słowa kluczowe: 2012, Hitler, Kossecki, Stalin, Warszawa, Zakon Kawalerów Maltańskich, Zakon Maltański, cybernetyka, doc. Kossecki, faszyzm, historia, ideologizm, informacja, masoneria, nazizm, seminarium, teorie jednostronne, wolnomularstwo, wolnomularze.
Idee2013.01.15 20:32 01.16 14:13

Notatki z seminarium doc. Kosseckiego

 

Warszawa, 18 XII 2012 r.

 
Na wstępie Pan Profesor pozytywnie odnotował pojawienie się na Polacy.eu.org notatki z poprzedniego seminarium, ale z drobnym zastrzeżeniem wynikającym z lektury zamieszczonych pod nią komentarzy.
 
(c.d. z poprzedniej strony)
 

Masoneria a ruch robotniczy: piętnowanie działalności masonerii przez socjalistów nie było incydentalne.
Po 1918 r. loże były w Rosji zakazane, jako organizacje burżuazyjne.

Komuniści francuscy należeli do Wielkiego Wschodu. W 1922 r. zajął się tym IV Kongres III Międzynarodówki. 2 grudnia powziął uchwałę, która uznawała ideologię wolnomularską za wrogą wobec proletariatu. (Wniosek w tej sprawie złożył Trocki. Istnieją mity, że Trocki był masonem. Ale nawet sami komuniści takiego zarzutu nie podnosili.)

Członkowie partii byli zmuszeni do wystąpienia z masonerii, publikowania oświadczeń o tym w prasie partyjnej i dwuletniej karencji w obejmowaniu stanowisk związanych z przemawianiem do ludzi. Zatajenie przynależności miało być traktowane jako próba infiltracji przez wrogą agenturę (polskie tłumaczenie dokumentu zostało wyłagodzone, mówiło tylko o "wrogu klasowym"). "Wroga agentura" to nie kwestia pochodzenia, ale działalność, którą się zajmuje kontrwywiad.

Podobnie w NSDAP: członkowie nie mieli prawa należeć do żadnej organizacji mającej centralę poza Niemcami.

* * *

Marksizm to dalszy, następujący po liberalizmie, etap rozwoju ekonomizmu.

Stalin od lat 30 stopniowo, ale konsekwentnie odchodził od komunizmu.
II połowa lat 30 - rzeź starej, bolszewickiej kadry (w dużym odsetku towarzyszy żydowskiego pochodzenia - "czy Stalin był sługą Żydów, czy katem Żydów?" pytał prof. Hass). Powracają natomiast starzy, carscy urzędnicy.

Stosunek komunistów/socjalistów do Kościoła ulega zmianom w czasie.
1943 r. rozwiązanie Kominternu, reaktywowanie patriarchatu moskiewskiego.
Wracają do armii radzieckiej stopnie, epolety (przedtem były tylko oznaczenia funkcji; podobnie było u hitlerowców). Wojna nie była, jak w latach dwudziestych, "wojną w obronie socjalizmu", ale "ojczyźnianą" - horrendum z punktu widzenia komunizmu, carat pomalowany na czerwono (por. lektury: Kucharzewski: Od białego caratu do czerwonego; Trocki: Zdradzona rewolucjaMoje życie).

Trocki był pierwszym bolszewikiem, który zauważył odchodzenie od komunizmu i wydziedziczanie klasy robotniczej ze zdobyczy rewolucji przez biurokrację.

* * *

"Prawda wynika ze wszystkiego".

Demokracja, komunizm, liberalizm - to klucz ideologiczny.

Marksizm ⇨ marksizm-leninizm ⇨ rewolucja bolszewicka ⇨ degeneracja

Biologizm ⇨ rasizm ⇨ hitleryzm, faszyzm ⇨ nazizm
(na dodatek Hitler był w sojuszu z Japończykami - "honorowymi Aryjczykami")
Doktrynalne różnice z faszyzmem we Włoszech (związki kombatantów i działacze włoskiej partii socjalistycznej). Początkowo element społeczny, klasowy (intencja pomocy kombatantom i inwalidom, zaniedbanym przez promasońskie rządy). Włoscy socjaliści także uznawali masonerię za organizację burżuazyjną.
Po formalnym zdobyciu władzy mariaż między faszystami a włoskimi nacjonalistami Enrico Corradiniego - dopiero stąd się wzięły elementy narodowe. Pierwotnie faszyści mieli nastawienie antykatolickie (stąd luźniejsze traktowanie przez masoński rząd). Bojówki włoskiej partii narodowo-faszystowskiej napadały księży w sutannach. Dopiero pod wpływem nacjonalistów partia wyzbyła się elementów antykatolickich.

1929 traktaty laterańskie. Mussolini wprowadził do konstytucji uznanie religii rzymskokatolickiej jako panującej. Papież przestał być więźniem Watykanu.

Stosunek faszyzmu do Kościoła także się zmieniał, ewoluował.

W Niemczech dochodzi do władzy Hitler. Jego partia z faszyzmem nie ma nic wspólnego. "Narodowo-socjalistyczna Niemiecka Partia Robotników" ← nazwa obejmuje różnych "klientów". (Nb. w NRD istniała partia specjalnie dla byłych hitlerowców, demokratyczna z nazwy.) Hitlerowcy mówili "tak" byłym komunistom, ale uświadamiali brak narodowego uwrażliwienia, np. na Żydów.

Hitler doszedl do władzy i zawarł konkordat. Nie wymagał wówczas występowania z gmin katolickich. Potem NSDAP rozrosła się z 800 tys. do 8 milionów członków.

Faszyzm nie zawierał elementów rasistowskich. Nazizm zawiera rasizm jako istotny trzon ideowy.

1935: III Rzesza przygotowuje się do anschlussu Austrii, Mussolini się temu przeciwstawia. Konflikt faszystowskich Włoch i nazistowskiej III Rzeszy! Mussolini obawiał się zagarnięcia północnej części Włoch. Niewiele brakowało do wojny. Ideologizm nie wystarcza do wytłumaczenia takich zjawisk. Interweniowała dyplomacja angielska; Mussolini został wepchnięty w objęcia Hitlera. Przejął elementy rasistowskie (chociaż Żydów we Włoszech było mało, a byli na wysokich stanowiskach w partii).

* * *

Stosowanie anachronicznych, przestarzałych i słabo diagnostycznych teorii prowadzi do działań wbrew naturalnym procesom społecznym - które próbuje się niszczyć. To z kolei prowadzi nieuchronnie do masowych zbrodni.

Stosowanie rasizmu - do zbrodni nazistowskich.

Kosmopolityczny komunizm, a potem imperializm rosyjski - do zbrodni stalinowskich.


Międzynarodowa reakcja, reprezentowana w XX w. przede wszystkim przez USA i imperium brytyjskie, zagrożona rozwojem ruchów narodowych w różnych krajach, umożliwiła Hitlerowi dojście do władzy i wzmacniała go. Wspomogły Hitlera przede wszystkim: plan Younga i moratorium Hoovera (1929), a w 1932 w Lozannie zwolniono Niemcy z odszkodowań.

Teza: międzynarodowa reakcja użyła hitlera w roli prowokatora, przeciwko ruchom narodowym w skali globalnej. W świadomości mas wszelki nacjonalizm zaczął się kojarzyć z hitleryzmem.

"Wyfutrowano" także Stalina. W analogicznym celu został użyty w kontekście ruchów klasowych.

W dalszym ciągu ruchy nacjonalistyczne i klasowe są kierowane przeciw sobie. 
 
Owszem, notatki. Ale jeśli chodzi o kryterium języka, to przecież nieględy rakitają napotrzeć. 

« poprzednia strona   str. 2 z 2 (ostatnia)
5162 odsłony średnio 4,5 (6 głosów)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Hanys, 2013.01.15 o 20:57
Ciekaw jestem czy doc. Kossecki wie, skąd i od kiedy w Rosji wzięli się "rosyjscy Niemcy", a także czy wie, że Mussolini był płatnym agentem Albionu?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Christophoros Scholastikos, 2013.01.15 o 21:25
Czyli rozumieć należy, że szanowny pan profesor zagląda w te kąty sieci?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Piotr Świtecki, 2013.01.15 o 22:38
Obawiam się, że może się tak od czasu do czasu zdarzać ;-/
W każdym razie jeśli w trakcie seminarium pojawia się jakieś wspomnienie o żŻydach, to wzrok pana docenta dziwnie regularnie kieruje się w moją i Esperance stronę ;-/
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
w.red, 2013.01.15 o 23:01
Czemu się dziwić ;) Ale żarty na bok. Moim zdaniem wątek masonerii jest niezwykle ciekawy i wart szerszego omówienia pod względem "kleksów" chociażby. Wielofunkcyjność pojęciowa odnośnie manipulacji człowiekiem wprost bije po oczach, choć należałoby to odrzucić na korzyść
"wartości uniwersalnych". Bo jak wielokrotnie podkreślam człowiek nie jest przedmiotem tylko podmiotem wszelkie próby manipulacji nim, oaz jego świadomością są naganne. Co nie oznacza, że nie trzeba mieć wiedzy w tym względzie. Choćby po to by wiedzieć jak się przed tym bronić.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Piotr Świtecki, 2013.01.15 o 23:15
Ja przed wyjściem na seminarium zawsze wyciągam z szafki cały zapas cierpliwości... Bo póki co "masoneria" mówi mi równie (nie)wiele, co "żŻydzi".
W sumie nawet mniej. Bo temat cywilizacji/mentalności żydowskiej już żeśmy na portalu przerabiali. A temat "masonerii"?
Nawet żadnego masona nie znam, przynajmniej nic o tym nie wiem... Ani antymasona z pianą na ustach. Ani pogromów antymasońskich nie było, ani mordów rytualnych bracia (fartuszkowi, nie starsi) nie urządzają... Ciency są ;)

No cóż, doc. Kossecki wspominał o kilku latach na całość programu jego seminariów... Pół roku już minęło. Dobrze, że w szafce z cierpliwością mam póki co pełno ;)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Christophoros Scholastikos, 2013.01.15 o 23:19
Można zostać i tropicielem masonów, a co!
Pan docent będzie potem mówiąc "mason" spoglądał na Espę i Ciebie..
A swoją drogą poznałem jedną osobę, która mi "lożą pachniała". Obslizgłe doswiadczenie.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Christophoros Scholastikos, 2013.01.15 o 23:14
Rozumiem ten tego no.. Zupełnie ten tego no..
No ale skoro tak publicznie o panu docencie i być może sam to wzrokiem przeleci, to pozdrowienia i podziękowania za prowadzoną edukację z której i my możemy korzystać, przy okazji.

Wspomniałem kiedyś o docencie znajomemu, a ten odparł "znam znam, dzięki niemu zacząłem wierzyć w teorie spiskowe" :-).
Dzięki za notatki.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Piotr Świtecki, 2013.01.15 o 23:25
:-)

Pewnie, że podziękowania - panu docentowi!

Ja z kolei usłyszałem od znajomego, że pan docent antysemita, agent, donosił i sypał... Widać zależy, jakich kto ma/pyta znajomych ;-/
Żarty żartami, a to są wszystko tragiczne, nie śmieszne sprawy.

Potem jeden p. docenta oskarża, że o żŻydach za mało mówi, a drugi, że żydożerca... Wszystkim nie dogodzisz ;) Pozostaje myśleć i mówić swoje, przynajmniej póki to nie grozi śmiercią lub kalectwem.

Pozdrawiam!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Christophoros Scholastikos, 2013.01.16 o 00:07
Jak już zacznie grozić śmiercią lub kalectwem to będzie za późno na kasowanie bloga ;-).
Tyle, że to co się pisze w tych czasach może być też oceniane przez potomnych po odzyskaniu Polski.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
MatiRani, 2013.01.16 o 03:36
Szanowni, Kossecki odwala kawal dobrej roboty, uczy myslenia, analizowania, sterowania soba oraz innymi.

Jesli zagraza jego wiedza i jej propagacja telezarzadzajacym Polska to wypowiedza mu wojne. I tak ma szczescie ze uzyto , jesli to falszywka, donoszenia na kolegów. Bo mogli mu doprawic gwalcenie studentek - byle dziwka dla sprawy i pieniedzy by sie poswiecila, jak Moniczka Lewinski.

Tymniemniej, dopóki nie zintegruje wiedzy o przeplywie pieniedzy do swoich analiz to sa i beda one niepelne i falszywe. Dlaczego tego nie czyni - chcialbym wiedziec! Nie podam mozliwych odpowiedzi na to pytanie, bo enumeracja wszelkich mozliwosci jest dla analityków i strategów a nie dla podniecajacego sie o byle co tlumku kanapkowego.

Tu jest ksiazka która polecilem +chomikuj.pl
Song Hongbing - Wojna o Pieniadz po polsku, Currency Wars po angielsku. Gdybym mial jak zaplacic na odleglosc, to bym ja Kosseckiemu wyslal do domu... w prezencia za tysiace stron które czytam spod jego reki. I z ciekawosci na reakcje...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Czemu Kossecki nie o przepływie pieniedzy? 
Piotr Świtecki, 2013.01.16 o 09:25
Mnie zastanawia, dlaczego nie wspomina o grawitacji. Przecież ona jest wszędzie, zawsze, na wszystko ma wpływ! A pan docent na tym polu nabrał wody w usta. Tym niemniej, dopóki nie zintegrował wiedzy o grawitacji ze swoimi analizami, są i będą one niepełne i fałszywe! Dlaczego tego nie czyni? Chciałbym wiedziec! Podejrzewam, że od lat chodzi na pasku grawitacji i po prostu chce ukryć jej działania przed pospólstwem.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czemu Kossecki nie pisze o przepływie pieniedzy? Mufti dodal : ani o grawitacji. 
MatiRani, 2013.01.16 o 13:46
Whahahahahaha!!!!
Mufti - baaaardzo niemadra odpowiedz.

Bo na grawitacje czlowiek nie ma wplywu.

Elementary, dear Watson.

P.S. Ostatnia moja odpowiedz na bezmyslne komentarze.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czemu Kossecki nie pisze o przepływie pieniedzy? Mufti dodal : ani o grawitacji. 
Piotr Świtecki, 2013.01.16 o 13:46
Ostatnia moja odpowiedz na bezmyslne komentarze.

Będę zobowiązany.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2023   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑