słowa kluczowe: Chiny, Jaruzelski, Kossecki, PZPR, Polska, Rosja, gen. Jaruzelski, generał Jaruzelski, historia, komuniści.
Linki, cytaty, nowiny2014.08.28 20:35 21:23

Doc. Kossecki: Komu naprawdę służył gen. Jaruzelski?

(poleca )
 
Jaruzelski NIE był agentem Moskwy!
 


[Ciekaw jestem, kiedy dowiemy się, że najskuteczniej z komuną walczyła PZPR, a kadrowym trzonem ruchu oporu byli tajni współpracownicy SB?
Swoją drogą to świetny instruktaż odwracania kota ogonem, oraz okazja (dla słuchacza) do ćwiczenia się w utrzymywaniu czujności i niezaburzonej hierarchii faktów, oraz słyszeniu tylko tego, co jest rzeczywiście mówione, a nie co "w duszy gra". MT]
 

2813 odsłon średnio 5 (3 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Doc. Kossecki: Komu naprawdę służył gen. Jaruzelski? 
Piotr Świtecki, 2014.08.28 o 21:21
A tu jeszcze cytuję ze strony +pmn.bloog.pl

Komu tak naprawdę służył generał Wojciech Jaruzelski ?

W propagandzie części tzw. opozycji demokratycznej niedawno zmarły ostatni przywódca PRL przedstawiany jest jako radziecki ( choć używa się tu rusycyzmu sowiecki) janczar i agent GRU, lokaj Kremla czy też radziecki generał w polskim mundurze oraz zatwardziały komunistyczny beton. Są to typowe propagandowe stereotypy, których celem jest sfałszowanie historii PRL , ukazując ją z czarno białych barwach, w systemie zero jedynkowym. Taką metodę wobec swoich przeciwników stosowali bolszewicy. Nam jest ona zupełnie obca . My preferujemy elementy nowoczesnej wiedzy o sterowaniu ludźmi, które przy uważnej analizie życiorysu generała Jaruzelskiego , jego pochodzenia i motywów działania dają obraz zupełnie odmienny od tego pokazywanego przez postsolidarnościowe środowiska .

Oto najważniejsze ze sterowniczego punktu widzenia wątki z jego życiorysu , pokazujące , że kim jak kim , ale moskiewskim satrapą nad Wisłą to on być nie mógł .

1. Rok 1956 . Wojciech Jaruzelski jako jedyny generał w Ludowym Wojsku Polskim sprzeciwił się usunięciu z LWP marszałka Konstantego Rokossowskiego . Swego czasu w naszej publikacji o marszałku Rokossowskim dowiedliśmy jego pro polskiej i pro narodowej postawy w wojsku i w polityce ( usuwał radzieckich oficerów i doradców z LWP , domagał się przywrócenia godności Polakom , czym naraził się żydokomunie ). Skoro usunięcia z wojska Rokossowskiego domagali się tzw . puławianie , czyli faktyczni lokaje Stalina w Polsce , a Jaruzelski się im sprzeciwił , więc nie zachował się jak radziecki oficer a polski.

2. W maju 1959 roku Jaruzelski jako dowódca 12 Zmechanizowanej Dywizji Piechoty w Szczecinie zaprosił generałów z Chińskiej Armii Ludowo - Wyzwoleńczej , ostentacyjnie urządził wtedy propagandowy wiec o braterstwie broni polsko - chińskiej . Był to okres poważnych już napięć i rozdźwięków w stosunkach Moskwy z Pekinem , więc taka demonstracja Jaruzelskiego z pewnością nie spodobała się towarzyszom radzieckim .

3 . Jako minister obrony pod koniec lat 60 - tych usuwał pod hasłem desyjonizacji armii oficerów pochodzenia żydowskiego ( chazarskiego ) i doprowadził do spolonizowania LWP . Jednak głównym celem tej akcji w wojsku i poza nim w okresie marca 1968 roku było usunięcie starej agentury NKWD jeszcze z czasów KPP , a desyjonizacja była tylko propagandową siatką maskującą , mającą na celu odwrócenie uwagi Kremla . Więc gdyby był agentem Kremla to w tej akcji by nie uczestniczył , a raczej sam zostałby jej ofiarą .

4 . W grudniu 1970 roku jako minister obrony i sekretarz KC i członek Biura Politycznego PZPR brał czynny udział w masakrze robotników na Wybrzeżu ( podobnie w Stanie Wojennym jako już dyktator ) . Czy komunista strzelałby do klasy robotniczej , której rzekomo był przedstawicielem ? Oczywiście , że nie . Jaruzelski zachował się jak lokaj biurokracji , a według Lwa Trockiego , czyli super komunisty biurokracja w państwie komunistycznym jako klasa panująca jest gwarancją restytucji kapitalizmu .

5 . Jako autor Stanu Wojennego i szef Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego , złamał konstytucję PRL , tym samym rozpoczął demontaż tzw . systemu komunistycznego . Narzucając Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i MSW komisarzy wojennych , wyraźnie dążył do zastąpienia władzy partii juntą wojskową , co było absolutnie niezgodne z kanonami państwa komunistycznego . Żaden komunista tak by się nie zachował . Sam Adam Michnik swego czasu napisał , że nikt tak nie upokorzył PZPR jak generał Wojciech Jaruzelski .

6 . W czasie tegoż Stanu Wojennego z inspiracji Mieczysława Rakowskiego firmował jako premier rządu PRL reformę socjalizmu w kierunku urynkowienia . Socjalizm rynkowy stał w głębokiej sprzeczności z realnym socjalizmem , nie wspominając już o komunizmie . Kolejny dowód , że Jaruzelski nie był komunistą tylko udawał .

7 . W latach 80 tych jako dyktator i I Sekretarz KC PZPR usuwał od wpływów ludzi dobrze widzianych na Kremlu , takich jak Grabski , Milewski , Kania , Kociołek . Gdyby był agentem Moskwy to wręcz by ich promował .

8 . W 1989 oddał władzę opozycji , która była wspierana przez Zachód , nie zaś przez Kreml . Wspierał antyspołeczne i antypolskie działania rządu Mazowieckiego , mocno przyczynił się do objęcia władzy przez pupila Zachodu Lecha Wałęsę kosztem polskiego kandydata Stanisława Tymińskiego . Władzę w PZPR oddał ekipie Mieczysława Rakowskiego , która również była prozachodnia i antypolska .

9 . Wątek społeczny , wręcz klasowy . Czy jest przypadkiem , że Ziemianin z pochodzenia , Wojciech Jaruzelski doprowadził do likwidacji partię robotniczą i państwo socjalistyczne , które zniszczyło ziemiaństwo . Czy to aby nie słodka zemsta przedstawiciela sponiewieranego stanu ? Nie zmieniło to faktu , że po 1989 roku nie doprowadził do reprywatyzacji majątków Ziemiaństwa , więc okazał się renegatem obu stron .

10 . Skoro historycy IPN twierdzą , że to generał Kiszczak w latach 50 -tych zwerbował Jaruzelskiego , to dlaczego powołują się na dokument z archiwów STASI ? Czy nie jest tak , że Kiszczak zwerbował Jaruzelskiego do Organizacji Gehlena - protoplastki BND , która jako trzon służb wywiadowczych NATO miała najlepsze możliwości działania w państwach tzw . bloku wschodniego poprzez siatkę Wehrwolfu ?

Generał Wojciech Jaruzelski z psychologicznego punktu widzenia nie mógł świadomie współpracować z BND , gdyż jako żołnierz frontowy , walczący z hitlerowskimi Niemcami miał do niemczyzny awersję . Ale ponieważ był to okres współpracy całego Zachodu przeciwko Wschodowi , to mógł kanałami zachodnioniemieckimi mieć utorowaną drogę do współpracy z CIA . Amerykanie byli dla niego naturalnym sojusznikiem , gdyż jako żołnierz wojsk energetycznych nie kalkulował w kategoriach wojny informacyjnej lecz energomaterialnej , a w tym wypadku tylko USA mogło przeciwstawić się ZSRR . Potwierdzać ten tok myślenia mogą fragmenty książki byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych , Georga Busha pt . " Świat przekształcony " , wydanej w Polsce w roku 2000 . Oto te fragmenty : " To co miało być dziesięciominutowym spotkanie przy kawie , przekształciło się w dwugodzinną dyskusję . Jaruzelski ... mówił o swojej niechęci do kandydowania na fotel prezydenta i pragnieniu uniknięcia wewnętrznych konfliktów tak Polsce niepotrzebnych . Powiedziałem , że jego odmowa kandydowania może mimo woli może doprowadzić do groźnego w skutkach braku stabilności i nalegałem , aby przemyślał ponownie swoją decyzję . " I dalej Bush relacjonuje : " Zakrawało to na ironię , że amerykański prezydent usiłuje nakłonić przywódcę komunistycznego do ubiegania się o urząd polityczny . Byłem jednak przekonany , że doświadczenie , jakie posiadał Jaruzelski stanowiło najlepszą nadzieję na sprawne przeprowadzenie zmian okresu przejściowego w Polsce . "
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Doc. Kossecki: Komu naprawdę służył gen. Jaruzelski? 
Jacek, 2014.08.28 o 23:51
Rzeczywiście, zmiany w okresie przejściowym przeprowadzono sprawnie.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Doc. Kossecki: Komu naprawdę służył gen. Jaruzelski? 
Piotr Świtecki, 2014.08.29 o 08:17
Ale to nie tylko zasługa gen. Jaruzelskiego, lecz wszystkich, którzy zdawali sobie sprawę ze zmiany kierunku wiatru historii i wiedzieli, co i w czyim (w swoim) dobrze pojętym interesie należy robić.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Doc. Kossecki: Komu naprawdę służył gen. Jaruzelski?   
Lona, 2014.08.28 o 23:35
Dycha za komentarz :)))))))))))))
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑