Zeszyt tematyczny

ABC Narodowej Demokracji

 

Polska · 2013.12.09 20:58 Marek Stefan Szmidt
   

Kto umiera dzisiaj?


Polskie zapytania
Jesienią roku 1925 zmarli: Stefan Żeromski i Władysław S. Reymont, a latem 1926: Jan Kasprowicz - Polacy wybitni i dla Polski zasłużeni. Ich stratę odczuł dotkliwie cały Naród.  czytaj dalej »
2751 odsłon  1 odpowiedź 


Polska · 2013.12.07 10:30 Marek Stefan Szmidt
   

Liberum Veto (17.10.1925)


ABC Narodowej Demokracji
„Tę olbrzymią sumę płacić ma naród za utrzymanie gromady swych prawodawców, z których zaledwie dziesiąta część coś rozumie, coś robi i coś do rzeczy gada, a reszta wygniata fotele, podnosi ręce, składa kartki lub przechodzi przez drzwi podczas głosowania i odżywia się w bufecie.”  czytaj dalej »
2755 odsłon  2 odpowiedzi 


Polska · 2013.12.04 12:41 Marek Stefan Szmidt
   

Liberum Veto (24.10.1925)


ABC Narodowej Demokracji
 ...retrospektywne spojrzenie przydatne jest zwłaszcza w czasach, które poddane wpływom totalitaryzmu niemieckiego i sowieckiego, dążą do mitycznej „jedności” i konieczności powstania „partii masowych”, jako warunków niezbędnych dla działalności publicznej, bez których nie może się zakończyć sukcesem żadna akcja polityczna, nawet ta, jak najbardziej „słuszna”...  czytaj dalej »
4172 odsłony  27 odpowiedzi 


Polska · 2013.11.30 10:04 Marek Stefan Szmidt
   

Wersal i Locarno


ABC Narodowej Demokracji
...od tragicznej śmierci śp. Generała Władysława Sikorskiego, a właściwie od morderstwa dokonanego przez sowiety na Gibraltarze, w roku 1943, polityka zagraniczna tworów politycznych mieniących się Państwem Polskim, leży w rękach Osób wykonujących jedynie polecenia Osób trzecich...  czytaj dalej »
6512 odsłon  28 odpowiedzi 


Polska · 2013.11.28 12:03 Marek Stefan Szmidt
   

Idea wyższej sprawiedliwości - ponad podziałami i barykadami


ABC Narodowej Demokracji
Jednym z najznamienitszych osiągnięć przedwojennej Narodowej Demokracji, było zrozumienie konieczności osiągnięcia stanu "wyższej sprawiedliwości", celem łączenia a nie dzielenia zantagonizowanych zrzeszeń, o interesach sprzecznych i pozornie nie do pogodzenia.  czytaj dalej »
2222 odsłony 


Polska · 2013.11.26 12:35 Marek Stefan Szmidt
   

Filary Moralności w filozofii Immanuela Kanta i św. Tomasza z Akwinu


ABC Narodowej Demokracji
Poniższy szkic powstał w obliczu działań "systemu przywiślańskiego", dążącego do skompromitowania Ruchu Narodowego, poprzez dyskredytację Osoby Pana Roberta Winnickiego  czytaj dalej »
3708 odsłon  4 odpowiedzi 


Polska · 2013.11.23 10:49 Marek Stefan Szmidt
   

Liberum Veto


ABC Narodowej Demokracji
...choć z przekonań politycznych był zadeklarowanym liberałem, z całym zaangażowaniem oddawał się działalności publicystycznej na łamach eNDeckiej „Myśli Narodowej”...  czytaj dalej »
1987 odsłon  5 odpowiedzi 


Polska · 2013.11.20 12:46 Marek Stefan Szmidt
   

Wychowanie Narodowe


ABC Narodowej Demokracji
"...unikanie przymusu szkolnego oraz ustalenie limitu wieku, w którym Dziecko może roz­począć naukę, od indywidualnej opinii Rodziców o stopniu Jego rozwoju, podpartej ewentualnym orze­czeniem zespołu specjalistów."  czytaj dalej »
2457 odsłon  4 odpowiedzi 


Polska · 2013.10.24 12:05 Marek Stefan Szmidt
   

Odrodzenie Polskiej Myśli politycznej


ABC Narodowej Demokracji
"Współcześni nie orientują się w dziejach swojego narodu" - tygodnik Myśl Narodowa z dnia 17. października 1925 roku.  czytaj dalej »
6974 odsłony  6 odpowiedzi 


Polska · 2013.10.20 18:00 Marek Stefan Szmidt
   

Polskie "Zmory" : Wykształciuchy, Artysie i Autorytety...


ABC Narodowej Demokracji
"Zawodowcy bez zawodu fabrykują masowo bezrobotnych" -  tygodnik "Myśl Narodowa", z dnia 13. października 1925 roku, zawiera tezy używane w argumentacji Myśli konserwatywnej.  czytaj dalej »
2418 odsłon 


Polska · 2013.10.17 12:00 Marek Stefan Szmidt
   

Rozrost społeczny włościaństwa


ABC Narodowej Demokracji
Poniższy tekst, dotyczący meandrów uwłaszczenia Chłopów i „reform rolnych”, pochodzi z tomu Myśli Narodowej, rocznik 1925.  czytaj dalej »
3338 odsłon 


Polska · 2013.10.15 12:10 Marek Stefan Szmidt
   

Uwłaszczenie Chłopów przez Konstytucję 3. Maja


W stronę RN: Postulat wyłonienia Sejmu Konstytucyjnego i Ustawodawczego
Myśl konserwatywna stoi na stanowisku, iż nielegalność/tymczasowość posiadania gruntów, jest wystarczającym powodem do rewizji umów „kredytów hipotecznych”, w kierunku umorzenia, tak powstałych płatności i przekazania lokali, w ten sposób nabytych, na własność ich Użytkowników.  czytaj dalej »
4847 odsłon  19 odpowiedzi 

linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑