słowa kluczowe: Harcerska Organizacja Podziemna, Kara Śmierci, Legalizm Władzy, Marek Stefan Szmidt, Narodowa Organizacja Wojskowa, Zapomniani Bohaterowie, podziemie anty-komunistyczne, śp. Józef Tomaszewski, Żołnierze Przeklęci.
Polska2013.03.07 13:22 03.08 09:49

śp. Józef „Ziuk” Tomaszewski – Harcerz Wyklęty

 

Narodowa Organizacja Wojskowa: Żołnierze Przeklęci

 
„W roku 1951, Józef Tomaszewski trafił do poprawczaka. Od tego czasu zaczęła się jego „więzienna kariera“. Za walkę z bronią w ręku przeciw PRL-owi przesiedział w sumie w różnych więzieniach prawie 22 lata.”
 

Gdy późnym latem roku 1997 odważyłem się przylecieć samolotem do Polski (list gończy  kontrwywiadu wojskowego ważny był w latach: 1983 do listopada 1995), w mieszkaniu Mojej Mamy oczekiwał na Mnie, bardzo ważny, umówiony od dawna i wyczekiwany Gość.

Wtedy to poznałem osobiście Pana Józefa Tomaszewskiego, Harcerza Wyklętego z Harcerskiej Organizacji Podziemnej, rozbitej przez UB w roku 1950-tym, później Dowódcę Oddziału Narodowej Organizacji Wojskowej, działającej w województwie Olsztyńskim, dwukrotnie skazanego na karę śmierci przez sądy komunistyczne.

         „15 sierpnia 1950 r. Celestyn Nawrocki został zastępcą naczelnika Wydziału Śledczego WUBP w Olsztynie[50]. Jego bezpośrednim przełożonym w Wydziale był kpt. Jan Huszcza[51]. Na nowym już stanowisku Nawrocki prowadził śledztwo m.in. w sprawie urodzonego w Wilnie w 1934 r. Józefa Tomaszewskiego, aresztowanego już drugi raz przez UB 17 maja 1951 r. i osadzonego w areszcie WUBP w Olsztynie. Tomaszewski podał: „Siedziałem w piwnicach UB 2 tygodnie. Bił mnie najbardziej Nawrocki. Kopał mnie, bił rękami i kablem. Po dwóch tygodniach zostałem przeniesiony  do aresztu więziennego i sprawę przejęła Prokuratura Wojskowa”. Tomaszewski siedział w areszcie do 28 września 1951 r. Jako nieletni trafił potem do „poprawczaka”[52].”

http://www.debata.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1503:czerwony-kat-olsztyna&catid=58:z-archiwum-ipn&Itemid=125

Kto usiłuje przemocą obalić ustrój państwa polskiego podlega karze od 10 lat do kary śmierci” – usłyszał Pan Józef Tomaszewski, na procesie w roku 1958, na który doprowadzony został z celi śmierci w więzieniu w Barczewie.

Charakterystyka nr 98 i kwestionariusze osobowe członków organizacji "Narodowa Organizacja Wojskowa NOW" pod dowództwem Tomaszewski Józef pseudonim "Zjawa/Ziuk", imię ojca: Jan, ur. 01-09-1934 r.”

http://inwentarz.ipn.gov.pl/showDetails?id=3036728&q=&page=&url=%5BgrupaAktotworcyId=3%7CaktotworcaId=3995%7Ctyp=2%5D

 

W roku 1996 „Słowo”, tak – dość nieśmiało - opisuje bohaterską historię Oddziału NOW i Jego Wyklętych, Zapomnianych Żołnierzy:

Olsztyński Express, tak opisuje losy Żołnierzy Przeklętych, w tym Pana Józefa Tomaszewskiego:

„Józef Tomaszewski „pod klucz“ trafił wskutek donosu. Zatrzymani zostali prawie wszyscy „partyzanci“. Z pierwszego zamknięcia udało się wszystkim szybko wywinąć. Jednak UB po raz drugi wpadło na trop nastolatków aktywnie działających na terenie Olsztyna. 17 maja 1951 roku 17-letni wtedy Józef Tomaszewski został osadzony w piwnicach UB na dwa tygodnie. Bity, kopany i maltretowany przez ubeków nie ugiął się. Pod koniec maja został przeniesiony do aresztu więziennego i sprawę przejęła Prokuratura Wojskowa. Tomaszewski siedział w areszcie do 28 września 1951 roku. W tym czasie podjął próbę ucieczki. Ówczesne więzienie UB, znajdujące się w dzisiejszym areszcie nie było otoczone jak dziś wysokim murem, tylko zasiekami. Ucieczka udała się. Jednak nastolatkowe nie potrafili sobie poradzić we wrogim dla nich mieście. Jako nieletni Józef Tomaszewski trafił do poprawczaka. Od tego czasu zaczęła się jego „więzienna kariera“. Młody opozycjonista za walkę z bronią w ręku przeciw PRL-owi przesiedział w sumie w różnych więzieniach prawie 22 lata.”

http://www.express.olsztyn.pl/artykuly/nie-zabiegali-o-uznanie-walczyli-o-godnosc

Niedługi czas po Naszym spotkaniu, w roku 1998, Pan Józef Tomaszewski zginął w „wypadku samochodowym” wraz ze Swoją Córką…

Na wieść o Tej, „przypadkowej” Śmierci, przypomniał Mi się fragment „reportażu” z „procesu” śp. Józefa Tomaszewskiego:

Podczas przerwy zarządzonej przez sąd, z której skorzystał nasz fotoreporter, oskarżony J. Tomaszewski uśmiecha się do obiektywu. Nerwy nie zawodziły go też wtedy, kiedy oddawał serię z PM-u do milicjanta w Świątkach”.

Pamiętam to zdjęcie, które widziałem – przed laty - w starym egzemplarzu Gazety Olsztyńskiej i ten właśnie uśmiech śp. Pana Józefa stał się dla Mnie, na zawsze Jego wspomnieniem i powodem do dumy…

W roku 1994, ukazała się książeczka Pani Maryny Okręckiej – Bromkowej, pod tytułem „Kurtyna w górę”, zawierająca wspomnienia śp. Józefa „Ziuka” Tomaszewskiego i Jednego z Jego najmłodszych Żołnierzy: Wiesława Szemplińskiego.

 

Tradycja Niepodległościowa i walka z komunizmem są treścią życia całej Mojej Rodziny:

 

Po śp. ppłk. Stanisławie Żochowskim, Szefie Sztabu Narodowych Sił Zbrojnych (http://marekstefanszmidt.polacy.eu.org/3493/narodowe-sily-zbrojne-w-relacji-szefa-sztabu/) śp. Józef Tomaszewski jest drugim Dowódcą Polskim, któremu Coś ważnego obiecałem i – jeżeli tylko B*g pozwoli – obietnicy tej dotrzymam…

Wszystkie decyzje podjęte przez Dowództwo Harcerskiej Organizacji Podziemnej oraz Narodowej Organizacji Wojskowej, w tym zasądzone i wykonane wyroki na komunistycznych zdrajcach, kolaborantach sowieckich i milicjantach, są zgodne z etyką Cywilizacji Łacińskiej oraz Legalizmem etycznym i Legitymizmem; posiadając wszelkie znamiona Prawa Wyłonionego.

Pytaniem z zakresu etyki i prawa w niej obowiązującego pozostaje, czy Legalni Dowódcy, Legalnych Oddziałów, którzy nie mieli „historyczne” warunków na dokończenie Swojej misji oswobodzenia Polski spod zalewu sowieckiego, mogli przekazywać Swoje kompetencje i legalizm Władzy – w zakresie przez Siebie sprawowanym – pokoleniom zstępnym…

Zapytanie powyższe staje się bardzo zasadnym w czasach przesileń, kiedy to różne Osoby pretendują do przywództwa wszelkich szczebli, nie posiadając żadnych do tego uprawnień o charakterze legalnym, oprócz Swojego, Własnego „Chciejstwa”, popartego częstokroć funduszami pochodzącymi z grabieży podatkowej, „przydzielanym” przez okupanta, w formie honorariów „poselskich”, „senatorskich”, „dziennikarskich”, „nagród za twórczość”,  itepe, itede…o „zwykłej” agenturze już nie wspominając.

Na zakończenie powyższych dywagacji, z zakresu zasad regulacji etycznych, dotyczących Legalizmu Władzy i sposobów Jej przekazywania pomiędzy pokoleniami, stwierdzam kategorycznie, iż:

Wszelkie decyzje sądów komunistycznych i wydane przez nie wyroki "w sprawach" Żołnierzy NSZ, NOW, WiN, HOP,  etc., a zwłaszcza te wykonane: kwalifikują się jako zbrodnie przeciwko Narodowi Polskiemu i nie podlegają procedurom przedawnienia.

RIP: śp. Józef „Ziuk” „Zjawa” Tomaszewski i Jego Żołnierze…

Cześć Ich Pamięci!

Ceterum censeo Conventum esse delendum

 

PS. Może po przeczytaniu powyższego szkicu, zrozumiały stanie się źródłosłów nazwy miesięcznika, który wydawałem w latach 2000-2008?

PS. 2. W kontekście Żołnierzy Wyklętych i Przeklętych, a jednak Bohaterów - Moje Pokolenie, walczące z totalitaryzmem, w sposób nie tak spektakularny, to tylko "żołnierzyki olane" nie tylko przez system, ale głównie przez własne "zaplecze"...

 
 

 

 

3323 odsłony średnio 5 (4 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: śp. Józef „Ziuk” Tomaszewski – Harcerz Wyklęty 
w.red, 2013.03.07 o 14:08
"... "żołnierzyki olane" nie tylko przez system, ale głównie przez własne "zaplecze"..."
W samej rzeczy tak jest i pozostaje do dziś. Dlatego tak trudno uczynić nam cokolwiek sensownego i zrozumiałego przez większą liczbę osób. Bo skutecznie wygaszono Polskie tlejące serca.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: śp. Józef „Ziuk” Tomaszewski – Harcerz Wyklęty 
Marek Stefan Szmidt, 2013.03.07 o 16:18
Szanowny Panie,
nie szukam - oczywiście :-) - z Panem zwady, ale wyjaśnienie owej "niemocy", którą słusznie opisuje Pan, jako: " Dlatego tak trudno uczynić nam cokolwiek sensownego i zrozumiałego przez większą liczbę osób" leży właśnie w braku tego "nam", którego i na próżno Panu brakuje.

Mityczne „nam”: jest to - wpajane od rewolucji anty-Francuskiej - pojęcie egalitaryzmu, jako jedynego, skutecznego "narzędzia" przeprowadzania "zmian" w stosunkach pomiędzy zrzeszeniami.

Nie istnieje żadne "nam", ani bezosobowe "my". Są to jedynie formy stylistyczne, zawładnięte przez - obecnie - post-modernizm, "w wykonaniu" systemu demokratycznego państwa prawa, które z kolei, samo jest kontynuacją totalitaryzmu pseudo-platońskiego.

Ale, porzucając niwę filozofii, która często prowadzi "na manowce" - skoro "Bo skutecznie wygaszono Polskie tlejące serca", to należy podjąć działania ofensywne.

Nie podejmą ich „masy” (twór mityczny), lecz tylko Elity, znające własne Ja, jako wartość określoną przez Tradycję i Poczucie Własności Ziemi, z której pochodzą. Dochodzą do tego Więzy Krwi i poczucie Przynależności Narodowej, lub państwowej.

Słusznie zauważy Pan w tym miejscu, że Elit nie ma. Zostały zniszczone, wymordowane, lub – co się często zdarzało – podkupione.

Sowieci dokonali zaś zabiegu przerwania ciągłości tradycji materialnej, przesuwając Państwo Polskie w inne granice i „nacjonalizując” – dekretami Bieruta – własność prywatną.

Takiego „numeru” jeszcze w historii nie było…

„Wygaszono serca”? to należy je rozpalić - istnieją przecież Wzorce Moralne, z których dwa przedstawiłem ostatnio na Polacy.eu.org. Istnieje także ciągłość Władzy Legalnej i Legitymistycznej. Istnieje Prawo Wyłonione i Konstytucja: ułomna, przestarzała, anachroniczna, a nawet śmieszna – ale Jest i żadna komuna Jej nie odbierze. Istnieje, wreszcie cała „siatka pojęć” upadającej Cywilizacji. Istnieją zasady Moralne, wywodzące się z Cywilizacji i Religii, a nie od często skorumpowanej hierarchii Religią ową „zarządzającej”.


Skracając wypowiedź (mogę pisać i pisać :-) – naprzeciwko władzy totalitarnej stanąć powinny odrodzone Elity, a nie zbiorowisko różnych „nam”.

A „masy”?
Masy zawsze słuchają się Elit.

pozdrawiam Pana serdecznie
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: śp. Józef „Ziuk” Tomaszewski – Harcerz Wyklęty 
w.red, 2013.03.07 o 21:03
i ja nie zamierzam Pana obrażać. Jednak co do "osiągieć rewolucji Frncuskiej" i kreacji w niej pewnych wzorców i postaw mamy daleko odmienne zdanie. Na pewno jednak nie jest jej dziełem "my", "nas" itp zwroty określające miejsce w określonej zbiorowości definiujące prawo do człowieczeństwa.
I to różni nas w dalece istotny sposób. każdej sprawie czy to będzie religia czy "państwo". Nic na to nie poradzę. Różnica ta wynika ze zrozumienia treści i szacunku dla drugiego człowieka. I wbrew pozorom nie czuję by mi czegokolwiek brakowało (poza wolnością). Którą skutecznie wszyscy libertyni, liberałowie i monarchiści zakłamują i przywłaszczają sobie prawem kaduka (podobnie jak komuniści). Ale że nie chcę rozwijać sporu przeto na tym zakończę. Prawda jest jedna i nie nam przyjdzie rozstrzygać jej słuszność.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: śp. Józef „Ziuk” Tomaszewski – Harcerz Wyklęty 
Marek Stefan Szmidt, 2013.03.07 o 22:36
Szanowny Panie,
szanuję Pańskie, odmienne zdanie :-)
"Korzeń hellenistyczny" Cywilacji Łacińskiej sugeruje dążenie do Prawdy Obiektywnej, którą jest jedynie Absolut.
Pomimo różnicy zdań, znajdzie się jednak wspólny mianownik dla Pana i dla Mnie. Czy jest nim Legalizm?
A może coś innego?
jestem ciekaw :-)
Pozdrawiam serdecznie
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: śp. Józef „Ziuk” Tomaszewski – Harcerz Wyklęty 
w.red, 2013.03.08 o 08:26
Po głębszym zastanowieniu - w skrócie: Bóg i logika pozostające w ścisłym związku z pierwszym pkt dekalogu :)

Pozdrawiam także :D
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: śp. Józef „Ziuk” Tomaszewski – Harcerz Wyklęty 
Marek Stefan Szmidt, 2013.03.08 o 09:06
Ależ Szanowny Panie,
to przecie podstawy podstaw!

Szczerze pisząc, nie spodziewałem się aż tyle.
:-)
pozdrawiam Pana jak najserdeczniej
MStS
PS. a co sądzi Pan o Siedmiu Prawach Synów Noego?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: śp. Józef „Ziuk” Tomaszewski – Harcerz Wyklęty 
w.red, 2013.03.08 o 10:12
"..podstawy podstaw.." Ech ... Niestety, ale do tych podstaw trzeba niestety wrócić jeżeli chce się naprawić budynek i jego konstrukcję, bowiem przy jej wznoszeniu ktoś kiedyś się pomylił. W efekcie czego wali nam się wszystko na głowę :)
Natomiast wspomniane "siedem praw Noego" muszę się przyznać nie było mi znane i musiałem się posiłkować "wujkiem google". Wydają mi się niedoskonałym pierwowzorem dekalogu. Lub może raczej zapisem wiedzy mało rozgarniętego ucznia. Natomiast mój stosunek do nich jak i roli Żydostwa jest negatywny. Bowiem uważam, że nacja ta zawłaszczyła sobie Boga i uzurpowała (oraz czyni to nadal) interpretację Jego słów. Trudno bowiem wymagać od złodzieja by interpretował je właściwie i w dodatku na swoją niekorzyść. Natomiast co do treści trudno mieć zastrzeżenia (przynajmniej pierwszych sześciu praw). Tyle że do mnie bardziej przemawia pierwsze prawo dekalogu jako doskonalsze w formie i treści. Zatem odrzucam wszelkie "judeizowanie" jako nie mające nic wspólnego z moją wiarą.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: śp. Józef „Ziuk” Tomaszewski – Harcerz Wyklęty 
Marek Stefan Szmidt, 2013.03.08 o 13:11
Szanowny PANIE,
o sprawach Wiary nie dyskutuję, bo to kwestia Sumienia
Pozdrawiam Pana serdecznie
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Szanownych Czytelników przepraszam za 
Marek Stefan Szmidt, 2013.03.08 o 09:56
napady starczej sklerozy, w wyniku których zapomniałem dopisać, iż
list gończy pochodził od samego kontrwywiadu wojskowego PRL (Prokuratura Garnizonowa we Wrocławiu), o czym śp. Pan Józef wiedział, tak jak i słyszał o słowach Uboli, poszukujących Mnie przeciętnie 3 x do roku (przez lat 12) u Mamy: "Za obalanie siłą ustroju...".
Mojej Mamie, "życzliwie" mówili, że dostanę "tylko 10 lat", ale kto by im tam wierzył :-)
Te "zarzuty" bardzo Mnie i śp. Pana Józefa zbliżyły.
Zresztą nie tylko "zarzuty", ale głównie ...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Szanownych Czytelników przepraszam za 
w.red, 2013.03.08 o 10:15
Zważywszy na słowa pana Brauna i jego sugestie trudno podważyć słuszność tych spostrzeżeń na temat Wrocka:) Nie mniej jednak ... i tak lubię to miasto :D
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Szanownych Czytelników przepraszam za 
Marek Stefan Szmidt, 2013.03.08 o 13:12
A kto tam jest obywatelem honorowym?
:-)
Pozdrawiam serdecznie
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Szanownych Czytelników przepraszam za 
w.red, 2013.03.08 o 15:51
Nie przypominam sobie ^^ A raczej bym chyba pamiętał ;(
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Szanownych Czytelników przepraszam za 
Marek Stefan Szmidt, 2013.03.08 o 19:16
+wroclove.info
Szanowny Panie,
nie żebym był starym złośliwcem
:-) :-) :-)
Pozdrawiam serdecznie
MStS
PS. ładne tam som kamieniczki w tym Wrocku :-)
+www.matematyka.wroc.pl
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: śp. Józef „Ziuk” Tomaszewski – Harcerz Wyklęty 
Bibrus, 2013.03.24 o 20:20
Skruszenie zatwardziałych serc współczesnych Polaków,nastąpi jedynie w przestrzeni skrajnej nędzy jaka przyjdzie na to pokolenie.A do tego jest bardzo blisko.Obecne masy przy braku prawdziwych elit,wykonują chaotyczne ruchy zagrażające im samym.Pozostałe działania mas ,są sterowane przez wrogie, zagraniczne siły "wypasione",między innymi, na polskiej krzywdzie dziejowej.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: śp. Józef „Ziuk” Tomaszewski – Harcerz Wyklęty 
Marek Stefan Szmidt, 2013.03.24 o 20:31
Szanowny Panie,
niestety wyraził Pan wiele racji
:-(
pozdrawiam Pana serdecznie
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2021   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑