słowa kluczowe: Cywilizacja Polska, KJW, Krzysztof Wojtas, Nowy Ekran, cywilizacja, cywilizacje, nE, panslawizm, społeczeństwo, słowiańszczyzna, wartości, władza.
Linki, cytaty, nowiny2013.02.16 19:48 19:51

Panslawizm czy Cywilizacja Słowiańska?

(poleca )

Krzysztof J. Wojtas · Nowy Ekran

 
...słowiańskie normy kulturowe w żaden sposób nie przystają do carskiego samowładztwa, a próba uczynienia tych norm podstawą panslawizmu pod berłem carskim, poza powierzchownym skojarzeniem, nie ma głębszego uzasadnienia.
 
(c.d. z poprzedniej strony)
 

Wspólnota słowiańska

 

Można twierdzić, że wśród Słowian zachował się, w sposób widoczny,  system stanowienia zasad współżycia – drogą postanowień dokonywanych na wiecach, gdzie każdy członek wspólnoty miał prawo wyrażania swoich opinii. Nie było żadnych ograniczeń w zakresie stanowienia tych zasad a formą ich egzekucji był honor.

Słowianie to wszak ostatnia fala migracyjna Ariów – czyli ludzi honoru, gdzie właśnie honor stanowił o wypełnianiu ustalonych postanowień.

Taka metoda tworzenia relacji społecznych jest głęboko zakorzeniona we wszystkich społecznościach słowiańskich.

Prawo w tym systemie relacji społecznych jest traktowane jako narzucona forma władzy i jeśli nawet  dana społeczność słowiańska była włączana w system który  tworzył odrębne uregulowania, to na poziomie lokalnych społeczności dalej honor uznawany jest za wiążący. Nawet w państwach o odmiennych inklinacjach cywilizacyjnych – to odnosi się zwłaszcza do Rosji.

 

Jeśli zatem rozważać kulturową podstawę słowiańskiej jedności – ten czynnik wydaje się zasadniczym.

 

Rosja a panslawizm

 

Idea panslawizmu została przejęta i zaakceptowana w imperium carskim jako dogodny środek dający podstawy objęcia panowaniem wszystkich terenów zamieszkałych przez Słowian.

 

Samo „zjednoczenie” Słowian, jako odrębności kulturowej – wydaje się być uzasadnione. Wątpliwości budzić może jedynie, czy Rosja i Rosjanie mieli podstawy do wystąpienia jako czynnik spajający.

 

O ile tworzenie zrębów polskiej państwowości przypadło na schyłek XIV wieku to tworzenie się doktryny moskiewskiej należy ulokować w wieku XV.  To ważny czynnik, dający możliwości porównań.

 Moskwa poszukiwała  podstaw dla utworzenia doktryny władzy. Formalna podległość Złotej Ordzie to czynnik krystalizujący społeczne dążenia do odrzucenia tej zależności. Na tym tle pojawiły się rozbieżne tendencje tyczące sposobu organizacji życia społecznego.

Z jednej strony słowiańskie zaszłości, gdzie wzorem był Nowogród Wielki i Rzeczpospolita.

Z drugiej wschodni system władzy wprowadzony wraz z najazdem mongolskim a podtrzymywany przez Tatarów.

Wraz z małżeństwem Iwana III z Zofią Peleolożanką. Pojawił się aspekt religijny – przejęcie tradycji prawosławia z racji upadku Konstantynopola a przy tym rodzinne koneksje dały szczególny asumpt to uznania władztwa moskiewskiego jako szczególnie wyniesionego w rodzie Rurykowiczów, ale też, z czasem, także względem innych ośrodków władzy – bo mogącego przejąć tradycje cesarstwa bizantyńskiego.

 

Tak więc – znaleziony został powód uznania praw Księstwa Moskiewskiego do zwierzchnictwa nad prawosławiem. Wraz z umacnianiem się tego przekonania pojawiły się tendencję do przejęcia władztwa nad pozostałymi księstwami ruskimi, gdzie prawosławie dominowało, jako wyznawana religia.

Z kolei rola przypisywana sobie przez cara predystynowała go do połączenia elementów systemów sprawowania władzy cesarzy bizantyńskich z systemem mongolskim. Powstał szczególny układ łączący element religijny (prawosławie) z systemem pełnego zwierzchnictwa typu wojskowego.

Moskiewski typ władzy rozwijał się a kolejne czynniki zwiększały zakres samowładztwa dystansując się od słowiańskich korzeni.

Znamienne w tej drodze to likwidacja demokracji Nowogrodu Wielkiego. Dalszym  krokiem, zrobionym na tej drodze, aczkolwiek już za Iwana IV – to wprowadzenie opryczniny.

Można ten akt porównać z przemianami jakie miały miejsce w Chinach za dynastii  Qin.

Oprycznina uczyniła z cara jedynowładcę odrzucając wszelkie pozostałości wpływów struktur rodowych na sprawowanie władzy.

Oczywiści proces zapoczątkowany jednym aktem budził jeszcze wiele sprzeciwów. Jednak raz ustanowiony zwiększał zasięg swego oddziaływania.

Słowiańska demokracja w ustanawianiu zasad współżycia była coraz bardziej ograniczana i pozostawała żywa  jedynie w obrębie podstawowych wspólnot.

 

W świetle przedstawionego wywodu, słowiańskie normy kulturowe w żaden sposób nie przystają do carskiego samowładztwa a próba uczynienia tych norm  podstawą panslawizmu pod berłem carskim, poza powierzchownym skojarzeniem, nie ma głębszego uzasadnienia.

 

4419 odsłon średnio 5 (2 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Panslawizm czy Cywilizacja Słowiańska? 
Hanys, 2013.02.17 o 20:18
pod berłem Romanowów wszystkich narodów
Dynastia "Romanowów" zdobyła władzę w Moskowii podstępem i przewrotem pałacowym. Nazwa Romanowowie kojarzy się z Nowym Rzymem, natomiast w rzeczywistości nowi uzurpatorzy przyszli do Moskowii z Prus jako niemieccy/zagraniczni żołdacy, przelewając tam morze krwi.

w rodzie Rurykowiczów
Wystarczy zajrzeć do Kroniki Radziwiłłowskiej, na podstawie której tę nazwę w Rosji Romanowów wykreowano. Kronika jest sfałszowana, a więc i dynastii "Rurykowiczów" nigdy nie było.

likwidacja demokracji Nowogrodu Wielkiego
Nowogród Wielki zlikwidowali uzurpatorzy, fałszując na maksa jego dawną lokalizaję geograficzną. Nawet Putin głupek stawia pomniki Nowogrodowi nad rzeką Wołchow, zamiast nad Wołgą.

w Chinach za dynastii Qin
Skąd wiadomo, co to za dynastia? To podręcznikowe bzdety, bez pokrycia w źródłach. O historii Chin można cokolwiek sensownego mówić, powiedzmy, dopiero od XVII/XVIII wieku. Jest ona totalnie zmyślona i postarzona.

Współczuję sam sobie, że reaguję na ten post. Jak można tak taplać się w kałuży kłamstw i przekrętów historycznych i na dodatek wywodzić z tego kryteria dla jakiejś "nowej cywilizacji"?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Panslawizm czy Cywilizacja Słowiańska? 
Christophoros Scholastikos, 2013.02.20 o 12:44
Z dzisiejszej perspektywy wydają mi się te opisy mało przekonujące. Samo rozdzielenie cyw. łacińskiej na polską i katolicką jest błędne. W moim odczuciu. Owszem można mówić o deformacjach katolicyzmu, czy negatywnych cechach jak zbytni wpływ na władzę przy odpuszczeniu sobie dbania o ducha. Czy inne drobne lub poważniejsze zarzuty. Jednak wykolejać całą cywilizację to chyba przesada. Personalizm, etyka, prawo miłości, dorobek społecznej nauki - to przecież wszystko błogosławieństwa jakie niesie chrześcijaństwo z Kościołem Powszechnym w decydującej roli. Prawo rzymskie i filozofia idą w parze. Jeden czynnik z trzech, który trochę się zmienił ( i na dobre i na złe) to chyba jednak za mało by obalić cywilizację. Mówię to jako nieuczony tych sprawek.

Czyżby więc Krzysztof błądził? Niekoniecznie. Po prostu za bardzo się spieszy, tak jakby już metę widział. Więcej pieczołowitości i debat nad niektórymi aspektami by się przydało. No ale nie od razu cywilizację łacińską zbudowano...
Pzdr
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Panslawizm czy Cywilizacja Słowiańska? 
Hanys, 2013.02.20 o 19:42
Pan Wojtas, teoretyk i prorok cywilizacyjny, próbuje połączyć w jedno ogień i wodę. Ja ani jednego złego słowa nie mógłbym powiedzieć o wartościach uniwersalnych, a szczególnie chrześcijańskich, ale nie mogę zdzierżyć kłamstw i przekretów historycznych, obojętne na czyją korzyść skrzecząca spod nich prawda przemawia.

Na przykład jego twierdzenia, jakoby "słowiańskie" normy kulturowe nie mają nic wspólnego z carskim samowładztwem, wydają mi się, delikatnie mówiąc, bajdurzeniem. Moim zdaniem miały/mają, i to bardzo dużo wspólnego z przeklinaną dziś przez wielu Moskowią. Jakim ślepcem i naiwniakiem trzeba być, by sądzić, że tak potężnie militarnie i cywilizacyjnie rozwinięte kiedyś państwo nie miało dla "katolickiej" Europy znaczenia. Ono tę Europę kiedyś (na bardzo długo!) rzuciło na kolana, podbiło cywilizacyjnie i narzuciło jej swoją kulturę i religię. Chyba nigdy nie było i nie jest tak, by Dawid narzucał swoje zdanie Goliatowi, chyba że w mitach i legendach. Zawsze jest na odwrót, to silniejszy wszystko, co się da, narzuca słabszemu. Może trudno połapać się w moim rozumowaniu, ale nowożytna historia (powiedzmy, poczynając od XVIII wieku) nie ma nic wspólnego z historią wcześniejszą. Wtedy wszystko wyglądało zupełnie inaczej, niż nam się wydaje na podstawie wiedzy podręcznikowej.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Panslawizm czy Cywilizacja Słowiańska? 
Christophoros Scholastikos, 2013.02.20 o 22:36
Nie jestem mentalnie gotowy na wszystkie spacery po historii z Tobą :-). Jednak Twoje zaangażowanie i krytyka oficjalnych przekazów musi coś w sobie mieć.
Napisz kiedyś jakąś notkę ogólną, żeby łatwiej było pojąć Twoją oś czasu.
Pozdrowionka!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Panslawizm czy Cywilizacja Słowiańska? 
Hanys, 2013.02.20 o 23:38
Dzisiaj dorwałem zupełnie przypadkowo (mam chyba farta) książkę, o której od niedawna marzyłem, wydaną raptem w 100 egzemplarzach przez Twerski Państwowy Uniwersytet. Jest w niej mnóstwo informacji o rodach Bułatowiczów i Bekbułatowiczów, co pośrednio, a może i bezposrednio, wiąże się z postacią jednego z królów polskich, zwanego w podręcznikach Stefanem Batorym. Po nim był już tylko Zygmunt III. Fascynujące historie. Ale najciekawsze, na co natrafiłem, to informacja dot. chyba duplikatu(???) austriackiego Wiednia - czyli miasta Starica, nad Wołgą, 70 km od Tweru, które na starych XV/XVI-wiecznych mapach ponoć nosiło nazwę WENNA. Niezła zbieżność nazw prawda? Będę chyba musiał to wszystko jakoś w skromnym zakresie posprawdzać. Pozdrawiam :))
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
podobna tematyka
Christophoros Scholastikos
Cywilizacja Polska - Droga do Imperium (Informacje redakcyjne)
Piotr Świtecki
Cywilizacja Polska - prelekcja (Informacje redakcyjne)
Krzysztof J. Wojtas
Katolicyzm bazą odnowy? (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
CP. Obyczaj i prawo (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
CP. Definicja Miłości (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Mir chleba (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Między Stalinem a Putinem (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Antynarodowi obrońcy życia (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Boeing - chiński arbitraż (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Linki, cytaty, nowiny:
Kościół i Państwo
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2023   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑