słowa kluczowe: Kościół, UPA, Ukraina, masoneria, nacjonalizm, wolnomularstwo.
Linki, cytaty, nowiny2015.01.14 07:21

Powtórny atak na Waldemara Łysiaka z masonerią w tle

(poleca )
 
Zawsze byłem osobą, dla której sprawy religii były ważne. Wierząc w to, że porządek otaczającego świata mnie przerasta, miałem jednocześnie problem z identyfikacją z konkretną religią. Wydaje mi się jednak, że wcześniej niż później zostanę katolikiem - stwierdził Bronisław Wildstein
 
OŚWIADCZENIE KONGREGACJI DOKTRYNY WIARY W SPRAWIE MASONERII

Oświadczenia Kongregacji Doktryny Wiary w sprawie masonerii za pontyfikatu Jana Pawła II.

Deklaracja z dnia 17 lutego 1983 r.

W dniu 19 lipca 1974 roku przesłała niniejsza Kongregacja niektórym Konferencjom episkopalnym list zastrzeżony na temat interpretacji kanonu 2335 Prawa Kanonicznego, który to kanon zabrania katolikom pod sankcją ekskomuniki zapisywania się do organizacji masońskich i do im podobnych stowarzyszeń. Ponieważ wspomniany list, przeniknąwszy do opinii publicznej dał powód do błędnych i tendencyjnych interpretacji, przeto Kongregacja Doktryny Wiary (KDW) nie przesądzając ewentualnych dyspozycji nowego Kodeksu, potwierdza i precyzuje następujące dane:
1. Dotychczasowa praktyka dyscyplinarna Prawu Kanonicznego nie została w niczym zmodyfikowana i obowiązuje w całej pełni.
2. Nie została więc skasowana ani ekskomunika, ani inne przewidziane kary.
3. Co do wspomnianego listu zaś i co do zagadnienia, jak należy interpretować wymieniony w nim kanon, było zamiarem KDW przypomnienie ogólnych zasad interpretacyjnych prawa karnego, według których poszczególne przypadki osobiste mogą być pozostawione osądowi odnośnych Ordynariuszy. Nie było zaś zamiarem KDW upoważnianie Konferencji Episkopatów do publicznego wygłaszania orzeczeń o charakterze powszechnie obowiązującym na temat istoty organizacji masońskich, które by mogły spowodować utrącanie powyższych norm.

Deklaracja z dnia 26 listopada 1983 r.

Stawiano pytanie, czy ocena Kościoła odnośnie stowarzyszeń masońskich zmieniła się na skutek faktu, iż nowy Kodeks Prawa Kanonicznego nie wymienia wolnomularstwa w sposób wyraźny jak poprzedni.

Niniejsza Kongregacja jest w stanie odpowiedzieć na to, iż okoliczność ta jest spowodowana kryterium redakcyjnym takim samym, jak dla innych zrzeszeń, które podobnie nie zostały wymienione, ponieważ włączone są do szerszych kategorii.

Negatywna ocena Kościoła o wolnomularskich zrzeszeniach pozostanie więc niezmieniona, ponieważ ich zasady były zawsze uważane za nie do pogodzenia z nauką Kościoła i dlatego też przystąpienie do nich pozostanie nadal zabronione. Wierni, którzy należą do wolnomularskich zrzeszeń, znajdują się więc w stanie ciężkiego grzechu i nie mogą przyjmować Komunii Świętej.

Lokalne autorytety kościelne nie mają prawa wypowiadać się na temat istoty wolnomularskich zrzeszeń w sposób, który mógłby umniejszyć to co powyżej ustalono w zgodności i intencją deklaracji tejże Kongregacji z dnia 17 lutego 1981 roku.

Papież Jan Paweł II potwierdził niniejszą deklarację, uchwaloną na zwyczajnym posiedzeniu Kongregacji i zalecił jej opublikowanie w czasie audiencji udzielonej podpisującemu ją, kardynałowi Prefektowi.

Rzym, w siedzibie Kongregacji Nauki Wiary, 26 listopada 1983 roku.
(-) Kardynał Joseph Ratzinger
Prefekt (-) Arcybiskup Jerome Hamer O. P.
Sekretarz

Kodeks Prawa Kanonicznego (wszedł w życie 27 listopada 1983 r.) Kanon 1374 - Kto zapisuje się do stowarzyszenia działającego w jakikolwiek sposób przeciw Kościołowi (quae contra Ecclesiam machinatur), powinien być ukarany sprawiedliwą karą; kto zaś popiera tego rodzaju stowarzyszenie lub nim kieruje, powinien być ukarany interdyktem.

Całość (długa i głównie o reakcjach na sytuację na Ukrainie, a nie o masonerii): +www.radiownet.pl 

2382 odsłony średnio 5 (2 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Powtórny atak na Waldemara Łysiaka z masonerią w tle 
Marek Stefan Szmidt, 2015.01.14 o 13:51
"Kanon 1374 - Kto zapisuje się do stowarzyszenia działającego w jakikolwiek sposób przeciw Kościołowi (quae contra Ecclesiam machinatur), powinien być ukarany sprawiedliwą karą; kto zaś popiera tego rodzaju stowarzyszenie lub nim kieruje, powinien być ukarany interdyktem."
Kanon ten nie dotyczy Wielkiej Loży Narodowej Polski
:-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Powtórny atak na Waldemara Łysiaka z masonerią w tle 
Piotr Świtecki, 2015.01.14 o 13:58
Przykro mi sprawiać Konserwatyście ból, szczególnie że i sam jestem poniekąd w podobnej sytuacji.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Powtórny atak na Waldemara Łysiaka z masonerią w tle 
Marek Stefan Szmidt, 2015.01.14 o 14:24
ależ Drogi Panie Piotrze, o żadnym "bulu" nie może być mowy, gdyż Konserwatysta jest za karaniem wrogów Religii i Wolności Sumienia
:-)
pozdrawiam serdecznie
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Powtórny atak na Waldemara Łysiaka z masonerią w tle 
Piotr Świtecki, 2015.01.14 o 14:43
Czyżby Konserwatysta łaknął kleszej krwi? ;-))
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Powtórny atak na Waldemara Łysiaka z masonerią w tle 
Marek Stefan Szmidt, 2015.01.14 o 18:55
wiadomo, czemu za dnia siedzę w domu, gdzie nie dochodzą promienie słońca...
:-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑