słowa kluczowe: Bieszk, Germanie, Polacy, Słowianie, Wielka Lechia, archeologia, genetyka, historia, imperium lechickie, narracja historyczna, nauka, polskość, prehistoria, słowiańskość, słowiańszczyzna, turbosłowianie.
Linki, cytaty, nowiny2017.10.06 20:03

O fenomenie „turbosłowianizmu”

(poleca )
 
Połowa źródeł o Wielkiej Lechii pochodzi z Internetu. Z Romanem Żuchowiczem rozmawia Krzysztof Chmieliński.
 
[...]

Niemcy wielokrotnie w swojej historiografii powoływali się na Gotów, Wandalów i inne plemiona germańskie. Tylko że współczesne Niemcy nie stanowią w prostej linii kontynuacji ich królestw. Podobnie pytanie o to, gdzie byli Słowianie w epoce brązu, jest pytaniem źle postawionym. To tak jakby pytać o to, gdzie byli Amerykanie w średniowieczu.

[...]

Genetyka pojawiła się teraz jako argument-wytrych przeciw allochtonizmowi. Z haplogrup DNA miałoby wynikać, że Polacy są tu od zawsze. Z tym wynikiem jest jednak problem, który dobrze ilustruje przykład podobnych badań przeprowadzonych niedawno w Libanie. W lipcu ogłoszono wyniki, które wskazywały, że około 90% mieszkańców tego kraju to genetyczni potomkowie tzw. ludności kananejskiej, która żyła na tych terenach w epoce brązu. Tymczasem bezsprzecznie wiemy z różnorakich źródeł, że przez te ziemie przewijało się w historii mnóstwo innych ludów: Asyryjczycy, Persowie, Grecy, Rzymianie, Arabowie. Przez stulecia zmieniała się tożsamość etniczna mieszkańców dzisiejszego Libanu, jak i używane przez nich języki. Geny okazują się mimo tego uparte i niewrażliwe na przemiany polityczne i kulturowe. Tłumaczy się to następująco: mimo najazdów ogół ludności osiadłej się zasadniczo nie zmienia. Z czasem ludzie przyjmują język, a niekiedy nawet tożsamość etniczną najeźdźców. Wyobraźmy sobie mieszkańca współczesnego Bejrutu i cofnijmy się w czasie szlakiem jego genetycznych przodków. Mielibyśmy szansę znaleźć wśród nich urzędnika z czasów Justyniana, który uczył się łaciny i prawa rzymskiego w Berytos (tj. Bejrucie). Mógłby tam być obficie cytujący Homera mówca, którego miasto Berytos wysyłało z poselstwem do któregoś z hellenistycznych królów. Byłby tam wreszcie bogaty fenicki kupiec. Mimo ciągłości genetycznej przodkowie naszego bejrutczyka mieliby w różnych momentach historii różne tożsamości etniczne i mówiliby różnymi językami. Przyjmując założenia Bieszka, należałoby uznać, że wszyscy niezmiennie mieli tożsamość libańską i mówili po arabsku.

W naszym przypadku wydaje się, że badania paleogenetyczne mogą w przyszłości pozwolić w jakimś sensie pogodzić teorię allochtoniczną z autochtoniczną. To możliwość jak na razie zaledwie delikatnie sugerowana. Być może Słowianie na tereny dzisiejszej Polski nie tyle masowo przybyli, ile jako stosunkowo mało liczni przybysze zarazili swoją kulturą i językiem pozostałości po plemionach germańskich, które żyły na tych terenach w okresie rzymskim. Podstaw dla podważenia wniosku, że cały impuls kulturowy, który zapoczątkował istnienie Słowiańszczyzny, wyszedł ze wschodu, genetyka nie dostarcza.

[...]

Całość: +jagiellonski24.pl 

2111 odsłon  (brak ocen)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑