słowa kluczowe: Arystoteles, Idea Polski w Myśli konserwatywne, Osoba, Osoba ludzka, Podstawy eytyki, antybolszewizm, antykomunizm, chrześcijaństwo, etyka, filozofia, negacja filozofii Sokratesa i Platona, personalizm, świety Tomasz z Akwinu.
Polska2013.01.31 13:09 14:32

Podstawy Etyki: Osoba Ludzka

 

część 3

 

Fałszywy obraz rzeczywistości kreują ideologie, kryjące swoje zbrodnicze zamiary pod eufemizmami, typu "walka o pokój", "szczęście ludzkości", "powszechny dobrobyt"...


 

 

Zawsze aktualnym przykładem politycznym w tym temacie, jest nakaz poszanowania wartości etyki Cywilizacji Łacińskiej w stosunkach wewnętrznych (w relacjach pomiędzy państwem a Obywatelem: prawo publiczne i prawo prywatne) oraz międzynarodowych.

 
Warto w tym miejscu, gwoli wyjaśnienia dodać, iż Myśl konserwatywna nie uznaje – nieudowodnionego naukowo – pojęcia „ludzkość”, traktując z rezerwą i dystansem wszystkie ideologie, występujące w „imieniu” tego Bytu urojonego, a uzurpujące sobie jednocześnie prawo do reprezentacji „wszystkich” i naprawiające pod tym hasłem świat doczesny.
 
 
Uznanie etyki Cywilizacji Łacińskiej za wzorzec dla Myśli konserwatywnej oraz przejęcie terminologii dotyczącej Osoby ludzkiej, zaowocowało powstaniem kolejnych zasad etycznych, z pojęciem tym powiązanych, jaką jest – dla przykładu – Odpowiedzialność.
 
Odpowiedzialności nie można definiować bez nierozerwalnego połączenia jej z Bytem jednorodnym, którego dotyczy. Z tej współzależności i indywidualności Osoby ludzkiej wynika, przyjęta przez konserwatyzm  zasada odpowiedzialności indywidualnej.
 
Za czyny odpowiada więc – według Myśli konserwatywnej - ta Osoba, która je popełniła, co rozwija się dalej, iż za postępowanie jednostki nie odpowiada nikt inny: ani Rodzina, ani Plemię, ani Naród, ani Państwo, ani Cywilizacja, która tę indywidualność z siebie wydała i wychowała.     
 
 
Podobnie, Myśl konserwatywna nie uznaje podszywania się jednostek pod zbiorowości i zrzeszenia, negując prawo Osób, używających pluralizmów nieokreślonych dla podkreślenia wagi swoich, własnych, indywidualnych poglądów: „my Polacy”, „my katolicy”, „musimy”, „będziemy”, etc., bez wyraźnego opisu jakiej grupy Osób deklaracje te dotyczą.
 
Zdaniem konserwatyzmu, nadużycie opisane w akapicie powyżej jest domeną Osób, które pragną uniknąć odpowiedzialności za słowa i czyny, poprzez rozmycie i zagubienie swojej indywidualnej tożsamości w nieokreślonym precyzyjnie zrzeszeniu.
 
 
Postawy takie są typowe dla koncepcji zazwyczaj różniących się od wskazań etyki Cywilizacji Łacińskiej i z tego właśnie powodu odrzucane są przez Myśl konserwatywną. 
 
W Cywilizacji Łacińskiej, odpowiedzialność za czyny jednostki, lub jednostek złączonych w związki, nie może być rozciągana na całe zrzeszenia, a winą pojedynczych osobników, zazwyczaj łamiących zasady życia zrzeszeń, nie mogą być obarczane całe zbiorowości - co jest typową metodą stosowaną przez systemy totalitarne.
 
Z powyższego wyłania się konsekwentnie negatywne podejście Myśli konserwatywnej do kwestii odpowiedzialności zbiorowej, oznaczając w praktyce, że dla konserwatysty nie istnieją takie pojęcia, jak wspólna wina jakiegokolwiek zrzeszenia, a jedynie indywidualnej Osoby ludzkiej nadużywającej swojej Wolności.
 
 
W związku z powyższym, konserwatyzm nie zna pojęcia grupowej winy np. Francuzówza rozpętanie rewolucji anty-Francuskiej w roku 1789, czy też Niemców za zbrodnie systemu z lat 1933-1945, Rosjan za Katyń i system sowiecki na ziemiach Rzeczypospolitej, ani Greków czy też Portugalczyków oraz Hiszpanów i Włochów za państwową rozrzutność w pierwszej dekadzie XXI wieku.
 
Myśl konserwatywna nie uznaje także metody semantycznego fałszowania pojęć w celu osiągnięcia korzyści politycznej, a za przykład czego służyć może używanie wobec niemieckich obozów koncentracyjnych nazwy: „hitlerowskie”, tak jakby nazwa ideologii - panującej okresowo nad jakimś państwem - była władna definiować nazwę narodu, który to państwo utworzył.
 
Podobnie, fałszywy obraz rzeczywistości kreują ideologie, kryjące swoje zbrodnicze zamiary pod eufemizmami, typu walka o pokój, szczęście ludzkości, powszechny dobrobyt, a których dobrodziejstwa zaznały zrzeszenia opanowane przez tę zarazę.
 
 
Powyżej opisana maniera jest całkowitym zaprzeczeniem wartości etycznych uznanych przez Cywilizację Łacińską i z tego powodu przez Myśl konserwatywną odrzucona, ponieważ służy jedynie celom politycznym nieuczciwych zrzeszeń.
 
Konsekwencją takich, nieetycznych praktyk, jest panujący zamęt w pojęciach podstawowych, utrudniający umysłom - zwłaszcza młodym i niedoświadczonym - odróżnienie Dobra od Zła, poprzez zafałszowanie percepcji odbioru rzeczywistości i w rezultacie: negatywny, z punktu widzenia etyki Cywilizacji Łacińskiej, wpływ na Wolny wybór indywidualnej Osoby ludzkiej nie tylko w zakresie zachowań doraźnych, lecz i światopoglądu oraz – w konsekwencji - całej drogi życiowej i wzorców moralnych, przekazywanych pokoleniom zstępnym.
 
PS. Aby nie "zapychać" tylko Moimi szkicami SG, kolejny szkic "O Wolności" ukaże się w poniedziałek.
Pozdrawiam serdecznie: MStS 
:-)
 
 

3613 odsłon średnio 4,5 (4 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Podstawy Etyki: Osoba Ludzka 
Hanys, 2013.01.31 o 19:42
Przepraszam, czy tytułowy obrazek to jakaś ikona ruska? A jeśli tak, to co ona ma wspólnego z "cywilizacją łacińską"?

A to zdjęcie pod skarpetkami, niestety nie podpisane, to Mussolini? A jeśli tak, to co ono ma wspólnego z poruszonym tematem "Podstawy etyki: osoba ludzka, część 3/10"?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Podstawy Etyki: Osoba Ludzka 
Marek Stefan Szmidt, 2013.01.31 o 20:25
Szanowny Panie,

Tryptyk "Madonna della Misericordia" Jacobello di Fiore ruską ikoną?
:-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
To jest wiedza na poziomie lewackiej, durnowatej wikipedii +www.wikigallery.org :-)

Pańska znajomość pochodzenia fresków, dorównuje tylko fantazji zasiedlania pustych przez wieki stepów - leżących na trasach wypraw "tatarskich" od (np.1244 roku) - a zwanych przez to "Dzikimi Polami" przez Chazarów (koczowników tureckich), którzy nb. jako państwo rozpłynęło się po turecko-mongolskiej "okolicy", w wyniku agresji.
Łączenie Kozaków, zbiegłych poddanych rzeczypospolitej i Moskwy z Chazarami, to bajka SF, o Atlantydzie pod... Grudziądzem :-))))))))))))

Co do dalszych Pańskich pytań, to portret nawiedzonego Duce wydał się Konserwatyście adekwatny do poprzedzającego zdania "zagubienie swojej indywidualnej tożsamości w nieokreślonym precyzyjnie zrzeszeniu"... ale to już rzecz gustu, lecz na pewno nie posiadająca żadnego związku ze skarpetkami...
:-)
pozdrawiam serdecznie
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Podstawy Etyki: Osoba Ludzka   
bydzio63, 2013.01.31 o 20:39
Ma mastro pensa che sa tutto????
He,he
Agente! non sai nulla! Ho capito che volevi dimostrarmi capo mastro!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Podstawy Etyki: Osoba Ludzka 
Paweł Tonderski, 2013.02.01 o 00:11
To pan również zna język włoski?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Podstawy Etyki: Osoba Ludzka 
Hanys, 2013.02.01 o 17:38
Trudno mi było od razu zgadnąć, czy to fresk, jakiś „poliptyk” czy ikona.
A Pan, jak z odpowiedzi wnoszę (oczywiście mogę się mylić), potrafi rozpoznać z marszu wszystkie obrazy, freski i ikony w Europie? Wszystkie rozumy Pan już pozjadał i wszystko już wie?

Figura M.B. Miłosierdzia jest przepiękna. Pierwszą rzeczą, która rzuciła mi się w oczy, to ta korona listkowa na głowie M.B., która kojarzy mi się wprost… no, mniejsza z tym. A do tego centralnie(!) na jej piersi dzieciątko – to rzecz niezwykła i b.rzadka w ikonografii i malarstwie. Dlatego zapytałem, czy to ruska ikona. No i ta piękna trawa (ponoć bizantyjska?) tuż pod jej stopami, i bardzo ciemna karnacja skóry (też bizantyjska?) u obu Janów, i u Michała - tego u góry, z warkoczem(!) na plecach.

Nie znam się na freskach i malarstwie. Pewne rzeczy po prostu mi się podobają, a inne nie, no ale żeby tak od razu ad personam, że moja fantazja jest rodem z durnowatej Wikipedii…
Całe szczęście, żeś Pan zamieścił to zdjęcie z tak pięknym motywem, bo inaczej chyba musiałbym się skoncentrować na Pańskich „turecko-mongolskich” fantazjach. A tak Pańskie wycieczki osobiste o „turecko-mongolskich okolicach” i „zbiegłych Kozakach” po prostu zignoruję.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Podstawy Etyki: Osoba Ludzka 
Marek Stefan Szmidt, 2013.02.01 o 21:58
Szanowny Panie,
myślę, że zbyt poważnie traktuje Pan złośliwe poczucie humoru dziadka Konserwatysty.
Chociaż, zasłużył Pan nań, gdyż Pański "otwarcie" było mocno...

:-)
pozdrawiam serdecznie
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Podstawy Etyki: Osoba Ludzka 
Hanys, 2013.02.01 o 22:09
A to bardzo przepraszam. Nie sądziłem, że temat ikon ruskich lub Mussoliniego stać się może kością niezgody.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Podstawy Etyki: Osoba Ludzka 
Marek Stefan Szmidt, 2013.02.01 o 22:16
Szanowny Panie,
nie ma za co,
przykro Mi, jeżeli Pana uraziła Moja pisanina
:-)
pozdrawiam serdecznie
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Podstawy Etyki: Osoba Ludzka 
Hanys, 2013.02.01 o 22:32
Szczerze mówiąc, nie mam nic do Pańskiego pisania.
Naprawdę zachwyciło mnie i zrobiło na mnie piorunujące wrażenie to zdjęcie M.B. z "rozdartą" piersią, więc wtrąciłem swoje trzy grosze. Teraz, gdy je sobie dokładnie obejrzałem w różnych galeriach, stałem się chyba nieco mądrzejszy inaczej. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Podstawy Etyki: Osoba Ludzka 
w.red, 2013.02.01 o 01:34
A mnie się wydaje, że Państwo to obywatel. Bo w jego imieniu i dla jego dobra działać powinno. Jeżeli więc większość stanowią tam chrześcijanie to naturalnym jest że prawo i zasady muszą być podporządkowane prawom uniwersalnym zawartym w dekalogu. A nie w tzw "Cywilizacji Łacińskiej", bo to pojęcie zbyt pojemne i nie jednoznaczne. Ale gdzie mnie tam do "konserwatysty" ;)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Podstawy Etyki: Osoba Ludzka 
Marek Stefan Szmidt, 2013.02.01 o 10:08
Szanowny Panie,
na Pańskie zapytanie i uwagi najlepiej odpowie cytat z Konstytucji 3(5) Maja, ostatniego na Ziemiach zrabowanych Rzeczypospolitej zbioru Prawa wyłonionego, jako Dokument Zasadniczy, według etyki Cywilizacji Łacińskiej:


"Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami; przejście od wiary panującej do jakiegokolwiek wyznania jest zabronione pod karami apostazji. Że zaś taż sama wiara święta przykazuje nam kochać bliźnich naszych, przeto wszystkim ludziom jakiegokolwiek bądź wyznania, pokój w wierze i opiekę rządową winniśmy i dlatego wszelkich obrządków i religii wolność w krajach polskich, podług ustaw krajowych warujemy."

+1.bp.blogspot.com

pozdrawiam serdecznie
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Podstawy Etyki: Osoba Ludzka 
Piotr Świtecki, 2013.02.01 o 10:09
"wiara święta przykazuje nam kochać bliźnich naszych, przeto wszystkim ludziom jakiegokolwiek bądź wyznania, pokój w wierze i opiekę rządową winniśmy i dlatego wszelkich obrządków i religii wolność w krajach polskich, podług ustaw krajowych warujemy."

Kto, w czyim imieniu mówił?
Jak to się ma do Myśli konserwatywnej chwyconej w formę notki?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Podstawy Etyki: Osoba Ludzka 
Marek Stefan Szmidt, 2013.02.01 o 10:50
Szanowny Panie,

pytanie jest słuszne!

odpowiada na nie Preambuła do Konstytucji 3(5) Maja, kwestie wszelkiego "my" dokładnie definiująca:

"Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czernichowski, wraz ze Stanami Skonfederowanymi, w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi."

W tym więc, konkretnym przypadku, w Preambule wymienione są wszystkie Osoby, za treść Konstytucji odpowiedzialne (imienna lista Posłów jest dostępna, w tym i Szmidt), a zrzeszenie wyraźnie określone i nie rozmyte w "my wszyscy np. Polacy" :-)

Takoż też - patrząc wgłąb historii - się i stało, gdyż rachunek został "słono" wystawiony...

pozdrawiam serdecznie
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Podstawy Etyki: Osoba Ludzka 
Piotr Świtecki, 2013.02.01 o 10:56
Aha!
Dziękuję bardzo za odpowiedź.
A tu ciekawostka mi się objawiła: +minakowski.pl
Również pozdrawiam.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Podstawy Etyki: Osoba Ludzka 
Marek Stefan Szmidt, 2013.02.01 o 11:03
Szanowny Panie,

odpowiedziałem z przyjemnością :-)

Proszę też zauważyć na słowa Preambuły "wraz ze Stanami Skonfederowanymi, w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi." w konotacji z nazwiskiem Posła: Szmidt, jako "naród polski reprezentujący"...

Celowo dopisałem wzmiankę o "słonym rachunku", gdyż ruskie prześladowcy nazwiska Szmidt są nadal aktywne. Oczywiście tylko w Mojej, chorobliwej fantazji
:-)
pozdrawiam serdecznie
MStS

PS. link jest świetny, ale Konserwatysta i bez takich sensacyj i spekulacyj dąży do powrotu Rzeczypospolitej pod patronatem Corona Regni Poloniae, której nie odtworzymy różnicując Obywateli pod względem... oraz separując Prawdziwych od Nieprawdziwych, albo tylkotrochę-Prawdziwych.
Stąd polityka Konserwatysty, sugerująca asymilację do Narodu Polskiego...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Podstawy Etyki: Osoba Ludzka 
Piotr Świtecki, 2013.02.01 o 11:24
Myślę, że zwrócenie podejrzliwej Uwagi na pojawiającą się w wypowiedziach na Polacy.eu.org pierwszą osobę liczby mnogiej jest jak najbardziej słuszne. Niemniej jednak owo "my" jest do pewnego stopnia domyślnie uprawnione. Bo choć co do tego dokąd i jaką drogą zmierzać nie zawsze się zgadzamy, to łączy nas to, "skąd przychodzimy", i co znalazło odzwierciedlenie w, nazwijmy to, "misji" i "zasadach" korzystania z serwisu +polacy.eu.org
Kłaniam się!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Podstawy Etyki: Osoba Ludzka 
Marek Stefan Szmidt, 2013.02.01 o 12:21
Szanowny Panie,
Regulamin wewnętrzny jest zasadą obowiązującą na stronie właścicielskiej :-)
Konserwatysta zaś, - będąc przeciwny instynktom stadnym - wyjaśnia zaledwie niektóre zasady funkcjonowania totalitaryzmów, nadużywających zaufania zrzeszeń.
:-)
pozdrawiam serdecznie
MStS
PS. A'propos Zasad, to występuję z Nich także poniższe stwierdzenie:
"Nie są dozwolone działania na szkodę serwisu lub użytkowników, włączając w to ich wizerunek" - co "samo wpadło" w oko Starego Złośliwca :-))))))))
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Podstawy Etyki: Osoba Ludzka 
Piotr Świtecki, 2013.02.01 o 14:22
Starego Złośliwca zostawmy na boku, jak również banały, że anarchia jest do wykorzystania jeszcze łatwiejsza, niż zrzeszania. Natomiast czy Językowy Koneser zechciałby podpowiedzieć, co w wytkniętym sformułowaniu jest niewłaściwe, i jak można by je poprawić?
Z góry dziękuję, kłaniam się!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Podstawy Etyki: Osoba Ludzka 
Marek Stefan Szmidt, 2013.02.01 o 16:51
Szanowny Panie,
ani słowa o jakimkolwiek poprawianiu, lecz o stosowaniu w praktyce :-)
pozdrawiam serdecznie
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑