słowa kluczowe: Rosja, bolszewizm, komunizm, mentalność sowiecka.
Linki, cytaty, nowiny2015.10.14 11:03

Mentalność, tradycja i bolszewicko-komunistyczne doświadczenie Rosji

(poleca )

Warto przeczytać

 
Warto przeczytać opracowanie Mariana Brody o rosyjskiej mentalności bolszewicko-komunistycznej
 

"Tytułowe określenie „bolszewicko-komunistyczne” – konkretyzując, który wymiar i jaki okres historycznego doświadczenia Rosji są przedmiotem przedstawianych w książce uwag i analiz – służy dwóm podstawowym celom. Po pierwsze, wskazuje, że w centrum zainteresowania znajduje się przede wszystkim bolszewicki wariant, znacznie przecież szerszych i bardziej zróżnicowanych, rosyjskich przeczuć, inspiracji, poszukiwań, motywów i konceptów związanych z ideą komunistycznej wspólnoty. Z drugiej zaś strony sygnalizuje ono, że zainteresowanie autora nie ogranicza się jedynie do okresu leninowskiego6, lecz obejmuje również lata późniejsze, aż po rozpad sowieckiego systemu komunistycznego i związanych z nim form mityczno-ideologicznych".

całość:

http://repozytorium.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/2779/Broda%2007-Sklad.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

1427 odsłon  (brak ocen)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑