słowa kluczowe: Moczar, agentura, bolszewia, narodowy-komunizm, p.e.1984.
Polska2013.02.16 20:13 20:41

O co chodzi biednej SzPetce, paszkwilantce?

 

kulisy nienawiści ideologicznej bolszewickiej propagandzistki do Polskiego Konserwatysty

 

Działania polityczne agentury narodowo-komunistycznej, mają za cel niedopuszczenie do odrodzenia się Wartości, stanowiących zagrożenie dla aspiracji wielkomocarstwowych Rosji.


 

Wydaje Mi się, że Pan Bloger Hanys (mogę się mylić) zapytywał o powód organicznej nienawiści SzPetki, udającej Polaka, Narodowca, a nawet mężczyznę, do Mojej Osoby.

 

W książce „Idea Polski w Myśli konserwatywnej”, którą napisałem wiosną ub. roku, czyli w czasach, gdy SzPetka nie była jeszcze najęta do udawania Polaka, Narodowca, a nawet mężczyzny, znajduje się następujące – w szkicu poniżej -  wyjaśnienie konfliktu cywilizacyjnego pomiędzy Konserwatyzmem etycznym, a moczarowsko-narodową koncepcją Polski kadłubkowej, rządzonej przez „awangardę narodu”, z nadania rosyjskiego:

 

Wyrzucenie państwowości polskiej, opartej na Cywilizacji Łacińskiej, a więc gwarantującej Prawa i Wolności wynikające z Jej etyki, wraz z całym - niszczonym systematycznie – dorobkiem kulturowym z zachodnich ziem Rusi, jest niezbywalnym zamysłem politycznym Moskwy, roszczącej sobie prawo do wschodnich województw Rzeczypospolitej, będących pozostałością – po części - zdobyczy wojennych, związanego dobrowolnymi umowami z Polską, Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Josif Wissarionowicz Dżugaszwili, - wybitny polityk o szerokich horyzontach myślowych - dokonał (korzystając z czynnego przyzwolenia jedynego mocarstwa atomowego świata, które w latach 1945-1949, zdolne było serią eksplozji jądrowych np. nad kopalniami Uranu na Uralu, odepchnąć Sowiety w granice z roku 1939 oraz zniszczyć „w zarodku” ich – zagrażający światu przez następne dziesięciolecia - potencjał taktyczny) rozrachunku cywilizacyjno-historycznego z Rzeczypospolitą nie tylko za spór o Grody Czerwieńskie, podboje Giedymina, oraz zajęcie i okupację Moskwy (w latach 1610-1612),  przez wojska pod nominalnym dowództwem  królewicza Władysława, a zwłaszcza już za zrzeczenie się tronu Rosji przez cara Wasyla Szujskiego i hołd oddany królowi Zygmuntowi III Waza (w Warszawie 29 października 1611 roku), ale głównie za wpływy cywilizacyjne Rzeczypospolitej, powodujące dobrowolną i masową polonizację Rusinów, Litwinów oraz innych grup etnicznych, porzucających zwyczaje przodków, religię a nawet język ojczysty dla przyjęcia, gwarantującej Wolność, Własność, Praworządność i nieskrępowany Rozwój – Cywilizacji Łacińskiej.

Atrakcyjność Rzeczypospolitej, emanującej na Wschód takimi wartościami, jak: Wolność obywatelska (nietykalność osobista oraz prawo głosu w Ciałach Przedstawicielskich – już od roku 1382), Prawo do Własności dziedzicznej, Tolerancja religijna (pierwsza, pisemna kodyfikacja dokumentem króla Kazimierza Wielkiego, z roku 1341), Kultura i Obyczaj, a na koniec i zamożność Obywateli oraz nadawanie szlachectwa i majątków za Jej obronę, stała w sprzeczności do polityki Wielko-Rosyjskiej, opartej na despocji, terrorze, ubezwłasnowolnieniu i osobistym poddaństwie, wobec panującego akurat na Kremlu, kolejnego samodzierżcy.

Różnice - w pojmowaniu metodyki organizacji struktur państwowych – pomiędzy Rzeczypospolitą a powstałym z łaski Mongołów, Wielkim Księstwie Włodzimierskim (ze stolicą w Moskwie, od roku 1326), powstały w wyniku – nieszczęśliwego dla Rusi – najazdu zachodnich armii Czyngis-chana i ich zwycięstwa nad rzeką Kałką (1223), po którym księstwa Rusi oraz następujące po nich formy państwowości rosyjskiej uległy – jak pokazuje doświadczenie historyczne – wpływom koszarowej Cywilizacji Turańskiej, okraszonej po upadku Konstantynopola – w sferze religijnej – urojonym mitem Trzeciego Rzymu, jako kontynuacji upadłej, a równie skostniałej i autokratycznej, Cywilizacji Bizancjum – z całym Jej przepychem i sakralizacją Władzy.

Właśnie ta różnica cywilizacyjna, stanowiła o sile przyciągania Rzeczypospolitej, która uniknęła zwasalizowania przez Mongołów (zwanych potocznie Tatarami – od nazwy jednego z podbitych plemion) Batu-Chana, którzy po zadaniu klęski wojskom zebranym pod Legnicą w roku 1241, skierowali uwagę na właściwy cel swojej wyprawy wojennej, którym były Węgry.

Uniknąwszy smutnego losu Rusi, Rzeczypospolita - wzmocniona Unią personalną, zawartą w Krewie (1385), a której konsekwencją i Sukcesem stała się Unia Lubelska (1569), - rozwijała się pod wpływem Cywilizacji Łacińskiej i zasad etycznych, z Niej wypływających, dochodząc w wieku XVI do potęgi:

a. gospodarczej – poprzez eksport żywności do krajów Europy Zachodniej,

b. militarnej – zapoczątkowanej bitwą pod Grunwaldem (15.07.1410), poprzez Orszę (8.09.1514), Obertyn (22.07.1531), Lubiszew (17.04.1577), Byczynę (24.01.1588), etc., etc.,

c. cywilizacyjnej i kulturowej, objawiającej się nie tylko postanowieniami Konfederacji Warszawskiej (28.01.1573), ale także poprzez liczne Prawa i Swobody w Niej panujące.

To właśnie Wolność Osobista i wynikające z niej Prawa, będące kwintesencją etyki Cywilizacji Łacińskiej, na której oparła się Rzeczypospolita - po przyjęciu Chrztu w roku 966, - są nie do pogodzenia z despocją i totalitaryzmem poddanej koszarowej dyscyplinie Turańszczyzny, okraszonej wywodzącym się z Bizancjum uświęceniem Władzy oraz mistyczną misją Trzeciego Rzymu, jakie charakteryzują państwowość rosyjską, niezależnie od Jej formuły politycznej, Czasu i granic.

Dopiero na tle opisanych powyżej – częściowo i fragmentarycznie – faktów historycznych, ujętych dodatkowo w kontekst cywilizacyjny, staje się zrozumiałą i głęboko przemyślaną decyzja, Josifa Wissarionowicza Dżugaszwili, o odrzuceniu Rzeczypospolitej, możliwie jak najdalej od zachodnich ziem Rusi oraz – co będę udowadniał w rozdziałach poniżej – planowe niszczenie w Niej wpływów Cywilizacji Łacińskiej, a zwłaszcza już – obmierzłej dla Cywilizacji Turańsko-Bizantyjskiej – Wolności i Kultury; będących magnesem dla Narodów poddanych despocji Moskwy; jako czynnika dezintegrującego spójność Imperium Rosyjskiego, roszczącego sobie wyłączne prawa do hegemonii na ziemiach spornych z Rzeczypospolitą.

Doświadczenie i obserwacja historyczna pokazują, iż wielowiekowe działania agresywne Rosji wobec Rzeczypospolitej, to jest: zabory Jej ziem, ustanawianie podległych Moskwie (Petersburgowi) reżimów zarządzających Priwislinskim krajem (Привислинский край), systemowe niszczenie Wolności i Kultury (o którym w rozdziałach poniżej) oraz wszelkie – obserwowane także współcześnie - wielostronne działania polityczne, mają za cel niedopuszczenie do odrodzenia się Wartości, stanowiących zagrożenie cywilizacyjno-kulturowe dla aspiracji wielkomocarstwowych państwa, chlubiącego się tradycją sięgającą Rurykowiczów, którzy – nawiasem i obiektywnie pisząc – żadnymi Rosjanami, wcale nie byli…

* * * 

Na tle powyższego wywodu jasnym jest, że nienawiść jaką serwuje Mojej Osobie bolszewicka propagandzista, ukrywająca Swoją tożsamość pod ksywką p.e.1984, jest ugruntowana cywilizacyjnie.

 

Jednakże prywatna wojenka z Konserwatystą, polegająca na obrzucaniu Go wy-miocinami pseudonarodowymi nie jest jedynym celem tej Pani.

 

O co naprawdę Jej chodzi, przedstawiłem w szkicu: Jak zdelegalizować Roberta Winnickiego? na http://naszeblogi.pl/35129-jak-zdelegalizowac-roberta-winnickiego który polecam łaskawej uwadze, gdyż ukazuje także powody, dla których Konserwatysta stara się wytłumaczyć Czytelnikom, których uważa za Polaków: dlaczego kojarzenie Ruchów Narodowych z antysemityzmem, jest dla RN wprost zabójcze…

 

Dlatego proszę – w tym miejscu – nie reagować na Jej zaczepki i pomówienia, gdyż celem ubocznym Jej elokwencji (słowotoku) jest zabranie Czasu, Osobie przez Nią atakowaną tak, aby oderwana od zajęć rodzinnych, czy społecznych, traciła minuty i sekundy na przeczytanie bredni, które p.e.1984 miota z prędkością „pepeszy” i na pisanie ewentualnej odpowiedzi.

 

Powyższa taktyka jest stosowana w wojnach psychologicznych, do których prowadzenia - Moja ukochana bolszewicka agentka, - p.e.1984 jest doskonale przeszkolona…

 

Dla Starego Konserwatysty czas jest jedynym bogactwem, które  posiada, ale Wy Młodzi, tak wiele go nie macie…

 

...I zawsze naciskajcie na każdą Osobę podejrzaną o działania agenturalne, czy anty-Polskie, aby pokazała PIT – to Je wkurza najmocniej :-)

 

Ceterum censeo Conventum esse delendum

na prośbę Blogera janekk http://polacy.eu.org/3434/jedwabne-to-niemiecka-zbrodnia-dosc-przepraszania-/#c30518 umieszczam poniżej fotografię z długimi blond włosami, które nosiłem w latach 50-tych :-)

PS. Posiadam też zdjęcia Pradziadka, Bronisława Szmidt, ale nosił - modne w latach 30-tych wśród Ziemiaństwa - wąsy a'la Adolf, więc mógłby Pan popaść w szok ... :-)

 

5728 odsłon średnio 3,2 (5 głosów)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: O co chodzi biednej SzPetce, paszkwilantce? 
Piotr Świtecki, 2013.02.16 o 21:42
Toż ten SzPetka wcale nie biedny! To fachowiec niezłej klasy.
(Niczego nie ujmując Myśli konserwatywnej.)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: O co chodzi biednej SzPetce, paszkwilantce? 
Marek Stefan Szmidt, 2013.02.16 o 21:57
Szanowny Panie,
SzPetka jest całkiem niezła, ale.... nie będę wyliczał Jej słabości, bo się podszkoli :-)
Jest to Wróg najgorszy ze wszystkich, gdyż udaje Polaka
Ale Polacy nie wstydzą się okazać Swego oblicza.
A agentura się ukrywa :-)
Pozdrawiam serdecznie
MStS
PS. Od teraz nie reaguję więcej na Jej zaczepki, bo szkoda Czasu :-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: O co chodzi biednej SzPetce, paszkwilantce? 
p.e.1984, 2013.02.16 o 23:03
Kolejne prowokowanie przeciwnika do ujawnienia tożsamości przez żydowskiego agenta. Znane, skutki też:
+palmereldritch1984.wordpress.com

Na herbatkę to z Muftim, jak się umawialiście, mości "katoliku" i "konserwatysto etyczny" +palmereldritch1984.wordpress.com .
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Panie Mufti, pan przegrał w polemice i się odgrywa nieuczciwymi metodami 
p.e.1984, 2013.02.16 o 22:44
Panie Mufti, pan przegrał w polemice ze mną i się odgrywa nieuczciwymi metodami.

Pierwsza przegrana Muftiego - kto żąda konkretów, kto się wykręca sianem?
+polacy.eu.org

Druga przegrana Muftiego - kto żąda konkretów, kto się wykręca sianem?
+polacy.eu.org

Pokazałem Panu, dlaczego ewidentny żydowski agent hasa po pana portalu bezkarnie - i wyjaśniłem, dlaczego może to robić:
+polacy.eu.org

Ale obecnie mam dodatkowe wątpliwości. Z tego, co do mnie dociera coraz wyraźniej, tu raczej nie tylko o katolickie odchylenie psychiczne (chodzi o tą formę judeokatolicyzmu: +www.konserwatyzm.pl )się rozchodzi: +polacy.eu.org

P(J|(A1+A2+...+An+Am+ ...))=?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Panie Mufti, pan przegrał w polemice i się odgrywa nieuczciwymi metodami 
Piotr Świtecki, 2013.02.16 o 22:49
Problem w tym, że ja z Panem w nic nie gram.

Pana problem.

W ogóle Pan jakoś lubi pogrywać...

A portal nie jest "mój". Jest Polaków. I proszę się nie obawiać, wbrew Pana opinii mają oni swój rozum i, co bywa jeszcze ważniejsze, "nos".

(Jeśli pasuje mnie Pan teraz na Żyda, będzie mi bardzo miło. Ostatnio już zaczynałem rządzić światem, ale zdegradowano mnie do rangi habesgoja z Szasbary...)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Mufti pisze: A portal nie jest "mój". Jest Polaków. WIEC!: 
MatiRani, 2013.02.16 o 23:16
Mufti - jak portal nie jest TWÓJ to zwróc mi poziom 5 jaki mialem i który TY mi unilateralnie zmieniles na 4.
Nie miales do tego ani prawa ani powodu.

Poniewaz to uczyniles to widac wyraznie ze uwazasz ze portal jest TWÓJ...

kuku... czekam na odpowiedz.... plus pominales to co cie CS pytal o moznosci obejzenia listy wlasnych komentarzy...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Mufti pisze: A portal nie jest "mój". Jest Polaków. WIEC!: 
Piotr Świtecki, 2013.02.16 o 23:24
Odpowiedziałem CS, widocznie uznał że nie ma co Ci przekazywać.
Nie będą rangi opiekuna mieć rozwalacze i oszczercy. Opiekunowie mają się OPIEKOWAĆ portalem. Ranga opiekuna to przywilej i obowiązek, nie prawo. (Zachęcam do lektury Zasad +polacy.eu.org - do skutku)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Mufti rozwlacz pisze: A portal nie jest "mój". Jest Polaków. WIEC!: 
MatiRani, 2013.02.16 o 23:29
Mufti, przeciez najwiekszym szkodnikiem portalu jestes TY!
Takie jest moje zdanie
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Mufti rozwlacz pisze: A portal nie jest "mój". Jest Polaków. WIEC!: 
Piotr Świtecki, 2013.02.16 o 23:36
I nie tylko masz prawo do swojego zdania, ale i możesz je tu napisać.
Pozdrawiam.
PS Szczerze polecam lekturę "Zasad". Są tam pewne... wskazówki, jak wystawić Muftiego na próbę.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Panie Mufti, pan przegrał w polemice i się odgrywa nieuczciwymi metodami 
p.e.1984, 2013.02.16 o 23:04
Mufti T. napisał: W ogóle Pan jakoś lubi pogrywać...
Kolejna insynuacja, panie Mufti. Przypominam, że pierwszy Pana komentarz pod tym żydowskim tekstem był insynuacją pod moim adresem. Kto pogrywa?

Mufti T. napisał: A portal nie jest "mój". Jest Polaków.
Ostatnio coś jakby trochę bardziej ... mojżeszowych?

Mufti T. napisał: I proszę się nie obawiać, wbrew Pana opinii mają oni swój rozum i, co bywa jeszcze ważniejsze, "nos".
Gdyby wszyscy Polacy mieli rozum, pan Szmidt nie miałby czytelników przy tym poziomie tekstów - i przy tej ich tematyce (jak wcisnąć Polakom Żydów i jak posłać Polaków na wojnę za Żydów, jak przekonać Polaków, że nie wolno im myśleć o sobie "My, naród polski", jak przekonać Polaków, że na UB to nie Żydzi ich katowali, w Katyniu to nie Żydzi ich mordowali - i że żydokomuna to byli jacyś bezpaństwowcy). Polskich czytelników rzecz jasna.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Polacy.eu.org idą do piachu na życzenie administratora Muftiego 
p.e.1984, 2013.02.16 o 22:32
Oto mieniący się narodowym portal stał się tubą propagandową ewidentnego agenta izraelskiego, zakłamującego historię Polski i próbującego pozyskiwać wsparcie Polaków nie tylko dla agresywnych wojen Izraela i USA na Bliskim Wschodzie, ale i wmuszać Polakom potencjalnych żydowskich imigrantów pod pozorem "odwiecznego przymierza" oraz szafować w imieniu Polaków polskim mięsem armatnim. Wszystko to oczywiście pod płaszczykiem "wartości" "katolickich" i "konserwatywnych": +palmereldritch1984.wordpress.com

Wypowiedzi Szmidta fałszujące historię rozsiane są po całej sieci. Można sie dowiedzieć m.in. tego samego, co od pana Śpiewaka (Singera), czyli, że "żydokomuny" nie było, żydoubecja nie istniała, Polacy są zrzeszeniem grup etnicznych (a nie narodem!), w którym Żydzi są inną grupą etniczną. Polacy nie mają prawa do narodowego "My", bo to wymysł bolszewicki (albo jeszcze lepiej - samego Bermana: +palmereldritch1984.wordpress.com ). Marek Stefan Szmidt pluje z pełną pogardą w twarz każdemu polskiemu czytelnikowi - i usiłuje niszczyć tych, którzy się na jego kreciej robocie poznali.

Szmidta demaskuje specyficzna "troska" o rodzinę, doprawdy groteskowa (bo polegająca na zwiększeniu dostępności narkotyków i zlikwidowaniu policji antynarkotykowej, by "oszczędzić finanse rodziny" [sic!]): +palmereldritch1984.wordpress.com

Ogólnie pewne sprawy staną się jasne, kiedy przeczytamy inny tekst Szmidta: +img5.imageshack.us ( był tu: +webcache.googleusercontent.com ) i zastanowimy się, dlaczego Szmidt usunął na Nowym Ekranie wypowiedź, wciąż widoczną tu: +niepoprawni.pl Ale to nie koniec. Warto jeszcze spojrzeć, co Szmidt napisał o B'nai B'rith potem (zrzut ekranowy: +img41.imageshack.us ):
Marek Stefan Szmidt napisał: Wczorajsza "zaczepka" Loży Synów Przymierza, celem jej ośmieszenia, lub przedstawienia w bardzo negatywnym kontekście, przy braku reakcji Administracji na takie działania – pomimo zgłoszeń o nadużycie, - stanowi punkt szczytowy kampanii mającej na celu bankructwo Nowego Ekranu.
h++p:||marekstefanszmidt.nowyekran.pl/post/86468,podstawy-etyki-osoba-ludzka#comment_753967
Dlaczego bankructwo? Dlatego, że żadna firma powiązana z „kapitałem międzynarodowym” nie ośmieli się zainwestować złamanego grosza w działalność Portalu o „profilu antysemickim”.


Czekam, kiedy podobne mądrości zostaną zalecone tu (niekoniecznie w sprawie finansowania polacy.eu.org).
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polacy.eu.org idą do piachu na życzenie administratora Muftiego 
Piotr Świtecki, 2013.02.16 o 22:37
mieniący się narodowym portal

Nie bardzo rozumiem. O którym portalu mowa?

W każdym razie przerabianie Polacy.eu.org na linkfarm dla własnego bloga wydaje mi się nie mieścić w Zasadach +polacy.eu.org

Pozdrawiam!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polacy.eu.org idą do piachu na życzenie administratora Muftiego 
p.e.1984, 2013.02.16 o 22:47
Nie będę wklejał całych tekstów w dyskusji, bo to nonsens. Ale oczywiście, skoro Mufti szuka powodu do zakneblowania mnie i hodowania żydowskiego trolla - to ja rozumiem jeszcze lepiej, co się tu dzieje.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polacy.eu.org idą do piachu na życzenie administratora Muftiego 
Piotr Świtecki, 2013.02.16 o 22:55
Dziękuję bardzo za wysiłek demaskatorski, jednak wydaje mi się on tutaj, na Polakach delikatnie mówiąc - zbyteczny.
Oczywiście każdy może mieć swoje idee fix, a już obsadzony w tej roli inteligentny, ustatkowany mężczyzna jest szczególnie hmm... zrozumiały, ale to są Państwa osobiste sprawy, niekoniecznie fascynujące resztę świata.
Kłaniam się!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polacy.eu.org idą do piachu na życzenie administratora Muftiego 
p.e.1984, 2013.02.16 o 23:22
Przecież Mufti zajął stanowisko w tym sporze, co widać, słychać i czuć. Więc to jest sprawa Muftiego i Szmidta. W jakiej wojnie? Z "antysemitami" i trzeźwą częścią ruchu narodowego, która kupy owiniętej w "łacińskie" sreberka przez "świstaki" czemuś nie chce nazywać czekoladą.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polacy.eu.org idą do piachu na życzenie administratora Muftiego 
Piotr Świtecki, 2013.02.16 o 23:38
Drogi Petku, a może spróbujmy zamiast wojować - współpracować?
Hę?
Da się?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polacy.eu.org idą do piachu na życzenie administratora Muftiego 
janekk, 2013.02.17 o 00:19
Mufti chyba powinien sam do siebie i do nowego nabytku w swojej stajni zaapelować o zawieszenie broni bo na współpracę Polaków i P/O Polaków nikt myślący raczej nie liczy
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polacy.eu.org idą do piachu na życzenie administratora Muftiego 
janekk, 2013.02.17 o 01:07
Mufti,
pan Smidt odgrywający rolę człowieka prawego i w dodatku katolika potrafi w samym tytule artykułu atakującego innego blogera umieścić aż trzy obraźliwe zwroty w tym zwracając się do niego jak do kobiety (co też daje domyślenia o jego stosunku do kobiet)
Jednym słowem typowy potomek polskiej szlachty
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polacy.eu.org idą do piachu na życzenie administratora Muftiego 
Paweł Tonderski, 2013.02.17 o 10:56
Pan tak pisze, jak niezapomniany towarzysz Wiesław, ten sam styl i treść. :) Tuba propagandowa?

Żydostwo oraz polscy komuniści byli takimi samymi mordercami Polaków, to oni razem mordowali i grabili w Polsce, nikt inny, po czym gdy Polskę już opanowali podzielili się nad nią tą władzą, idąc z międzynarodowym żydostwem na układy, sprzedając Polskę i Polaków. Po to w Polsce wprowadzono stan wojenny, a potem przeprowadzono w Polsce przemiany ustrojowe oraz wprowadzono na krótko reformy Wilczka, a potem wszystko podkreślono GRUBĄ KRESKĄ, w na pierwszego prezydenta RP po tzw. upadku komuny w Polsce wybrano generała Jaruzelskiego. Jednak pan to wszystko, co tutaj napisałem powinien wiedzieć. Gdzie pan był jak podpalano pomnik Dmowskiego, gdzie pan był gdy ruch narodowy w Polsce w zasadzie przestał istnieć, a wielu ludzi z LPR-u poszło na służbę do SLD, PO i PiS-u? Gdzie pan był gdy o ONR-e nikt nie słyszał a MW została rozbita i zostawiona na pastwę losu?

Kim pan w ogóle jest?

Dzisiaj w Polsce w ich wspólnych rękach jest w zasadzie wszystko.

Żydokomuna istnieje i ma się do dziś w Polsce doskonale, jednak jednym z członów słowa żydoKOMUNA jest słowo komuna i odnosi się konkretnie do Polaków, a nie do żydów, którzy razem z żydowskimi komunistami mordowali i grabili Polskę. To trwa do dzisiaj, bardzo często polscy komuniści idą na krótkim pasku żydostwa, ich interesy, wpływy w dniu dzisiejszym wzajemnie się przenikają i są bardzo często wspólnymi biznesami i przedsięwzięciami gospodarczymi.

Dlaczego pan swoich tekstów nigdy nie podpisuje swoim imieniem i nazwiskiem?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polacy.eu.org idą do piachu na życzenie administratora Muftiego 
p.e.1984, 2013.02.17 o 22:07
Nie chce mi się pisać dwa razy. Tu ma Pan odpowiedź na te same kwestie: +polacy.eu.org
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Mądrość polityczna 
Marek Stefan Szmidt, 2013.02.16 o 23:02
Polega na ignorowaniu zaczepek agentury bolszewickiej
:-)
Konserwatyzm etyczny dąży do potęgi Rzeczypospolitej, a agentura bolszewicka chce utrzymać kadłubek pojałtański w zależności od Rosji.
Zadziwiające jest także jak ateistka troszczy się o chrześcijaństwo :-)
Czekam, aż zaproponuje Swojego - czyli ruskiego - kandydata na Papieża
:-) :-) :-). :-) :-) :-) :-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Tak, mądrość polityczna ... Żydów 
p.e.1984, 2013.02.16 o 23:14
To kolejna żydowska bajeczka. Polskie granice mogą być już tylko pojałtańskie lub gorsze. Po przesiedleniu ludności tzw. Kresy utraciły etnicznie polski charakter. Również politycznie nie ma to sensu. Ukraina chce niepodległości i uważa swoje ziemie obecne za etnicznie ukraińskie (zgodnie z resztą ze stanem faktycznym). Z Polakami nie chce mieć nic wspólnego. Białoruś nie ma po co z Polską wchodzić w sojusze - ma Rosję, przez ostatnie dziesięciolecia między Polską a Białorusią wykopano rów, którego nie da się przez dziesięciolecia zasypać - jednocześnie Białoruś coraz bardziej ciąży ku Rosji. Swoich ziem nie odda. Litwini też jakoś się nie kwapią do odbudowy Rzeczypospolitej Szlacheckiej.
A tymczasem żydowska agentura mami Polaków Kresami. Bredzi o Lwowie i Wilnie. A Niemcy wykupują Ziemie odzyskane, integrują je gospodarczo ze swoim terytorium. Ten proces trwa, wkrótce wystarczy przestawić słupki graniczne ... i żaden Ślązak narodowości śląskiej (genialny niemiecki wynalazek) nie zaprotestuje. Nawet jak Polska się skurczy do rozmiarów Kongresówki Żydzi będą ujadać "Na Moskwę", "Bij Ruskiego", "Chcemy Kresów". A polscy debile będą krzyczeć z nimi. I palcem po mapie (bo i niby czym innym) "odbudowywać" "na potańcówce w mózgu" Pierwszą Rzeczypospolitą.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Tak, mądrość polityczna ... Żydów 
Piotr Świtecki, 2013.02.16 o 23:19
Etniczność jako kryterium... Tak, to widać w Pana tekstach.
Co z katolicyzmem i cywilizacją łacińską/polską?
Panslawizm pod rosyjskim berłem, jak to określił KJ Wojtas? (link w "linkach, cytatach)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Tak, mądrość polityczna ... Żydów 
p.e.1984, 2013.02.16 o 23:53
Katolikiem jest się prywatnie, Polakiem - w polskim życiu publicznym, narodowym. Polak jako Polak ma obowiązki polskie, a nie - katolickie. Katolickie obowiązki przed polskimi ma bezpaństwowiec i beznarodowiec, bo stawianie w polityce i gospodarce religii przed narodem oznacza zniknięcie z powierzchni ziemi jego państwa - a potem jego samego.

Co z katolicyzmem - to wyniknie z naturalnych procesów zachodzących w społeczeństwie. Jak sądzę nie jest on problemem narodu i państwa, tylko określonej dobrowolnie wyłonionej frakcji narodu.

Cywilizację na razie pominę.
A w sprawie panslawizmu i straszenia Moskwą - największymi wrogami panslawizmu są Żydzi (Listy Engelsa się kłaniają), a którzy Żydzi dziś gnają Polaków na Moskwę chyba nie muszę przypominać.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Tak, mądrość polityczna ... Żydów 
Piotr Świtecki, 2013.02.17 o 00:02
Może Żydzi, może Niemcy, a może Niemcy się dogadują z Rosją, a za wszystkim i tak stoją Żydzi...

Ustawianie w hierarchii państwa i religii to perspektywa osoby niereligijnej. Prawdziwa religia jest - jak by to powiedzieć? - w innym porządku rzeczy.

Cywilizacja, zmagania cywilizacyjne - to fundamentalna sprawa! Tylko, obawiam się, polska tożsamość trochę będzie zawadzać przy zbliżeniach Rosją... Ot, niekompatybilność. Cywilizacyjna.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Tak, mądrość polityczna ... Żydów 
p.e.1984, 2013.02.17 o 01:24
"Zmagania cywilizacyjne" do brednie, sypanie piasku w oczy. Szczególnie dziś. Nigdy między sobą nie wojowały cywilizacje. Zawsze - narody i sojusze narodów. Praktycznie nigdy o interesy cywilizacyjne - praktycznie zawsze - o interesy polityczne i ekonomiczne, ziemie. Jaka "polska tożsamość" niby zawadza w kontaktach z Rosją? To pseudotożsamość polska, zaszczepiona Polakom przez Żydów, między innymi dzięki prowokacji żydowsko-pruskiej pod nazwą Powstanie Styczniowe ( +myslnarodowa.wordpress.com ). Tłoczona przez dziesięciolecia z pięknymi punktami charakterystycznymi - 1968 - Dziady Dejmka i żydowska hucpa wokół nich, 1980 - Solidurnie którym się marzyły za KOR-o-żydowskim podpuszczeniem "kremlowskie kuranty".

Niemcy podporządkowują Polskę nie w imię "cywilizacji niemieckiej", tylko interesów niemieckich. Politycznych i ekonomicznych. Niemcy wyrzynali Polaków w imię Lebensraumu, a nie - "cywilizacji niemieckiej" czy przeciw "cywilizacji polskiej". Konflikt polsko- żydowski to nie konflikt cywilizacyjny, tylko etniczny, ekonomiczny, polityczny i demograficzny (dlatego polski naród wymiera ...). Żydzi wprzęgli swoją cywilizację w służbę ich konfliktu etnicznego ze wszystkimi narodami za pośrednictwem szowinistycznej religii. Ale zwalczają, niszczą i zniewalają nie - inne cywilizacje, tylko - inne narody.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Tak, mądrość polityczna ... Żydów 
MatiRani, 2013.02.17 o 01:25
Dokladnie. Brednie o konfliktach cywilizacji to falszywki, przynajmniej od lat 1800... a przedtem nie bylo Narodów... chociaz Stuartów zliwkidowal juz Cromwell w 1640r z pienidzy holenderskich banksterów zydowskich.
Wojny nowozytne wywoluja banksterzy dla powiekszenia wlasnego zarobku na pozyczkach dla rzadów i na odbudowie.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Tak, mądrość polityczna ... Żydów 
Piotr Świtecki, 2013.02.17 o 09:08
"Nie widzę lasu - drzewa zasłaniają."
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Tak, mądrość polityczna ... Żydów 
MatiRani, 2013.02.16 o 23:22
nic dodac nic ujac... sama prawda...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Tak, mądrość polityczna ... Żydów 
Hanys, 2013.02.16 o 23:37
To bardzo mądra, krótka wypowiedź, która chyba trafia w sedno.
Natomiast bajdurzenie o cywilizacji "turańskiej" i cywilizacji "europejskiej" bez oparcia w autentycznych faktach historycznych pozostanie tylko bajdurzeniem i zaklinaniem rzeczywistości, której nigdy nie było. Z góry przepraszam za słowo "bajdurzenie", jeśli i ono, nie daj Boże, jest w słowniku słów zabronionych.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Tak, mądrość polityczna ... Żydów 
Piotr Świtecki, 2013.02.16 o 23:40
Nie ma wyrazów "zabronionych", natomiast zdarzają się wulgaryzmy :-)

Czyli co, zdaniem Hanysa nie ma co mówić o wspólnocie cywilizacyjnej?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Tak, mądrość polityczna ... Żydów 
Hanys, 2013.02.16 o 23:44
Moje zdanie to chyba już od dawna znasz, jeśli uważnie śledziłeś wypowiedzi.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Tak, mądrość polityczna ... Żydów 
Piotr Świtecki, 2013.02.16 o 23:51
Nie chodzi mi o ścisłość historyczną, ale o to, że Petek uważa etniczność za jedyne sensowne kryterium polskości. Natomiast dotąd na Polakach dzięki Krzysztofowi Wojtasowi dominowało podejście cywilizacyjne, zarówno co do tłumaczenia tego, co się dzieje i co obserwujemy, jak i propozycji działań. Co sądzisz o tym drugim, cywilizacyjnym ujęciu?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Tak, mądrość polityczna ... Żydów 
p.e.1984, 2013.02.17 o 22:22
Naiwny głupiec podpuszczony przez Żydów posłał Polaków na manowce. Nie pierwszy i nie ostatni raz. OWP i ND w okresie międzywojennym też w ten sam sposób "wpuszczono w kanał".

P.S. Nie przedstawiałem się Panu jako "Petek" i nie bardzo wiem, co upoważnia Pana do zwracania się do mnie w ten sposób. Jako administrator powinien Pan dawno przywołać do porządku pana Szmidta. Jeśli to dla Pana nie jest oczywiste - składam w tym miejscu oficjalny protest przeciw zwracaniu się do mnie (przez Pana i kogokolwiek innego na tym portalu) inaczej, niż z użyciem wykorzystywanego przeze mnie pseudonimu. Pan, jako administrator powinien przywoływać pewnych użytkowników do porządku w tak elementarnych kwestiach.
Rozumiem, że jest to stosowanie jakiegoś wariantu hasbarskiej techniki erystycznej "name calling" ( +myslnarodowa.wordpress.com ) - tu mamy coś, co - jak sądzę intencjonalnie - brzmi w języku polskim jak (niepoprawnie zdeklinowany) "niewielki niedopałek papierosa".
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Tak, mądrość polityczna ... Żydów 
Piotr Świtecki, 2013.02.17 o 22:38
Niestety, paranoja.

Dla mnie "Petek" kojarzy się raczej z angielskim "pet" i "to pet".

Przepraszam, ale ostatnio Polacy.eu.org przypominają szpital psychiatryczny. Wpadłszy w nastrój wesołkowaty, pozwoliłem sobie na zdrobnienie.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Tak, mądrość polityczna ... Żydów 
Paweł Tonderski, 2013.02.17 o 12:59
`Głupoty pan pisze, polskie kresy nigdy nie utraciły polskiego charakteru, aby to wiedzieć wystarczy wybrać się do Lwowa albo do Wilna, na tych terenach nadal mieszka tysiące Polaków, jednak tacy ludzie jak pan tego nie dostrzegają, tacy jak pan są gotowi całą Polskę oddać pod władzę Rosjanom w imię jakiegoś nieistniejącego przymierza z Rosją.

Czy Rosjanie chcą tego przymierza z Polakami, czy w ogóle w Polakach widzą swoich sojuszników, i czy Polaków oraz Polskę będą w tym układzie traktowali, jak partnera a nie jak niewolnika, jak to miało miejsce w czasie, gdy Polska była satelitą Moskwy?

Tylko niech pan nie pisze, że komunistyczna Polska, przypominała Królestwo Kongresowe, bo mnie pan na takie bzdury nie da nabrać.

Z nich tacy sami Rosjanie, jak z żydów polskich Polacy. Właśnie dlatego Polacy walczyli w Polsce po 1945 roku, po tym gdy nas zdradzono w Jałcie, a przed tym w Teheranie, bo nie chcieliśmy pogodzić się z porządkiem pojałtańskim. Ci Polacy liczyli również na to, że zachód wypowie Związkowi Sowieckiemu III wojnę światową, to ich wtedy skłaniało do tej straceńczej wojny, zresztą ci ludzie nie mordowali Polaków tylko komunistyczne żydostwo i rodzimych zdrajców, którzy już w przedwojennej Polsce byli na usługach komunistycznego żydostwa, które miało już wtedy na swoich rękach polską krew.

Często ci kolaboranci gdy trwała II wojna światowa byli agentami Niemców, którzy w czasie niemieckiej okupacji donosili na Polaków do niemieckiego okupanta.

Pan o tym nie wie?

Żyrinowski i jemu podobni, to też Rosjanie? Pieriestrojka w Rosji, to w rzeczywistości była kolejna rewolucja żydowska w tym kraju, wszyscy interesujący się tym zagadnieniem w Polsce o tym wiedzą, oprócz pana?


Pan nie pyta się mnie tutaj o to, ile nam płacą na tym portalu, bo nam tutaj nikt za nic nie płaci. Pan się lepiej zapyta siebie, ile panu płacą za tą wywrotową antypolską robotę, którą pan czyni na tym portalu, tak jak i na innych...

Polacy w Polsce nie chcą ani żydostwa ani tym bardziej komuny. Czas to wreszcie przyjąć do swojej głowy i nie gadać głupot o tym, że Polskę zniewalali i nadal zniewalają tylko komunistyczni żydzi, bo to po prostu jest nieprawda i pan o tym doskonale wie!

A potem zdziwienie, że ogłupieni Polacy na polskich narodowców i nacjonalistów mówią, że to zdrajcy, kolaboranci sowieccy i komunistyczni, że za ich plecami stoi była ubecja i NKWD, że ruch narodowy w Polsce jest manipulowany przez Sowietów i przez komunistyczną polską jaczejkę.

Moim zdaniem nie ma się czemu dziwić.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Tak, mądrość polityczna ... Żydów 
p.e.1984, 2013.02.17 o 22:13
Co do Kresów - myli się Pan. O przynależności ziem wg kryterium etnicznego nie decydują "tysiące Polaków", tylko jaki oni stanowią odsetek mieszkańców. A od wymiany ludności - są relatywnie nieliczną mniejszością (w stosunku do populacji państwa). Dodatkowo - żaden z narodów, którego własnością są dawne polskie kresy nie ma żadnych powodów by Polsce te ziemie oddawać - sprawy granic zostały uregulowane dawno temu. Rewizjonizm kresowy to żydowski trik do ogłupiania adeptów ruchu narodowego - oraz ośmieszania go jako zgrai niebezpiecznych (z racji formułowania absurdalnych roszczeń terytorialnych) głupców.

Nie chce mi się pisać po kilka razy tego samego, tu Pan ma odpowiedź na resztę: +polacy.eu.org
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Tak, mądrość polityczna ... Żydów 
Paweł Tonderski, 2013.02.17 o 22:30
Chyba pan wie, że Polaków z tych terenów przesiedlano na siłę do Polski, a kto tam został miał odbierane polskie obywatelstwo i stawał się obywatelem Związku Sowieckiego? O tym też pan zapomniał, czy znowu pan udaje? zapomniał pan o tym, że władza sowiecka zawsze traktowała na tych terenach Polaków, jako element podejrzany i niebezpieczny? Że za byle co Polakom groziła wywózka albo śmierć?!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
[...] 
Hanys, 2013.02.16 o 23:18
Niestety, ale +www.sjp.pl to wulgaryzm
(Piotr Świtecki 2013.02.16 23:18)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć   ocenzurowany
[...] 
MatiRani, 2013.02.16 o 23:21
Niestety, ale +www.sjp.pl to wulgaryzm :(
(Piotr Świtecki 2013.02.16 23:21)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć   ocenzurowany
Re: O co chodzi biednej SzPetce, paszkwilantce? 
MatiRani, 2013.02.16 o 23:20
Za slowo "g´´wno"? ejze, nie wpdajmy w paranoje
Re: O co chodzi biednej SzPetce, paszkwilantce?

Jakem Hanys o żaden powód Pańskiej kłótni, tudzież czyjejś kłótni z Panem, się nie dopytywałem, bo po pierwsze taki miałki problem w ogóle mnie nie obchodzi, a po drugie nie mam czasu, aby czytać teksty zarówno Pańskie jak Pańskiego adwersarza od dechy do dechy. Abstrakcje i ekwilibrystyka słowna jest czymś, co mnie na wstępie razi i odrzuca.

A teraz, skoro zostałem przywołany do tablicy, kilka słów odnośnie meritum, tj. zaprezentowanego rysu historycznego o cwelizacji europejskiej: to co Pan tutaj jednym tchem wymienił jest zgodne z wiedzą podręcznikową, ale nie z moją. Uważam bowiem, że prawie wszystkie przytoczone tutaj interpretacje wydarzeń z dziejów Polski, Rosji i Europy są fałszem historycznym i dziwię się, że nawet Pan, posiadając, jak mniemam, wysoki iloraz inteligencji, daje się na to wszystko nabierać. Pański adwersarz najchętniej wymagałby ode mnie cenzurowanych monografii historycznych, więc ja się Pana pytam, na jakich oryginalnych źródłach historycznych opiera Pan tę interpretację wydarzeń, jeśli praktycznie wszystkie oryginały i dokumenty źródłowe albo zaginęły albo je zniszczono, a do naszych czasów przetrwały jedynie (wielokrotnie przeredagowywane) kopie, odpisy i kompilacje dokumentów historycznych? Jak można na tak totalnie przeredagowanych, głównie w XVIII i XIX wieku, dokumentach się opierać i wyciągać z nich jakieś daleko idące wnioski? Dla mnie jest to, za przeproszeniem, rzeźbienie w g-wnie, a nie rzetelna interpretacja przeszłości.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: O co chodzi biednej SzPetce, paszkwilantce? 
Hanys, 2013.02.16 o 23:40
Dzięki Mati, że zachowałeś moją odpowiedź dla potomności. Ale gdyby nawet całkiem zniknęła, to też bym z tego powodu nie wyrywał sobie włosów z głowy. :)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: O co chodzi biednej SzPetce, paszkwilantce? 
MatiRani, 2013.02.17 o 00:27
Tylko szukam sprawiedliwosci i prawdy.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: O co chodzi biednej SzPetce, paszkwilantce? 
Piotr Świtecki, 2013.02.17 o 22:22
Rzeczywiście, w Pana okolicy są "dobrem rzadkim".
Zapewne i chęć do rozmów o etyce stąd się wywodzi... Gorzej z praktykowaniem.
Niemniej jednak doceniam dostarczoną mi okazję do ćwiczenia się w cnocie cierpliwości i pokory.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: O co chodzi biednej SzPetce, paszkwilantce? 
Piotr Świtecki, 2013.02.16 o 23:20
Niestety, ale +www.sjp.pl to wulgaryzm
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: O co chodzi biednej SzPetce, paszkwilantce? 
MatiRani, 2013.02.16 o 23:28
znaczy sie chcialbys portalu naukowego i wywazonego tylko nie wychodzi ci i nie wiesz jak do tego idealu dojsc... szukaj dalej, na razie widac wysilek ale moze sa lepsze metody do osiagniecia tego szlachetnego celu.
Np. osotatnio zamiast pytan...( nnicenzuralny epitet ) ... podales 4 argumenty. To juz jest wyzsza klasa ...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: O co chodzi biednej SzPetce, paszkwilantce? 
Hanys, 2013.02.16 o 23:30
Rozumiem Mufti, że słowa "g-wno" tutaj nie wolno używać, tak?
A słowo "cwelizacja" nikomu nie powinno przeszkadzać, bo nie ma go w internetowym słowniku?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: O co chodzi biednej SzPetce, paszkwilantce? 
Piotr Świtecki, 2013.02.16 o 23:40
Tak, Twój neologizm nie tylko nie razi, ale jest bardzo trafny (dla niektórych cięższych przypadków;)
Wystarczy w razie czego uprzejmie wykropkować to i owo. Zenon czasem tak robi, Mati też.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: O co chodzi biednej SzPetce, paszkwilantce? 
MatiRani, 2013.02.17 o 00:29
napisz definicje, jesli mozesz.
moja DEMOKRATURA, to demokracja z pozoru która tak na prawde jest DYKTATURA.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Propagowanie komunizmu i hitleryzmu są w Rzeczpospolitej Polskiej karalne 
Marek Stefan Szmidt, 2013.02.17 o 09:18
Także wybielanie tych systemów' co czyni SzPetka
.... to tak dla pamięci....
:-)
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: O co chodzi biednej SzPetce, paszkwilantce? 
Leszek, 2013.02.17 o 20:13
przepraszam, że się wcinam, ale tak dyskutujecie o niczym a ja się pytam czy robimy tą zakładkę Polska w Polsce/Jak przetrwać/społeczeństwo alternatywne? Bo po tym wysypie bezsensów na stronie zastanawiam się czy dalej na niej gościć.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: O co chodzi biednej SzPetce, paszkwilantce? 
Piotr Świtecki, 2013.02.17 o 21:37
Jest specjalny wpis na ten temat, tam zadałem pytania, które zostały obawiam się bez odpowiedzi.

Myślę, żeby może na początek zmienić trochę układ uprawnień, aby łatwiej można było zarządzać "zeszytami" na prawej kolumnie. Od tego by się zaczęło, a jeśli tematyka przetrwania się rozwinie, to ho ho.

Pozdrawiam.
PS Nie obawia się Leszek tak tu wtrącać komentarz nie na temat tropienia Żydów i mniej prawdziwych Polaków? ;)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: O co chodzi biednej SzPetce, paszkwilantce? 
Leszek, 2013.02.17 o 22:55
kurcze, w tym temacie odpowiadałem kilka razy. A propos, tak, zeszyt tematyczny byłby najlepszy bo link w widocznym miejscu. I wrzucić tam jeszcze ten artykuł Hanysa o raku i temu podobne.
pozdrawiam,
ps. a propos żydów, no cóż, w Polsce jest partia żydowska i rosyjska, teraz grająca na Niemcy. Wybór między dżumą i cholerą. Więc tym bardziej róbmy ten zeszyt Polska w Polsce.
Ja trochę rozumiem Zenka, bo to stronnictwo prożydowskie już nam się dało we znaki. A że niektórzy wierzą, że to alternatywa dla mocnego uścisku niemiecko-rosyjskiego? No cóż, w Polsce od zawsze karierę robi słowo-wytrych "nadzieja!" Polityk poinformowany wie kiedy i z kim wchodzić w układy i co kto komu ma do zaoferowania. Póki co jesteśmy skazani na sojusze typu alians "du*y z batem" Więc najpierw zróbmy coś by przestać być penetrowaną du*ą a potem stawiajmy warunki, inaczej jesteśmy śmieszni.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2023   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑