słowa kluczowe: Polska Racja Stanu, cywilizacja, piękno, prawo.
Cywilizacja Polska - dyskusje2014.01.16 10:05

Polska Racja Stanu. Piękno

 
 
„Piękno kształtem jest Miłości”.
.
 


Dotychczasowe rozważania na temat Polskiej Racji Stanu doprowadziły do określenia zasad na jakich winny być tworzone przepisy prawa obowiązującego w społeczeństwie. Czy przedstawiony wywód jest akceptowalny?

Trudno powiedzieć; przyjęte zostały odmienne podstawy dotyczące podstaw prawa. Odrzucone zostało Prawo Boże (także jego mutacja – Prawo Naturalne), rozumiane jako zbiór ustalonych nakazów i zakazów, a za podstawę przyjęte Prawo wynikające z Prawdy Bytu, gdzie każdy byt zachowuje swą odrębność i jednostkowość, ale jest zgodny z Prawdą Bytu Wszechświata, która w takim rozumieniu może być utożsamiona z Prawem Bożym. Byty zaś istnieją nie w systemie hierarchicznym a współzależnie.

Ważnym czynnikiem jest odrzucenie Dobra jako elementu, który ma kształtować nasze postępowanie; Dobro określa przyleganie do Prawdy danej kwestii, a samo nie jest bytem.

Ostatnią z wartości, o których należy powiedzieć przy określaniu Polskiej Racji Stanu jest PIĘKNO.

Bez stosunku do Piękna nie da się zbudować spójnego systemu organizacji życia społecznego. Już sam system musi być „harmonijny”. Na zasadach harmonii powinny też być tworzone jego poszczególne elementy.
Dlatego wszystkie instytucje życia społecznego winny zawierać „ślad piękna”. Dotyczy to zarówno przestrzeni, dźwięku, czy obrazu.
Racją Stanu jest kształtowanie wyobrażeń społeczeństwa w tym duchu, a Polską Racją Stanu, co wynika z całej naszej tradycji, jest kształtowanie poczucia piękna w zgodności z Prawdą .
I dopiero oba elementy Prawo i Piękno, dobrze przylegając do Prawdy – dają podstawy kształtowania harmonijnego społeczeństwa.

Obecnie mamy do czynienia ze świadomą destrukcją wszystkiego, co polskie. Widomym tego przejawem jest stosunek do Piękna.
Wprowadzane są elementy dysharmoniczne do muzyki, niespójnie traktuje przestrzeń, a za sztukę uznaje „eventy”, których jedyną „wartością” jest stopień zaszokowania obserwatora.
To wszystko jest elementem przeciwstawiania się Polskiej Tradycji, czyli niszczenie polskości.
Chcąc się przeciwstawić tym trędom – konieczne jest najpierw przywrócenie samego dążenia do piękna w naszym otoczeniu i kształtowanie „pięknych” postaw w życiu codziennym. Dotyczy to wszystkich dziedzin życia. Od piękna języka zaczynając. Bo sposób w jaki się wypowiadamy i zwracamy do siebie – jest pierwszym elementem poczucia harmonii.

I to by było... 

1779 odsłon średnio 3 (2 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Polska Racja Stanu. Piękno 
Piotr Świtecki, 2014.01.16 o 15:31
Szanowny Autorze, prawo Boże alias prawo naturalne to nie jest żaden "zbiór ustalonych nakazów i zakazów", tylko poznanie rzeczywistości.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polska Racja Stanu. Piękno 
Krzysztof J. Wojtas, 2014.01.16 o 16:03
Sięgnij do PEF - tam jest - Dekalog - Prawo Boże.

Pytanie: czy Dekalog jest zgodny z obserwowaną rzeczywistością?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polska Racja Stanu. Piękno 
Piotr Świtecki, 2014.01.16 o 18:14
To już zależy od bystrości oka...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polska Racja Stanu. Piękno 
Krzysztof J. Wojtas, 2014.01.16 o 18:27
Raczej miejsca obserwacji.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polska Racja Stanu. Piękno 
Piotr Świtecki, 2014.01.16 o 18:30
Relatywista z Szanownego Autora ;-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
podobna tematyka
Krzysztof J. Wojtas
Polska Racja Stanu. cd. (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Polska Racja Stanu. Podsumowanie (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Polska Racja Stanu. Prawo (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Polska Racja Stanu; dobro a personalizm (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Polska Racja Stanu a Dekalog (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Mir chleba (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Między Stalinem a Putinem (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Antynarodowi obrońcy życia (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Boeing - chiński arbitraż (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Wartości, władza, religie a Słowiańska Akademia Cywilizacyjna (Cywilizacja Polska - dyskusje)
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑