słowa kluczowe: Polska Racja Stanu, cywilizacja, prawo, wartości.
Cywilizacja Polska - dyskusje2013.12.05 20:46

Polska Racja Stanu a Dekalog

 
 
Czy Dekalog żydowski może być podstawą tworzenia wspólnoty polskiej?
 


Ostatnio pojawia się szereg wyjaśnień interpretacyjnych dotyczących znaczenia poszczególnych zaleceń Dekalogu żydowskiego. Czy, jeśli byłby to przekaz pochodzący od Boga, potrzebne byłyby dodatkowe wyjaśnienia czynione ustami ludzi?

DEKALOG



Żydowski:

1.Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną

2. Nie będziesz brał Imienia Boga nadaremnie

3. Pamiętaj abyś dzień święty święcił

4. Czcij ojca twego i matkę twoją...

5. Nie zabijaj

6. Nie cudzołóż

7. Nie kradnij

8. Nie mów fałszywego świadectwa...

9. Nie będziesz pożądał...

10. Nie będziesz pożądał...
 

      „po polsku”:

1 Bóg jest jeden

2. Bóg jest wszechobecny

3. Uświęcaj wszystkie czynności dnia

4. . Czcij rodziców i starszych ludu, ale ich nie uwielbiaj

5. Szanuj życie

6. Szanuj rodzinę i obyczaje

7. Własność to dzieło twych rąk i umysłu

8. Żyj w prawdzie

9. Nie pożądaj ponad potrzebę

10. Świat jest wspólnym dziedzictwem 

3084 odsłony średnio 3 (2 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Polska Racja Stanu a Dekalog 
GPS, 2013.12.05 o 23:27
Ten "Dekalog" "po polsku", który Pan sobie zmyślił, to w istocie "Podręcznik Mądrości Tego Świata" Bocheńskiego. Tu jest spis treści z wstępem autora tłumaczącego czym te mądrości są: +gps65.salon24.pl
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polska Racja Stanu a Dekalog 
Krzysztof J. Wojtas, 2013.12.06 o 08:31
Kilka dni temu ktoś mnie "zaczepił" stwierdzeniem o "boskim" pochodzeniu Dekalogu.
To tak "na chybcika" to napisałem.
Cieszy, że inni myśleli podobnymi torami. Bardzo mi pochlebia, że nawiązałem (nie wiedząc o tym) do Bocheńskiego.

Natomiast jest pytaniem, co bardziej odpowiada, co do zasad, polskiej mentalności.
Zdaniem Pana - która wersja?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polska Racja Stanu a Dekalog 
Piotr Świtecki, 2013.12.06 o 08:59
To znaczy, że powyższy "polski Dekalog" również jest prowokacją?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polska Racja Stanu a Dekalog 
Krzysztof J. Wojtas, 2013.12.06 o 09:32
I tak, i nie.

Prowokacją o tyle, że ma wymusić inne spojrzenie na tę kwestię. Zastanowienie się nad pochodzeniem Dekalogu a także nad tym, jaką postać miał pierwotnie.

Nie. Bo jest to poważna próba rozważenia podejścia do tych wskazań(Dekalogu) z punktu widzenia polskich zasad współżycia społecznego.
Także porównania, czy baza ujednolicania świadomości przy tworzeniu "narodu katolickiego" odpowiada polskim potrzebom, ale też, czy jest to baza o charakterze uniwersalnym.
Czy uniwersalne jest nie zabijaj", czy też "szanuj życie" - to każdy sam musi sobie odpowiedzieć,jeśli aspiruje do miana Polaka.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polska Racja Stanu a Dekalog 
Christophoros Scholastikos, 2013.12.05 o 23:31
Niezbyt mi się podoba ta interpretacja.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polska Racja Stanu a Dekalog 
Krzysztof J. Wojtas, 2013.12.06 o 08:37
Już tylko "mało kumaci" mogą twierdzić, że Dekalog został napisany ręką Boga.
Wszystko wskazuje, że jest to dzieło Sanchedrynu (i to kilkukrotnie zmieniane), gdzie żydowscy kapłani próbowali określić w jaki sposób zacząć cywilizować pustynnych pastuchów.
Jak to się stało, że teraz przypisuje się Dekalogowi takie znaczenie?
Pierwsi Ojcowie Kościoła w ogóle pomijali Dekalog, jako mało przydatne narzędzie?

Czyżby było to świadome dążenie do doprowadzenia nas do stanu bliskiego poziomowi tych pustynnych pastuchów?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polska Racja Stanu a Dekalog   
Lona, 2013.12.06 o 11:59
"Pierwsi Ojcowie Kościoła w ogóle pomijali Dekalog, jako mało przydatne narzędzie?"

Jako że stawia Pan tu znak zapytania podpowiadam, że to właśnie św. Augustyn (jeden z pierwszych Doktorów Kościoła) dokonał podziału Dekalogu który został przyjęty przez Kościół i jest stosowany do dziś (także w luterańskim).
Podział zastosowany przez św. Augustyna nie odbył się droga "widzi mi się' ale długich dyskusji między ludźmi Kościoła tamtych czasów.

Nie wiem skąd u Pana opinia, że dopiero teraz Dekalog nabrał znaczenia.
Dekalog jak w judaizmie tak i w chrześcijaństwie był zawsze odczytywany jako symbol przymierza Boga z człowiekiem a więc coś bardzo ważnego.
Idea prawa jest centralną ideą Pięcioksięgu i w swojej najprostszej formie wyraża się w dziesięciu przykazaniach.

Czy Dekalog został napisany ręką Boga czy człowieka to już chyba kwestia wiary.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polska Racja Stanu a Dekalog 
Krzysztof J. Wojtas, 2013.12.06 o 12:12
Biblia została "podrzucona" Tertulianowi już w wersji przetworzonej przez Sanchedryn na posiedzeniu w Jabne (ks.prof. Chrostowski wyraźnie wskazuje, że od tego czasu można mówić o judaizmie rabinicznym).
Tertulian "łyknął" przyjmując, że nie ma innych wersji, a ta jest zgodna z Septuagintą.
Dalej już poszło.
A Tertulian, z czasem, być może z racji braku możliwości znalezienia spójności całej doktryny, odszedł od Kościoła.

Augustyn - to już pokłosie tych zaszłości dodatkowo skażone manicheizmem - te kilkanaście lat obracania się w tej doktrynie daje zauważalny odcisk mentalny w postaci koncepcji "grzechu pierworodnego".
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polska Racja Stanu a Dekalog   
Lona, 2013.12.06 o 12:33
W kontekscie Polskiej Racji Stanu przyjęłam z góry, ze rozmawiamy o Biblii która przyjęta jest w Kościele Katolickim. Biblia przyjęta w Jamni nas Polaków w zdecydowanej większości katolików nie dotyczy . Dotyczy ona protestantów i tzw. biblii 'brytyjki" której skład ksiąg został właśnie przyjęty z tego spotkania w Jamni.

Temat dekalogu był żywo dyskutowany w pierwszym Kościele. Kwestia Dekalogu przewija się w całym Nowym Testamencie a NT to zdecydowanie chrześcijaństwo a nie judaizm). Szczególnie widać to w listach św. Pawła który ciągle musiał ludziom tłumaczyć kwestie prawa i zbawienia przyniesionego przez Chrystusa. To samo działo się i w pierwszych wiekach po Chrystusie.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polska Racja Stanu a Dekalog 
Krzysztof J. Wojtas, 2013.12.06 o 15:29
Proszę wskazać różnice między Biblią "katolicką", a tą "protestancką".
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polska Racja Stanu a Dekalog   
Lona, 2013.12.06 o 16:26
W Kościele Katolickim uznano za księgi kanoniczne (natchnione przez Boga) 46 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu .
W Kościele protestanckim odrzucono w czasach reformacji 7 ksiąg Starego Testamentu przyjmując jako kanoniczne tylko te które uznał Sanhedryn zebrany w Jamni.
Te siedem ksiąg to :
1 i 2 Księga Machabejska
Księga Madrości
Księga Syracha
Księga Tobiasza
Księga Judyty
Księga Barucha
i z księgi Daniela: modlitwa Azariasza (Dn 3,24-90) i dwa ostatnie rozdziały (Dn 13-14) jak tez fragmenty Księgi Estery w j.greckim.

A wiec Biblia katolicka ma 73 księgi , Biblia protestancka 66 ksiąg.

Ps.
Proszę porównać spis treści w Biblii Tysiąclecia (katolicka)i Biblii Brzeskiej czy Gdańskiej (protestanckie)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polska Racja Stanu a Dekalog 
Krzysztof J. Wojtas, 2013.12.06 o 17:03
W tych odrzuconych księgach to jest,pominę Machabejskie - bo to opis powstania żydowskiego, ale w Księdze Mądrości i Syracha są zapisane głównie przypowieści, sentencje i przysłowia ludów tamtego regionu. Plagiat ewidentny.
Księga Tobiasza to instrukcja jak oszukiwać i okradać państwo.
Judyty - jakich metod może użyć kobieta, aby uzyskać swój cel;morderstwo i prostytucja.
Barucha. To specjalna sytuacja, bo Baruch jest też autorem innych ksiąg uznanych za apokryficzne. Zatem o natchnieniu należy mówić w odniesieniu do tych,którzy księgi wybierali, a nie samych autorów.

Zbyt ewidentne, aby dalej to podtrzymywać.

A co ze zmianami winnych księgach?

Rozumiem, że chrześcijanin ma wszystko "kupić" i jeszcze nadstawić policzek?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polska Racja Stanu a Dekalog   
Lona, 2013.12.06 o 17:54
Jeżeli mamy odrzucić jakąś księgę dlatego ze jest opisem czegoś to konsekwentnie należałoby odrzucić wszystkie bo każda jest opisem czegoś tam. Dlaczego Pan zdecydował się odrzucić akurat te a resztę zostawić...trudno mi pojąć.

Jako katoliczce (cienkiej ale jednak ;) ) obce jest mi postępowanie "kupowania wszystkiego". W KK (Kościele Katolickim) wyznaje się zasadę fides et ratio - wiara i rozum.
"Kupowanie wszystkiego" przez wiarę to jedna z pięciu podstawowych zasad protestantyzmu - zasada "sola fide". Tam rozum jest wykluczany, wręcz twierdzi się ze jest on na usługach diabła (M.Luter).
Był to jeden z powodów rozdziału w czasach reformacji.

Kto jakie księgi uznaje za natchnione a jakie nie niech sam decyduje.
Proszę jednak zwrócić uwagę na jedną kwestie.
Kto wchodził w skład Sanhedrynu ( rok 90 -siaty) który zdecydował o odrzuceniu tych 7 ksiąg ?
Byli to wnukowie tych którzy nie potrafili rozpoznać w Chrystusie Mesjasza chociaż patrzyli na niego. A potrafili rozpoznać które słowa są natchnione przez Boga a które nie?
Kogo mamy po drugiej stronie? Wnuków tych którzy rozpoznali w Chrystusie Boga, Pana i Mesjasza.
Dlatego ja uważam, ze to właśnie ci drudzy potrafią rozpoznać Słowo Boże.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polska Racja Stanu a Dekalog 
Krzysztof J. Wojtas, 2013.12.06 o 19:52
Interesujące. A kto wcześniej ustalałkanon biblijny?
Nie tenże Sanchedryn tylko w innym , wczesniejszym składzie?
Jeśli ma Pani dane , że to Pan Bóg - proszę to wyjaśnić - na bazie "fidei et ratio".
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polska Racja Stanu a Dekalog   
Lona, 2013.12.06 o 20:17
Po pierwsze:
kiedy powstało takie ciało jak Sanhedryn nie da się określić. Historycy toczą spór.
drugie:
jak ju wcześniej pisałam niech sobie każdy sam decyduje które księgi uznaje za natchnione a które nie, ja nikomu niczego nie zamierzam udowadniać ani do niczego przekonywać. Mogę jedynie zwrócić uwagę na jakieś kwestie.
trzecie:
rozmawialiśmy o spotkaniu Sanhedrynu w Jamni gdzie właśnie odrzucono 7 ksiąg z kanonu który wcześniejsze pokolenia Hebrajczyków uznawały za natchnione. Właśnie o ten skład Sanhedrynu idzie a nie o sam Sanhedryn.
Jednym daje to do myślenia innym nie.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polska Racja Stanu a Dekalog 
Krzysztof J. Wojtas, 2013.12.06 o 20:21
To o czym Pani tak zaciekle dyskutuje?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polska Racja Stanu a Dekalog   
Lona, 2013.12.06 o 20:26
Może niech Pan przeczyta na nowo naszą rozmowę to sobie przypomni od czego się zaczęła.
Chyba od kwestii Dekalogu...a dalej już poszło.

Spodziewał się Pan ze będę tu kogoś nawracała na katolicyzm?
No cóż, zawiodłam ...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polska Racja Stanu a Dekalog 
Krzysztof J. Wojtas, 2013.12.06 o 21:11
Wyznała Pani,że Biblia, a zatem i Dekalog, jest święta, napisana przez różnych natchnionych autorów.
Teraz wycofuje się Pani z tego twierdzenia.

Natomiast moje stanowisko jest takie:
owszem, potrzeba zasad regulujących współżycie w społeczeństwie.Ale mam wątpliwości,czy Dekalog - twór żydowski i niedostosowany do warunków polskich, może pełnić rolę spoiwa.
Dl porównania podałem inne podejście do tych samych kwestii, ale w duchu polskim. Nie mając żadnych skłonności narzucania swego punktu widzenia a jedynie sugerując zastanowienie się.

Proszę mi nie robić "wody z mózgu". Jeśli w ten sposób chce Pani prowadzić dyskusję-to proszę to robić w swoim kręgu.Inaczej taką postawę nazwę tak,jak na to zasługuje - "anonimową masturbacją", które to określenie Pani się bardzo nie podobało.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polska Racja Stanu a Dekalog   
Lona, 2013.12.06 o 21:23
Z niczego się nie wycofuję. Skąd pan to w ogóle wziął?
Proszę mi nie wciskać rzeczy których nie powiedziałam, nie napisałam.
Biblia była, jest i zawsze będzie dla mnie Słowem Boga.
Jeżeli ktoś inny tego nie uznaje to ja nie zamierzam go do tego przekonywać. Jeżeli ktoś szuka prawdy znajdzie ją sam idąc drogą wiary i rozumu.
Takie jest moje stanowisko.
Cała rozmowa toczona była na płaszczyźnie historii a nie teologi.
Ten portal raczej nie jest miejscem na przekonywanie kogoś do wiary w Objawienie Boże.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polska Racja Stanu a Dekalog 
Hanys, 2013.12.06 o 17:35
Ja w przeciwieństwie do erudytów i erudytek, prawiących o Tertulianie i Sanhedrynie, katolikach, protestantach i luteranach, mądrych Żydach i głupich pastuchach, znam całkiem inną wersję powstania Dekalogu. Oto ona:

Pan Bóg rozdaje przykazania, trafił do Polaków:
- Daję Wam przykazanie!
- Jakie?
- Nie kradnij!
- NIE CHCEMY!
Pan Bóg wzruszył ramionami I poszedł dalej. Spotkał Francuzów:
- Daję Wam przykazanie!
- Jakie?
- Nie cudzołóż!
- NIE CHCEMY!
Pan Bóg wzruszył ramionami. I poszedł dalej. Spotkał Żydów:
- Daję Wam przykazanie!
- Za ile?
- Za darmo.
- Dawaj dziesięć!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polska Racja Stanu a Dekalog   
Lona, 2013.12.06 o 17:53
Dobre !
ja tez kupuje :)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polska Racja Stanu a Dekalog 
Hanys, 2013.12.06 o 18:04
Cieszę się.
A tak na marginiesie, to teraz przyszło mi do głowy, że w tym zestawieniu ksiąg starotestamentowych zdaje się brakuje np. księgi Nehemiasza, jeśli dobrze spamiętałem to imię-dziwoląg.
Szkoda, że nie mam za dużo czasu, by dokładnie przewertować np. Biblię Ostrogską (reprint liczy sobie chyba ponad 1000 stron, napisanych b.trudnym starocerkiewnosłowiańskim językiem), ale w jej tekście są co najmniej dwie wzmianki o Polakach! Np. w Księdze Judyty jest akapit opisujący ucieczkę przerażonych Asyryjczyków, cytuję: "po drogach polskich i chołmskich". W innej księdze o (od-)budowie Jerozolimy (ks. Nehemiasza?) jest pasaż, mówiący o polskich duchownych/księdzach pomagających przy budowie Jerozolimy (sic!).
Jak to wszystko się ma do Jerozolimy palestyńskiej i dzikich pastuchów, naprawdę nie wiem.

Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polska Racja Stanu a Dekalog   
Lona, 2013.12.06 o 18:23
A to jakaś ciekawostka której nie znałam. Biblia prawosławna, z tego co wiem zawiera księgi te same co katolicka plus parę innych rzeczy.
W tym linku jest takie ciekawe porównanie różnych Biblii. Gwiazdką - przy prawosławnej - oznaczone są te właśnie dodatki.

+swiat.biblii.pl

Podejrzewam jednak, ze treści o których mowa podawane są jako niekanoniczne. Tak kiedyś wydawano np Biblie Brzeską w której umieszczano na końcu te brakujące 7 ksiąg ale z odpowiednim dopiskiem.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polska Racja Stanu a Dekalog 
Hanys, 2013.12.06 o 18:39
Biblia Ostrogska jest o tyle ciekawa, że dopiero niedawno ją wydano w Rosji. Nie ma w niej tak duzo ingerencji, jak w innych kanonicznych wersjach Biblii. Np. w opisie swieta Paschy jak wół jest napisane, że wsród spożywanych wtedy potraw był chrzan(!). W innych "kanonizowanych" tekstach w tym miejscu jest mowa o "gorzkich ziołach". Ciekaw jestem, gdzie w Palestynie rośnie chrzan?
Dla mnie oosbiście największą ciekawostką, jesli już tak sobie gawędzimy o Nowym i Starym Testamencie, jest to, że wydarzenia opisywane w ST są świeższej daty niż wydarzenia z kart NT.

Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polska Racja Stanu a Dekalog   
Lona, 2013.12.06 o 18:58
Błąd w tłumaczeniu czy rzeczywiście chrzan nie rośnie w tej strefie klimatycznej trudno mi orzec. Jednak patrząc na Palestynę która jest bardzo zróżnicowana: tereny piaszczyste, bagna ale i lasy, gaje oliwne i winorośl czy można to wykluczyć? Nie wiem :)

Może Pan podać przykład takiego wydarzenia?
Chętnie o tym poczytam.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polska Racja Stanu a Dekalog 
Hanys, 2013.12.06 o 20:09
Bardzo proszę. Może to być o (od-)budowie Jerozolimy wg ST?

Zdaje się, że obraz znacznie lepiej przemawia do wyobraźni niż słowo pisane.

Proponuję obejrzeć podany niżej film rosyjskojęzyczny, a dopiero potem sięgnąć do lektur.
Oto adres do filmu:
+narod.ru
Najpierw trzeba wpisać kod cyfrowy przepisując go z obrazka (potwierdzasz, że jesteś człowiekiem, a nie złośliwym robotem).
Gdy pojawi się napis Скачать файл z pełnym linkiem do filmu pod spodem, wtedy trzeba (nie wchodząc w ten link!) naprowadzić kursor nad ten link i prawym klawiszem myszy wybrać „zapisz element docelowy jako”. Ot i cała filozofia. Ściąganie 700-800 MB oczywiście trochę potrwa, zależnie od wydajności komputera.
Adresy wszystkich 24 filmów (w dwóch seriach, po 12 filmów każda) są dostępne tutaj: +forumn.ru
To jedna z nielicznych, jeśli nie ostatnia ruska strona internetowa, gdzie te filmy za darmo można sobie ściągnąć.

Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polska Racja Stanu a Dekalog   
Lona, 2013.12.06 o 20:21
Bardzo dziękuje za podanie strony z filmem.
Niestety moja znajomość języka rosyjskiego jest zbyt uboga by się na niego rzucić :( pozostaje tylko żal bo temat ciekawy.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polska Racja Stanu a Dekalog 
Hanys, 2013.12.06 o 22:12
Potwierdzam, temat rzeczywiście jest b.ciekawy, zwłaszcza wtedy, gdy spojrzeć nań od innej, nieznanej powszechnie strony.
Na koniec tej pogawędki (nie chcę jej przeciągać, bo toczy się pod artykułem nadętego bufona, który na fundamencie lipnej, zakłamanej do imentu historii lat zaprzeszłych chce zbudować "nową cywilizację") podam tylko jeden przykład mumii "faraona" ze "starożytnego" Egiptu. To zdjęcie +images.km.ru to kadr z filmu "Kto zabił Mussoliniego". Przedstawia mumię egipską podarowaną kiedyś Mussoliniemu, której ten oczywiście nie przyjął. Czy widziała Pani kiedykolwiek jakiegoś faraona w europejskiej średniowiecznej koronie na głowie i z rybą na pierści? Nie ma tego w żadnym podręczniku ani w muzeum, tak zakłamana jest historia dawnego Egiptu. Moim zdaniem podobnie jest ze wszystkimi religiami i w ogóle z całą historią.
Pozdrawiam serdecznie
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polska Racja Stanu a Dekalog   
Lona, 2013.12.06 o 11:31
Spokojnie Christo, to tylko (aż?)J.M.Bocheński. Zwróć uwagę jaki tytuł ma książka z której to pochodzi. Bocheński lubił sobie kpić z "mądrości tego świata" czego innym przykładem jest Jego "Sto zabobonów".
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
podobna tematyka
Krzysztof J. Wojtas
Polska Racja Stanu. Podsumowanie (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Polska Racja Stanu; dobro a personalizm (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Mir chleba (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Między Stalinem a Putinem (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Antynarodowi obrońcy życia (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Boeing - chiński arbitraż (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Wartości, władza, religie a Słowiańska Akademia Cywilizacyjna (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
"Zjednoczenia" - krótko o scenie politycznej (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Brunetki, blondynki, rude; lewy, prawy, śmaja (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Taśmy, "zamach stanu", destabilizacja, ... (Cywilizacja Polska - dyskusje)
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑