słowa kluczowe: Cywilizacja Polska, spoleczeństwo wobec zagrożeń.
Cywilizacja Polska - dyskusje2011.04.17 12:13

"Kury sadzić, pierze drzeć..." - Spotkanie Łódzkie

 

"Kury sadzić, pierze drzeć..." a nie zjmować się integracją środowisk patriotycznych.

 
To refleksje, jakie nasuneły mi się po spotkaniu łódzkim. Ta wersja - bedzie prezentowana na nE i S24. Szersza niż pierwsze uwagi. I z wnioskami.
 

„Kury sadzić, pierze drzeć”, a nie zajmować się integracją polskich środowisk patriotycznych.

 

Tak można podsumować spotkanie, jakie miało miejsce wczoraj pod Łodzią.

 

Ocena ostra i zdecydowana – czy uzasadniona?

 

Nie czułem się zbytnio związany z ruchem sygnowanym Porozumieniem Łódzkim – zbyt enigmatyczne, jak dla mnie. Jednak istnieje potrzeba integracji środowisk patriotycznych – w zasadzie nie jest istotne pod czyim szyldem. Najważniejsze jest szukanie i ustalenie podstaw porozumienia.

Taka jest potrzeba chwili, i na tej zasadzie zgłosiłem akces udziału i  zaprezentowania pewnych idei scalających zawartych w Cywilizacji Polskiej. Spotkałem się z negatywną reakcją organizatorów – co wzbudziło moją nieufność odnośnie rzeczywistych celów spotkania.

 

W spotkaniu wzięła udział „wierchuszka” PiS – m.in. Ziobro, Waszczykiewicz, a referat wstępny wygłosił prof. Krasnodębski. I pewnego rodzaju zaskoczenie; integracja – tak, ale z warunkami brzegowymi – z jednej strony Lech Kaczyński, z drugiej Jarosław Kaczyński.

 

Nie powiem, analiza warunków sceny społecznej szeroka i dosyć precyzyjna. Tyle, że wnioski – zupełnie przeciwne ideom integracyjnym. W tym sensie, że przecież PiS-u nie można traktować jako jedynej opcji polskiej, a JK jako jedynego polskiego patrioty. Polska to nie tylko PiS i Kaczyńscy.

Przykro stwierdzić, ale także w wystąpieniach Ziobry i Waszczykowskiego nie zauważyłem żadnej myśli krystalizującej  ideę integracji społeczeństwa jako potrzeby wynikającej z narastających wyzwań sytuacji światowej.

 Jedynym wskazaniem jest integracja wokół PiS i wyborów, ale brak odniesień do wartości jakie powinny ukierunkowywać pragmatyzm politycznych działań. Bo wszelkie zgłaszane zastrzeżenia – tłumaczone były potrzebą pragmatyzmu w zaistniałej sytuacji i okolicznościach miejsca zajmowanego przez Polskę.

 

W tym kontekście wystąpienie Grzegorza Brauna – należy ocenić jako  uzasadnione w swym krytycyzmie.

 

W końcowej, „zmęczonej”, części spotkania udzielono mi głosu z zastrzeżeniem ograniczenia czasowego. Udało mi się przedstawić część wstępną przygotowanego wystąpienia. Na tą najistotniejszą nie było czasu, ale i woli uczestników; ich wola wzajemnej adoracji nie dopuszczała innego rozumienia idei integracyjnych.

W osobnej notce, którą zamieszczę zaraz po tym tekście, przedstawię treść przygotowanego wystąpienia. Potrzeba było na to 15 minut, gdy wielu z uczestników spotkania, nie wyłączając organizatorów, wypełnili normę czasową znacznie dłuższą - standardowym „memłaniem” .

 

Moimi doświadczeniami wynikającymi z obecności są te, że zaprezentowałem publicznie i personalnie, istnienie idei Cywilizacji Polskiej. Dalej  - nawiązałem kontakt z Markiem Delimatem – z którym, jak się okazało, łączy nas wiele wspólnych poglądów. Na spotkaniu miał być obecny ktoś inny tak, że nasza znajomość została ustalona na miejscu, ale uważam ją za cenną. Cenny też kontakt z Grzegorzem Braunem. Ci ludzie inaczej rozumieją potrzebę integracji polskiego społeczeństwa, aniżeli w wersji PiS. I jest to wersja bliższa moim poglądom.

 

Podobno pani circ – przysłała na spotkanie swoją przedstawicielkę, ale ta wobec sekowania Marka Delimata przez organizatorów i prób marginalizowania jego roli we Wrocławiu, nawet nie nawiązała kontaktu.

Cóż. Jeśli Legion forowany przez circ ma opierać się na zasadach obaw i zastrzeżeń zgłaszanych obcymi ustami, to można się spodziewać Legionu tchórzy, których celem jest tylko dobrze uwite własne gniazdko.

Ze zdegustowaniem odebrałem tę informację, a pośrednio potwierdza ona jedno z założeń Cywilizacji Polskiej; konieczne jest budowanie nowych elit – nie można opierać się na starych rodach, bo te zbyt zapatrzone są w swą przeszłą chwałę i nie chcą pracować dla Polski, a dla własnych korzyści. Droga jest i dla nich otwarta, ale najpierw muszą wykazać się pracą i poświęceniem – bo Polska potrzebuje ELIT DUCHA, a nie „urodzonych”.

 

Podsumowując.

Czytając portalowe opracowania i uczestnicząc w spotkaniach na żywo, stwierdzam z pełnym przekonaniem, że droga odbudowy Polski i polskości, wskazana w CYWILIZACJI POLSKIEJ jest liczącą się, o ile nie jedyną, ideą, która wskazany cel – budowę IMPERIUM POLSKI, jako fizyczne urzeczywistnienie idei cywilizacyjnej, może przybliżyć i urealnić.

 

To „duże” słowa, ale patos jest tu uzasadniony.

 

Wnioskiem pośrednim jest przyspieszenie prac nad powołaniem ruchu społecznego „Strażnicy EDEN-u”.  Pobudzenie tematem pozwala mieć przekonanie, że prace organizacyjne uda się zakończyć jeszcze w najbliższym tygodniu. Wszelkie informacje na ten temat będą na portalu  polacy.eu.org, ale, jeśli admini i Pan Bóg pozwolą , także tu i na nE.

Tam też powinna pojawić się deklaracja przystąpienia do ruchu. 
 

 

2615 odsłon średnio 5 (5 głosów)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: "Kury sadzić, pierze drzeć..." - Spotkanie Łódzkie 
w.red, 2011.04.17 o 17:49
Smutne to. Smutne, bo liczyłem na to że jeszcze przed wyborami uda się wypracować w miarę sensowną wspólną koncepcję środowisk prawicowych dla Polski. Tak jak przypuszczałem PiS nie jest tym zainteresowane stąd ta inercja wszystkich struktur i niewrażliwość na jakiekolwiek sugestie. Retoryka jest tutaj wyraźna - z nami lub przeciwko nam. I na nic innego nie ma miejsca. A to przyniesie efekt w postaci następnych przeputanych wyborów. Umożliwiając tym samym środowiskom co dziś kontynuację programu likwidacji Polski. Choć tym razem jak przypuszczam będzie to wersja "lewicowa". Bo przymiarki do tego już są widoczne (nowa partia w której schronienie znajdą wszyscy ci którzy już skompromitowali się w innych). Tak czy inaczej w bliższej perspektywie niż się wielu wydaje prawdopodobna jest zapaść obecnego systemu tak u nas jak i w innych krajach. Skutkiem czego nasz kraj wejdzie w kryzys zdestabilizowany politycznie oraz gospodarczo stając się łatwym łupem dla innych. Ta niezdolność do porozumienia się naszej prawicy w kontekście historycznym zdaje się być jej cechą immanentną. Koncepcja CP jakkolwiek jest słuszna potrzebuje czasu by dojrzeć na tyle by była ona dostrzegalną przez innych koniecznością. Jednak pomimo tego ( a może właśnie dlatego) istnieje potrzeba o której pisałem w komentarzu ( wcześniejsza notka JKW). By ludzie mogli dostrzec konkretne (choćby zarysy) priorytety działań jakie są im proponowane. Na tyle czytelnie i jasno by nie można ich zafałszować mylną interpretacją.
W moim odczuciu jest to równie istotne jak same założenia ED.
Tego zaś brakuje wszystkim ugrupowaniom bo dla nich celem samym w sobie jest "robienie polityki" i to im w zupełności wystarcza.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: "Kury sadzić, pierze drzeć..." - Spotkanie Łódzkie 
J.Ruszkiewicz - SpiritoLibero, 2011.04.17 o 18:27
Nic dodać nic ująć...
Kaczor myśli o wszystkim a w ostatniej kolejności o Polsce. To jest jasne jak słońce...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: "Kury sadzić, pierze drzeć..." - Spotkanie Łódzkie   
Jok, 2011.04.18 o 18:31
Nie lubię takich rzeczy, ale pojawiło się coś o "starych rodach" w kontekście pewnej pani. Jak dostrzegł ktoś na forum Michalkiewicza, na nk.pl wsród znajomych tej pani jest pewna osoba o takim samym nazwisku i zdaje się zwracająca do niej "ciociu. Ta z kolei osoba ma obok imienia swoje imię napisane po hebrajsku a wśród swych znajomych konto pod nazwą "Mniejszość i tu nazwa pewnej grupy etnicznej w Polsce na "ż", z tym, że nie chodzi o żabojadów, chyba że rozmawiamy o ich prezydencie.
Może to wszystko bez znaczenia, ale zapytam o jakie stare rody chodzi? Tj. jakiej proweniencji, skoro piszemy tu o sprawach narodowych?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: "Kury sadzić, pierze drzeć..." - Spotkanie Łódzkie 
Piotr Świtecki, 2011.04.18 o 18:51
Ktoś tam na liście znajomych ma imię Magdalena także po hebrajsku napisane.
P. Circ na temat wpływów żydowskich wypowiadała się jak dotąd całkiem rozsądnie.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: "Kury sadzić, pierze drzeć..." - Spotkanie Łódzkie   
Harcerz, 2011.04.18 o 20:20
"temat wpływów żydowskich wypowiadała się jak dotąd całkiem rozsądnie." - fragment większej całości .

Podkreślam to tylko fragment - nie znajdziesz tu fundamentu do budowy gmachu.
Myślę-
pora najwyższa skończyć -latanie za żydowskim smrodem.

Ruch budowany na ludziach o odchyłkach w psyche -szkoda czasu .

Mam nadzieje na rozsądek w podejmowaniu wszelkiech rozmów z uzurpatorami.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: "Kury sadzić, pierze drzeć..." - Spotkanie Łódzkie 
Krzysztof J. Wojtas, 2011.04.18 o 18:49
Przyznam szczerze - mnie nie interesują korzenie i etnika. Natomiast interesuje mnie przywiązanie i wyznawane idee.
Polskość to nie etnika, a sposób widzenia , rozumienia i stosunku do świata.

Dlatego z circ - mogę współpracować, jeśli gotowa jest służyć idei CP. W innym przypadku - może być księżniczką z rodowodem o długości zbliżonej do tego jaki posiada mój pies. Tu będzie najwyżej nadawała się do czyszczenia butów.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: "Kury sadzić, pierze drzeć..." - Spotkanie Łódzkie   
Jok, 2011.04.18 o 20:17
A mi się wydaje - że jeśli ktoś nie jest renegatem - w trudnej sytuacji stanie po stronie swojej grupy etnicznej. A już z pewnością dotyczy to, tej grupy etnicznej, może wyznaniowej, która potrafiła przez wieki zachować swą odrębność, nie posiadając własnego państwa. Czasem udając przez wieki katolików*.
Dla mnie pochodzenie etniczne ma duże znaczenie. Dla narodu "wybranego" też - etnocentryzm o którym pisze Kevin MacDonald, poradniki w stylu "Why Jew Should Marry Jewish". Własny etnocentryzm hołubią, cudzy zwalczają - co świadczy o żelaznej konsekwencji w działaniu nie obawiającej się oskarżeń o hipokryzję.
Sądzę, że zamykanie oczu na etnikę, twierdzenie, że nie ma ona znaczenia, to zamykanie oczu na rzeczywistość. Co nie znaczy że nie ma Żydów przychylnych Polakom, jak np. Dora Kacnelson.


Ad* Z wikiepedii, czyli bardzo "słusznej" i poprawnej strony:):
Kryptojudaizm - to potajemne wyznawanie judaizmu po przymusowym nawróceniu na katolicyzm lub islam. Zjawisko to występowało przede wszystkim w Hiszpanii i Portugalii. Polegało to na zachowywaniu pewnych tradycji żydowskich przy jednoczesnym uczestniczeniu w obrzędach katolickich. Niektórym kryptożydom udało się nawet swoją tożsamość zachować do XX wieku. Przykładem są kryptożydzi z Belmonte w Portugalii, którzy przeszli oficjalną rekonwersję na judaizm w latach siedemdziesiątych, a w 1996 otworzyli tam synagogę.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: "Kury sadzić, pierze drzeć..." - Spotkanie Łódzkie   
Jok, 2011.04.18 o 20:20
Już tu jakiś wirus komputerowy atakuje. Widać czuwają:)))))) A może z innej strony, mnie zaatakował. Pozdrowienia
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: "Kury sadzić, pierze drzeć..." - Spotkanie Łódzkie 
Krzysztof J. Wojtas, 2011.04.18 o 20:41
Torquemada był maranem - stąd, być może, tak dogłębna znajomośc judaizmu.
;-)
Niemniej - nie wolno "przeginać". Polskość jest tak różna od judaizmu, że bardzo łatwo i szybko da się zauwazyć różnice. Nawet przy kamuflażu.
Jeśli się chce.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: "Kury sadzić, pierze drzeć..." - Spotkanie Łódzkie 
Zenon Jaszczuk, 2011.04.19 o 21:26
Krzysztow Witaj.
Byłem kilka dni pod Warszawą i nie miałem kompa tylko pracę. Poczytałem to wszystko co napisałeś. Smutne te twoje obserwacje, pomimo to że potwierdzają nasze racje omówione na cepowisku. Jedno i to samo badziewie, tylko pod innymi hasłami. "Prawica" owszem tak tylko pod dyktando żydowskie, czyli okrągłostołowe. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: "Kury sadzić, pierze drzeć..." - Spotkanie Łódzkie 
Malawanda, 2011.04.20 o 00:18
Zenuś, ja też martwiłam się, że zmilkłeś, ale nie śmiałam pytać. Na szczęście MT się do SL odezwał, że zapowiedziałeś nieobecność :) Łódź zakrzyczana przez celebrytów, ale nie szkodzi, wszak ziarenka KJW dopiero posiane...
Serdeczności
mw
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: "Kury sadzić, pierze drzeć..." - Spotkanie Łódzkie 
Zenon Jaszczuk, 2011.04.20 o 05:41
Malawanda. Witaj.
To miło, że się chciałaś pytać. Widząc co sie dzieje w Polsce, ludzi zamykają za byle nic, powinniśmy się czuć jak mała rodzina, paczka. Trzeba się pilnować. Widzę, że tylko Krzysztow idzie przebojem, a reszta śpi. Marek trochę snuje opowieści dziecinnych wspomnień, tylko czy to przyciągnie nam ludzi zainteresowanych losami Ojczyzny. Może całą wiosnę i lato będzie taka posucha i dopiero jesienią ruszą internauci do pióra. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: "Kury sadzić, pierze drzeć..." - Spotkanie Łódzkie 
J.Ruszkiewicz - SpiritoLibero, 2011.04.20 o 06:48
"...a reszta śpi"

Mów za siebie :P

+spiritolibero.nowyekran.pl

Czemu nie ma tam jeszcze Twojego komentarza? To pisałem specjalnie na tamten "rynek".

PS. Dobrze, że się znalazłeś, już myślałem, że Cię UFO albo jakiś inny Mossad porwał... :D)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: "Kury sadzić, pierze drzeć..." - Spotkanie Łódzkie 
Zenon Jaszczuk, 2011.04.20 o 07:29
Jarek.
Odpoczywam. Człowiek przebudzony ze snu zimowego do ostrej pracy żle znosi te niedogodności. Przez zime nałapałem zakwasów i po pierwszej pracy wszystko boli jak cholera. Noooo poczytałem na NE. Coś tam łowisz i zanęcasz. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: "Kury sadzić, pierze drzeć..." - Spotkanie Łódzkie 
Christophoros Scholastikos, 2011.04.20 o 13:02
Z tym spaniem to nie tak do końca ;).
Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: "Kury sadzić, pierze drzeć..." - Spotkanie Łódzkie 
Zenon Jaszczuk, 2011.04.20 o 13:59
Christo. Witaj.
Spanie w sensie braku pracy fizycznej. A tutaj dzwoni brataniec, aby mu zrobić podłogi z paneli, kolankowania od cholery. Plus malowanie ścian i sufitów. Wyłażą zakwasy jak cholera. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑