słowa kluczowe: cywilizacja, państwo, religia, spoleczeństwo.
Cywilizacja Polska - dyskusje2012.05.16 05:26

CP. Modlitwa Pańska a Dekalog

 

Porządek, a zasady społeczne

 

Komu wierzyć: Chrystusowi, czy Żydom?

 

 


 

 

Cały czas zastanawiam się nad brakiem spójności logicznej obecnego nauczania KRK. Niektóre kwestie nie pasują do siebie, a próby ich wzajemnego umocowania w doktrynie napawają  pewnym zniesmaczeniem.

Gdzie zatem leży źródło tych różnic?

Wydaje się, że podstawowa kwestia dotyczy konstrukcji zasad na jakich oparte zostały teksty wymienione w tytule.

 

Przede wszystkim należy zauważyć, że Modlitwa Pańska jest w zasadzie jedynym ”własnym” tekstem Chrystusa – jako zaleceniem dla uczniów. Wszystkie inne są komentarzami, czy wyjaśnieniami. Nawet Przykazania Miłości są przywołane z tekstu ST. Także brak jest odrzucenia Dekalogu, ale jest wskazanie (Kazanie na Górze), że jest to daleko za mało , aby właściwie ustalić relacje międzyludzkie.

 

Gdzie upatruję zatem istotnych różnic?

Modlitwa Pańska jest skierowana na kształtowanie własnej postawy człowieka względem otoczenia. Jest kierowana do Boga – Stwórcy i Ojca, określa stosunek do własnych potrzeb i ustala relacje z innymi.

Nie mówi o grzechu!!! Mówi jedynie o winach jakie na nas ciążą z racji (niekiedy nieświadomego) postępowania. Bo jeśli jadąc tramwajem potkniemy się i dokuczliwie kopniemy w kostkę współpasażera – to czy popełniliśmy grzech? Wątpliwe. Ale zawiniliśmy względem  bliźniego.

 

Tymczasem Dekalog to zestaw zakazów i nakazów kierowanych nie do siebie, a do innych. Taka konstrukcja tekstu jest z zasady sprzeczna z podstawowym prawem człowieka – wolną wolą.

Czy Stwórca, chcąc narzucić nam normy postępowania nie mógł tego uczynić poprzez wbudowanie mechanizmów ograniczających w ludzką psychikę?

A może nie zdawał sobie sprawy ze sposobu wykorzystania tej wolnej woli i dlatego wprowadził ograniczenia?

To ułomna konstrukcja myślowa.

 

Wnioskiem może być tylko stwierdzenie, że nauczanie Chrystusa, kierujące nas do stosowania zasad Miłości, należy do odrębnego Porządku aniżeli ten nakazywany w Dekalogu pod groźbą kary.

Na tym tle widać jak ważną rolę dla Żydów odgrywał brak poszanowania szabatu. Ale też jest to wskazanie, że Dekalog należy traktować pomocniczo – jako ustalenie relacji międzyludzkich, a nie bezwzględne Prawo Boże.

 

Czy zatem Dekalog należy całkowicie odrzucić?

Tak nie można stwierdzić. Ale też nie można twierdzić, że nauczanie Chrystusa wynika z Dekalogu; nie jest bowiem jego rozszerzającą kontynuacją.

 

Najwłaściwsze wydaje się interpretowanie  Dekalogu w świetle zasad Modlitwy Pańskiej. 
 

 

1955 odsłon średnio 4,3 (3 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: CP. Modlitwa Pańska a Dekalog 
Christophoros Scholastikos, 2012.05.16 o 08:35
Chrystus nie przyszedł zmieniać prawa tylko je wypełnić. Bo okazuje się, że postępowanie legalistyczne prowadzi to hipokryzji. Prawo w tym wspomniane przykazania są możliwe do wypełniania tylko na fundamencie miłości. Wtedy znaczenie tych przykazań jest własnie, może nie tyle przypominawcze, co wskazujące granice. Takie zaznaczenie toru, którym można jechać bezpiecznie. Paliwem jest jednak wskazana życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa miłość. Każdy kto chce być dobrym chrześcijaninem i ustala sobie jedynie, że będzie wypełniał 10 przykazań, nie osiągnie celu, nie będzie dobrym chrześcijaninem. Człowiek, który "zalicza" wypełnianie prawa czując się pod przymusem będzie w środku suchy. Na gębie smutny i przede wszystkim będzie ciskał oskarżeniami w inych ludzi. Bez umiaru.

Jezus odnosząc się do "nie cudzołóż" twierdził, że ten grzech wchodzi już w myślach człowieka. Więc całe starotestamentowe myślenie w tym momencie legło w gruzach. Chrystus daje nową, albo odkrywa prawdziwą, iterpretacje i zamiar Boga Ojca zawarty w dekalogu. Z całą pewnością nie ma odrzucenia. Z całą pewnością jest zupełnie inne podejście i interpretacja rozszerzająca na świat motywacji i intencji, nie tylko faktycznych zachowań.

houg

ps. odpowiedź na retoryczne pytanie komu wierzyć dla chrześcijanina powinna być automatycza.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: CP. Modlitwa Pańska a Dekalog 
Krzysztof J. Wojtas, 2012.05.16 o 09:08
Cieszę się z Twojego komentarza. Bo to w tym kierunku ma iść.

Warto jednak wspomnieć też słowa Chrystusa, że przynosi Jego nauka miecz.
Bo w którymś momencie trzeba jednoznacznie odciąć się od tego starego sposobu myślenia. A nie ma możliwości wyznawania tych dwu różnych postaw.
Albo, albo.

PS. A było już tak miło; judeochrześcijańskie korzenie Europy, KRK to tylko sekta judaizmu itd..
A tu się ludzie zastanawiają nad różnicami....
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: CP. Modlitwa Pańska a Dekalog 
Christophoros Scholastikos, 2012.05.16 o 09:55
W kościele jest bardzo wielu autentnycznych wyznawców Chrystusa. No a że siły przeciwne i mącące też działają to i różne efekty.

Chrystusa trudno zaszufladkować w ludzkiej logice. Raz daje drugi policzek innym razem naceira z batem. Któregoś razu mówi o pokoju i sam nazywany jest barankiem pokoju, "którego dręczono, ale sam dał się dręczyć" innym razem z kolei mówi, że przyszedł przeciwstawić dzieci rodzicom, a rodziców dzieciom i ten miecz.

Jedno jest pewne, to co mówi nasz Zbawiciel to jest pewna prawda.
Na szczęście nie można przesadzić w komplementowaniu, adorowaniu i uwielbianiu Jezusa z Nazaretu.

ps. Lada moment ujży światło dziene moja notka "do wierzenia" o Zbawicielu.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: CP. Modlitwa Pańska a Dekalog 
Krzysztof J. Wojtas, 2012.05.16 o 11:15
Można różnie patrzeć na te sprawy, ale nieskromnie przyznaję, że nauka Chrystusa jest logiczna i spójna jeśli patrzeć na nią przez pryzmat wywodu o Miłości.
Wtedy i miecz, i bicz, i nadstawianie policzka, jest zrozumiałe.
Bo zalezy od okoliczności, a nie jest obwarowane sztucznymi ograniczeniami.

A wszystko to wskazuje jednoznacznie, że Jego nauka nie jest ludzkiego pochodzenia - zbyt odstaje od codzienności.

Cały zaś problem, że ci, którzy tworzą bariery, chcą zaszufladkować to, czego nie są w stanie pojąć.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: CP. Modlitwa Pańska a Dekalog 
Christophoros Scholastikos, 2012.05.16 o 11:43
Na szczęście Chrystusa, obecnego na ziemii przez swojego Świętego Ducha, nie da się zaszufladkować.
Obrazek można powiesić na ścianie i mieć pod kontrolą, żywego Boga - nie.
Pzdr
ps. Dlatego chrześcijaństwo jest tak fascynujące. "Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia". Chociażby.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
podobna tematyka
GPS
Informacja jest ważniejsza niż materia! (Idee)
Krzysztof J. Wojtas
"Starsi - niedorobieni..." (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Polskiej Racji Stanu Życzenia Bożonarodzeniowe (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
CP a trynitaryzm (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Piotr Świtecki
Więcej pytań, niż odpowiedzi (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Historia Kościoła (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
"CP" - JOW, a "cykliści" (Cywilizacja Polska - dyskusje)
GPS
Inicjowanie aktów przemocy wobec niewinnych (Idee)
Linki, cytaty, nowiny:
NIK: prawo nie chroni wystarczająco przed nadmierną ingerencją ze strony państwa
Deklaracja i Program ugrupowania "Fides"
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑