywilizacja turańska (z elementami socjocybernetyki).
 
Na przykładzie Ukrainy widać, że Rosja nauczyła się wojny psychologicznej. W konfrontacji energetycznej Rosja nie miałaby szans z Unią Europejską i USA, ale za plecami Rosji stoją Chiny. Chiny w tym roku pod względem udziału w sterowaniu międzynarodowym wyprzedzą Stany Zjednoczone; dzieje się to tym szybciej, że udział USA szybko maleje.

Chiny to najstarsza z żywych cywilizacji. Jest to cywilizacja laicka. Chiny i Watykan prowadzą politykę w perspektywie stuleci. Chiny są autonomiczne. Odwoływanie się do nich ma w obecnej sytuacji sens co najwyżej jako do rozjemcy.
Rewolucja kulturalna była wynikiem rozpanoszenia się biurokracji chińskiej.

Jak daleko sięga naród ukraiński? Zobaczymy. Jak na razie ruchy odśrodkowe nie powstają na terenach kiedykolwiek należących do Rzeczypospolitej.

Cywilizacja turańska


Prawo prywatne rozrasta się i pochłania prawo publiczne. Etyka, jeśli w ogóle, odgrywa rolę najwyżej w życiu prywatnym. Państwo traktowane jest jak własność władcy. Źródłem prawa jest wola władcy.

Nazwę tę nadał Koneczny. Pochodzi ona od Niziny Turańskiej, będącej kolebką tej cywilizacji: olbrzymie obszary stepowe preferowały hodowlę. Koń umożliwiał stosunkowo szybkie pokonywanie odległości i tworzenie się większych organizmów państwowych. Imperium mongolskie (Dżyngis-chana) rozpościerało się od Pacyfiku do Chin północnych/środkowych i Bugu. Było organizacyjnie i cywilizacyjnie najwyższym stadium cyw. turańskiej. Oparte na wojsku, całkowicie zmilitaryzowane: powszechny i stały obowiązek służby wojskowej; od dziecka w rodzinie uczono polowania - to podstawowa zaprawa wojskowa - i posługiwania się bronią. Władcy nie bali się swoich obywateli (wszyscy obywatele mieli broń!), w przeciwieństwie do naszych obecnych władców/okupantów. Feudał mongolski, administrator w czasie pokoju, był zarazem dowódcą jednostki wojskowej (wasal miał obowiązek na wezwanie natychmiast stawać do służby). System dziesiątkowy.
Podbici mieli płacić podatek (haracz) i dostarczać na wezwanie odpowiednią ilość żołnierzy. Obciążenia były na ogół znośne, ale nieposłuszeństwo srogo karane. Nie narzucano żadnej ideologii ani religii - pełna, faktyczna tolerancja. Żadnej indoktrynacji; istniała tylko jedna szkoła gwardyjska (gwardia Wielkiego Chana), ok. 10 tys. żołnierzy (tumen).
W wywiadzie zatrudniani byli kupcy chińscy i mongolscy (wykorzystanie do wywiadu handlu zagranicznego!) Korzystano z pisma chińskiego jako szyfru. Zbierano wszelkie dane.
Mongołowie nie rozwijali własnej gospodarki. Rozwijają się, póki podbijają. Bez podbojów - gniją.

Cywilizacja turańska - socjocybernetycznie


Cywilizacja turańska jest o tyle ciekawa, że może powstawać spontanicznie na dowolnych obszarach i w społeczeństwach, które zbyt długo utrzymują się z wojny, np. imperium Hitlera albo USA (Guantanamo).

Gdy kultura społeczna rozkłada się i przestaje działać podstawowe ciśnienie normatywne, musi zacząć działać motywacja witalna (a przynajmniej jej groźba).

Socjocybernetycznie cyw. turańska jest najprostsza, oparta na motywacjach witalnych:
1. podtrzymanie życia;
2. przekazanie życia;
3. walka o pozycję w stadzie;
4. walka o pozcyję dla stada.

 

7733 odsłony średnio 5 (1 głos)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Cywilizacja turańska - repetytorium 
Krzysztof J. Wojtas, 2014.05.20 o 08:25
Jak już pisałem: Kossecki jedynie przedstawia idee Konecznego nie dając własnych rozszerzeń i porównań.

Z moich uwag:
1. Doktryna katolicka jest strukturalnie prawie tożsama z doktryną chińską.
Można twierdzić, że została z Chin zapożyczona przez jezuitów w XVi w.

2. Turańszczyzna jest mutacją systemu chińskiego. To najbardziej rozwinięte jedynowładztwo. Wykorzystany system chiński przez Dżingis Chana (który był mandarynem) i znał zasady systemu.


Podsumowując: jedynie system filozofii personalistycznej, którego jedyną wersją pozytywną realizowaną w praktyce (bo negatywne to mutacje judaistyczne), jest Cywilizacja Polska.

A odnośnie katolicyzmu. To wielka idea, podobnie jak chińska. Są niewielkie różnice, ale też różnią się "zabezpieczeniami" przed degeneracją.
System chiński ustępuje personalizmowi i dlatego w XVII w wystąpiła cywilizacyjna zapaść. Potrzeba było 400 lat na regenerację. To był czas doktryny katolickiej - niewykorzystany na przemianę mentalna ludzkości.
Obecnie doktryna katolicka weszła w stadium zapaści. Możliwe jest odbicie "od dna", ale to szybko nie nastąpi.

Dlatego, moim zdaniem, wyjściem jest Doktryna Polska - to największa idea, która może stać się wzorem dla zmian mentalnych i przemian organizacyjnych całej ludzkości.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - repetytorium 
Piotr Świtecki, 2014.05.20 o 09:13
Dziękuję za komentarz.
Tak, trzeba pamiętać, że Chiny przeżyły ogromny kryzys po zetknięciu się z ekspansywnym Zachodem i dopiero teraz "dochodzą do siebie".
Turańszczyzna różni się od cywilizacji chińskiej istnieniem etyki (w sferze prywatnej) i jej rozdzielnością od prawa, oraz jak mi się wydaje istnieniem i sporym znaczeniem biurokracji.
+polacy.eu.org
+polacy.eu.org
Jak widać w turańszczyźnie etyka jest zaniedbywalna, w przeciwieństwie do chińskiej nie jest ona również nośnikiem ideologii.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - repetytorium 
Krzysztof J. Wojtas, 2014.05.20 o 09:31
Słuszna jest teza Konecznego, że etyka (w jego, albo też katolickim rozumieniu), nie występuje w sferze publicznej turańszczyzny.
Prywatnie - rób jak uważasz, ale publicznie - wykonuj polecenia zwierzchności.
W zasadzie - identycznie jest w Chinach; pisałem o swoich obserwacjach. Etyka - istnieje, ale tylko, nie tyle prywatnie, co w obrębie rodziny.

Ani tu, ani tu - etyka nie jest nośnikiem ideologii.Przeciwnie - to publiczna etyka wynika z ideologii.

Biurokracja: w chinach stworzono system mandaryński. Rosja - to oprycznina.
Pisałem o różnicach.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - repetytorium 
Piotr Świtecki, 2014.05.20 o 10:15
Zaraz, zaraz... W turańszczyźnie jest w ogóle coś takiego, jak "etyka"? Zrozumiałem, że nie. Że etyka jest co najwyżej w najdalej posuniętej atrofii.
Natomiast w cyw. chińskiej jak najbardziej jest.

Co do porównania/różnic systemu mandaryńskiego i opryczniny, bardzo proszę o podanie namiarów na ten tekst, z chęcią go sobie odświeżę.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - repetytorium 
Krzysztof J. Wojtas, 2014.05.20 o 11:56
Uwagi o opryczninie są w Cywilizacji Polskiej - charakterystykach innych systemów.

Koneczny wyraźnie stwierdza, że etyka jest w sferze prywatnej - stąd w turańszczyźnie nie ma religii "państwowej". Poddani mogą sobie tworzyć własne systemy etyczno-religijne. Wolno im, pod warunkiem wykonywania poleceń władcy.
Dlatego , jak pisałem, z turańskim Rosjaninem można całą noc pić, śpiewać duszoczypatielnyje dumki, a rano przyjdzie prikaz - zastrzelić - to zastrzeli.

U Chińczyków - brak jest empatii w sferze publicznej. Też o tym pisałem.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - repetytorium 
Piotr Świtecki, 2014.05.20 o 12:52
Tak, o tych Chińczykach pamiętam - nie ma to jak przykład z życia wzięty.

A nasi profesorowie i p. Wrzodak najwyraźniej nie odrobili lekcji, pisząc list otwarty do wujaszki Putina +wrzodakz.neon24.pl

Pozdrawiam!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - ukrywanie kanalów sterowniczych 
MatiRani, 2014.05.20 o 17:10
...
Rewolucja kulturalna była wynikiem rozpanoszenia się biurokracji chińskiej....

Powyzsze stwierdzenie to absolutna BZDURA!

"Rewolucja" kulturowa byla systematycznym, zaplanowanym i kontrolowanym niszczeniem pamieci narodowej Chin w celu wyhodowania Nowego Chinczyka, nieobarczonego pamiecia o swej wspanialej przeszlosci. Na polecenie szajki z Wall Street ORAZ banksterów z The City, przy pomocy zydowskich doradców obecnych na dworze Mao, mordowano i wyniszczano co wartosciowszych Chinczyków, tak jak Niemcy nazi czy Zydokomuna sowiecka czynila to w Polsce.

Znów, pod plaszczykiem cybernetycznej analizy, Kossecki ukrywa kanaly wladzy i systemy sterowania makro.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - ukrywanie kanalów sterowniczych 
Piotr Świtecki, 2014.05.20 o 17:34
Doskonale, że możemy poznać zdanie odrębne.
Czy można prosić o jakieś uzasadnienie, przedstawienie sposobów, jakimi Wall Street i The City wpływało na sytuację w Chinach?
Czy te wpływy wykluczają wpływ dbającej o siebie biurokracji, o których wspomniał pan docent?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - ukrywanie kanalów sterowniczych 
Paweł Tonderski, 2014.05.20 o 17:50
Może na wojny opiumowe też wpływali banskterzy, tak aby Chińczyków zjednoczyć we wspólnej sprawie w walce z angielskim zyskiem, który z tego handlu czerpali, który był wymierzony w Chińczyków. A czy to co czynili Japończycy z Chińczykami było zaplanowanym przez banksterów spiskiem, a czy opuszczenie Chińczyków przez Amerykę na rzecz Sowietów i chińskich komunistów też było tym spiskiem?

Podobną sytuację mieliśmy w Polsce... Nas też sprzedano a potem zdradzono przy stołach dyplomatycznych, w białych rękawiczkach.

Czy po to potem przenoszono przemysł do Chin, aby ich wzmocnić, czy aby im zaszkodzić?

Czy Mandaryni w Chinach to nie jest nadal kasta rządząca setkami milionów swoich rodaków, czy Mandaryni nie traktowali tak samo Chińczyków jak komuniści chińscy?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - ukrywanie kanalów sterowniczych 
MatiRani, 2014.05.20 o 17:57
Klasa rzadzaca Polska od 45 do...( dzisiaj? ) nie jest "klasa", jest raczej grupa psychopatów sterowana zzwewnatrz i oparta glównie na pasozydach - nikt tego nie moze zaprzeczyc, nieprawdaz? Procentowo wsród sterujacych Polska jest duzo wiecej koczowników niz Prawdziwych Polaków.
To jedno.

Co do uzasadnien, to zródla sa glównie po angielsku, niestety. Dlatego Zenek wszystko wie, a Panu trzeba wszystko tlumaczyc jak mulowi na miedzy.
;-)

Gdyby ktos jeszcze byl zainteresowany, to poszukam zródel i podam.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - ukrywanie kanalów sterowniczych 
Piotr Świtecki, 2014.05.20 o 22:14
Może przynajmniej odpowie Pan na pytanie "czy te wpływy wykluczają wpływ dbającej o siebie biurokracji, o których wspomniał pan docent?" Z góry dziękuję.

(A tu znalazłem archiwalny wpis Mati Raniego +solotruth.polacy.eu.org poniekąd w temacie. Wydawało mi się, że wszystkim rządzą bruneci - przecież widać, nie? - ale może to jednak rzeczywiście Żydzi?)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - ukrywanie kanalów sterowniczych 
MatiRani, 2014.05.21 o 00:33
Te wplywy PROWOKUJA, stymuluja i organizuja dzialanie "biurokracji" .
Administracja tylo administruje wedlug wytycznych nadawanych przez rzad - a rzad to byl Mao Tse Tung czy Ze Dong, w mysl "centralizmu demokratyczego" wladca absolutny tejze biurokracji.
Podobnie jak Hitelorowi podsunieto mu pomysly i dostarczono pomocy finansowej oraz intelektualnej.
***
Israel Epstein, drugi z prawej, pierwszy rząd, stoi przed Mao. Później został ministrem zaopatrzenia (finansów), bardzo silnej pozycji w rządzie w erze praktycznie bezgotówkowej. Na prawo od niego jest inny żyd, także pod przykrywką dziennikarza.
+wolna-polska.pl
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - ukrywanie kanalów sterowniczych 
Piotr Świtecki, 2014.05.21 o 08:06
Czyli jednak p. docent miał prawo stwierdzić, że Rewolucja Kulturalna była dziełem, i była podjęta w interesie, biurokracji?
A tych stojących za wszystkim Żydów może po prostu pominął, jako oczywistą oczywistość. Ok? No, chyba że takie pominięcie to antysemityzm...
Pan docent uczy prostych ludzi, podstawowych mechanizmów społecznych, od podstaw. Doniosłość i wszechmoc Żydów nie każdy i nie od razu jest w stanie pojąć i przyjąć. Tylko najsilniejsze i najświatleszje, najbardziej otwarte umysły sobie z tym radzą.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - ukrywanie kanalów sterowniczych 
Krzysztof J. Wojtas, 2014.05.21 o 08:50
Nie masz racji Ty i nie ma racji i Mati-Rani.
Rewolucja kulturalna to rozgrywka wewnętrzna frakcji władzy w Chinach.
Czy Mao - miał powiązania z hasbarą? Może, ale to mało ważne.
Moim zdaniem - wpływy żydowskie w Chinach są wyraźnie zawyżone i z tej racji można twierdzić, że Mati jest członkiem hasbary, który celowo chce wykazać wszechptęgę judaizmu.
;-))) ale tak to wygląda.

Czy Rewolucja Kulturalna była w interesie biurokracji?
Na pewno nie, gdyż przedstawiciele biurokracji byli najzacieklej zwalczani.
Wpływ judaizmu na Chiny jest minimalny, a obecnie próbuje się go wyolbrzymić celem rzekomego sprawstwa chińskich zmian, które doprowadziły do marginalizacji judaizmu w świecie.

Ta marginalizacja - wydaje się określeniem śmiesznym wobec potęgi USA i UE. Tyle, że z kręgu wpływów wyszły właśnie Chiny (to oni mają w kieszeni USA i Europę), Indie, Amerykę południową, a w samych USA Latynosów jest kilkadziesiąt procent i niedługo będą w większości.
W sumie - wpływy judaizmu maleją i tylko u nas mają przełożenie na zniewalanie Polaków.
Ale wraz z upadkiem USA - będzie "trudna rola Żydów w Polsce".
Tak więc Twoje uwagi są błędne. Ta opcja szybko przegra.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - ukrywanie kanalów sterowniczych 
Piotr Świtecki, 2014.05.21 o 09:07
"...że Mati jest członkiem hasbary, który celowo chce wykazać wszechpotęgę judaizmu" - też mi to raz po raz przychodzi do głowy. Sprowadzanie każdej kwestii do tupania na Żydów, rozbrajanie kolejnych wątków dyskusji, mało lotne wtręty ad hominem. Ale czy zaraz mam być właśnie takim, jak Żydzi oczekują, antysemistą, i widzieć w Matim "starszego brata"? Nie. Zakładam, że szczerze i autentycznie jest sobą - z całym dobrodziejstwem inwentarza. I chcę się nauczyć także z nim rozmawiać owocnie.
Pozdrawiam! I dziękuję za wyrażenie zdania, które wymagało postawienia na szali autorytetu i zaryzykowania nawiedzonych oskarżeń ze strony niektórych Kolegów.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - ukrywanie kanalów sterowniczych 
MatiRani, 2014.05.22 o 00:01
Poniewaz po angielsku niet, no to po francuzku odrobina ciekawych refeksji o konflikciej judaizm-katolicyzm:
+medias-presse.info

Nie mial racji Kossecki, bo masakra Chinczyków byla w interesie Banksterów i Korporatokracji, czyli sil, których on nie dostrzega, jakby byl slepy!
Pan Kossecki uczy , owszem , dobrze uczy myslenia, ale z pewnych, mi nie znanych powodów, pomija najwazniejsza sile sterujaca konfliktami. Moze to dobrze, bo nie kazdy moze to pojac...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Cywilizacja turańska - głupoty wyssane z palca 
Hanys, 2014.05.20 o 20:45
O czym to teraz rozmawiamy? O cywilizacji turańskiej, o "starożytnych" Chinach?

Przeciez Chiny to państwo stosunkowo młode, którego historia jest zręczną kompilacją średniowiecznej historii Europy, Rosji, Japonii, Azji...
B.ciekawe spojrzenie na ten temat, oparte na przemyśleniach N.A.Morozowa i moskiewskiej szkoły krytyków chronologii (A.Fomenko & G.Nosowski) prezentował swego czasu śp. Eugen Gabowitsch, skądinąd też Rosjanin z urodzenia, patrz: +buntefarbe.stormpages.com

Jak wielkie są przekłamania nt. historii Chin, świadczy choćby przykład "wielkiego muru chińskiego" (to mega-idiotyczne przedsięwzięcie budowlane Mao Tse Tunga, podchwycone przez europejskich idiotów-historyków) czy przykład "wynalazków chińskich", do których większość obecnych gamoni zalicza np. wynalezienie prochu strzelniczego, ponoć ileś tam tysięcy lat temu. Chińczycy wynaleźli proch czarny? Jego podstawowe składniki to saletra potasowa (lub sodowa), siarka i węgiel drzewny. Niestety większość dzisiejszych gamoni i matołków wierzy w to bezgranicznie. A to przeciez bujda na resorach, stworzona bodajże w roku 1956 (już po II WŚ) przez Anglików! W Chinach nigdy nie było odkrywkowych złóż saletry czy siarki. Złoża te były natomiast w Egipcie, koło Pragi (czeskiej) i na Zakaukaziu. Więc jak Chińczycy mogli wynaleźć coś na podstawie czegoś, czego nigdy nie mieli w łapkach? Polecam te banalnie proste pytania pod rozwagę szanownych dyskutantów.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - głupoty wyssane z palca 
MatiRani, 2014.05.22 o 00:31
No fajnie. Hanys na mescalu. Kiedys przedawkuje...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - głupoty wyssane z palca 
Hanys, 2014.05.22 o 18:36
Zajrzałeś chociaż do podanego przeze mnie linku i próbowałeś coś zrozumieć, choćby co 5-te zdanie? Niech no zgadnę. Nie przeczytałeś tego, bo j.niemiecki jest dla Ciebie barierą nie do pokonania i nawet dopalacze nic tu nie pomogą.

A może zaglądałeś do książek i/lub artykułów takich ludzi jak np. Uwe Topper, Heribert Illig, Eugen Gabowitsch, Wilhelm Kammeier, Gleb Nosowskij, Anatolij Fomenko, Gernot Geise, Morozow, Postnikow... Nie zaglądałeś? No to nie posądzaj mnie o branie prochów.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - głupoty wyssane z palca 
MatiRani, 2014.05.22 o 20:38
Meskal-meskalina to z grzybków. Pejotl. Zadne tam prochy.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - głupoty wyssane z palca 
Paweł Tonderski, 2014.05.23 o 14:43
A nie z kaktusów? Z liści kaktusów...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - głupoty wyssane z palca 
Piotr Świtecki, 2014.05.23 o 14:45
No, no, Panie Pawle, nie znałem Pana od tej strony ;-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - głupoty wyssane z palca 
Paweł Tonderski, 2014.05.23 o 14:47
Jeszcze nie raz pana zaskoczę. ;)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - głupoty wyssane z palca 
Paweł Tonderski, 2014.05.23 o 14:50
Nasz Witkacy zażywał meskalinę...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - głupoty wyssane z palca 
Piotr Świtecki, 2014.05.23 o 14:54
Ano, zażywał różne świństwa, pisał... Koniec miał niewesoły.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - głupoty wyssane z palca 
MatiRani, 2014.05.23 o 15:36
Racja. Lodyga zapewnie, bo liscie to kolce u kaktusowatych, ale nie destylowalem jeszcze, wiec nie wiem na 100%.

Natomiast efekt wiadomy - bredzi sie.
;-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - głupoty wyssane z palca 
Paweł Tonderski, 2014.05.23 o 16:45
Rodzina sekulentów to nie tylko kaktusy, które posiadają kolce zamiast liści. :)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - głupoty wyssane z palca 
MatiRani, 2014.05.23 o 16:54
Dziekuje za krytyczne spojrzenie, wiem wiecej o pochodzeniu halocynogenów roslinnych!
W Polsce mamy grzybki, nawet nasz muchomór jest pychotropowo aktywny:
+www.narkomania.org.pl
Muchomor czerwony (Amanita muscaria) to bardzo rozpowszechniony w całej strefie umiarkowanej grzyb; jest powszechnie znany i z uwagi na właściwości toksyczne – niejadalny. Jednak w niektórych rejonach dalekiej północy, a w szczególności terenach byłego Związku Sowieckiego, był używany przez plemiona zamieszkujące Syberię właśnie ze względu na te właściwości.
***
Logicznie wiec nie po meskalu sie bredzi zazwczaj tylko po muchomorkach - latwych do znalezienia w lasach od Syberii do Centralnej Europy.

pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - głupoty wyssane z palca 
Paweł Tonderski, 2014.05.23 o 17:04
A u nas w Polsce są grzybki halucynogenne, które z wyglądu przypominają takie małe grzybki psiaki. :)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - głupoty wyssane z palca 
MatiRani, 2014.05.23 o 17:20
:-) No to wszystko jasne!
Mamy powód bredzenia Hanysa - grzybki!
CBDU
;-)

Wiec troche tresci:
Znaki tego pisma znajdujemy na licznych przedmiotach odkrytych w wielu miejscach południowo-wschodniej Europy (Białego Lądu) , poczynając od miejscowości Vinca (koło Belgradu w Serbii), poprzez pozostałe kraje byłej Jugosławii, Grecję, Bułgarię , Rumunię i Węgry aż po stepy na Ukrainie, do ujścia Donu. Przedmioty te pochodzą z okresu od 7000 do 4000 p.n.e, a te dekorowane pismem Vinca pochodzą sprzed 8000 do 6500 lat. Tak się składa, że genetyka potwierdza głównie obecność w tym rejonie Europy w owym czasie ludności Staroeuropejskiej o haplogrupie I2 oraz ludności prasłowiańskiej (Scyto-Słowian) o haplogrupie R1a. Zatem można w całej pełni uznać to pismo za pierwsze pismo Słowian. Dodatkowo jak widać na załączonych obrazkach nawiązuje ono wprost do symboliki solarnej zabytków z późniejszego okresu znajdowanych nad Wisłą, Odrą i Łabą na terytorium Słowiańskiej Kultury Łużyckiej i Przedłużyckiej. Przed cywilizacją sumeryjską i minojską w południowo-wschodniej Europie rozkwitała zatem zapomniana kultura Vinča – z rozwiniętym rolnictwem, osadnictwem, a nawet własną formą pisma.
+bialczynski.wordpress.com
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - głupoty wyssane z palca 
Hanys, 2014.05.23 o 18:46
Niestety sam, bezrefleksyjnie, kopiujesz jakieś brednie. Nawet nie wiem, co w ten sposób chcesz udowodnić, bo spoza skopiowanego, wysoce idiotycznego, tekstu nie widać ani twoich poglądów ani tzw. wiedzy własnej.

W chwili wolnej postaram się to szerzej rozwinąć, zwłaszcza w odniesieniu do datowań na wyrost, pseudogenetyki, wydumanych Sumerów...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - madrosc i prawda 
MatiRani, 2014.05.26 o 02:31
Daj spokój, hadko czytac
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - głupoty wyssane z palca 
Paweł Tonderski, 2014.05.23 o 14:49
Pejot-y to jest sama natura, i to na pewno nie są prochy.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - głupoty wyssane z palca 
Piotr Świtecki, 2014.05.23 o 14:46
Halucynogeny przedawkować ciężko :-) Już bardziej ryzykowne jest toporne, wypłukujące szare komórki chlańsko.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - głupoty wyssane z palca 
Paweł Tonderski, 2014.05.23 o 14:51
Tak jak nasz bieluń. :)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - głupoty wyssane z palca 
Hanys, 2014.05.23 o 17:27
No i co z tego wynika? Wymieniliście sobie Panowie poglądy o halucynogenach. A w sprawie rozpoznania fałszerstw o "starożytnych" Chinach, "starożytnych Indiach", "starożytnym" Rzymie czy Egipcie tudzież o "cywilizacji turańskiej" nie posunęliście się ani o krok do przodu. Pozostają tylko jałowe pogawędki o zŻydach. No, tutaj to są już wybitni specjaliści, którzy mogą produkować setki stron bełkotu, bez zażywania grzybków i żucia liści.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - głupoty wyssane z palca 
Paweł Tonderski, 2014.05.23 o 17:36
Nic, nasze komentarze to tak naprawdę spam. Natomiast dyskusję na temat zafałszowania historii Chin pozostawiam tym ludziom, którzy coś na ten temat wiedzą. Mam nadzieję, że pan na ten temat przy jakiejś okazji napisze kilka słów od siebie.

ps

Chińczycy nie posiadali saletry, ale przecież istniał jedwabny szlak. Czy w takim razie z Europy nie mogła być do Chin eksportowana saletra, jeszcze przed wymyśleniem czarnego prochu w Europie?

ps2

I jeszcze jedno, słyszałem, że Japończycy też sobie przypisują wymyślenie czarnego prochu. :) A Francuzi zdobycie Monte Cassino. :)))))
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - głupoty wyssane z palca 
Piotr Świtecki, 2014.05.23 o 17:37
A Koreańczycy pierwsi wymyślili druk :)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - głupoty wyssane z palca 
Hanys, 2014.05.23 o 18:38
ps2 Ruin Monte Cassino nikt nie zdobył, ani Polacy ani Francuzi. Francuzi mają o tyle rację, że ich wojska złożone z marokańskich górali (= sk.urwy.synów, dlatego w tym roku nie pojadę do Maroka na urlop, mimo iż moi najbliżsi znajomi tam jadą i przez ponad miesiąc mnie do tego namawiali), bodajże pod dowództwem generała Alfonsa Juil, obeszli wzgórze od tyłu, forsując obronę Niemców nad pobliską rzeką. Po zdobyciu przez marokańskich przestępców wojennych przeprawy przez rzekę, spadochroniarze niemieccy ze wzgórza klasztornego po prostu się wycofali. Zaraz potem nasi rodacy, Nowozelandczycy itp. obsadzili puste ruiny. Nie drwię z krwi i potu naszych bohaterów, ale to "zdobycie", formalnie rzecz biorąc, było identyczne jak np. "zdobycie" Oświęcimia przez Ruskich czy "zdobycie" Rzymu przez Angoli.

Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - głupoty wyssane z palca 
Paweł Tonderski, 2014.05.23 o 18:49
A co z walkami w tym umocnionym rejonie i zdobywaniem poszczególnych szczytów usytuowanych wokół Monte Cassino? Czy te szczyty taj jak i cały ten rejon też obeszli Wolni Francuzi? Jak można obejść coś co się ciągnie wzdłuż całych Włoch? Dolinami to obchodzili a może wybrzeżem, a Niemcy ze szczytów się na to obojętnie przyglądali nie ostrzeliwując ich? Jak można coś zdobyć w terenie górskim nie zdobywając najwyższego szczytu położonego w tym rejonie, z którego prowadzi się ogień obronny?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - głupoty wyssane z palca 
Hanys, 2014.05.23 o 19:06
Odpowiem cytatem, dobrze?
+www.pch24.pl

Jedyna rzecz, która mi w tym artykule skrzeczy, to brak szerszego opisu prawdziwych przyczyn barbarzyńskiego zbombardowania klasztoru przez Jankesów.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - madre slowa 
MatiRani, 2014.05.23 o 18:39
Chinczycy to mloda kultura:
kobiety kultury Vinča „chodziły pięknie ubrane, podobnie jak dzisiejsze dziewczęta – w krótkich topach i mini spódniczkach. Nosiły również bransolety.”Anonimowe plemię, które żyło w okresie 5400-4700 p.n.e. na 120-hektarowej osadzie położonej w dzisiejszym Ploczniku, znało przemysł, rzemiosło, sztukę oraz obróbkę metali. W pobliżu znaleziono również prawdopodobnie pierwsze europejskie spa – studnię termalną. Zmarłych chowano na chędogim cmentarzu. Żywi z kolei spali na futrach i wełnianych „matach”, nosili wełniane, lniane i skórzane stroje i hodowali zwierzynę. Liczne znaleziska zabawek (figurek zwierząt, grzechotek i glinianych mini-garnków) wskazują na dbałość o najmłodszych.To tylko dwa przykłady tego, że kultura Starej Europy wyprzedzała o millenia sąsiednie cywilizacje, lecz została przez naukę zepchnięta w niepamięć ze względu na niezgodność z ogólnie przyjętym kanonem.

Znacznie lepsze to niz b--y H--a
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - madre slowa 
Hanys, 2014.05.23 o 18:58
Mati, czy Ty naprawdę wierzysz w to, co teraz piszesz?
Udowodnij mi, że te kobiety 8000 (= osiem tysięcy) lat temu chodziły w mini-spódniczkach i topach!
Jaki masz na to dowód, poza bełkotem, który skądś odpisałeś?

Skąd wiesz, że ktoś tysiące lat temu spał na futrze, a nie na gołym tyłku?

I w ogóle skąd się wzięły te tysiące lat?
Z obserwacji piasku, po którym chodziły niedźwiedzie albo inne futrzaki? A może z analizy ilości słojów amerykańskiej sekwoi?
A może z fusów kawy w szklance?

Ja typuję tę ostatnią metodę naukową.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - madre slowa 
MatiRani, 2014.05.23 o 19:38
Stary, przeca juz wiadomo ze lecisz na muchomorach... nie pogarszaj swojej sytuacji! Spoko! Lecz sie! To nie powinno bolec.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - madre slowa 
Krzysztof J. Wojtas, 2014.05.23 o 21:05
Gwoli wyjaśnienia pochodzenia Sumerów.
Wszelkie dane wskazują, że na jednym z wieców słowiańskich ustalono, że najgłupszych i o skłonnościach przestępczych należy wysłać na południe celem cywilizowania pojawiających się tam (południe Mezopotamii) stad koczowników prowadzonych przez bydło. Znaczy - tam, gdzie bydło znalazło pożywienie, tam szły watahy koczowników.
I tak powstała cywilizacja Sumeru.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - madre slowa 
MatiRani, 2014.05.26 o 05:58
Niestety nie wszystkich wyslano tam. Jakis przodek Hanysa pozostal wsród madrych Slowian no i masz ci babo placek. Cpie i bredzi...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - niemądre slowa 
Hanys, 2014.05.26 o 20:53
Wielu, zdawałoby się, inteligentnych ludzi, a w rzeczywistości matołków, nabiera się na takie puste słowa jak genetyka, gen, genomy, haplogrupy itp. Ja w „inżynierię genetyczną” zwątpiłem wiele lat temu po przeczytaniu wspomnień jednego z wybitnych badaczy na tym polu, Erwina Chargaffa, który przez kilkadziesiąt lat miał dostęp do najlepszych laboratoriów amerykańskich. Od tej pory wiem, że genetyka/inżynieria genetyczna to pseudonauka, która nie powinna istnieć.

Inne znane w tej „dziedzinie nauki” nazwisko to Craig Venter. Oto wywiad z nim opublikowany w niemieckim „Der Spiegel”, oczywiście w języku naszych sąsiadów zza Odry:
+www.spiegel.de
A tutaj ten sam wywiad przetłumaczony na język anglosaski, którym ponoć się posługujesz:
+www.spiegel.de

Jeśli jesteś leniem i nie będziesz chciał tego w ogóle przeczytać, zacytuję tutaj tylko jedno krótkie zdanie z wypowiedzi Venter’a:
„We want to learn what the minimum cellular components are”

Garść innych ogólnodostępnych materiałów w języku niemieckim:
+www.zeit.de
+www.wahrheitssuche.org
+www.gesundheitlicheaufklaerung.de
I w języku rosyjskim:
+otstoja.net

A tutaj czytelnym, prostym językiem naszych sąsiadów zza wschodniej granicy, opisano niektóre przemyślenia dotyczące fałszywej chronologii dziejów:
+sil2ooo.livejournal.com

Nie lubię, gdy ktoś - zamiast żwawo ruszać własną głową - chce mieć wszystko podane na tacy. Jeśli przeczytasz to ze zrozumieniem, to dobrze. Może trochę zmądrzejesz w innych dziedzinach niż tylko historia narodu hebrajskiego. A jeśli nie, to znaczy, że Twoją jedyną wyuczoną specjalizacją jest i pozostanie Żydostwo.

Podsumowując: o pseudogenetyce i lipnej chronologii co nieco napisałem.
Obiecałem jeszcze napisać o mitycznych Sumerach. Jeśli mi tylko czas i łut szczęścia pozwolą, poszukam słynnych „sumeryjskich” glinianych tabliczek na terenie dzisiejszej Serbii i o nich też napiszę. Ale jak mi nadal będziesz wymyślał od przygłupów i nałogowców, to Twoją obecność tutaj wśród dyskutantów po prostu oleję.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja turańska - mądre slowa 
MatiRani, 2014.05.26 o 22:57
Ostatnie 3 slowa to jest to!
Zdecydowanie popieram.
;-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑