słowa kluczowe: Polska racja Stanu, cywilizacje, społeczeństwo, wartości.
Cywilizacja Polska - dyskusje2013.11.16 21:15

O zasadach zakładki Polska Racja Stanu

 

Teksty do czytania

 
Na NEON24.pl rozpocząłem prowadzenie zakładki Polska Racja Stanu z uprawnieniami admina. To z racji warunków jakie trzeba spełnić, aby tam brać udział w dyskusji. O tym w tej notce "startowej"
 
Z pewnym opóźnieniem rozpoczynamy nowy projekt - moderowaną zakładkę tematyczną dotyczącą spraw istotnych. Ta dotyczyć będzie Polskiej Racji Stanu. Blisko rok jak zacząłem dopominać się, aby rozważania na temat przyszłości Polski oprzeć na fundamencie Polskiej Racji Stanu. Spotkałem się z różnymi reakcjami; cenne, że sprawa dojrzała na tyle, aby mogła powstać zakładka tematyczna. To ważna sprawa. Ważna o tyle, iż samo pojęcie Polska Racja Stanu nie jest jednoznacznie ukształtowane. I nie będzie żadną ujmą dla nikogo, aby stwierdzić, że do wypracowania spójnego poglądu możemy dojść wspólnym wysiłkiem. Oglądając się wstecz zauważam ewolucję własnych poglądów – kiedyś sądziłem, że określenie czym jest PRS będzie proste i jednoznaczne. A tak nie jest. Wymaga głębokich przemyśleń sięgających podstaw filozoficznych fundamentalnych dla tworzenia się struktur społecznych. Wobec zaś konieczności zmian jakie czekają w najbliższym czasie całą ludzkość – mamy bowiem do czynienia z kryzysem systemowym – wypracowane zasady stanowić muszą wyzwanie dla przyszłości. To z kolei wymaga zmiany mentalności, a ten proces jest długotrwały. Decydując się na prowadzenie tej zakładki zdaję sobie sprawę z zagrożeń i wyzwań jakie się pojawią. Dlatego chcę zaproponować zasady , które obowiązywać będą w drodze do PRS. Przede wszystkim można tu będzie zamieszczać zarówno notki, jak i komentarze, wyłącznie pod własnym nazwiskiem, a każda z osób będzie zobowiązana do podania krótkiej notki biograficznej– tworzymy galerię postaci a nie cieni. Jeśli ktoś obecnie pisze pod nickiem, a nie chce łączyć nazwiska z nickiem, otrzyma kody dla założenia konta na potrzeby tej zakładki. Osoby piszące winny być łatwo rozpoznawalne. Także pod względem sposobu przedstawiania swych racji wynikających ze światopoglądu. Jeśli z jakichś powodów i ta forma jest nie do przyjęcia - można pisać prywatnie. Takie uwagi pojawią się jako „uwagi redakcji”. Obowiązują polskie formy grzecznościowe. Dla wyjaśnienia: forma Pan, Pani – to podkreślenie personalizmu nieodłącznie związanego z polskością. Ważnym też jest, że tematyka, jaką się tu zajmować będziemy, nie jest naszą sprawą prywatną – jest dyskusją o Rzeczy Wspólnej, nawet jeśli prezentujemy prywatne poglądy. Polskie formy grzecznościowe są dziedzictwem wychodzącym naprzeciw tym potrzebom. O ile w relacjach wzajemnych używamy określeń familiarnych, tu ta forma może być zaznaczona poprzez dodanie imienia. Być może te zasady wzbudzać mogą zastrzeżenia, ale ich stosowanie przyczyni się do powagi dyskusji. Otrzymałem uprawnienia admina zakładki. Funkcję tę traktuję jako okresową – na czas trwania projektu. Istotnym elementem będzie też moderacja tekstów i komentarzy. Tematy notek winny wyłącznie zajmować się budową (obecnie w sferze mentalnej) zrębów nowej rzeczywistości. Nie będą zatem dopuszczane teksty krytyczne, nawet najbardziej uzasadnione, dotyczące istniejących idei, państw, czy postaw narodowych. Czyli, mówiąc w skrócie, żadnych uwag „rozliczeniowych” dotyczących tego, kto jest winny obecnej sytuacji. Na krytyce niczego nie da się zbudować. Dopuszczalną formą nawiązującą może być jedynie użycie opisu jako przykładu . Zaznaczam, że wszelkie teksty i komentarze osób bez spełnienia wskazanych wymagań będą bezwzględnie usuwane. Merytoryczne, po uzgodnieniu z autorem, pojawią się jako „uwagi redakcyjne”. Zakładka będzie miała formę „statyczną”. Na „jedynce” będzie tekst wprowadzający . Na „dwójce” – ten tekst traktujący o zasadach zakładki. Na „trójce” biografie osób piszących i komentujących. – tu będą zmiany wraz z dodawaniem autorów. Na „czwórce” – pierwszy tekst „ (1). O Polską Rację Stanu” Kolumna lewa – nie mam na nią wpływu. Kolumna środkowa – teksty merytoryczne pogrupowane tematycznie. Może to być kilka idei PRS opartych na różnych podstawach – jeśli takie idee się pojawią. W ramach projektu będę proponował linię ideową prowadzącą do określenia Polskiej Racji Stanu opartą o rozważania cywilizacyjne nawiązujące do Dziedzictwa Przodków, jakim była Rzeczpospolita. Podstawą będą pogłębione rozważania filozoficzne krytyczne wobec myśli europejskiej. Rozważania będą wielotorowe i wielowątkowe. Mam nadzieję, że wspólnym wysiłkiem, bo jedna osoba nie jest w stanie objąć wszystkich aspektów problemu, uda nam się wypracować spójną wizję JUTRA. Dopiero po zakończeniu tej pracy, a przynajmniej ustaleniu zrębów budowli, będzie można zacząć rozważać tworzenie warunków realizacji PROJEKTU. Tu zakładam strukturę rozproszoną, gdzie może powstać wiele bytów organizacyjnych, których spoiwem będzie PRS, a zgodność programową łatwo porównać z wzorcem. Kończąc – zbyt dużo czasu i wysiłku zmarnowano, aby ponownie decydować się na działanie bez wszechstronnych przemyśleń. Dlatego zakładka będzie funkcjonować aż do osiągnięcia zadowalającego stadium rozważań. Wtedy całość zamieszczona zostanie w jednym opracowaniu. Możliwa jest forma książkowa. Po uzyskaniu spójności idei PRS – zwrócimy się do osób o charyzmatycznej roli na polskiej scenie politycznej z prośbą o zaopiniowanie. I na koniec pozostaje jedna prośba do wszystkich – aby sami wyrażali swe opinie i zechcieli włączyć się w projekt, a także zaprosili wszystkich swych znajomych, którzy mogą wnieść wkład w to dzieło. W przypadku tego portalu: nie będę tu komentował - nie są spełnione warunki. Kiedyś o tym rozmawiałem z Muftim. Ale komentarze mogą być. Może być nawet forma, aby jedna osoba przedstawiała racje wypracowane na tym portalu w formie sumarycznej. 

2221 odsłon średnio 4 (6 głosów)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: O zasadach zakładki Polska Racja Stanu 
teli, 2013.11.16 o 21:27
miło Cię widzieć :-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: O zasadach zakładki Polska Racja Stanu 
Piotr Świtecki, 2013.11.16 o 21:46
Dojaśnię:

1. Nowa sekcja powstała na +NEon24.pl

2. Na Polakach i jeszcze kilku portalach Pan Krzysztof będzie zamieszczał "notki prowadzące".

3. Ale dyskusja merytoryczna, ze względów ergonomicznych, powinna odbywać się na NEon24.pl

A Swoją drogą, miło znowu zobaczyć jednego z ojców-założycieli Polaków.eu.org Gratuluję nowego przedsięwzięcia, które jest kolejnym etapem konsekwentnej linii działania, i życzę sukcesu!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: O zasadach zakładki Polska Racja Stanu 
J.Ruszkiewicz - SpiritoLibero, 2013.11.20 o 08:15
Wypadałoby wziąć udział w debacie bo już reakcja podnosi wraże łby :))
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: O zasadach zakładki Polska Racja Stanu 
Piotr Świtecki, 2013.11.20 o 10:06
No ale tam jest pusta strona, tylko na prawej kolumnie jakieś komentarze?.. Tak ma być?
Pozdrawiam!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: O zasadach zakładki Polska Racja Stanu 
Christophoros Scholastikos, 2013.11.17 o 09:57
Po pierwsze dobrze Cię Krzysiu widzieć, a dokładniej panie Krzysztofie! :)

Idea pracowania wspólnymi siłami nad precyzowaniem i określeniem Polskiej Racji Stanu jest bardziej niż słuszna. Moim zdaniem jeśli do czegokolwiek blogosfera ma się Polsce przydać to właśnie to takich refleksji zawierających element uczciwej konfrontacji.

Ważne, że jest to ułożenie projektu nie pod kątem CP jest absolutem który należy przyjąć, tylko dyskutowanie super ważnych kwestii również z głosem CP w danej sprawie. Służyć to będzie krystalizacji dalszej samej CP ale też co jest wielkim plusem dla koordynatora tego projektu, ukierunkowanej sensownej celowej rozmowie generującej zaangażowanie poważnych osób.

Ciekawe i bardzo rozsądne jest również żądanie pisania pod imieniem i nazwiskiem. Może śmiesznie brzmi przyznawanie takiej racji przez anonimowego nickowca, ale to fakt. Należy brać odpowiedzialność za słowa, a tego trudno wymagać od ludzi słusznie określonymi mianem "cieni".

Z uwagi na braki czasowe dla blogosfery piszę, czytam i komentuję tylko tu, więc ta moja aktualna właściwość nie spowoduje czynnego udziału w rozmowie na zaproponowanym polu.

Nie mniej jednak dopinguję. Tematów do przepuszczenia przez maszynę jest sporo. Dopinguję też osoby dysponujące większą ilością czasu by konfrontowały swoje idee. Szczególnie tych piszących dla wnuków oraz inne myśli i konserwy.

Pozdrowienia!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
podobna tematyka
Krzysztof J. Wojtas
Polemika dotycząca konfliktu Prawdy i Dobra (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Polemiki cywilizacyjne (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Upadek... (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Polska Racja Stanu. "Zysk". (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
O pokój na Ukrainie (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Polska Racja Stanu a "dopust Boży" (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Wigilia to Wiara w Miłość podtrzymywana Nadzieją oczekiwania (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Polska Racja Stanu a prawda (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Polemiki cywilizacyjne. (2) (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Linki, cytaty, nowiny:
Panslawizm czy Cywilizacja Słowiańska?
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑