słowa kluczowe: Bednarczyk, Getto Warszawskie, Książka, Żagiew., Żydzowskie Gestapo SS.
Polska2011.01.10 15:45 18:37

Czy na pewno jesteś Polakiem?!! Nr 4

 

Oni nas mają za bydło, za stado baranów.

 
Przedstawiam panstwu unikatową książkę pana Tadeusza Bednarczyka "Obowiązek silniejszy od śmierci". Ta książka powinna byc w każdym POLSKIM domu. Naoczny świadek opisuje dzieje żydów w gettcie Warszawskim. Wielką pomoc Narodu Polskiego Żydom. Opisuje tez żydowskie gestapo SS tzw "Żagiew" do wyłapywania Polaków pomagającym Żydom i Żydów ukrywających się.
 
Jest to piękna unikalna historia naocznego świadka, uczestnika w gettcie Warszawskim. Książka która została wydana po dwudziestu latach starań autora. Myślę, że raczej nie dostępna dzisiaj w księgarniach. Bo to jest ten typ książki opisujący prawdę, prawdę nie chcianą. Jednak możecie panstwo ją zdobyć tak jak ja na allegro lub w antykwariatach. Jest to tania książka, około 5- 10 złotych. Zawsze jak czytam jakąś książkę, staram się zobaczyć, kto ją wydał, dlaczego, w jakim okresie została wydana. {Zobaczcie panstwo sami tu i teraz, co się dzieje. O "katastrofie" Smolenskiej pogadać sobie możemy, ale wszystko jest tajemnicą. Co nie przeszkadza do wydania, chyba dwóch książek - jak było naprawdę. Moim zdaniem, te książki są bezwartościowe, wydanie na zlecenie. To jest tylko moje zdanie}. Już zacząłem pisać art. na temat tej książki i coś mnie skusiło zobaczyć w necie pod Tadeusz Bednarczyk. Pomyślałem, po co mam wyszukiwac jakieś cytaty, niezbyt udolnie ich układając w tekst art. Oczywiście znalazłem, bardzo ciekawy fragment, który wklejam, jestem przekonany, że państwa zainteresuje. Widzę, że po śmierci zrobili z niego agenta SB. Moim zdaniem, dla mnie mógł byc i potrójnym a nawet podziesiątym agentem, będąc w tym miejscu w którym był. To jak by dzisiaj jest bez znaczenia. Tylko czy agent żydowskiego UB,SB,NKWD szkalował by żydów !!!Całe szczęście, że o tym żydowskim gestapo SS piszą i inni w świecie.
jedwabne.blox.pl/2006/11/Tadeusz-Bednarczyk-Policja-zydowska-i-Zarzad.html

« Dni 21 lutego 1943 roku ... 12.12.2006 Warszawa, ... »

Tadeusz Bednarczyk: Policja żydowska i Zarząd Gminy, zasłużyli sobie na miano zdrajców.


 Nikt i nic ich nie może obronić ani wytłumaczyć ich postępowania. Istniało ponadto szereg żydowskich placówek gestapowskich, podległych bezpośrednio kierownikowi referatu żydowskiego w gestapo " Karlowi Brandtowi, mieściły się one m.in. przy ul. Leszno 13 i Leszno 14. Sprawy te były już częściowo omawiane w różnych pracach wydanych przez ŻIH (Żydowski Instytut Historyczny) choć np. as "13" i "Żagwi" kpt. Dawid Sternfeld nie doczekał się jeszcze miejsca w pisanej historii. Bardzo mało napisano dotychczas o kierownictwie żydowskich "szopów", czy o kierownikach różnych oddziałów w "szopach" niemieckich.


Nikt dotąd prawie nie wspomniał o takim " zdawałoby się " niewiarygodnym fakcie, że działała wewnątrz getta dość duża grupa żydowskich szmalcowników.


Czyhali oni na Polaków nielegalnie przedostających się z pomocą do getta, aby wymusić od nich okup. Tymi szmalcownikami byli głównie żydowscy szmuglerzy, wśród których dominowali tragarze, oraz " działający z nimi w zmowie " niektórzy żydowscy policjanci.


Obstawiali oni gmachy Sądów, mury i różne przejścia do getta. Zdarzały się wypadki wydawania tych Polaków Niemcom, gdy nie mieli się oni czym wykupić. Np. Jan Nowakowski szmuglujący do getta na polecenie ojca prasę PPR (Polskiej Partii Robotniczej), żywność, czasem amunicję, został złapany przez policje żydowską i wydany Niemcom. Było to na początku kwietnia 1943 roku. Żandarm Niemiecki widząc, że jest to 14 letnie dziecko ulitował się, skrzyczał go i kopniakiem wyrzucił za bramę. Prawie nic nie wiadomo do dziś o "Żagwi", za wyjątkiem tego, że istniała i że kilku zdrajców zastrzelono.


Na tych kartach autor ograniczy się jedynie do opisu walki z "Żagwią" i z kolaborantami, prowadzonej przez ŻZW przy udziale oficerów OW-KB. Szczegóły tych wydarzeń są dotychczas nieznane zupełnie (jest hasło w wielkiej encyklopedii).


Kolaboracja i zdrada wśród Żydów, przybrała większe rozmiary z chwilą zamknięcia getta i powołania do życia żydowskiej policji porządkowej. Na o wiele wyższym szczeblu zdrady własnego narodu, stali żydowscy agenci gestapo, jedna ich siedziba znajdowała się przy Leszno 14, gdzie szefami byli Kohn i Heller (zausznicy Karla Brandta) a druga przy Leszno 13. Tą drugą placówką dowodził Gancweich i kpt. Dawid Sternfeld. Leszno 14 zakamuflowane było jako przedsiębiorstwo przemysłowe m.in. ich były tramwaje konne zwane konhellerkami, zaś Leszno 13 jako placówka policji przemysłowej występującej pod różnymi nazwami np. Urząd do Walki z Lichwą i Spekulacją, albo Urząd Kontroli Miar i Wag, Oddział Rzemiosła i Handlu, Biuro Kontroli Plakatów, Oddział Pracy Przymusowej a nawet Pogotowie Ratunkowe i inne. Według naszej obserwacji, specjalnie ożywioną, szeroką i szkodliwa działalność prowadziła ta ostatnia, zwana popularnie "trzynastką". Spośród specjalnie dobranego elementu z "trzynastki", i osobistych agentów Brandta, powstała w końcu 1940 roku organizacja "Żagiew".


Organizacja ta dostała zadanie penetrowania wszystkich przejawów życia w getcie, z agendami gminy włącznie. Miała obserwować szczególnie akcję zorganizowanego szmuglu, by w ten sposób rozpoznać źródła polskiej pomocy dla getta i tą drogą dojść do organizacji konspiracyjnych, wspierających getto. Autor był bodajże pierwszym, który zwrócił uwagę na działalność Sternfelda i "Żagwi". (...)


(...) Zauważyliśmy, że "Żagiew" prowadzi również przemyt żywności, a właściwie tylko go udaje, przy przerzucaniu bowiem ich transportów, zawsze widziało się w pobliżu policje granatową lub nawet patrol żandarmerii dla asekuracji, chcieli zatem wobec Żydów grać rolę grupy o charakterze przemytniczo-konspiracyjnym. Pozyskawszy tą drogą zaufanie niektórych naiwnych ludzi, usiłowali montować rzekomo jakąś organizacje wojskową. Zdradziły ich jednak kontakty ze Sternfeldem i z jednym z jego oficerów w stopniu podporucznika. Zdołali początkowo wciągnąć do tej organizacji kilkudziesięciu młodych ludzi. Tych nowo zwerbowanych ŻZW uprzedzał o prawdziwych celach "Żagwi" i dużo uczciwych " zdołano z niej wycofać. Ci , co pozostali na służbie " pomimo ostrzeżeń " ponieśli zasłużona karę. A "Żagiew" ilościowo rosła, dawała korzyści materialne. Pierwsze uderzenie w "Żagiew" odbyło się na przełomie 1940/41 roku. Po zastrzeleniu, bądź zabiciu nożem kilku jej członków, organizacja rozleciała się i przestała przejawiać swą działalność. Drugi rzut "Żagwi", przystąpił jednak do pracy wiosna 1941 roku, bowiem Niemcy żądali istnienia tej organizacji. Po rozpoznaniu ich działalności, ŻZW i kilku oficerów OW-KB przystąpiło w drugiej połowie 1941 roku do ponownego uderzenia, częściowo tylko skutecznego. Pojedynczych gorliwych żagwistów zlikwidowano w międzyczasie. W maju 1942 roku autor otrzymał rozkaz z Komendy Głównej włączenia się do końcowego etapu akcji likwidacyjnej "Żagwi", do pracy wywiadowczej wewnątrz getta. Praca "Żagwi" przybrała wtedy bowiem dość niebezpieczne rozmiary. Wpadło wówczas i zostało aresztowanych kilku szeregowych członków ŻZW. Widać było, że żagwiści węszą coraz skuteczniej. Wpadł w końcu " późną wiosna 1942 roku " Kosieradzki, a z nim podręczny magazyn broni. Ażeby nie demaskować się w oczach getta kontaktami z "trzynastką" lub Befehlstelle Karla Brandta (Żelazna 103), "Żagiew" udoskonaliła metody swej pracy. Agenci "Żagwi" zaczęli przekazywać meldunki i donosy swym mocodawcom nie w getcie, a w kilku punktach rozrzuconych w Warszawie. Znajdowały się one między innymi na Poczcie Głównej, w kawiarni Rival (Plac na Rozdrożu, w pobliżu Al. Szucha), oraz w sklepie z tekstyliami, mieszczącym się przy ul. Mazowieckiej 7, na I piętrze od frontu. Żydowscy agenci gestapo chodzili do pracy na tzw. placówki i w drodze powrotnej do getta składali tam swoje meldunki. Wielu z nich miało nawet specjalne przepustki, uprawniające do swobodnego poruszania się po terenie całej Generalnej Guberni, gdyż jako fachowcy byli używani do prac także w innych miastach, np. niejaki Meryn z Sosnowca czy Grajer były fryzjer i restaurator z Lublina, znany zausznik Hoeflego, ściągnięty przez niego do Warszawy w lipcu 1942 roku. Mieli oni wydane przez gestapo pozwolenia na broń, w okładkach koloru pąsowego oraz pistolety służbowe, co zostało stwierdzone już w końcu 1940 roku, przy likwidacji pierwszego rzutu "Żagwi". Likwidacja drugiego rzutu trwała cały rok i chociaż przynosiła raz większe, raz mniejsze efekty, to jednak nie została zakończono.


Likwidacje trzeciego rzutu przerwała latem 1942 roku wielka akcja likwidacyjna Hoeflego (22.07 do 13.09.1942)


Za okres likwidacji czwartego rzutu "Żagwi" należy przyjąć czas od września 1942 do kwietnia 1943. Niedobitki "Żagwi" trudniące się szmalcownictwem, były likwidowane przez OW-KB nawet w czasie Powstania Warszawskiego, jak np. Bursztyn-Wisniewski, dyrektor szopu Hoffmana. Wypada dodać, że w tym okresie około 300 żagwistów i agentów gestapo mieszkało stale na terenie budynku gestapo w al. Szucha 11, skąd wychodzili "do pracy" w Warszawie, bądź na wyjazdy terenowe, gdzie pod szyldem prześladowanych Żydów wślizgiwali się do oddziałów partyzanckich dla ich rozpoznawania i wydawania; specjalizowali się oni w tropieniu Żydów w aryjskiej części Warszawy. Dostęp do nich i ich likwidacja były bardzo trudne. (...)

(...) Wykonywanie wyroków odbywało się na podstawie materiału dowodowego, zebranego przez sekcje śledczą i dostarczanego sądowi ŻZW. Sąd ŻZW składał się z wybitnych prawników, był całkowicie niezawisły i samodzielny w ramach narodowej odrębności. W ten sposób Żydzi samodzielnie, we własnym zakresie walczyli o morale getta i usuwali zło. Jeśli zapadł wyrok śmierci, podlegał on jednak zatwierdzeniu przez komendanta ŻZW i dopiero wówczas mógł być wykonany. (...)

(...) Chociaż akcje ŻZW i ŻOB (Żydowskiej Organizacji Bojowej) mobilizowały ludzi zdrowych moralnie, to jednak nie przełamały otępienia i zastraszenia ogółu społeczności getta. Bazując na takiej postawie Żydów "Żagiew", nie została " niestety " rozbita doszczętnie. Wszelkiego rodzaju uderzenia ŻZW w tę organizację miały szczególne nasilenie po akcji styczniowej 1943 roku i trwały aż do samego powstania w getcie. W czasie powstania udało się żołnierzom ŻZW i ŻOB dopaść i zlikwidować jeszcze kilku zdrajców, lecz dużo ich zostało, czego dowodem m.in. były wydane Niemcom bunkry bojowców, w tym i Anielewicza, co potwierdzili mi sami Żydzi. "Praca" ocalałych żagwistów nie skończyła się z upadkiem powstania. Byli oni Niemcom nadal potrzebni.

Tym razem do pomocy w wyłapywaniu Żydów ukrywających się nie tylko w Warszawie, ale i w całej Generalnej Guberni. Żagwiści byli też wykorzystywani przez gestapo, jako prowokatorzy, wdzierający się podstępnie w szeregi polskich organizacji podziemnych. To właśnie m.in. żagwiści i inni żydowscy szmalcownicy i zdrajcy, byli winni większości śmierci ukrywających się Żydów, a tym samym winni byli śmierci ukrywających ich Polaków.

poniedziałek, 20 listopada 2006, kulturzentrum
poleć znajomemu » śledź komentarze (rss) » 
 
To jest jeszcze jedna moja odpowiedz przedsiębiorstwu holocaust za reklamę tej firmy i szkalowanie Polski i Narodu Polskiego.- bajkopisarzem Grossem 

6439 odsłon średnio 5 (4 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Czy napewno jesteś Polakiem ?!! Nr 4 
Zenon Jaszczuk, 2011.01.10 o 15:57
Proszę państwa pomylkowo napisałem na początku Bednarek. Oczywiście chodzi o Tadeusza Bednarczyka. To już chyba ajajcaj mer mnie bierze.Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy napewno jesteś Polakiem ?!! Nr 4 
Piotr Świtecki, 2011.01.10 o 15:59
Autor tekstu widzi pod swoimi artykułami liknk "edytuj", można takie rzeczy poprawiać.
MT
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy napewno jesteś Polakiem ?!! Nr 4 
Zenon Jaszczuk, 2011.01.10 o 16:22
Mufti.
Boje się, że coś zepsuję. Dziwne, mam książkę przed oczami i takie pomyłki się trafiają. Widocznie jak człowiek za dużo czyta, to szkodzi na ..... Mieszaja się nazwiska, akcje, sytuacje. Powinno się najpierw napisać na kartce a potem w sieci. Co ja jednak poradzę, że jestem w gorącej wodzie kąpany. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy napewno jesteś Polakiem ?!! Nr 4 
Adam39, 2011.01.10 o 17:04
Bardzo ciekawa pozycja i poważny argument przeciw żydowskim kłamstwom. Ja już tę książkę zamówiłem w antykwariacie, cena 10zł. Natomiast nigdzie nie mogę zdobyć książek Albina Siwaka "Trwałe Ślady" i "Bez Strachu"
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy napewno jesteś Polakiem ?!! Nr 4 
Zenon Jaszczuk, 2011.01.10 o 17:31
Adam 39.
Witaj. Dlatego mim zdaniem powinna być we wszystkich Polskich domach. Bo tylko tak może być zachowana. Znając zainstalowane nam rządy od II ws do dzisiaj, likwidują książki nie wygodne. Kiedyś szukałem kilka książek i nic z tego, ślad po nich zaginął w obiegu. Mam jednak nadzieję, że ktoś prywatnie je ma. Tak jak z książką Władysława Bocgueta "Przez morze Czerwone ku gettom Europy" została zniszczona doszczętnie, ale. Ktoś chyba z Australii podarował jakiemuś Polakowi. On je wydał we Wrocławiu, kilka poszło w Polskę. Resztę żydzi aresztowali razem z nim. Taką to mamy demonkrację. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy napewno jesteś Polakiem ?!! Nr 4 
Adam39, 2011.01.10 o 18:37
Zenon Jaszczuk, dzięki za twoje propozycje książkowe. Też uważam, że istotne dla nas Polaków książki winny być w każdej domowej bibliotece, chociażby nawet tylko w wersji elektronicznej, jeżeli nie można inaczej.
Spotkałem się już wcześniej z wykupywaniem i niszczeniem książek żydom nie wygodnych. Nawet wypożyczają z bibliotek szkół wyższych, aby ich nigdy nie zwrócić. Wydawców w różny sposób, delikatnie mówiąc, skłaniają do zaprzestania ich wydawania, stąd brak wznowień. A teraz jak tylko dostanę do ręki pozycje pro polskie, lub ukazujące prawdę o tych, którzy podstępnie zawłaszczyli władzę w Polsce i nie tylko, natychmiast skopiuję do swojej biblioteki.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy napewno jesteś Polakiem ?!! Nr 4 
Zenon Jaszczuk, 2011.01.10 o 18:53
Adam 39. Wiem o tym kolego, szkoda że tak mało nas jest znających sprawę.Kilka lat temu rozmawiałem z babką w dobrej księgarni. W czasie rozmowy wpadł żydek, popatrzył na jeden dział i poleciał. A ona mówi do widzenia. Pytam dlaczego mówi do widzenia jak tamten klient wychodząc nic się nie odezwał.Zaczęła mi opowiadać, że on wpada raz czy dwa razy w tygodniu i sprawdza jakie są książki [taki goniec]. Jak cos wypatrzy przychodzi druga grupa. Pytają ile ma egzemplarzy, może by tych czy tamtych nie wystawiała na regale, a może oni wykupią itd. Polska jest opanowana przez te mendy we wszystkich dziedzinach, a ludzie są nie świadomi. To się działo w Lublinie.
Jeśli lubisz książki to polecam Ci Bunicza "Złoto dla parti". Właśnie ta babka dała mi spod lady. Wpisz w allegro może coś będzie. Ich jest trzy w komplecie. Ja mam niestety tylko jedną. Jak gdzies trafisz to łap, zobaczysz, kopalnia wiedzy o szabrowaniu Rosji i wywozie wszystkiego do usa.Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy napewno jesteś Polakiem ?!! Nr 4 
Adam39, 2011.01.10 o 21:08
Zenon Jaszczuk, dziękuję - polecaną lekturę zakupiłem na allegro, komplet z trzech części za całe 58,49zł.
Teraz z niecierpliwością czekać będę na ich dostarczenie.
Pozdrawiam
Adam Niewiarowski
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy napewno jesteś Polakiem ?!! Nr 4 
Zenon Jaszczuk, 2011.01.10 o 21:18
Adam39.
Na zdrowie. Zobaczyłem, że się nie odzywasz i chciałem kupić ten zestaw. Jednak nie chcą mnie wpuścic, bo zapomniałem swoich ksywek. Zrezygnowałem. Muszę do nich napisać, aby przysłali mi nowe dane. Kiedyś jak szalałem, miałem kasę, to kupiłem ponad setke książek. Zobaczysz, że będziesz zadowolony. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy napewno jesteś Polakiem ?!! Nr 4 
Adam39, 2011.01.11 o 00:51
Zenon Jaszczuk, w ramach wdzięczności, jak książki dotrą do mnie to obiecuję ci scan.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy napewno jesteś Polakiem ?!! Nr 4 
Zenon Jaszczuk, 2011.01.11 o 11:33
Adam39.
Witaj. Ok. Mam pierwszą część, czyli Inwazja.
Z góry dzięki.Mam nadzieję że dwie pozostałe są tak ciekawe jak pierwsza. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Zenek/Adam 
J.Ruszkiewicz - SpiritoLibero, 2011.01.11 o 12:35
A jak już przeczytacie to mogę odkupić?
Abo chociaż pożyczyć.. :)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Zenek/Adam 
J.Ruszkiewicz - SpiritoLibero, 2011.01.11 o 12:42
A jak już przeczytacie to mogę odkupić?
Abo chociaż pożyczyć.. :)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Zenek/Adam 
Zenon Jaszczuk, 2011.01.11 o 12:49
Spirito.
Ja już pisałem, że dla mnie przeczytanie książki to mało. Ja ją muszę mieć. A więc o odsprzedaniu nie ma mowy.Zapraszam latem pod namiot i bedziesz czytał :-}. A jak nie to gadaj z Adamem on może Ci przesłać skana. Ja czytałem tylko Inwazję- bardzo dobrze się czyta. W/g mojej oceny, autor Igor Bunicz jest super.
Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Zenek/Adam 
J.Ruszkiewicz - SpiritoLibero, 2011.01.11 o 13:30
To Ty pasjonat jesteś... Szacun.

A pod namiot to z największą przyjemnością.
Pszczółki ci popasę :D)))
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Zenek/Adam 
Zenon Jaszczuk, 2011.01.11 o 14:27
Spirito.
Może ciekawe książki mają to do siebie, że nie leżą po przeczytaniu. Tylko cały czas się powraca do czegoś. Kiedyś czytając, nawet trylogię, zawsze zapisywałem interesujące mnie cytaty. Miałem tego sporo, tak samo z ciekawymi wierszami - dlatego co jakiś czas podaję wierszyczek. To była dobra metoda. Obecnie mam książkę, nawet wiedząc, że jakiś interesujący temat jest w tej a nie innej, ciężko znależć w objętości książki. Oby pszczółki przeżyły, to pastwisk jest pełno. Dosyć mało było miodu w tamtym roku, u nas drożeje. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Zenek/Adam 
Adam39, 2011.01.11 o 15:19
Spirito, jak zrobię scan, to myślę że nie będzie problemu z przesłaniem mailowym. Oczywiście skanowanie zajmie trochę czasu i jak się tylko z tym uporam to obiecuję przesłać.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Zenek/Adam 
J.Ruszkiewicz - SpiritoLibero, 2011.01.11 o 19:05
Dzięki :)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Zenek/Adam 
J.Ruszkiewicz - SpiritoLibero, 2011.01.11 o 13:04
A jak już przeczytacie to mogę odkupić?
Abo chociaż pożyczyć.. :)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Zenek/Adam 
J.Ruszkiewicz - SpiritoLibero, 2011.01.11 o 13:04
A jak już przeczytacie to mogę odkupić?
Abo chociaż pożyczyć.. :)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy napewno jesteś Polakiem ?!! Nr 4 
Zenon Jaszczuk, 2011.01.10 o 19:00
Adam39.
Cholera jest jeden komplet na allegro "Poligon szatana" -złoto dla parti. Jak masz forsę to bierz [60 zł z przesylką}
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy napewno jesteś Polakiem ?!! Nr 4 
Zenon Jaszczuk, 2011.01.11 o 12:56
Adam 39.
Jeśli książki są gdzieś na rynku, to najlepiej mieć dobrego księgarza. On Ci powie co i jak - jakie są szanse zamówienia. Jeśli wiesz jakie wydawnictwo wydało, to tam się dowiedz. I trzecia możliwośc to musisz poznać kogoś w antykwariacie, jak trafi, aby Ci zostawił. Oczywiście i internat /allegro itd/ Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy napewno jesteś Polakiem ?!! Nr 4 
Piotr Świtecki, 2011.01.10 o 18:13
Psuj, nie bój się.
MT
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy napewno jesteś Polakiem ?!! Nr 4 
Zenon Jaszczuk, 2011.01.10 o 18:40
Mufti.
Jes,jes,jes. Zrobiłem i nie posułem. Dzięki wielkie.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy napewno jesteś Polakiem ?!! Nr 4 
Piotr Świtecki, 2011.01.10 o 18:49
:-) Cieszę się.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy napewno jesteś Polakiem ?!! Nr 4 
Zenon Jaszczuk, 2011.01.10 o 18:55
Mufti a jak ja się cieszę. Wiesz jak to jest pierwszy raz. Człowiek się boi aby nie narozrabiac. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy napewno jesteś Polakiem ?!! Nr 4 
Zenon Jaszczuk, 2011.01.10 o 21:12
Proszę i to przeczytać o Grossie i innych śmieciach IIwś.Jak żydzi zaplanowali i wykonali "zagładę" żydów.
+niepoprawni.pl
Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy napewno jesteś Polakiem ?!! Nr 4 
J.Ruszkiewicz - SpiritoLibero, 2011.01.10 o 21:59
Możesz mi to na PW wkleić?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy napewno jesteś Polakiem ?!! Nr 4 
teli, 2011.01.10 o 22:10
masz banito, nawet czytać nie możesz, zmień komputer na nowszy model, ja już 4 raz w ciągu miesiąca stawiałem system, nawet wymieniłem dysk twardy, zobaczymy na jak długo
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy napewno jesteś Polakiem ?!! Nr 4 
Zenon Jaszczuk, 2011.01.10 o 22:18
teli
Rozumię,że wkleiłeś Spiritkowi.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy napewno jesteś Polakiem ?!! Nr 4 
J.Ruszkiewicz - SpiritoLibero, 2011.01.10 o 22:20
A gdzie wkleiłeś?
Daj na forum t/p
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy napewno jesteś Polakiem ?!! Nr 4 
Zenon Jaszczuk, 2011.01.10 o 22:32
Spiritku.
Masz na poczcie- Polacy....
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy napewno jesteś Polakiem ?!! Nr 4 
Zenon Jaszczuk, 2011.01.10 o 22:36
Wspomniałem o książkach jak w/w wydanych na zlecenie - katastrofa Smolenska. Taki sam pogląd mają czytelnicy i internauci na Blogmedia24. Na to badziewie szkoda pieniędzy.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy napewno jesteś Polakiem ?!! Nr 4 
janekk, 2011.01.11 o 00:07
Tego sukinsyna nie powinno sie wpuścić do Polski ale jeżeli już przyjedzie to można by odżałować te pare złoty i sprezentować ciekawszą (jak wyżej) lekturę do poczytania.
Czyżby to był skutek krzyżowania się ras?, nawet jak rodzice mogli być porządni.
Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy na pewno jesteś Polakiem?!! Nr 4 
Zenon Jaszczuk, 2011.01.12 o 11:11
Tutaj jest następna hucpa żydowska, gdzie Żyd atakuje Żyda i innych a szukają winnych gdzie indziej- osz siok.
Za bibula.com
Strzelanina w Arizonie, ADL i poszukiwanie antysemityzmu
Aktualizacja: 2011-01-11 10:27 pm

Cały świat obiegła w zeszłym tygodniu wiadomość o zamachu na życie demokratycznej kongresmenki w USA. Postrzelona w głowę podczas sobotniego wiecu Gabrielle Giffords jest jedną z ofiar zamachowca, który zabił tego dnia sześć osób i ranił kilkanaście kolejnych. Szaleniec, który otworzył ogień do zgromadzonych na wiecu w Arizonie ludzi to 22-letni Jared Lee Loughner.

Żydowskie pochodzenie Giffords dało podstawę do natychmiastowych rozważań, czy zamach nie miał „podłoża antysemickiego”. Światowe media informowały o białym zamachowcu strzelającym do żydowskiej polityk. Do pracy przystąpiły dyżurne organy „walczące z rasizmem, ksenofobią i antysemityzmem”. Zwłaszcza z antysemityzmem. Przedstawiciele Ligi Przeciwko Zniesławieniu (ADL) wystosowali oświadczenie, w którym oznajmili, że są zdeterminowani by ustalić czy zamachowiec działał pod wpływem „propagandy nienawiści”; czytamy w nim, że bardzo ważnym jest sprawdzenie czy zabójca był pod wpływem ekstremistycznej literatury. Również policja sprawdzała tezy podsuwane przez zawodowych antyantysemitów. Giffords jest bowiem pierwszą wybraną w tym stanie kongresmenką żydowskiego pochodzenia.

ADL pochwaliła miejscowego szeryfa Clarence Dupnik’a , który wzywał do pomocy w śledztwie zwracając uwagę na gorącą atmosferę debaty politycznej podczas wyborów do kongresu. Giffords, według oświadczenia ADL, aktywnie wspierała regionalny oddział Ligi w Arizonie. Mamy więc wszystkie potrzebne części składowe „antysemickiego skandalu” i okazje do kolejnego potępienia rasistowskich, białych ekstremistów oraz promocji organizacji zajmujących się „antysemityzmem”.

Tymczasem… okazuje się, że zamachowiec – Jared Loughner – jest Żydem, a jego rodzice należą do tej samej reformowanej synagogi Kongregacji Chaverim, co postrzelona kongresmenka. Jared, mieszkający z rodzicami – matką Amy i ojcem Randy Loughner’em, jest również członkiem tej społeczności religijnej. Czy policja, media i rabin Kongregacji Stephanie Aaron nie zdołali dotrzeć do tej informacji? Nie było żadnych problemów z identyfikacją zatrzymanego mężczyzny, a mimo to w amerykańskich mediach trwała kilkudniowa ożywiona dyskusja o antysemickich motywach zbrodni i białym furiacie strzelającym do tłumu. Najlepszy przyjaciel Jareda, który dzień przed strzelaniną otrzymał od niego pożegnalną wiadomość, potwierdza te informacje, dodaje również, że Jared lubił denerwować swoją matkę m.in. poprzez czytanie Mein Kampf.

Czy możliwe jest aby rabin Kongregacji Chaverim nie wiedziała kim jest Jared Loughner, który w jednej chwili stał się znany w całych Stanach Zjednoczonych? Loughner’owie i Giffords byłi członkami tej samej Kongregacji. Jak dowiadujemy się z jej strony internetowej, jest to reformowana synagoga założona w 1973 roku zrzeszająca zaledwie 140 rodzin (!). Jest to więc bardzo mała społeczność. Rabin Stephanie Aaron w ostatnich dniach była gościem wielu stacji telewizyjnych, radiowych , udzielała wywiadów wielu gazetom. Nie ujawniła jednak, że morderca z Arizony jest członkiem jej wspólnoty religijnej. Czy celowo zatajała tę informację? Trudno uwierzyć, by nie dotarła do niej znając nazwisko zamachowca i prawdopodobnie jego rodziców.

W historii tej pewne są dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest to, że tym razem nici z „antysemickiego skandalu”. Druga jest natomiast taka, że ADL nie zraża się takimi potknięciami i niedługo odkryje i potępi kolejne „zbrodnie z nienawiści”.

Za: Autonom.pl - wtorek, 11 stycznia 2011 21:03
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy na pewno jesteś Polakiem?!! Nr 4 
Paweł Tonderski, 2011.01.13 o 20:56
Panie Zenonie zaraz po wojnie wielu ludzi musiało podpisać lojalki lub nawet musieli iść na współpracę z żydowskim UB dzięki temu ratowali życie swoje i swoich najbliższych. Tworzono również fikcyjne listy tajnych współpracowników UB i SB, po to tylko, aby po 1989 roku w razie czego tych ludzi mieć w swoich rękach, dzięki temu można było podważyć ich słowa, na przykład na temat kolaboracji żydowskiej z niemieckim i sowieckim okupantem!

Dlatego wszystkie archiwa UB oraz SB i Informacji Wojskowej już dawno powinny być upublicznione! Mój dziadek również na takiej liście UB się znajduje jako ich agent, co z tego? Wszyscy przedwojenni narodowcy byli zmuszani do takiej współpracy, bez tego już dawno gryźli by piach. Zresztą sam podpis lub sporządzona notatka służbowa przez ubeka z przesłuchania nie była żadnym dowodem na ich współpracę z UB, każde wezwanie na ubecję w tamtych latach oznaczało wpisanie na listę potencjalnych przyszłych współpracowników przez ubeka prowadzącego.

Dzisiaj nikt tego nie rozumie, dlatego ludziom, którzy o tamtych ludziach piszą i mówią, to był ubek i zdrajca powinni się nad tym zastanowić, co oni, by zrobili gdyby na nich przyszła taka próba jak na tamtych ludzi, jakby oni mieli przejść żydowskie więzienie UB. Dzisiaj jest nam łatwo ich osądzać, ja również dzisiaj gdyby mój dziadek żył, być może bym się z nim o to pokłócił, dlaczego tak postąpił, jednak nie każdy z nas nadaje się do walki z bronią w ręku.

Czasem na pierwszy rzut oka powiemy, a ten to twardziel, jednak dopiero podczas ekstremalnych przeżyć można się przekonać jakimi ludźmi jesteśmy naprawdę.

Kończąc mój komentarz zakończę takim zdaniem, to były straszne czasy, obyśmy już nigdy ich na swojej skórze jako naród ich nie przeżywali ponownie.

Pozdrawiam.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy na pewno jesteś Polakiem?!! Nr 4 
Zenon Jaszczuk, 2011.01.13 o 22:24
Paweł Tonderski.
Trochę czytałem na te tematy. Jak widzimy dla tych morderców jest jeszcze za wcześnie na "dekomunizację". Ci mordercy jeszcze żyją i biorą emerytury a ich pomiot też ma się dobrze. Myśle, że ci do dzisiaj "rzadzący" mają swoje życiorysy w Moskwie i nie tylko. Ich stolicą zawsze była Moskwa i po owocach to widzimy nadal. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy na pewno jesteś Polakiem?!! Nr 4 
janekk, 2011.01.13 o 22:42
Robienie z ofiar przestępców przez prawdziwych przestępców to znakomicie pomyślana taktyka, szkoda ze ludzie dają się na to nabierać. Taka ofiara zmuszona do podpisania czegoś powinna otwarcie mówić że była ofiarą szantażu i prześladowań i domagać się osądzenia tych co ją prześladowali a nie tłumaczyć się z nie popełnionych win.
Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy na pewno jesteś Polakiem?!! Nr 4 
Zenon Jaszczuk, 2011.01.13 o 22:52
janekk.
My tych czasów nie doczekamy. Zapewne słyszałeś, junia ma ich pod opieką. Jewropa nie chce oceny, osądzenia tych oprawców komunistycznych.Swoi swoich nie bedą rozliczać. Z kołchozu do jewrokołchzu - wiesz co to znaczy, kto tam "rządzi".
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy na pewno jesteś Polakiem?!! Nr 4 
janekk, 2011.01.17 o 14:29
Utrwalacze są cenni dla każdego totalitaryzmu co tylko potwierdza charakter eurokouchozu. Jednym z najlepiej rozwijających się biznesów w Polsce (ale zdaje się też w całej UE) jest ochroniarstwo. Byli funkcjonariusze już mają broń a pozostałym wystarczy dać i jest armia do obrony reżimu i to wypróbowana w boju. Dla młodych z takich rodzin też jest tam miejsce ale wykorzystują ich do bardziej ambitnych celów, chyba że się do niczego innego nie nadają. Może ktoś wie po co tyle tego? Albo te straże miejski też ubrane na czarno jak ochroniarze, dla nich pieniądze muszą się znaleźć i nikt o tym nie dyskutuje.
Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy na pewno jesteś Polakiem?!! Nr 4 
Zenon Jaszczuk, 2011.01.17 o 19:18
janekk.
Wszystko napisałeś i to celnie. Głąby muszą mieć resorty siłowe, aby niewolników trzymać w ryzach. A obecnie już legalnie leci judaizacja Polaków. Legalnie już pokazują, że mają judeopolonię. Pachołki wybierają się po wskazówki do rządu Izraela, pewnie Gąsiorowski będzie ich gościł. Dostaną opier... za opieszałość, inni po parę szekli itd. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy na pewno jesteś Polakiem?!! Nr 4 
janekk, 2011.01.17 o 19:34
Zenonie, oni rzeczywiście wiedzą co mówią, zobacz na program dni judaizmu który wkleiłem u Spirita. Program po Polsku ale nazwa Po-lin (zdaje się że to oznacza Polska)
Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy na pewno jesteś Polakiem?!! Nr 4 
Zenon Jaszczuk, 2011.01.17 o 20:04
janek
Czytałem. Polin to Polska, Judeopolonia. Całe szczęście, że nie oglądam TV żydowskiej, bo tam zapewne już tylko o Żydach. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy na pewno jesteś Polakiem?!! Nr 4 
Zenon Jaszczuk, 2011.01.14 o 01:07
Prof. Iwo Cyprian Pogonowski za zaprasza.net
Handel Złotymi Zębami w Obozie w Sachsenhausen pod Berlinem


Handel złotymi zębami w obozie w Sachsenhausen przypomniała mi książka Tomasza Grossa „Złote żniwa,” która jest antypolską propagandą i trzecią z kolei jego publikacją bardzo korzystną dla żydowskiego ruchu roszczeniowego, obecnie wielokrotnie kompromitowanego przez samych Żydów takich jak profesorowie Norman Finkelstein, autor książki „Przedsiębiorstwo Holokaust” i Noam Chomsky, „wróg Izraela numer jeden,” którzy nazywają działaczy żydowskiego ruchu roszczeniowego złodziejami i oszustami („crooks” etc.).
Warto wspomnieć, raport Reuters Agency z Buenos Aires w Argentynie z piątku, 19go kwietnia 1996 roku (14:50:17 PDT) o Światowym Związku Żydów (The World Jewish Congress). Raport ten donosi, że Rabin Israel Singer, Główny Sekretarz organizacji World Jewish Congress publicznie stwierdził że: „Ponad trzy miliony Żydów poniosło śmierć w Polsce i Polacy nie będą spadkobiercami polskich Żydów. Nigdy na to nie pozwolimy. (...) Oni będą słyszeć od nas w nieskończoność. Jeżeli Polska nie uczyni zadość żydowskim żądaniom to będzie „atakowana publicznie i upokarzana” na forum międzynarodowym.
Książka Tomasza Grossa „Sąsiedzi” nadal jest często omawiana w kontrolowanej przez Żydów prasie w USA. Ostatnio 6go stycznia, 2011 w „The Wall Street Journal” przy okazji omawiania książki Daniela Barmana pod tytułem „The Death Marches: The Final Phase of Nazi Genocide.” („Marsze Śmierci: Ostatnia Faza Ludobójstwa Dokonywanego Przez Nazistów.”). Tak, więc na pewno urośnie fortuna dorobkiewicza i sociologa Grossa, którą to fortunę buduje na jego oszczerczych książkach zniesławiających Polaków dla dobra żydowskiego złodziejskiego ruchu roszczeniowego.
Ja w czasie wojny byłem więźniem w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen pod Berlinem od 10go sierpnia 1940 roku aż do tak zwanego „marszu śmierci w Brandenburgii,” w czasie którego, z 38000 maszerujących więźniów. Niemcy zastrzelili wówczas około 6000 ludzi. Pamiętam, że wówczas wśród więźniów nie widziałem nikogo oznaczonego gwiazdą Dawida. Stało się tak, ponieważ Niemcy wywieźli z Sachsenhausen na wschód wszystkich Żydów z wyjątkiem małej grupy, która stanowiła permanentne Krematorium Komando, do którego Niemcy przydzielali wyłącznie Żydów.
Handel złotymi zębami w obozie w Sachsenhausen zaczynał się w krematorium, gdzie przydzieleni do pracy Żydzi wyrywali obcęgami ze zwłok więźniów złote zęby, które następnie sprzedawali strażnikom i zbrodniczej kryminalnej mafii obozowej, zorganizowanej przez hierarchię kryminalistów niemieckich obozowych prominentów oznaczonych zielonymi winklami. Byli to tak zwani po niemiecku „Beruf Verbrechers.”
Mafia ta była bardzo niebezpieczna. Pamiętam jak znajomy mój Leonard Krasnodębski popadł w konflikt z tymi zbrodniarzami i został zamordowany przez nich przez powieszenie go na haku od lampy w jednym z pomieszczeń izby chorych.
Antypolska książka Tomasza Grossa „Złote żniwa” omawiana była w dniu piątego stycznia, 2011 kiedy Tomasz Gross wraz z małżonką wystąpili w telekonferencji organizowanej przez TVP. Wówczas redaktor prowadzący Tomasz Lis nie krył oburzenia i zadawał dociekliwe pytania autorom książki ” Złote żniwa.” W książce tej padają słowa, obrzydliwych i nieuzasadnionych oskarżeń, obarczających cały naród Polski, za zbrodnie dokonane na narodzie Żydowskim. Tomasz Gross znany jest z poprzednich kłamliwych publikacji, w których to zarzuca narodowi polskiemu, współpracę z Niemcami jak też mordowanie Żydów i masowe grabienie mienia żydowskiego w czasie i po Drugiej Wojny Światowej.
Autorzy tej książki w bezwstydny sposób, „wrzucają do jednego worka” wszystkich Polaków ukazując naród polski jako złodziei, hieny cmentarne, dzikie zwierzęta bez sumienia, oraz zaciekłych antysemitów. Redaktor Lis podczas programu, zadawał pytania państwu Grossom, skąd wzięły się w ich książce, dane o setkach tysięcy pomordowanych Żydów i ograbionych przez naród polski?

Zapytani Grossowie zredukowali tą liczbę do „być może, prawdopodobnie” kilkunastu tysięcy ofiar. Tomasz Gross udzielając odpowiedzi jąkał się, szukał słów i jak zwykle kłamał będąc na służbie żydowskiego ruchu roszczeniowego i posługiwał się wprawą nabraną komponowaniem przez niego Upiornej Dekady i horą fantazją potrzebną mu do opisu Jedwabnego. Nota bene za pomocą książki tej zmienił ustalony na Zachodzie obraz Polaków jako ofiar Hitlera i uczynił w oczach Zachodu z Polaków narodem, który bezlitośnie mordował Żydów.

W książce „Strach” Gross poszedł jeszcze dalej i przypisał polskim katolikom udział w dobijaniu Żydów ocalałych z holokaustu. Natomiast „Złote Żniwa” są przykładem jak Żyd Gross wraz z jego żoną Polką wspólnie eksploatują stosunki ekonomiczne polsko-żydowskie po wojnie – mianowicie Gross oskarża Polaków o to, że regularnie bogacili się za pomocą przywłaszczania sobie majątku pożydowskiego.

Przypominam sobie znajomego im dobrze niemieckiego Żyda, Paula, który zdaje mi się, że miał na nazwisko Kaufman. Jego koledzy byli członkami Krematorium Komando. Na człowieku tym Niemcy dokonali zbrodniczej operacji, niby eksperymentalnej i wycięli mu część kości goleniowej, co spowodowało mu paraliż stopy tak, że kulał i musiał zgłaszać się na badania dla ciągłości eksperymentu już po masowej wywózce Żydów z Sachsenhausen.

Pewnego dnia Paul powiedział mi, że wydaje mu się, że jest ostatnim Żydem pozostałym jeszcze w Sachsenchausen. Ponieważ w obozie w Sachsenchausen w ogóle nie tatuowano więźniom numerów na rękach, więc zaproponowałem Paulowi, żeby przyszył sobie oznaczenia i numer zmarłego Polaka i w ten sposób pozbył się gwiazdy Dawida i uniknął transportu jako Żyd. Niestety Paul bał się tortur na wypadek gdyby wykryto w nim Żyda zwłaszcza, że nie znał polskiego języka. Z tego powodu nie uniknął transportu na wschód do Treblinki lub Oświęcimia.

Makabryczny handel złotymi zębami w obozie w Sachsenhausen, który zaczynał się w krematorium, gdzie pracujący Żydzi wyrywali obcęgami ze zwłok więźniów złote zęby, jest na pewno znacznie bardziej szokujący niż fantastyczne i zmyślone opisy w „Złotych Żniwach” autorstwa małżeństwa Grosów, którzy zarabiają na służbie żydowskiego ruchu roszczeniowego,

+www.pogonowski.com
11 styczeń 2011
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy na pewno jesteś Polakiem?!! Nr 4 
Piotr Świtecki, 2011.01.15 o 00:42
Przytaczam email za jedną z list dyskusyjnych (imię i nazwisko nadawcy jest mi znane):

W zwiazku z zapowiedzia wydania kolejnej antypolskiej ksiazki J.Grossa przez ZNAK, rozeslalem artykul prof Pogonowskiego pt. "Handel złotymi zębami w obozie Sachsenhausen" +www.pogonowski.com

Otrzymałem wiele e-maili. Większość to głosy oburzenia na wysyłanie "śmieci" oraz zarzut o rozpowszechnianie teorii spiskowych i żądanie wypisania z listy mailingowej.

Oto parę przykładów:

"Bardzo proszę o wypisanie mnie z tej listy adresatów. Nie mam pojęcia jak dostałam się na nią, jednak nie mam życzenia dostawania takiej dawki "spiskowej teorii dziejów" codziennie rano."

"Po raz kolejny proszę o natychmiastowe wypisanie mnie z listy adresów i zaprzestanie przesyłania mi tych chorych bzdur!"

"NIE ŻYCZĘ SOBIE OTRZYMYWANIA OD PANA ŻADNYCH MAILI.
Nie wiem, w jaki sposób znalazł się mój adres wśród pańskich znajomych. Nie wyrażałem nikomu zgody na przekazanie mojego adresu mailowego. Zwłaszcza OSZOŁOMOM, takim jak Pan.
Pańskie maile zahaczają o naruszenia prawa. Rozsyłanie spamu w sieci jest zabronione."

Czytajac te wypowiedzi czulem sie jak mlodzi narodowcy, ktorzy maszerując ulicami Wrocławia w dniu święta narodowego w listopadzie 2010 r. słyszeli okrzyki "Wy polskie świnie".


Bez komentarza.

No, może jeden mały komentarz a propos wypowiedzi profesora Finkelsteina nagłośnionej przez Radio Maryja, który radzi siedzieć cicho. +polacy.eu.org
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy na pewno jesteś Polakiem?!! Nr 4 
Zenon Jaszczuk, 2011.01.15 o 07:59
Mufti.
Moim zdaniem prof Iwo Cyprian Pogonowski jest jednym z niewielu ludzi broniących dobrego imienia Polski i Polaków w USA. To nie jest typ człowieka jak bajkopisarz Gross, który za kasę napisze wszystko. To jest wybitny znawca tematu, który sam wiele przeszedł. Negowanie jego wiedzy to tak jak by negowanie pisarstwa prof Finkenstejna. Tylko trzeba by przyjąć jako pewnik, że ich napuszczają, finansują też Żydzi, przeciw sobie. Jak sam wiesz dla ludzi nie interesujących się tematem, nie mających podstawowej wiedzy, wszystko jest teorią spiskową. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Do Zenka 
teli, 2011.01.17 o 16:54
nie jestem w stanie ogarnąć wszystkiego, bo Smoleńsk czeka, a i moja firma ruszyła,z racji iż mam wysłać towar za granicę natknąłem się na przepisy, do IZRAELA nie wolno wysyłać uli i akcesoriów do hodowli pszczół, czyżby żydostwo miało alergię na miód?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Do Zenka 
Zenon Jaszczuk, 2011.01.17 o 19:05
teli.
Chyba alergii nie mają. Jeśli już to może boją się, aby im nie przywlec chorób. A o chorobach mogą wiele wiedzieć, tzw broń biologiczna. Mogą znać przyczyny masowego ginięcia pszczół w Europie i świecie, a teren własny może jest czysty. To jednak teoria spiskowa. Pamiętam za komuny, do Rosji soviety nie wpuszczały owoców wiezionych indywidualnie. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy na pewno jesteś Polakiem?!! Nr 4 
janekk, 2011.01.17 o 18:53
Drugiego takiego manipulatora na tym forum jak ten co pisze:
że profesor Norman Finkelstein każe nam siedzieć cicho, to ja tu nie widze
Niżej fragment z Naszego Dziennika

Powinniśmy po prostu zignorować jego działalność?
- Oczywiście. Przecież w Polsce byli i są naukowcy, którzy prawdziwie i obiektywnie przedstawili zarówno tę sprawę, jak i w ogóle rzeczywisty obraz relacji polsko-żydowskich. Twórczość Grossa nic nie znaczy wobec prac poważnych historyków. Polacy powinni robić wszystko, aby Gross nie był w stanie wykorzystywać trudnych momentów z waszej historii jako maczugi, którą w was uderza. Chodzi przede wszystkim o prowadzenie rzetelnych badań będących najlepszym antidotum na jego tezy. Dziwię się, że znajdują się w Polsce środowiska, które z powagą pochylają się nad książkami Grossa. Powinniście mu powiedzieć: "Idź do diabła razem ze swoją książką. Zajmij się Pan lepiej historią Indian amerykańskich!". Grossa nie obchodzi ani Polska, ani Polacy, ani polska historia. On po prostu wykorzystuje je dla autopromocji.

Czy nie zachęca nas aby promować rzeczywistych naukowców a nie pseudonaukowców i oszustów o czym mówi dalej,
Czy to wina Finkelstina że nasze rodzime kurwy zamiast promować tych ostatnich współpracują z holocaust industry.
On na sprawy patrzy nieco szerzej niż przeciętny blogger dla którego najważniejsze jest obszczekiwanie Grossa chociaż wiadomo że to tylko pionek w czyichś rękach.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy na pewno jesteś Polakiem?!! Nr 4 
Zenon Jaszczuk, 2011.01.17 o 19:29
janekk
Polscy historycy są i mam nadzieję, że piszą. Tylko musisz się dowiedzieć nazwisko, albo tyt. książki. O nich nie przeczytasz w jewprasie, w jewtelewizji itd. Przekaziory są zarezerwowane dla klaunów historycznych. A swój swego nie zaatakuje, ani nic przeciw bajkom nie bedzie udowadniał. Możemy domniemywać, że Filkinstein nie zna realiów w Polsce. Zadanie cyrkolandi proste, szkalować Polaków we wszystkich dziedzinach. Wciskać gojom bajkopisarstwo żydowskie zwaną historią. Reklamować wszystkimi dostępnymi środkami przedsiębiorstwo holocaustu itd Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy na pewno jesteś Polakiem?!! Nr 4 
Piotr Świtecki, 2011.01.17 o 19:34
Proszę Pana, zakładam dobrą wolę prof. Finkelsteina i po prostu nieznajomość polskich realiów. Gdzież ci "poważni historycy" zajmujący się tematem żydowskim? Kto ich wydaje, kto gromko omawia publikacje, kto ich czyta? Doktora Ratajczaka na przykład?

O ile profesorowi Finkelsteinowi można to wybaczyć, to puszczanie takiej opinii przez Nasz Dziennik bez nie tylko zwrócenia uwagi profesorowi na tę sytuację, ale i bez komentarza powinno uruchomić dzwonki alarmowe.

Chyba, że jakiś komentarz był?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy na pewno jesteś Polakiem?!! Nr 4 
janekk, 2011.01.17 o 20:05
Chwała Naszemu Dziennikowi że zrobił wywiad z człowiekiem który w odróżnieniu od wielu "naszych" publicystów staje po Polskiej stronie mimo że Żyd i to bez żadnych niedomówień. Który z tych z "naszych" odważyłby się nazwać pana G. pseudonaukowcem i oszustem oszustem.
Nie wiem czy gazeta ma obowiązek dodawać komentarz, ja komentarzy to się naczytałem jeszcze za PRL-u
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy na pewno jesteś Polakiem?!! Nr 4 
Piotr Świtecki, 2011.01.17 o 22:22
Podchodząc w ten sposób - to chwała.
Ale pamiętajmy, że pół prawdy jest gorsze niż całe kłamstwo.
A mi coś ostatnio (z upływem lat) "media Ojca Dyrektora" zaczynają wyglądać trochę niejasno.
Pozdrawiam.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy na pewno jesteś Polakiem?!! Nr 4 
Zenon Jaszczuk, 2011.01.18 o 12:14
Mufti.
Czyli jesteś dobrym obserwatorem. Jak wszystkie przekaziory trzeba przecedzić. Napewno nie jest to kopalnia odkrywkowa prawdy nieznanej. O ile się orientuję to tam większość rozmówców była Żydami. Czyli powiedzmy "Rydzyki" to tacy Kaczyńscy. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy na pewno jesteś Polakiem?!! Nr 4 
Zenon Jaszczuk, 2011.01.18 o 12:16
janekk
Komentarz jest obowiązkiem, nawet treśc jest mało istotna. To jest przekaz wykształconym co i jak mają myśleć.Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy na pewno jesteś Polakiem?!! Nr 4 
MatiRani, 2013.09.12 o 16:21
Zenku, Adamie i zainteresowani:
+chomikuj.pl
Jedna ksiazka Bednarczyka jest na +www.chomikuj.pl
pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy na pewno jesteś Polakiem?!! Nr 4 
Adam39, 2013.09.12 o 18:26
Mati, dziękuję za podanie linka. Ale wcześniej już udało mi się ściągnąć tę książkę.
Natomiast również ciekawe książki są na stronie+ dziewięć następnych:
+chomikuj.pl
Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy na pewno jesteś Polakiem?!! Nr 4 
MatiRani, 2013.09.13 o 04:06
Swietne, dziekuje.
Ksiazke Bednarczyka o zydowskim Gestapo znalazles?
pozdrawiam i uklony
MR
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy na pewno jesteś Polakiem?!! Nr 4 
Zenon Jaszczuk, 2013.09.13 o 21:54
Adam39 witaj. Czytałem Twój wpis odnośnie książki Bednarczyka. Jednak to było kilka dni temu, dlatego nie mogę weść aby Ci odpowiedzieć pod Twoim komentem. Uparcie mi wyświetla zamiast więcej najnowsze komentarze 2gą stronę portalu głównego. Dlatego odpisuję Ci tutaj, gdzie u mnie jesteś osiągalny. Nie wiem czy zrozumiesz te zawiłości które u mnie się dzieją po "pierestrojce". Cieszę się że kupiłeś książkę Bednarczyka. Polecam Ci przeczytanie jej jako pierwszej z zakupionych. Gdybyś jeszcze znalazł, kupił ksiązkę Kosińskiego "Malowany ptak" i koniecznie książkę pani Siedleckiej "Czarny ptasior" (tutaj mogą być trudności- prawda jest likwidowana wszelkimi sposobami)Zobaczysz w pełni bajkopisarstwo żydów. Pozdrawiam serdecznie.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy na pewno jesteś Polakiem?!! Nr 4 
Adam39, 2013.09.14 o 06:51
Zenek, ja również miałem duże trudności w zalogowaniu, obecnie jakby mniejsze. Ale poruszać się swobodnie po podstronach tak jak poprzednio nie mogę. Z czego to wynika, nie wiem.
Bajkopisarstwo i bajko-ględzenia żydowskie są mi trochę znane. Wybacz ale tej szmatławej książki, szmatławego autora, nie wezmę do ręki. Treść jej opowiedział ma kolega około 15 lat temu, później również czytałem recenzje. Natomiast z książką pani Siedleckiej "Czarny ptasior" na pewno się zapoznam
Z mojej strony również serdeczne pozdrowienia.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy na pewno jesteś Polakiem?!! Nr 4 
Zenon Jaszczuk, 2013.09.14 o 20:57
Adam39.
Ja jednak radzę abyś zdobył to g....o Kosińskiego. Będziesz miał porównanie. Tego opowiedzieć się nijak nieda. Ich pisarstwo o prawdzie jest we wszystkim takie same. Czyli g.....o warte. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy na pewno jesteś Polakiem?!! Nr 4 
Adam39, 2013.09.14 o 21:57
Zenek, zgadzam się tym co mówisz, ale czas jak dla mnie jest coraz krótszy i muszę robić selekcję.
Pozdrawia
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy na pewno jesteś Polakiem?!! Nr 4 
MatiRani, 2013.09.13 o 23:30
Adamie, podaj, bardzo prosze, link do sicagneicia tej ksiazki!
serdecznie
MR
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Czy na pewno jesteś Polakiem?!! Nr 4 
Adam39, 2013.09.14 o 06:30
Mati, książki Tadeusza Bednarczyka - Obowiązek silniejszy od śmierci : wspomnienia z lat 1939- 1944 o polskiej pomocy dla Żydów w Warszawie,nie ściągnąłem z internetu a udało mi się kupić w księgarni internetowej. Z uwagi na obecne utrudnienia ruchu związane z demonstracjami związkowców, będzie dla mnie fizycznie dostępna dopiero w poniedziałek.
Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2023   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑