słowa kluczowe: Kossecki, LND, Liga Narodowo-Demokratyczna, PRL, antykomuniści, doc. Józef Kossecki, podziemie, ruch oporu.
Linki, cytaty, nowiny2012.11.01 18:05 21:31

Liga Narodowo- Demokratyczna

(poleca )

Marian Barański

 
Była pierwszą organizacją narodową po 10 latach, od czasu likwidacji Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego (przełom roku 1946/1947).
 
(c.d. z poprzedniej strony)
 

Proces trwał ponad 2 miesiące. Przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie stanęli wg aktu oskarżenia: Józef Kossecki, Przemysław Górny, Janusz Krzyżewski, Henryk Klata, Marian Barański, Zbigniew Kwiecień, Piotr Bogdanowicz i Leon Mirecki. Z tego Kossecki, Górny, Krzyżewski, Klata, Bogdanowicz i Mirecki byli doprowadzeni z więzienia, natomiast Barański i Kwiecień, na wniosek prokuratora Kota, odpowiadali z wolności. Sąd Wojewódzki w dniu 28 czerwca 1961 r. skazał oskarżonych na kary więzienia od 2 lat do 6 miesięcy, Bohdanowicza i Mireckiego uwolnił od kary. W więzieniu pozostał tylko Kossecki, pozostali wyszli na wolność. Wyrok zatwierdził Sąd Najwyższy w roku 1964. Rozprawy odbywały się przy drzwiach zamkniętych, a opinia publiczna w Polsce nie była o nich informowana. Jedynie tylko “Wolna Europa” i paryski “Le Monde” podały o tym krótkie wiadomości. Oto treść nformacji w “Le Monde“ z dnia 27 kwietnia 1961 r. w dziale “wiadomości zagraniczne - Polska“: Ośmiu intelektualistów i studentów jest obecnie sądzonych przy drzwiach zamkniętych w Warszawie. Zarzuca się im odtworzenie organizacji formalnie niejawnej i infiltracje do organizacji “Pax” (państwowych katolików). Oskarża się ich jednocześnie o antysemityzm.

Liga Narodowo-Demokratyczna nie została formalnie rozwiązana do dziś. Jakie były dalsze losy jej uczestników? Józef Kossecki, nie konsultując tego z nikim, wstąpił do PZPR-u i tam się udzielał, by jak twierdzi, wzmocnić tam skrzydło patriotyczne. Faktycznie owo skrzydło nie odegrało żadnej roli politycznej czego dowodem skład okrągłego stołu. W roku 2009 został oskarżony przez IPN, że był tajnym współpracownikiem bezpieki, od 1963 do 1990 roku, o pseudonimach “X’ i “Rybak” (z doniesienia z dnia 12 XII 1962 r., gdzie podano jako żródło: ”X” wynika, że mogło się to stać wcześniej). Kossecki gwałtownie temu zaprzeczył, min. na sesji IPN poświęconej i tej sprawie. Nie mam zamiaru publicznie ustosunkowywać się do tego zarzutu.

Przemysław Górny załamał się i popełnił czyn kryminalny. Odsiedział kilka lat, a po wyjściu uległ groźnemu wypadkowi samochodowemu. Żył w biedzie do czasu aż Jacek Kuroń, jego przeciwnik ideowy, spowodował przyznanie mu renty nadzwyczajnej. Wrócił do działalności narodowej i został odznaczony wysokim odznaczeniem przez prezydenta Kaczyńskiego.

Janusz Krzyżewski, w dniu 9.II.1970 r. zorganizował audiencję u Prymasa Wyszyńskiego z udziałem: doc. Stefana Kurowskiego, red. Andrzeja Ochalskiego, Stefana Kosseckiego, Mariana Barańskiego, Henryka Klaty. Marian Barański przedstawił szeroki program dla Kościoła. Odtąd przez kilka lat był przyjmowany przez Prymasa. Potem w czasie Solidarności Krzyżewski udzielał się w ruchu “Solidarnośc”. Za rządów Olszewskiego był wiceministrem, potem w Radzie Polityki Pieniężnej, aż poniósł śmierć w Bułgarii, w czasie urlopu. Nikt nie wszczął postępowania czy nie był to zamach, bo Janusz był, jak się wydaje, autentycznym katolikiem. Bernardowi Tejkowskiemu zwierzył się kiedyś, ze ma 1/8 krwi żydowskiej, choc wydaje się że miał jej więcej. Odchodził też coraz bardziej od polskiej idei narodowej.

Henryk Klata trzymał się blisko Janusza Krzyżewskiego. Był posłem w ZChN, kandydował na szefa NIK-u. Dziś jest organizatorem uroczystości ku czci Dmowskiego: rocznicy Traktatu Wersalskiego i Mszy w rocznicę zgonu Dmowskiego.

Obydwaj seniorzy ruchu narodowego, mec. Leon Mirecki i Jan Piotr Bogdanowicz, już nie żyją. Pan Leon wszedł w skład Stronnictwa Narodowego w roku 1989, potem jednakże współpracował, mimo moich ostrzeżeń, z TW Regulskim czyli Bogusławem Rybickim. Zerwał z nim kiedy ten zwierzył mu się, że chce być szefem Stronnictwa.

Pan Jan Bohdanowicz zaangażował się bardzo w obronę tradycji katolickiej i ma tu znaczne zasługi. Zarazem jednak należał do SD i pisywał listy do gen. Jaruzelskiego.

Zbigniew Kwiecień nie ukończył studiów prawniczych i pracował w gmachu ZSL-u. Nie podjął czynnej roboty narodowej, choc żył tą ideą. Min. opracował swoje wspomnienia z LND, w których twierdzi, że sprawą interesował się ówczesny minister spraw wewnętrznych.

Wreszcie autor tych wspomnień, Marian Barański nie zaprzestał nigdy roboty narodowej. W roku 1965 został uwięziony pod pozorem napadu rabunkowego na ul. Jasnej w Warszawie, podobnie jak Górny i Klata. Potem, po uwolnieniu, po 6 miesiącach śledztwa, w latach 1977-1981 prowadził Polski Komitet Obrony Życia, Rodziny i Narodu, przekształcony następnie w Komitet Samoobrony Polskiej. Rzecz jednak znamienna: w jego składzie nie znalazł się nikt z Ligi Narodowo-Demokratycznej, bowiem organizacja ta została rozbita przez SB w roku 1960 i nie została odbudowana (twierdzenia Kosseckiego, że rzekomo istniała, a warszawska grupa zasadnicza była tylko oddziałem LND, że faktycznym jej szefem był Walenty Majdański, którego on osłaniał w śledztwie, i że została zawieszona dopiero w roku 1992, jest jego fantazją). Tu nadmieniam, że i po przeciwnej stronie trafiali się ludzie porządni, że wspomnę tu prok. Kota (imienia nie pamiętam), który w rozmowie ze mną zapytał czy to prawda, że nacjonaliści wyznają, że Polacy są braćmi. Odpowiedziałem, że rzeczywiście tak jest. Prokurator ten mnie i Kwietnia uchronił od aresztu i w ogóle sabotował śledztwo. Toteż bezpieka skarżyła się na niego i doprowadziła do wyłączenia go ze sprawy. Mam też na myśli i stosunkowo łagodny wyrok sądu, nawet uśmiech jednego z ławników ze sprawy, do mnie, na ulicy. Wspominam też swoje przemówienie na sali sądowej, kiedy atakowałem siedzących tam SBków: Tadeusza Dutkiewicza i Zbigniewa Cieślikowskiego i kiedy to pozakrywali sobie twarze dłońmi. 17 stycznia 1989 Barański zarejestrował pierwszą po wojnie organizację narodową o nazwie Stowarzyszenie Narodowe im. Romana Dmowskiego, istniejące do dziś, potem zaś Stronnictwo Narodowe “Szczerbiec”. 
 
Źródło: +www.radiopomost.com (z niewielkimi poprawkami redakcyjnymi)
O cenzurowaniu hasła LND w Wikipedii: +twx.bloog.pl
O Lidze i innych najpierwszych organizacjach antykomunistycznych: +kronikanarodowa.bloog.pl 

« poprzednia strona   str. 2 z 2 (ostatnia)
4360 odsłon średnio 5 (2 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2023   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑