słowa kluczowe: 3 Maj 1791.
Polska2013.05.03 13:16 13:18

Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje!

 
 

W chwili obecnej odbywa się spotkanie zaproszonych Osób z Ukrainy, Białorusi, Czech i Polski, celem upamiętnienia rocznicy Konstytucji 3 Maja.


 

Konstytucja 3 Maja stała się Aktem Prawnym, obowiązującym na Ziemiach Rzeczypospolitej dopiero w dniu 5 Maja 1791 roku, lecz zgodnie z Tradycją, używana jest data 3 Maja... Ponieważ nie wszystkie Siły Narodowe muszą zgadzać się z Jej postanowieniami, Katedra Etyki Cywilizacji Łacińskiej proponuje, zwołanie Sejmu Wielkiego, wzorem z roku 1788, aby Naród Polski mógł wypowiedzieć się o formie ustrojowej Państwa. Konieczna jest jednak zmiana ordynacji wyborczej oraz wymiana Osób "udzielających się" w PKW. Odrzucić należy także program komputerowy do "liczenia głosów"....

 

    Co do samej Konstytucji, to Jej przyjęcie przez Sejm Wielki, w dniu 3 maja 1791 roku, odbyło się w warunkach naruszenia regulaminu obrad (pod nieobecność części posłów i senatorów), jednakże nie był to zamach stanu, lecz doszło do tego za zgodą większości sejmowej, zgodnie z panującym wówczas zwyczajem, że necessitas non habet legem (konieczność nie zna ustawy).

            Aby jednak nie było żadnych wątpliwości, co do legalności nowej Konstytucji, to w dniu 5 maja 1791 roku Ustawa Rządowa została przyjęta przez wymaganą regulaminowo, obecną już większość i nabrała cech Prawa wyłonionego, po podpisaniu Jej przez sejmową deputację konstytucyjną, pod przewodnictwem biskupa inflanckiego Józefa Korwina Kossakowskiego.

            Dodatkowo, w tym samym dniu 5 maja 1791 roku Sejm Wielki podjął uchwałę zatytułowaną „Deklaracja stanów zgromadzonych”, wyrażającą zgodę wszystkich Stanów reprezentowanych przez Sejm Wielki na zapisy Ustawy Rządowej z dnia 3 maja 1791 roku, znosząc jednocześnie wszelkie dawniejsze przepisy prawne stojące w sprzeczności z nową Konstytucją.

            Dnia 5 maja 1791 roku dokonano także wpisu i uiszczono opłaty za obydwa dokumenty w warszawskich księgach grodzkich, przez co i „Ustawa Rządowa” i „Deklaracja stanów zgromadzonych” stały się obowiązującym prawem, pod rygorem uznania za zdrajcę Ojczyzny i buntownika.

            Następnie, w dniu 7 maja 1791 roku ukazał się dokument ogłaszający uchwalenie Konstytucji, w formie Uniwersału, podpisanego przez marszałków Sejmu, w którym zamieszczono znamienne słowa: „Ojczyzna nasza już jest ocalona. Swobody nasze zabezpieczone. Jesteśmy odtąd narodem wolnym i niepodległym. Opadły pęta niewoli i nierządu”.

         Tak oto, wyłoniona została podstawa prawna, będąca legalnym etycznie - dla Myśli konserwatywnej – fundamentem rozważań o kształcie i polityce państwa tworzonego jako Rzeczypospolita, bez względu na obszar, jaki ma zajmować, kształt granic, czy też skład etniczny i narodowościowy Jej Obywateli.

            Konstytucja 3 Maja 1791 roku jest - w świetle zasad etyki Cywilizacji Łacińskiej - nadal obowiązującym aktem prawnym, nigdy żadną decyzją nieuchylonym, nawet formalnie – np. przez dokumenty stanowiące o późniejszych formach administrowania ziemiami i ludnością Rzeczypospolitej, takie jak poniżej wymienione:

                  1. Konstytucja Księstwa Warszawskiego, będącego wynikiem traktatów pokojowych zawartych w Tylży, w dniach 7 do 9 lipca 1807 roku pomiędzy cesarzem Francuzów a carem Rosji – głównie dla zachowania interesów terytorialnych Prus i ich pięknej królowej – była aktem prawa narzuconego, a więc nielegalna.

              2. Konstytucja Królestwa Polskiego, nadana przez niekonstytucyjnego króla Polski, jakim mianował się car Aleksander I Pawłowicz, po ustaleniach podziału Europy na Kongresie Wiedeńskim lat 1814-1815, a który odbywał się dokładnie na takich samych zasadach jak bliższa naszym czasom Konferencja Jałtańska, czyli bez udziału w niej upoważnionych reprezentantów Rzeczypospolitej, – przez co spełnia wszelkie kryteria prawa narzuconego, była więc nielegalna.

              3. Statut Organiczny dla Królestwa Polskiego, wprowadzony dnia 26 lutego 1832 roku, przez kolejnego uzurpatora, cara Mikołaja I-go Pawłowicza – spełniał również wszelkie kryteria prawa narzuconego, był więc aktem nielegalnym.

                  4. Konstytucja Marcowa, uchwalona dnia 17 marca 1921 roku, jako republikańska modyfikacja Konstytucji 3 Maja, będąca wynikiem nie mającego z Legalizmem etycznym nic wspólnego, ciągu następujących zdarzeń:

                       a. Dnia 5 listopada roku 1916, na skutek ustaleń obradującej w Pszczynie konferencji, a później także wspólnej proklamacji cesarza Niemiec i będącego jednocześnie królem Węgier cesarza Austrii, utworzone zostaje Królestwo Polskie, zwane także Regencyjnym.

                        b. Dnia 11 listopada roku 1918 Rada Regencyjna przekazuje, swoje - uzyskane niezgodnie z wymogami Legalizmu etycznego w Cywilizacji Łacińskiej - kompetencje Józefowi Piłsudskiemu, sprawującemu rządy jako dowódca wojskowy i przy pomocy dekretów.

                     → c. Dnia 22 listopada roku 1918 ogłoszone zostają w „Dzienniku Praw Państwa Polskiego Nr 17” zasady o „najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej” – na mocy dekretu, a więc prawa narzuconego.

                     → d. Dnia 20 lutego roku 1919 uchwalona zostaje tak zwana Mała Konstytucja, ustanawiająca de facto dyktaturę Józefa Piłsudskiego jako Naczelnika Państwa. Z punktu widzenia zasady Legalizmu etycznego, wywodzącego się z Cywilizacji Łacińskiej, do uchwały tej nigdy by nie doszło, gdyby nie poparcie wojska, którego lojalność wobec Osoby Marszałka została potwierdzona w wypadkach 26 maja 1926 roku.

                 5.Konstytucja Kwietniowa, obowiązująca od dnia 24 kwietnia 1935 roku aż do utraty niepodległości przez II Rzeczypospolitą, we wrześniu roku 1939 - była efektem wojskowego zamachu stanu z dnia 12 maja 1926 roku i pomimo jej podpisania przez prezydenta Ignacego Mościckiego także nie spełniała kryteriów prawa wyłonionego.

                 6. Podobnie, jako akty prawne narzucone, czyli niemające nic wspólnego z Legalizmem etycznym, klasyfikuję wszelkie „konstytucje”, powstałe na wzór konstytucji ZSSR i pod auspicjami sowieckiego systemu totalitarnego:       

                       → z dnia 22 lipca 1952 roku, i jej pochodne:

                         z dnia 1 stycznia 1990 roku,

                       → z dnia 2 kwietnia 1997 roku, ostatnia – bodajże już 28-a, wciąż poprawiana mutacja konstytucji „matki narodów”.

            Dokonane powyżej wyliczenie rozmaitych zasad prawnych, obowiązujących na ziemiach Rzeczypospolitej od tragicznego - wskutek przegranej wojny ze wspomaganą militarnie przez Rosję konfederacją targowicką - roku 1792, nie oznacza negowania ich autentyczności historycznej, ani użyteczności dla funkcjonowania różnych, przez dziesięciolecia postaci państwowości, a jedynie unaocznieniu Czytelnikowi ich charakteru zastępczego.

            Tak więc, dla Myśli konserwatywnej, przestrzegającej wartości Cywilizacji Łacińskiej, jedyną - legalną etycznie - podstawą prawną, która bezwzględnie obowiązuje przy planowaniu przyszłości ustroju Rzeczypospolitej, jest tylko i wyłącznie Konstytucja 3 Maja z roku 1791, a późniejsze formuły organizacji państwa, włączając w to także i współczesną, mają jedynie charakter tymczasowy.

 

 Ceterum censeo Conventum esse delendum

 

3416 odsłon średnio 5 (1 głos)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Bibrus, 2013.05.03 o 13:24
Panie Marku przepraszam,że nie w temacie,ale odszedł na wieczna wachtę wspaniały bloger,patriota,prawdziwy Polak Tomasz Mierzwiński "Seawolf".Cześć Jego pamięci.Ponieważ nie mam własnego bloga na tym portalu,skorzystałem więc z możliwości komentarza pod Pańskim tekstem,dziękuję za wyrozumiałość,pozdrawiam,bibrus.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Bibrus 
w.red, 2013.05.03 o 14:04
Dziękuję z informację, choć wolałbym by nie miała ona tak ostatecznego charakteru. To przykra i smutna wiadomość. Nie mniej dziękuję.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Piotr Świtecki, 2013.05.03 o 14:15
Zaskakująca wiadomość... Niech odpoczywa w pokoju.
Co do bloga - uzbieranie 100 pkt. stażu to właściwie próg symboliczny, zapraszam(y) do włączenia się w dyskusje w komentarzach, punkty się uzbierają raz-dwa.
Kłaniam się!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Marek Stefan Szmidt, 2013.05.03 o 14:21
Szanowny Panie
to smutna wiadomość w tak radosnym dniu
RIP
pozdrawiam Pana zasmucony
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Piotr Świtecki, 2013.05.03 o 14:12
A czemu "dokonane powyżej wyliczenie rozmaitych zasad prawnych" ma jedynie "charakter zastępczy" i "nie podpada pod [...] necessitas non habet legem (konieczność nie zna ustawy)"?

Kłaniam się, z nadzieją na cierpliwe pojaśnienie...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Marek Stefan Szmidt, 2013.05.03 o 14:24
Szanowny Panie Piotrze
Necessitas było wymówką dla zamachu stanu
:-)
Pozdrawiam serdecznie
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Piotr Świtecki, 2013.05.03 o 14:38
Czcigodny Panie Marku, to w końcu Konstytucja 3(5) Maja była zamachem stanu, czy nie była? I - wracając do pierwotnego pytania - dlaczego inne wymieniane przez Pana akty pod owo non habet legem nie podpadają?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Marek Stefan Szmidt, 2013.05.03 o 21:42
Ależ proszę Turbanu!
Cały czas wywodzę, że 3 Maj był zamachem - nawet masońskim, lecz 5 Maja już Lege Artis
Pozdrawiam z gawry
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Piotr Świtecki, 2013.05.03 o 21:51
Czyli "talmudycznie" ta sama Konstytucja 3. maja była zamachem, ale 5. - o, to już zupełnie insza inszość?..
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Marek Stefan Szmidt, 2013.05.06 o 18:11
do stu tysięcy uciętych turbanów, co za kazuistyka!
:-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Piotr Świtecki, 2013.05.06 o 18:32
Pan się tu droczy i podśmiewuje, a ja tymczasem jak to przysłowiowe pijane dziecko we mgle :-/

Dopraszam się jednoznaczności! Uproszczeń! Uspokajającego powtarzania Rzeczy Powszechnie Znanych i Straszliwie Patriotycznych! Bóg-Honor-Ojczyzna! Jezus Maria! Polska gola! Nasi nasi, żŻydy żŻydy! Jest strasznie, straszniej będzie! A my jako te lelije!
Itd.

A nie zwiedzania manowców. Do tego po nocy... ;-/

Kłaniam się w podskokach,
MT
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Marek Stefan Szmidt, 2013.05.07 o 10:15
Moja cierpliwość jest bezgraniczna :-)
pozdrawiam serdecznie
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
w.red, 2013.05.03 o 14:24
Tak sobie myślę, że wspomniana Konstytucja jako "akt prawny" jest bez znaczenia (i nie tylko ona). Bo zarówno ona jak i konstytucja Stanów Zjednoczonych "zgubiła" swego ducha pozostając martwym zapisem i stając się listkiem figowym dla sankcjonowania nieprawości.
Tak to jest gdy nie odzwierciedla ona ducha obecnie żyjących i kiedy nie troszczą się oni by nadal jej sens i treść pozostała żywa.
Dla mnie dzisiejszy dzień to przypomnienie o tym fakcie, a jednocześnie chichot historii po wyrzeczeniu się przez nasz naród zarówno swej historii jak i państwa. Dlatego uważam że bardziej właściwym byłoby przywdzianie czerni i posypanie głów popiołem :(
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Marek Stefan Szmidt, 2013.05.03 o 14:28
Szanowny Panie
Walenie w skruchę jest mało konstruktywne
Proponuję - wzorem 1788 - zwołać Sejm Wielki
Pozdrawiam serdecznie
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
w.red, 2013.05.03 o 16:05
To nie jest w żadnej mierze skrucha, lecz tylko wezwanie do swoistego rachunku sumienia. Bo nic nie dzieje się bez przyczyny. Zapewniam przy tym, że to "katarsis" jest czymś niezbędnym jeśli nie chce się powielać tych samych błędów.
A pomysł zwołania "Wielkiego Sejmu" będzie o tyle trafiony, o ile przełoży się to na możliwość wprowadzenia realnych zmian. A do tego raczej nie dopuszczą i to zarówno "dzierżycile" jak i władcy ościenni. Bo czy jest im potrzebna konkurencja ?

pozdrawiam frasobliwie
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Marek Stefan Szmidt, 2013.05.03 o 21:44
Szanowny Panie,
Można Ich zmusić do ustępstw...
Pozdrawiam z gawry
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Marcin de Sas, 2013.05.03 o 19:19
Witam.
Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, prymas Michał Poniatowski- twórcy i najbardziej zagorzali entuzjaści Konstytucji 3 maja należeli do Loży Masońskiej. Abstrahując kwestię tego, czy Konstytucja była zamachem stanu, czy też nie, dochodzi jeszcze sprawa religii i kultury. Cywilizacja Łacińska opierała się na tradycji Chrześcijańskiej czerpiąc ze Starożytnej Europy i Judaizmu. Masoneria stawia na czele swoją "religię" i hierarchię uważając wielkie religie monoteistyczne za coś podrzędnego. Ponadto wyżej wymienieni byli przedstawicielami myśli Oświecenia- stojącej w sprzeczności z Chrześcijaństwem. Pojawia się zatem pytanie- czy Mason i człowiek Oświecenia może być jednocześnie Chrześcijaninem?

Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Hanys, 2013.05.03 o 19:47
A złodziej może być chrześcijaninem? Może. Znam takich z widzenia.
To chyba pozorny problem, podobnie jak tamta Konstytucja.
A ja mimo, iz zasadniczo zgadzam się z W.J.Rajcą: +waldemar-rajca.blog.onet.pl wywiesiłem dziś na swoim balkonie biało-czerwoną flagę. Chyba porąbany jestem.

Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Marek Stefan Szmidt, 2013.05.03 o 21:53
Jest Pan Tradycjonalistą - co więc wtym złego?
:-)
Pozdrawiam z gawry
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Hanys, 2013.05.04 o 00:01
Ano chyba jestem.
Pozdrawiam nie z gawry, czyli, ja się domyślam, matecznika niedźwiedzi, ale z matecznika, w którym pije się gorzałkę, czyli z gorzało-matecznika.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
w.red, 2013.05.03 o 20:14
Odpowiedzi jasno dostarcza stanowisko Kościoła obkładając exkomuniką za przynależność do loży.
To gwoli przypomnienia.
pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Marek Stefan Szmidt, 2013.05.03 o 21:50
Szanowny Panie
Ekskomunika dotyczy Karbonariuszy, którzy nie są Wolno Mularzami Regularnymi. Proszę przeczytać źródłopis :-)
Pozdrawiam z gawry
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Christophoros Scholastikos, 2013.05.03 o 23:13
Nie ekskomunika tylko stan grzechu ciężkiego z automatu.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Marek Stefan Szmidt, 2013.05.06 o 18:12
A jeżeli Wolno Mularz posiada pisemne zezwolenie swojego Arcybiskupa na przystąpienie do Wolno Mularstwa?
:-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Piotr Świtecki, 2013.05.06 o 18:24
Obaj w piekle smażyć się będą! :)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Marek Stefan Szmidt, 2013.05.07 o 12:27
niestety - podobnie jak w szatana - nie wierzę także w piekło
:-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Christophoros Scholastikos, 2013.05.07 o 12:31
Ho, ho :). Czyli, że jak to to jest :-). Katolik nie wierzący w piekło i diabła z niższymi święceniami? Jakie to święcenia ?

Kłaniam radośnie
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Christophoros Scholastikos, 2013.05.07 o 12:06
Arcybiskup czy papież jest wodzem?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Marek Stefan Szmidt, 2013.05.07 o 12:27
niby czego?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Christophoros Scholastikos, 2013.05.07 o 12:33
Wydawało mi się, że o Kościele Katolickim rozmawiamy i łączenie bycia katolikiem z masoństwem :-).

No ale jak piekła nie ma, to hulaj dusza! Liczy się tylko to co tu i teraz, jedynie Ojczyzna ziemska. Nie ma kary to i metody mogą być różna, byleby cel wspaniały i szczytny ?

Serdecznie
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Marek Stefan Szmidt, 2013.05.08 o 22:30
Szanowny Panie,
jak już wspomniałem w innym miejscu nie przynależę do żadnej organizacji, nawet masonerii, lecz jest tam wielu Katolików.

Wolno Mularze nie są ateistami i wierzą B*ga oraz w nieśmiertelność Duszy.

Natomiast kwestia otwartą jest wiara w restrykcje i wieczne potępienie, o którym nic nie mówił Jezus z Nazaretu, podobnie jak i o spowiedzi.

Dlatego jednak nie powinniśmy - wzorem masońskim - rozprawiać o niuansach Sumienia, gdyż nie prowadzi to do niczego innego, jak tylko do kłótni.

A tu Wróg Ante Portas +polacy.eu.org

Pozdrawiam serdecznie
MStS

PS. i zamiast w judeopolonii, obudzą się coponiektórzy z ręką w nocniku państwa Europa... Ciekawe co gorsze...

PPS. co do Dogmatów, to też zalecam ostrożność, gdyż np. św Tomasz z Akwinu uważa, że Ksiądz nie jest wymagany podczas Sakramentu Małżeństwa... (ale żeby na to "wpaść" trzeba uważnie przeczytać Sumę, a Konserwatysta nie podpowie, w którym rozdziale, której księgi, jest to wyraźnie napisane... )
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Marek Stefan Szmidt, 2013.05.03 o 21:48
I ci Masoni usanowili Katolicyzm rzymski Religią panującą

Poza tym byli Wolno Mularzami Regularnymi wg Konstytucji Andersona

Pański opis nie dotyczy Wolno Mularstwa Regularnego, tylko pseudo-masonerii

Pozdrawiam z gawry
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Christophoros Scholastikos, 2013.05.04 o 13:42
Gdy wspomina Pan o masonach to nigdy z pogardą lecz zawsze z podziwem.
To tylko moje wrażenie czy jakaś Pana życiowa reguła?
Pozdrawiam złowieszczo
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Marek Stefan Szmidt, 2013.05.04 o 13:58
Szanowny Panie,
od roku 1995/96 prowadzę źródłowe studia nad Wolno Mularstwem Polskim, Regularnym, opartym na Konstytucjach Andersona.
Jestem pełen podziwu dla Patriotyzmu i Dokonań...
Reszta, a zwłaszcza pseudo-masoneria francuska, udająca Wolno Mularstwo, jest Konserwatyście obca i wstrętna, za swoja bezbożność, ateizm, rozpolitykowanie, ataki na Kościół i komunistyczne totalniactwo :-)
Ponieważ temat jest frapujący, po powrocie z gawry opublikuję pewien dokument źródłowy.
Jako ciekawostkę podam, iż WLNP jest za obecnością TV Trwam na platformie Multiplex...
pozdrawiam z gawry
PS. Nie brak jednak nawet tam Osób Godnych - np. śp. Generał Tokarzewski, twórca ZWZ, należał do pseudo-masonerii przyjmującej do "lóż" kobiety...
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Christophoros Scholastikos, 2013.05.05 o 10:16
A! Czyli mamy taką dobrą polską masonerię! Co nawet umie znak krzyża zrobić. Pocytować trochę społecznej nauki kościoła, a potem spokojnie do swoich rozgrywek, żeby nie powiedzieć krwawych rozgrywek. Wszak cel uświęca środki, skoro cel jest piękny i nawet zbieżny z dążeniami innych, to można pozwolić sobie na takie metody, no troszkę brzydkie ale konieczne, tak to to? Ten absurd, że odbywa się Msza św. na pogrzebie aktywnego masona Jana Olszewskiego to Pańskie klimaty?

Działania masońskie to pycha człowieka, który w sposób zorganizowany udowadnia Bogu i światu, że wie lepiej. Pycha zaś to pierwszy z siedmiu głównych grzechów i od niej zaczął się bunt upadłych aniołów.

Nawet studia od 1995 nie zmienią tych faktów.

Czy Pan Panie Marku przypadkiem nie oswaja czytelników z "dobrymi masonami"?

Kłaniam inkwizycyjnie
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Marcin de Sas, 2013.05.05 o 18:28
Dopóki interesy zbieżne można mówić o współpracy, podawać sobie ręce itd. Gorzej, gdy następuje tzw. konflikt interesów. Widać wtedy kto jest kim. A co do jaśnie oświeconych panów typu Niemcewicz, Kołłątaj to zdecydowanie byli oni zwolennikami prądów naukowych stojących w sprzeczności z konserwatywnym Kościołem. Wielki historyk brytyjski Paul Johnson uważa, że u podstaw ideologii ateistycznych stoi Oświecenie. Jest to doktryna, która nie potrzebuje Boga. Człowieka stawia na szczycie i sama próbuje poznać wszystko to, co je otacza. A to prowadzi prostą, bądź bardziej pokręconą drogą do totalitaryzmu- patrz Rewolucja Francuska, czy też komunizm.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Christophoros Scholastikos, 2013.05.05 o 22:12
Serdecznie brzydzę się oświeceniem, które wyrzuciło Boga z życia.
Pzdr
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Marek Stefan Szmidt, 2013.05.06 o 11:15
Szanowny Panie,
a Kościół dzisiejszy "stawia" na rozwój nauki, dopuszcza istnienie obcych cywilizacji i nie pali Bruna, nie więzi Galileusza.
Jako to więc jest? Czy Kościół zrozumiał Swoje błędy, czy stał się masoński?
:-)
Opublikuję coś źródłowego i zapraszam do dyskusji
pozdrawiam serdecznie
MStS
(Szeliga/von Schmidt)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Piotr Świtecki, 2013.05.06 o 11:52
Kościół zdaje się zawsze "stawiał na rozwój nauki".
Oby wszystkie instytucje i działania wspólnotowe potykały się tylko w takim stopniu, co Kościół!
(A tak w ogóle, to nie wróżę najlepiej zabieraniu się z pomocą Ratiosy za domenę Fidesy, bo z tego tylko darcie kołtuna i pióra fruwają. No, ale w ramach intel-e-rudycyjnego fitnessu ostatecznie można...)
Kłaniam się niezmordowanie!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Marek Stefan Szmidt, 2013.05.06 o 18:15
Szanowny Panie Piotrze,
zapasy umysłowe dobrze robią na zachowanie resztek intelektu
:-)
poza tym - jak Pan pewnie już zauważył - Konserwatysta lubi zadymy i jak panuje względny spokój, to odpala "cuś"
:-)
a jeszcze poza tym, nie lubieję życia w kłamstwie, plotkach i pomówieniach, a ta "dziedzina" jest szczególnie podatna na oszczerstwa
pozdrawiam serdecznie
zawsze za odkryciem Prawdy
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Christophoros Scholastikos, 2013.05.07 o 12:09
Mdr Syr 28
"8 Unikaj waśni, a umniejszysz grzechy,
człowiek bowiem popędliwy wszczynać będzie kłótnie.
9 Grzesznik szerzy niezgodę między przyjaciółmi
i rzuca oszczerstwo między tych, co żyją w zgodzie.
10 Jakie jest paliwo, tak się ogień rozpala,
jaka jest zapamiętałość w kłótni, tak się ona wzmaga;
jaka siła człowieka, taka będzie jego zapalczywość,
i zależnie od zamożności, gniew jego będzie rosnąć.
11 Gwałtowna sprzeczka roznieca ogień,
a gwałtowna kłótnia wylewa krew.
12 Jeśli dmuchać będziesz na iskrę - zapłonie,
a jeśli spluniesz na nią - zgaśnie,
a jedno i drugie pochodzi z ust twoich."

Apropos umiłowania zadym.
Pozdrowienia
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Marek Stefan Szmidt, 2013.05.07 o 12:25
Szanowny Panie,
nie znałem, ale przyswoję
:-)
pozdrawiam serdecznie
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Christophoros Scholastikos, 2013.05.07 o 12:41
Trochę wcześniej i trochę później też jest ciekawie :). Polecam serdecznie. To jest Biblia ;-).
Kłaniam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Piotr Świtecki, 2013.05.07 o 13:06
Dobra zadyma nie jest zła. Działa ożywczo, oczyszczająco, dostarcza energii, odsłania to, co maskowane, przełamuje zatory, przegania chmury, rozładowuje napięcia. Czym byłaby wiosna bez burzy? Stygnącym kisielem! Buee!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Marek Stefan Szmidt, 2013.05.06 o 11:21
Szanowny Panie Krzysztofie,
oswaja się zwykle Dzikusów...

Wszystko co Pan pisze dotyczy pseudo-masonerii francuskiej, która wyrzekła się B*ga i ubóstwiła Człowieka.

Loża Kopernik mogła zostać reaktywowana tylko dla tego, iż we władzach komunistycznych byli i są "francuzy". Opozycja wykorzystała tę lukę, aby "robić swoje".

Problem "dobrych/złych" masonów jest wynikiem ukrywania się przed Najprawdziwszymi Prawdziwkami, którzy - przepraszam za nietakt - ale zbytnią wiedzą "nie grzeszą".

W USA działania Lóż są jawne i no problems
pozdrawiam serdecznie
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Piotr Świtecki, 2013.05.06 o 11:49
Jak mniemam, jawne są działania jawne; tajne nadal pozostają tajne.
Poza tym jawność działań/organizacji ułatwia kontrolę nad nimi, ale nie dowodzi bynajmniej ich "dobrości".
Kłaniam się enigmatycznie.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Marek Stefan Szmidt, 2013.05.06 o 18:29
enigmatyczne to są Ryty Wolno Mularskie i pozostają jedyną tajemnicą tego zrzeszenia Osób, które było pierwsze "ekumeniczną" i ponad polityczną Jednością.
Ekumenizm stał się "modny" dopiero po Vaticanum Secundum.
Jan Paweł II praktykował go do poziomu spotkań z Szamanami (to też jacyś "księża" więc piszę z dużej litery), czego wśród Wolno Mularzy nie ma i nie będzie, gdyż uznają Oni tylko religie Księgi, a więc "wyznają" B*ga Osobowego w ujęciu Biblii/Tory, Nowego Testamentu i Koranu, a nie np. politeizm, czy szamanizm.
Jestem za jawnością prac Wolno Mularskich - co zresztą jest praktykowane na +arsregia.pl Co do podanego linku to muszę skrytykować opracowanie graficzne, gdyż przedstawia łuk gotycki, którego Wolno Mularze nie uznają - chyba jednak kiepsko znając się na architekturze :-)
Np we Wiedniu, przy Dorotheergasse 12 znajduje się loża pseudo masońska, gdzie można "wejść z ulicy" i posłuchać jak tam rozprawiają o polityce Austrii!
Wolno Mularze, przynależący do partyj politycznych powinni "występować" publicznie w fartuszkach identyfikujących lożę, do której przynależą.
A zamiast tego "polskie piekiełko"...
pozdrawiam serdecznie
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Christophoros Scholastikos, 2013.05.06 o 11:53
Śmiało proszę mi wytykać niewiedzę :-). To mnie nie obraża, wszystkich rozumów nie pozjadałem i nie przestudiowałem wszystkich ksiąg świata. No i nie studiuję od 1995 r rozróżnialności masonerii. Moją wiedzę w tym temacie opieram na kilku książkach, kilku postaciach, kilku dokumentach kościelnych i paru joł(!)tubowych filmikach dla oszołomów.

Nie mniej jednak bez zażenowania twierdzę, że po stronie cienia chodzą tylko diabły ;). Cieniom więc zostawiam szatańskie gierki.

Gdyby był Pan łaskaw jakoś przy okazji szerzej o tem, to byłbym wdzięczny. Jaki jest Pański punkt widzenia?
Kłaniam nadgorliwie
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Marek Stefan Szmidt, 2013.05.06 o 18:37
Szanowny Panie Krzysztofie,
akurat skrobnąłem coś powyżej i powtórzę postulat ujawnienia masonerii (każdej) obecnej w życiu publicznym.
Co do krycia się w cieniu, to zaprawdę trudno jest Konserwatyście nie rozpoznać masona, czy Wolno Mularza, po charakterze wypowiedzi publicznych :-)
Proszę Sobie jednak wyobrazić rejwach i dzikie tłumy, gdyby podano do wiadomości na TV_Nightmare24 że np. w czwartek, o godzinie 18:00 przy ulicy A...24/8 odbędzie się posiedzenie loży.

Nie wytykam Panu niewiedzy, lecz udzielam wielu wyjaśnień :-)
Z czystej sympatii
pozdrawiam więc serdecznie
MStS
PS. dodam jeszcze, że aby zrozumieć sens powstania Wolno Mularstwa, należy zapoznać się z historią Anglii, przynajmniej od Henryka VIII.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Paweł Tonderski, 2013.05.06 o 21:12
Czy polscy Jakobini spadkobiercy Kołłątaja, którzy wszczęli Powstanie Listopadowe byli panie Marku pana zdaniem dobrymi masonami, czy jednak tymi złymi?

Działali w interesie Polski i polskiego narodu, czy w interesie sztucznego państwa Belgii i rewolucji lipcowej oraz jeszcze wtedy wierzącej i katolickiej masonerii francuskiej?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Marek Stefan Szmidt, 2013.05.06 o 22:17
Szanowny Panie Pawle,
Jakobini, to pseudo-masoni bezbożnicy, więc nie są Moimi ulubieńcami.
Podobnie jest z rewolucjami - ewolucja Tak.
:-)
pozdrawiam Pana serdecznie
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Zenon Jaszczuk, 2013.05.03 o 20:11
Sporo się opisałeś panie ziemianinie, ale nielegalna Polska, nielegalne kwiaty, nielegalne rządy....... to norma w tzw cywilizowanym świecie. Ja sam jestem nielegalny, bo nie mam nic, ani renty(zabrali), ani emerytury a żyję. Jestem cały nielegalny. Dzisiaj zwariowałem (zresztą jak widzą tutaj inni koledzy, nie tylko dzisiaj)i kupiłem ponad dziesięć roi pszczól. To tak jak bym postawił te pieniądze w totolotka i krzyczał, że wygram 6. :-))). Jednak kiedyś mówili, że kto nie ryzykuje ten w kozie nie siedzi, a jak siedzi to po same usza:-))). A co ciekawe, tzw :warszawski" rolnik z jednym ha ziemi jest człowiekiem pracującym :-))). A ja przy ponad trzydziestu rodzinach pszczelich jestem nielegalny-leń. Ciekawe czy ten "warszawiak" zamieniłby się ze mną wykonaną pracą?:-)))
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Marek Stefan Szmidt, 2013.05.03 o 21:51
Niech żyją Pszczoły i Pszczelarze :-)
Pozdrawiam po gospodarsku
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Zenon Jaszczuk, 2013.05.05 o 18:10
A no jakoś żyjemy, wbrew zagładzie:-))) Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rzeczypospolita dzisiey funkcjonuje! 
Marek Stefan Szmidt, 2013.05.06 o 18:35
Bo Miód krzepi!
:-)
pozdrowienia gospodarskie
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2021   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑