słowa kluczowe: ABC Narodowej Demokracji, Aleksander Świętochowski, Myśl Narodowa 24.10.1925.
Polska2013.12.04 12:41

Liberum Veto (24.10.1925)

 

ABC Narodowej Demokracji

 
 ...retrospektywne spojrzenie przydatne jest zwłaszcza w czasach, które poddane wpływom totalitaryzmu niemieckiego i sowieckiego, dążą do mitycznej „jedności” i konieczności powstania „partii masowych”, jako warunków niezbędnych dla działalności publicznej, bez których nie może się zakończyć sukcesem żadna akcja polityczna, nawet ta, jak najbardziej „słuszna”...

 
            Publicystyka Aleksandra Świętochowskiego to nie tylko cięte riposty w dialogu publicznym, toczonym w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego, ale także swoiste lustro, odbijające we współczesność obraz owoczesnego życia i problemów, z jakimi borykało się młode Państwo Polskie.
         Takie, retrospektywne spojrzenie przydatne jest zwłaszcza w czasach, które poddane wpływom totalitaryzmu niemieckiego i sowieckiego, dążą do mitycznej „jedności” i konieczności powstania „partii masowych”, jako warunków niezbędnych dla działalności publicznej, bez których nie może się zakończyć sukcesem żadna akcja polityczna, nawet ta, jak najbardziej „słuszna” i prowadzona pod egidą celów wyższych.
         Bezpośredni wgląd w życie codzienne czasów, uważanych współcześnie za „szczęśliwe” i stawianych za niedościgły wzorzec czystości obyczaju oraz praworządności, pomaga obalić skrzętnie wznoszony przez okupantów Polski (zjednoczonych strachem przed „trumną Dmowskiego”) mit dawnej „jedności i jednomyślności”, bez odtworzenia którego niemożliwymi są jakiekolwiek zmiany w dzisiejszych porządkach: prawnym i ustrojowym.
         Powyżej opisany schemat, służy kierowaniu aktywności Obywateli niezadowolonych z formy, jaką przybrała Rzeczpospolita Polska, lub pokrzywdzonych przez jej system demokratycznego państwa prawa, w kierunku dążenia do owej – mitycznej – „jedności” i „jednomyślności”, a zwłaszcza już „narodowej”, co jest pracą iście syzyfową, czyli niewykonalną, a sprowokowaną celem znużenia nią i zniechęcenia Obywateli do wszelkiej aktywności, mogącej mieć realny wpływ na otaczający Ich kształt rzeczywistości politycznej.
         Na tle powyższych rozważań, jasnym staje się powód systematycznego niszczenia przez totalitaryzm wszelkich źródeł, świadczących o konfliktowości = normalności stosunków w organizmie żywym, jakim powinno być państwo obywatelskie, co dotknęło przede wszystkim publikacje Narodowej Demokracji, a w tym i „Myśl Narodową”, czego dowodem jest fakt, iż publikowany rocznik, wraz z wieloma innymi, które znalazły się w Moim posiadaniu (patrz: Wstęp) przeznaczony został na „przemiał”, jako bezwartościowa makulatura, pomimo obowiązującego prawa, o ochronie zabytków i  dziedzictwa narodowego.
            Dlatego więc roczniki „Myśli Narodowej” nie zostaną przekazane do żadnego „muzeum”, gdzie zgniją w piwnicy, karmiąc myszy i szczury, lecz pozostaną pod Moją opieką aż zakończy się proces ich dygitalizacji i upublicznienia w Internecie, aby służyły dziełu Edukacji Narodowej.
Ceterum censeo Conventum esse delendum
 
 
UWAGA: W oryginalnym Roczniku "Mysli Narodowej", artykuł ten wpiety jest do Numeru 4(43), na stronie 57, choć posiada w nagłówku Nr 3(42). W Numerze 3(42) artykuł z cyklu "Liberum Veto" z nagłówkiem 3(42) jest opatrzony numerem strony 41.
 

4139 odsłon średnio 5 (3 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Liberum Veto (24.10.1925) 
Piotr Świtecki, 2013.12.04 o 13:55
"Mimo, że obóz narodowy posiadał w tym czasie "rząd dusz" nie udało się niestety narodowcom objąć władzy w kraju. Na przeszkodzie stanęły wpływy masonerii, socjalizmu i mniejszości narodowych."

Cytat z linkowanego wpisu o "trumnie Dmowskiego".
Zapewne chodzi o tych masonów nieregularnych<?i>?..
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Liberum Veto (24.10.1925) 
Christophoros Scholastikos, 2013.12.04 o 14:02
Jeszcze śmiesz pytać? :)
Przecież białe rękawiczki oznaczają oczywistą czystość intencji.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Liberum Veto (24.10.1925) 
Marek Stefan Szmidt, 2013.12.04 o 14:41
Szanowny Panie Krzysztofie,
podobnie o czystości intencji świadczyły/świadczą czarne i brązowe koszule...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Liberum Veto (24.10.1925) 
Christophoros Scholastikos, 2013.12.04 o 15:38
Jeśli można panie Marku, w ramach tego przyśpieszonego kursu o arkanach masonerii, czyli, że istnieją regularne dobre i niereguarne wszelkiej maści złe. I te masony walczą ze sobą zażarcie. Wszyscy stosując metodę bądźmy tajni i i poszerzajmy swoje tajne wpływy oraz oświecajmy masy promieniem swym. Dobrze mniej więcej łapię?

Gdyby zechciał pan odnieść się również do takiego to oto poglądu, że masoneria jest jedna, a wszystko zależy od stopnia wtajemniczenia. By kogoś pozyskać można stworzyć cały wachlarz ofert. By na kolejnych stopniach wtajemniczenia go mocniej oświecić.

Pozdrowienia!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Liberum Veto (24.10.1925) 
Marek Stefan Szmidt, 2013.12.04 o 16:21
Szanowny Panie Krzysztofie,
według informacji, które zebrałem pracując całe lata nad WMR, wynika iż nie uznaje ono żadnych innych "masonerii" za Masonerię, a wszelkie kontakty .:Braci:. z "nielegalnymi" karane są "uśpieniem", czyli zakazem brania udziału w spotkaniach lożowych i ogólną obstrukcją.

Owe "masony" nie walczą ze sobą, tylko pseudo-masoneria czyni często "pochody" pod WMR, celem uznania ich za Wolno Mularstwo, a WMR ich ignoruje.

Celem sprawdzenia Who is Who, sugeruję sprawdzić, która z obediencji posiada akceptację UGLE +www.ugle.org.uk i będzie wszystko jasne.

Podobnie ma się sytuacja z Narodowcami, którzy dzielą się na tych "prawdziwych" i "uzurpatorów", "faszystów", "komunistów", etc., etc., a każdy z tych odłamów rozpoczyna Swoją działalność od tłumaczenia, że Oni nie są... np. "faszystami", którymi są "tamci"...

Z tym, że Narodowcy nie posiadają Loży Matki, która wystawia Im certyfikaty "antyfaszytowskości" :-)

pozdrawiam Pana serdecznie
MStS
+www.fratline.net
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Liberum Veto (24.10.1925) 
Christophoros Scholastikos, 2013.12.05 o 14:41
Czyli tak po ludzku bez masowego PRu to walka między masoneriami (roboczo pozostańmy przy tym określeniu) trwa. Oni Was, a Wy ich.

Są jakieś środki zwalczania, które stosują nieregularne masony, a których regularne nie stosują uznając za złe?
Pozdrowienia
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Liberum Veto (24.10.1925) 
Marek Stefan Szmidt, 2013.12.05 o 16:10
pseudo-masoneria uważa, iż cel uświęca środki, co jest przeciwieństwem WMR
pozdrawiam Pana serdecznie
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Liberum Veto (24.10.1925) 
Christophoros Scholastikos, 2013.12.05 o 16:40
Oni mogę uważać Was za pseudo masonerię. Każdy kij ma dwa końce.

Czy można zgodzić się, że wystepują następujące podobieńtwa:
-tajność struktur i celów;
-podobne ubrania robocze;
-chęć wpływania na rzeczywistość za pomocą sterowania władzą?

Pozdrowienia!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Liberum Veto (24.10.1925) 
Marek Stefan Szmidt, 2013.12.05 o 22:21
Szanowny Panie Krzysztofie
WLNP jest stowarzyszeniem zarejestrowanym zgodnie z obowiązującym prawem, lista lóż jest opublikowana w Internecie, Wielki Mistrz jest znany z Nazwiska, wychodzi periodyk Ars Regia omawiający cele, publikowane są Deski z posiedzeń lóż - więc gdzie tu tajność?

Każdy może uszyć sobie fartuszek wedle upodobania. Lub czarną koszulę...

Gdyby MNR miała wpływ na władzę systemu pojałtańskiego, to Polska byłaby krajem Normalności, a nie bagnem głupoty, zdrady, zbrodni, złodziejstwa i a-moralności.

Pozdrawiam Pana serdecznie
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Liberum Veto (24.10.1925) 
Christophoros Scholastikos, 2013.12.05 o 23:07
Panie Marku, a jest tak jak w zwyczajnych stowarzyszeniach, że członkowie są sobie nawzajem znani? Jeżeli tak, to w znacznym stopniu czar masoństwa pryska. Skoro jawne są postawy wszystkich szeregowych i dowodzących członków. To proszę mi jeszcze powiedzieć, czy używacie stopni wtajemniczenia? Związane z tym rytuały przechodzenia na wyższy poziom tudzież bardziej wewnątrzne kręgi tudzież inne takie - stosujecie? Zebrania lóż są obłożone rytuałem, czy są to po prostu zebrania działaczy?
Pozdrowienia
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Liberum Veto (24.10.1925) 
Marek Stefan Szmidt, 2013.12.06 o 12:44
Szanowny Panie Krzysztofie,
wszyscy .:Bracia:. się znają i spotykają "gromadnie" przynajmniej dwa razy w roku.
schemat organizacji każdej loży: +images8.fotosik.pl
jest wzięty z parlamentu angielskiego, łącznie z tronem dla Króla.

WMR wywodzi się z cechu budowniczych i jest zorganizowane jak budowa.
The Lodge, to po polsku: barak (na budowie) gdzie trzymano narzędzia i gdzie omawiano kwestie budowy np. katedr.
Cech budowniczych jest trójstopniowy: 1. Uczeń, 2. Czeladnik, 3. Mistrz. Przejściu ze stopnia na stopień towarzyszy ceremoniał świecki podobny np. do przekraczania po raz pierwszy równika, czy innych świeckichceremoniałów inicjacyjnych, np. w korporacjach studenckich, ale nie tak: +wiadomosci.onet.pl

Zebrania lóż posiadają określony zwyczajem porządek i przypominają obrady parlamentu angielskiego. Załatwaine są na nich sprawy organizacyjne, zbierane jałmużny, a głównym punktem posiedzenia jest Deska:
"Rysunek, deska kreślarska - symboliczne określenie przemówienia lub referatu wygłaszanego z okazji pracy rytualnej loży, bądź w sali konferencyjnej" patrz +wolnomularstwo.pl

Pozdrawiam Pana serdecznie
MStS
PS. WMR nie spotyka się dla czaru tajemnic, tylko "odnowy i naprawy moralnej jednostki" ibidem.
A co tu mówić o tajemnicach, skoro loże naszpikowane są mikrofonami licznych w państwie prawa służb, a telefony, skype, e-mail na podsłuchu?
Cały "smaczek" WMR polega na tym, że nie można się doń zapisać :-) Dla przykładu podam, że bardzo starał się o to Boy Żeleński, ale nie został zaakceptowany przez Jego aborcjonizm i występowanie przeciwko Religii.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Liberum Veto (24.10.1925) 
Christophoros Scholastikos, 2013.12.06 o 14:51
Dziękuję uprzejmie za informacje.
Przyjdzie pora na porównywanie źródeł masońskich z niemasońskimi :-).

Panie Marku, skoro dziś nie ma już takiej potrzeby konspiracji, a wszystko i tak jest na podłuchu, włącznie z komentarzami internetowymi (swoją drogą ciekawe ile służb automatyznie dokonuje analizy poza Bestią), to czy można poznać osoby publiczne, które są członkami Loży Narodowej? Dajmy na to po ludzku aktualnie kto jest w życiu publicznym. Wielkiego miszcza nie liczę, Pana też nie, Profesora Szeremietiewa też odpuszczam pozostając na domniemaniu. A może docent Koseccki?

Pytam bo zastanawiam się nad skutecznością Waszych działań. Skoro nie jesteście strukturą młodą, starannie dobieracie(?) członków..
Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Liberum Veto (24.10.1925) 
Marek Stefan Szmidt, 2013.12.06 o 18:34
Szanowny Panie Krzysztofie,

Profesor Szeremietiew nie jest Masonem, ani pseudo-masonem. Znam Go od lat około czterdziestu, więc "coś" bym wiedział.

Po drugie, kwestia upublicznienia Swoich powiązań z WMN, jest sprawą prywatną, co oznacza, że Kto chce ten je upublicznia, a kto nie chce, nie.

Skuteczność była niegdyś duża:
1. Konstytucja 3(5) Maja i uwolnienie Chłopów w Królewszczyznach
2. Hotel Lambert
3. Liga Polska, etc... (w tym powstanie Narodowej Demokracji)
4. "13. Punkt Wilsona"
5. Obecność i udział Delegacji Rzeczypospolitej w Paryżu 1919. +www.romandmowski.pl
6. Pierwszy Prezydent Rzeczypospolitej.
7. Wielu wybitnych Ministrów, Wojskowych, Przemysłowców, Naukowców, Literatów, Artystów, etc - jednym słowem: elity Obywateli, którzy zbudowali i tworzyli II RP.

Po śmierci Piłsudskiego, w skutek nagonki Osób nie mających pojęcia o celach narodowych, WMN rozwiązano...
Przyszła wojna, rozstrzelania, obozy, wypędzenia, ...

Generał Sikorski został zamordowany, a wraz z Nim wpływ Polaków na elity przywódcze Aliantów.

Polska upadła i już się nie podniosła...

Ale powstanie z kolan, gdyż jej Dobro jest celem odbudowanego w roku 2002 WMN (+pl.wikipedia.org które potrafi planować na pokolenia naprzód.
:-)
Pozdrawiam Pana serdecznie
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Liberum Veto (24.10.1925) 
Piotr Świtecki, 2013.12.06 o 18:40
Zdaje się, że flirt Piłsudskiego z masonerią nienajlepiej się skończył - Marszałek przecenił swoje siły, lub nie docenił przeciwnika. Zabronił swoim członkostwa w masonerii.

Kłaniam się.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Liberum Veto (24.10.1925) 
Marek Stefan Szmidt, 2013.12.06 o 19:09
Szanowny Panie Piotrze,
Dziadek był pragmatykiem, więc wykorzystał wsparcie WMN w roku 1926, ale będąc przy tym socjalistą zabronił kontaktów z Masonami-Narodowymi.
Pozdrawiam Pana serdecznie
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Liberum Veto (24.10.1925) 
Piotr Świtecki, 2013.12.06 o 21:15
Dziękuję za doprecyzowanie.
Ukłony!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Liberum Veto (24.10.1925) 
Marek Stefan Szmidt, 2013.12.06 o 23:57
PS. warto dodać, iż konspirator Piłsudski nie chciał konspiratorów wśród swoich oficerów
:-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Liberum Veto (24.10.1925) 
Paweł Tonderski, 2013.12.07 o 00:01
Jak to nie chciał, jeżeli wydał rozkaz o tym, aby jego oficerowie wstępowali do masonerii, inaczej do sekciarstwa?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Liberum Veto (24.10.1925) 
Piotr Świtecki, 2013.12.07 o 09:45
Potem wycofał swoich z masonerii, bo mu się cała zabawa zaczęła wymykać z rąk.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Liberum Veto (24.10.1925) 
Marek Stefan Szmidt, 2013.12.07 o 10:42
Szanowny Panie Pawle,
proszę o doprecyzowanie:
Masonerii czy sekciarstwa?
:-)
pozdrawiam Pana serdecznie
MStS
PS. proszę Pana o niewdawanie się w dyskusje ze Szpetką, gdyż jest to bezsensowne, a jątrzy "Una" jedynie celem zabrania czasu, który można spożytkować sensowniej.
Poza tym, zwracam uwagę, iż za tydzień będzie rocznica 13. więc będzie znów chciała publikować gloryfikację stanu wojennego. W zeszłym roku udało Mnie się wyrzucić taki tekst z Niepoprawnych.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Liberum Veto (24.10.1925) 
Paweł Tonderski, 2013.12.07 o 11:20
Moim zdaniem każda masoneria to sekciarstwo, ponieważ jej działania są prowadzone w tajemnicy i pod przysięgą. Czy to w takim razie nie jest sekciarstwo?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Liberum Veto (24.10.1925) 
Marek Stefan Szmidt, 2013.12.07 o 12:30
Szanowny Panie Pawle,
w języku polskim "sekta" to:
odłam wyznaniowy jakiejś religii; też: grupa ludzi skupiona wokół jakiegoś przywódcy, mająca własną religię

Natomiast WMN nie jest związkiem wyznaniowym, lecz etycznym i moralnym, a dyskusje o Religii i polityce są surowo zabronione.

Warto też wspomnieć, iż Konstytucja 3(5)Maja 1791, spisana przez WMN, ustanowiła, że:
"Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami; przejście od wiary panującej do jakiegokolwiek wyznania jest zabronione pod karami apostazji. Że zaś taż sama wiara święta przykazuje nam kochać bliźnich naszych, przeto wszystkim ludziom jakiegokolwiek bądź wyznania, pokój w wierze i opiekę rządową winniśmy i dlatego wszelkich obrządków i religii wolność w krajach polskich, podług ustaw krajowych warujemy".

Tak więc, w przypadku WMN, o sekciarstwie nie może być mowy. Co czynią "inni" tym się Konserwatysta nie zajmuje, ani interesuje.
:-)
pozdrawiam Pana serdecznie
MStS

PS. podkreślam, iż dla WMN Katolicyzm jest: "wiarą świętą", nakazującą "kochać bliźnich naszych", o czym warto pamiętać...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Liberum Veto (24.10.1925) 
Piotr Świtecki, 2013.12.07 o 12:33
A cóż to za "kary apostazji"? Bo wychodzi masło maślane we współczesnym języku: "porzucenie religii karane porzuceniem religii".

Natomiast "sekciarstwo" ma znaczenie nie ograniczone do "związków wyznaniowych": +sjp.pwn.pl

Nie rozumiemy się - warto by wyjaśnić. Kłaniam się!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Liberum Veto (24.10.1925) 
Christophoros Scholastikos, 2013.12.08 o 14:26
Zasklepianie się? Piękne określenie.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Liberum Veto (24.10.1925) 
Paweł Tonderski, 2013.12.06 o 00:20
A Opus Dei to ta zła masoneria czy dobra, zdaniem szanownego pana Marka?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Liberum Veto (24.10.1925) 
Marek Stefan Szmidt, 2013.12.06 o 10:41
Szanowny Panie Pawle,
Opus Dei nie może byc nazywany masonerią, gdyż jest organizacją o podstawie religijnej i celem krzewienia zasad Religii.

WMR utrzymuje ścisłe kontakty z OD, w formie np. rozmów o wspólnych zainteresowaniach, np. w sprawie ochrony Życia na każdym etapie Jego istnienia, czy tez prawa do obecności na multipleksie TV Trwam, etc.

W powyższych wymiarach Moja ocena OD jest bardzo pozytywna. O reszcie - a zwłaszcza o rzekomych naduzyciach i spiskach - nic nie wiem.
:-)
pozdrawiam Pana serdecznie
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Liberum Veto (24.10.1925) 
Marek Stefan Szmidt, 2013.12.04 o 14:39
Szanowny Panie Piotrze,
istnieją rożne nurty pseudo-masońskie, które łatwo poznać po bezbożności, totalniactwie i libertyństwie.
pozdrawiam Pana serdecznie
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
podobna tematyka
Marek Stefan Szmidt
Liberum Veto (17.10.1925) (Polska)
Marek Stefan Szmidt
Idea wyższej sprawiedliwości - ponad podziałami i barykadami (Polska)
Marek Stefan Szmidt
H. Orsza: "Dzieje społeczne Polski" (Polska)
Marek Stefan Szmidt
Wychowanie Narodowe (Polska)
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑