słowa kluczowe: Czesi, Piastowie, Polacy, Polanie, Polska, RAŚ, Słowianie, V Kolumna niemiecka, folksdojcze, Śląsk.
Historia2012.11.09 12:52 20:17

Czy Śląsk jest polski, niemiecki, czeski czy "narodu" śląskiego?

 

Narodu śląskiego, którego nie ma i nigdy nie było i nie będzie.

 
Czy ktoś z państwa wie, kto to byli Ślężanie i skąd wywodzi się nazwa Śląsk?

Od nikogo innego tylko właśnie od plemienia słowiańskiego Ślężan.
 
Ostatnio tzw. marsjańscy naukowcy zaczynają jednak podważać to, że nazwa Śląsk pochodzi od Słowian.

Być może nawet nie od Słowian - m. in. Polan, w co jestem jednak przekonany, co potwierdzają ostatnie odkrycia haplogrupy DNA, które świadczą o tym, że tę podgrupę posiadają w swoim kodzie genetycznym tylko i wyłącznie Słowianie (!), i że na tych terenach Słowianie byli od zawsze na długo przed innymi ludami, na przykład Celtami, Wandalami, Gotami, Wenedami, albo plemionami chazarskimi i żydowskimi - askenazyjczykami albo sefardyjczykami, czy Serbami Łużyckimi, którzy jak wiemy też są Słowianami, byliśmy tutaj już przed wielką wędrówką ludów. Nasza słowiańska historia na tych prastarych słowiańskich ziemiach znajdujących się pomiędzy Łabą, Odrą, Wartą, Wisłą i Prypecią sięga do ok. 8.000 lat p.n.e.

Czy Państwa zdaniem na tereny Śląska Niemcy przybywali w XII i XIII wieku, gdy wtedy jeszcze nawet nie było jednolitego Państwa niemieckiego?

Tak piszą ludzie utożsamiający się z nieistniejącym "narodem śląskim", ich przedstawicielami są ludzie związani z RAŚ-em. A ja myślałem, że już wtedy był naród śląski a tu pech chciał, że wtedy chociaż jeszcze narodu śląskiego nie było i nie stanowił jednolitego narodu, ani dzisiaj ani jutro, już wtedy osiedlaliście się według RAŚ-owców na terenach dzisiejszego Śląska. To bardzo ciekawe.

Tłumaczyłem to już kilku RAŚ-wcom, że na tych terenach dopiero Bismarck wprowadził obowiązkową i tym samym przymusową naukę języka niemieckiego dla ludności zamieszkującej te tereny. Świadczy to o tym, że Niemcy jeżeli w ogóle tam byli, to ich językiem, którym musieli się, wtedy posługiwać musiał być język polski, musieli się tego języka uczyć, bo by się z nikim nie dogadali, albo czeskiego lub łaciny i te języki były wtedy używane na tych terenach (szlachta i duchowieństwo łacina!), czeski i polski, ale nie niemiecki, a więc byli w mniejszości i to nie były ich rdzenne tereny.

 Zresztą co ma osiedlanie się, czy wędrówka za pracą i dobrobytem oraz ucieczka przed swoimi niemieckimi i pruskimi panami, którzy ich ciemiężyli i wykorzystywali w niewolniczy sposób, oraz niemiecka emigracja za pracą i dobrobytem do nowo powstających małych kopalń odkrywkowych, kuźni i małych hut, które powstawały na tych terenach dopiero w XV - XVI wieku, z tym, że to były od zawsze rdzennie słowiańskie ziemie?

 Z tym, że niemiecka V kolumna z RAŚ-a chce na dzisiejszym polskim i słowiańskim Śląsku ponownie się rozpanoszyć, używając do tego unijnego terroryzmu, który ma doprowadzić do regionalizacji podległych mu państw narodowych, które następnie doprowadzi do rozbicia wielkich państw narodowych na małe księstewka - regiony, aby po tym utworzyć jedno wielkie Super Państwo, inaczej IV Rzeszę Niemiecką, na czele której będą stały międzynarodówka komunistyczna, masoneria i syjonistyczne żydostwo.

 Do tego wszystkiego w dniu dzisiejszym Niemcy wykorzystują Parlament Europejski, aby odzyskać nie swoje ziemie, dzięki niemu chcą doprowadzić do ponownego zaboru ziem polskich, dzięki sankcjonowaniu przez nich dyrektyw unijnych w Parlamencie Europejskim, w którym mają decydujący głos, które to im umożliwiają i ułatwiają, oraz dzięki temu, że "nasz" polskojęzyczny parlament bez zastanowienia te dyrektywy w naszej Ojczyźnie przyjmuje.

 Dlaczego niemieccy RAŚ-iowcy, którzy udają naród śląski kłamią?

 Niemcy nie żyli w ówczesnych śląskich lasach na terenach słowiańskich, bo wtedy nikt, by ich nie obronił, tylko w zamkach i podzamczach czuli się bezpiecznie, które były pod bacznym okiem polskich panów i władców tych terenów. W ówczesnych czasach Śląsk to lasy, jeden wielki las, X - XIII wiek mowa o tych wiekach. A Niemcy przede wszystkim z tego powodu osiedlali się w dużych miastach - grodach obronnych, ale to było jednak trzy wieki później i za zupełnie inną przyczyną, ale oni wtedy nie stanowili na Śląsku większości, i nie zaczęli się na nim osiedlać na pewno w X - XIII wieku na taką skalę, jak to nastąpiło w wiekach późniejszych. I to jest właśnie zwykłe RAŚ-iowskie kłamstwo, które tak usilnie dzisiaj lansują!

 Dopiero gdy ten teren poprzez koligacje rodzinne i małżeństwa arystokracji i monarchów przejęli Habsburgowie, niemieccy kolonizatorzy zaczęli się na tych terenach osiedlać, ale to był moi drodzy "ślązacy" z RAŚ-a dopiero XVI wiek.

 A wcześniej wasze osiedlanie polegało na najazdach zbrojnych, łupieniu, grabieżach, braniu w niewolę i na mordowaniu słowiańskiej ludności tych terenów, jeden z waszych książąt w ok. 1000 - 1025 roku nazwany przez pomyłkę królem (Henryk II Święty) najechał Śląsk i to dwukrotnie. Być może dla was te zbrojne bandyckie najazdy były tym pokojowym osiedlaniem?!

 Myślałem, że z RAŚ-iem można podyskutować o narodzie śląskim, jednak przy każdej tego typu okazji oni zawsze zaczynają pisać i mówić o Niemcach.

Dlaczego tak się dzieje, jeżeli według nich już wtedy istniał naród śląski?

Chciałbym z nimi wreszcie podyskutować o ich narodzie, którego nie ma, a tu widzę i czytam zawsze przy takich okazjach o tym samym, o Niemcach i ich zajmowaniu terenów należących od zawsze do Słowian - Polaków i Czechów.

 A wszytko zaczęło się tym razem od tego, że zdaniem RAŚ-owców Hołd Pruski był dniem hańby, słabości i klęski dla Polskiej Korony i tym samym przyczynił się do szybkiego upadku Polski.

Słuchajcie RAŚ-owcy, mnie nie zwiedziecie swoją mętną gadką o narodzie śląskim, a wasze poglądy znam doskonale, bo polemizowałem z wami wielokrotnie i na "prawicy. pn" i na "niepoprawnych". Tak więc skończcie tę agitkę i idźcie albo jedźcie sobie do Niemiec tam robić swoje wyłomy i separatystyczne ruchy w ich landach opłacane z pieniędzy pochodzących z ziomkostw niemieckich.

A od polskiego Śląska to się odczepcie. Tutaj nie chodzi o to, że my w Warszawie uważamy się za pępek świata, tak wam powiedzą, jak ja każdy Polak kochający swój kraj, naród i tę ziemię, bez względu na to skąd pochodzimy i gdzie się urodziliśmy.

 Tutaj przede wszystkim chodzi o polską jedność narodową i nienaruszalność naszych polskich granic. My Polacy stanowimy jedność, etniczną, kulturową, wiary i obyczajową, to był i jest nasz słowiański i polski Śląsk, a nie żaden śląski.

 Nie ma czegoś takiego jak naród śląski, tak jak nie ma narodu mazowieckiego, czy kujawskiego, już to było wam RAŚ-owcy wielokrotnie tłumaczone, że nie ma narodu śląskiego.

Tłumaczone było wam również to, że to jest konglomerat dwóch słowiańskich narodów Czechów i Polaków, a potem dopiero Niemców, którzy byli tam ludnością napływową, ale to nie była naturalna emigracja tylko plan zniemczenia tych terenów przez niemieckiego zaborcę, który przewidywał uczynienie z nas Słowian - Polaków już wtedy chrześcijan - katolików Niemców, a w ostateczności miał doprowadzić do wyczyszczenia tych ziem ze słowiańszczyzny i katolicyzmu.

To był plan Bismarcka względem tych terenów, który chciał te tereny i ludzi tam żyjących zgermanizować używając do tego terroru i zmuszenia nas do nauki języka niemieckiego. Dzisiaj nie mogąc używać tamtych metod, jak na razie, wykorzystuje się do tego jakoby "naród śląski", który nie istnieje, który ma posłużyć do tego, aby rozwalić Polskę od wewnątrz.

 Na te tereny również przybyli inni Polacy po zakończeniu II wojny światowej, z polskich kresów a potem jeszcze z całej Polski. Tak więc przestańcie agitować za rozłamem Polski i stworzeniem niemieckiej enklawy w środku naszej Ojczyzny.

 Dziwię się, że nasz "niepolski rząd", ale w tym i nasza patriotyczna opozycja z PiS-u, które administrują naszą Ojczyzną jeszcze tutaj waszą RAŚ-owcy obecność tolerują?

A może jednak nie powinien się temu dziwić?

Dla mnie jesteście V kolumną niemiecką z RAŚ-a i swojego zdania na wasz temat nie zmienię.

Już samo to, że piszecie, że Hołd Pruski był dniem klęski i hańby dla Polski i Polaków może o tym świadczyć. To jest kolejny przykład waszego antypolonizmu, którym przy każdej okazji się chwalicie, nie kryjąc swojej niechęci do Polski i Polaków i do naszej Państwowości.

Hołd Pruski to był dzień klęski i hańby oraz słabości, ale dla Niemców i dla waszej historii, ale na pewno nie dla Polaków. Wy chcecie ze Śląska uczynić to, co syjonistyczni żydzi i masoneria amerykańska i światowa międzynarodówka w Kosowie, która w Serbii w ich kolebce narodowej stworzyła sztuczną islamską enklawę.

Za tym między innymi jest masońska, żydowska i komunistyczna Unia Europejska, przeciwko której się jakoby wypowiadacie, jednak działacie w jej interesie, bo akurat w tym przypadku ta polityka jest zgodna z waszym interesem narodowym, który w zakamuflowany sposób wszędzie reprezentujecie i reklamujecie, ponieważ planem rządzących w Unii jest rozbicie jednolitych narodów w Europie poprzez regionalizację i tworzenie takich struktur parapaństwowych, jak separatystyczny Śląsk lub Kaszuby, aby dzięki temu stworzyć super Państwo bez tożsamości narodowej bez historii poszczególnych narodów i bez wiary.

Ale jak wiadomo i tak z tego nic nie będzie, a na koniec powstanie IV Rzesza Niemiecka, która była niemieckim marzeniem od zawsze, gdy Niemcy zaczęli stanowić jedno jednolite państwo, potem te marzenia przejęli niemieccy narodowi socjaliści, którzy byli opłacani i inspirowani do swoich poczynań przez okultystyczną masonerię i światowe żydostwo. To jest wasz cel, o którym marzycie do dnia dzisiejszego...

Zresztą w Polsce nigdy nie było w naszym obyczaju dzielić się na księstewka i landy (podział dzielnicowy miał miejsce w Polsce, ale na szczęście to trwało bardzo krótko!), tak jak w "waszych" Niemczech. 

Z was RAŚ-owcy taki naród śląski, jak z Kosowian naród kosowski.

Hołd Pruski 1525 Kraków.
p.s.

Rota Śląska

Wersja I

Nie damy Śląska skąd nasz ród,
gdzie dom nasz, próg ziemicy,
śląscy żołnierze, śląski lud,
górale i górnicy.
Nie będziesz Niemcze miał z nas sług,
tak nam dopomóż Bóg!

Nasza ta ziemia, w polskiej krwi
zbroczona i w łzach wojny.
Nasz jest ten węgiel, w którym lśni
pot naszej pracy znojnej.
Nie sięgnie po nie nigdy wróg,
tak nam dopomóż Bóg!

Nie będzie deptał podły Czech
starej Piastowskiej ziemi,
psią mową hańbił naszych strzech
- raczej je śmierć oniemi.
Raczej zaorze wszystko pług,
tak nam dopomóż Bóg.

W każdej kopalni znajdzie wraz
redutę on Ordona,
która pogrzebie raczej nas,
niż skarb mu wyda łona.
I niżby pot nasz żłopać mógł,
tak nam dopomóż Bóg!

Ojczyzno święta, kraju nasz!
Z Tobą nam żyć, umierać!
Niezłomnie stoi śląska straż,
Polsko, Twa wierna czeladź.
Zabrzmi i dla nas złoty róg,
tak nam dopomóż Bóg!

Od ojców naszych świętych trun
i od kolebki dzieci,
ze śląskich piersi wszystkich strun,
na świat wołanie leci:
gdzie Polska tam nasz dom i próg,
tak nam dopomóż Bóg!


 
 
Born of Hate - Święty Ogień.

 

5047 odsłon średnio 5 (4 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Czy Śląsk jest polski, niemiecki, czeski czy "narodu" śląskiego? 
Piotr Świtecki, 2012.11.09 o 13:26
ludzie utożsamiający się z nieistniejącym "narodem śląskim"

Z kim i czym ci ludzie się utożsamiają, to mam znacznie bardziej przyziemną opinię ;)

Przy okazji: czy nie jest zastanawiające, że PiS ze swoimi "niezależnymi" mediami lansuje szczekanie wyłącznie na "Ruskich"?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy Śląsk jest polski, niemiecki, czeski czy "narodu" śląskiego? 
Paweł Tonderski, 2012.11.09 o 14:10
Też tego nie pojmuję, widocznie nasi patriotyczni opozycjoniści z PiS-u, PJN-u i od Ziobrystów na swoich głowach mają ważniejsze sprawy, a to lesbijki i anarchistki z Rosji, a to reżym na Białorusi, a to wreszcie oszustka z Ukrainy, która udaje rodowitą Ukrainkę. :)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy Śląsk jest polski, niemiecki, czeski czy "narodu" śląskiego? 
Hindukusz-Milena, 2012.11.09 o 19:40
Mufti Turbanator,
Zdobądź się na obiektywizm i przyznaj, że Jarosław wyraził niegdyś zdanie iż RAŚ to w istocie zakamuflowana opcja niemiecka.
Zebrał zresztą za to niezłe cięgi w mediach.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy Śląsk jest polski, niemiecki, czeski czy "narodu" śląskiego? 
Piotr Świtecki, 2012.11.09 o 19:47
Trudno o tak oczywistej rzeczy całkiem nic nie powiedzieć. Ale proszę porównać z tą wciąż podsycaną (również przez samych Ruskich), zajadłą histerią. Jakoś Niemcy i ogólnie "Zachód" w tym znikają.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy Śląsk jest polski, niemiecki, czeski czy "narodu" śląskiego? 
Hindukusz-Milena, 2012.11.09 o 20:20
4 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku czyli na rosyjskiej "nieludzkiej"ziemi wydarzyła się straszna i niewyjaśniona tragedia.
Nie nazywaj więc histerią podejrzeń wobec Rosjan, którzy najwyraźniej utrudniają śledztwo,przetrzymują dowody,zacierają ślady, upokarzają rodziny ofiar i cały Naród polski.
Piszesz, że Niemcy i "Zachód" gdzieś w tym wszystkim znikają. Tak Ci się tylko wydaje. Na pewno są gdzieś z tyłu głowy wszystkich myślących. Pan Jarosław i Antoni Macierewicz też do głupków nie należą i z pewnością odnotowali fakt, że Zachód zdystansował się od Smoleńska. Kłania się historia Katynia i Gibraltaru...Ale czy to znaczy, że Polska ma wypiąć się na wszystkich ? Polityka nie ma nic wspólnego z unoszeniem się honorem toteż nie wszyscy do niej się nadają.
Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy Śląsk jest polski, niemiecki, czeski czy "narodu" śląskiego? 
Piotr Świtecki, 2012.11.09 o 20:26
Mam na ten temat swoją teorię.
Pan Jarosław nie jest taką ciapą, jaką gra. A i Pan Macierewicz, co to służby polikwidował, idiotą nie jest.
Bardziej mi chodzi o zwykłych ludzi, których "rozgrywają".
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy Śląsk jest polski, niemiecki, czeski czy "narodu" śląskiego? 
Hindukusz-Milena, 2012.11.09 o 20:59
Mufti Turbanator,
Obawiam się, że nie unikniemy tego by nami grano. Skoro tu jesteśmy to jesteśmy na to skazani. W niedzielę patriotyczni Polacy pójdą w Marszu odzyskać Polskę a może czeka ich zasadzka, którą szykują władze z policją i lewactwem? Choć się staramy uniknąć prowokacji i tak możemy być rozegrani.
Powstanie Warszawskie do dziś budzi emocje a wtedy też ktoś rozegrał naród z okrucieństwem godnym Starego Testamentu. Zamiast zidentyfikować winnych tragedii Polacy pozwalają by nasi wrogowie (zawsze ci sami)siali wśród nas nienawiść.
Codziennie w Sejmie, TV, radiu, gazetach i na portalach padają ciężkie zarzuty pod adresem różnych osób i jak przed laty tak i teraz są to mylne tropy.
Bo właśnie jesteśmy rozgrywani.Prawie po mistrzowsku. Prawie, bo już zdajemy sobie z tego sprawę a więc możemy nauczyć się gry i wygrać.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy Śląsk jest polski, niemiecki, czeski czy "narodu" śląskiego? 
Piotr Świtecki, 2012.11.09 o 21:12
Co do powstania - a może by tak zamiast przeliczać z ołówkiem w ręku, spojrzeć na nie w perspektywie pokoleń?..
Podobnie tę wykrwawiającą Polskę emigrację młodych. Kto wie, czy nie są rozsadnikami polskości.
Ale jak widać po przykładach z naszego portalu, sama idea nie wystarczy :) Trzeba się też na co dzień przyłożyć do roboty.
Pozdrawiam!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy Śląsk jest polski, niemiecki, czeski czy "narodu" śląskiego? 
Hindukusz-Milena, 2012.11.09 o 20:04
Paweł Tonderski,
Może tekst pieśni powstańców śląskich wyjaśni wątpliwości czyj jest Śląsk ?

Rota Śląska

Wersja I
Nie damy Śląska skąd nasz ród,
gdzie dom nasz, próg ziemicy,
śląscy żołnierze, śląski lud,
górale i górnicy.
Nie będziesz Niemcze miał z nas sług,
tak nam dopomóż Bóg!

Nasza ta ziemia, w polskiej krwi
zbroczona i w łzach wojny.
Nasz jest ten węgiel, w którym lśni
pot naszej pracy znojnej.
Nie sięgnie po nie nigdy wróg,
tak nam dopomóż Bóg!

Nie będzie deptał podły Czech
starej Piastowskiej ziemi,
psią mową hańbił naszych strzech -
raczej je śmierć oniemi.
Raczej zaorze wszystko pług,
tak nam dopomóż Bóg.

W każdej kopalni znajdzie wraz
redutę on Ordona,
która pogrzebie raczej nas,
niż skarb mu wyda łona.
I niżby pot nasz żłopać mógł,
tak nam dopomóż Bóg!

Ojczyzno święta, kraju nasz!
Z Tobą nam żyć, umierać!
Niezłomnie stoi śląska straż,
Polsko, Twa wierna czeladź.
Zabrzmi i dla nas złoty róg,
tak nam dopomóż Bóg!

Od ojców naszych świętych trun
i od kolebki dzieci,
ze śląskich piersi wszystkich strun,
na świat wołanie leci:
gdzie Polska tam nasz dom i próg,
tak nam dopomóż Bóg!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy Śląsk jest polski, niemiecki, czeski czy "narodu" śląskiego? 
Paweł Tonderski, 2012.11.09 o 20:06
Pięknie, dołączę ją w tym tekście, jako postscriptum. :)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy Śląsk jest polski, niemiecki, czeski czy "narodu" śląskiego? 
Hindukusz-Milena, 2012.11.09 o 20:23
Paweł Tonderski
Dzięki.
Jest tego więcej.
+www.grhpowstaniecslaski.hpu.pl
Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy Śląsk jest polski, niemiecki, czeski czy "narodu" śląskiego? 
MatiRani, 2012.11.10 o 16:33
Art. 127 KK. § 1. Kto, mając na celu POZBAWIENIE NIEPODLEGŁOŚCI, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
+www.facebook.com
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy Śląsk jest polski, niemiecki, czeski czy "narodu" śląskiego? 
Paweł Tonderski, 2012.11.10 o 16:41
Przy zalegalizowaniu nowego "narodu", już to prawo nie byłoby takie oczywiste.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy Śląsk jest polski, niemiecki, czeski czy "narodu" śląskiego? 
Piotr Świtecki, 2012.11.10 o 17:37
I tak ostateczna wykładnia pochodzi z Brukseli...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑