słowa kluczowe: cywilizacja.
Cywilizacja Polska - dyskusje2012.09.11 08:11

Cywilizacja Polska. Idea cywilizacyjna

 

Recenzja włsna książki

 
Tekst jako podstawa wystąpienia na zebraniu KIP.
 

Wydałem książkę „Cywilizacja Polska”. O czym ona traktuje?

Na pewno – nie tylko o Cywilizacji Polskiej. Zasięg jest szerszy; to książka o podstawach tworzenia cywilizacji.

 

Chcę zaznaczyć, że nie było to moim celem. Raczej poszukiwałem wartości wnoszonych przez polską kulturę do dziedzictwa światowego. Z czasem okazało się, że w Polsce była tworzona odrębna cywilizacja.

Dalej, że konieczne jest ustalenia zasad powstawania idei cywilizacyjnych i podstaw tego powstawania. Książka traktuje o drodze na jakiej przekonanie o odrębności cywilizacyjnej powstało.

 

Co jest istotą przekazu?

Pierwszym odwołaniem jest zauważenie, że prof. Koneczny tworząc swą klasyfikację idei cywilizacyjnych wskazał na wartości jako podstawę tych rozróżnień. Nie religie, czy wielkie osobowości – a wartości.

Drugie spostrzeżenie jest takie,  że klasyfikacja powstała na bazie analizy istniejących społeczeństw; porównane zostały te społeczeństwa względem wartości  uznanych za najważniejsze (quinkunks). Czyli sposób tworzenia został określony na podstawie wyniku końcowego; skoro społeczeństwa tak zostały ukształtowane, to oznacza, ze wg takich a nie innych uregulowań.

 

Moje podejście jest przeciwstawne. Zaczynam od zasad tworzenia się społeczeństw i na tym tle poszukuję wartości w oparciu o które tworzone są wspólnoty.

 

Można sądzić, że, jeśli wartości podstawowe zostały dobrze ustalone, to powinna nastąpić zbieżność obu metod wyjaśniania powstawania cywilizacji.

 

Tak nie jest, gdyż daje się zauważyć, że u prof. Konecznego podstawą wartościowania jest dobro. U mnie  dobro ma charakter relatywny; konieczne było poszukiwanie wspólnej wartości bazowej.

 

Twierdzę, że nie dobro jest podstawą, a MIŁOŚĆ. I wyjaśnieniu tej kwestii poświęciłem włączony „Traktat o Wartościach”.

 

Przy analizie związanej z poszukiwaniem wartości bazowej okazało się, że struktury społeczne mogą być tworzone w dwóch liniach rozwojowych – w Porządku Zgodności i Porządku Niezgodności.

 

Cechami najbardziej charakterystycznymi są:

-         Porządek Zgodności – egalitaryzm i kierowanie się zasadą dobra wspólnego.

-         Porządek Niezgodności – hierarchiczność i indywidualizm także w rozumieniu dobra.

 

Powstawanie cywilizacji możemy rozważać przede wszystkim w odniesieniu do tych dwóch Porządków, gdzie dopiero dalsze rozróżnienia wskazują na mutacje wynikające z lokalnych uwarunkowań.

 

Ważną konstatacją jest stwierdzenie, że Polska tworzyła swą odrębność jak cywilizacja Porządku Zgodności.

U prof. Konecznego za taką można uznać Cywilizację Łacińską, tyle że taka nigdy nie istniała faktycznie; najbliższym formy realizacyjnej była Cywilizacja Polska.

 

W linii ustaleń jest też kwestia stosunku religii do cywilizacji. Panuje przekonanie (w naszym kręgu kulturowym), że religia tworzy cywilizację.

Stanowczo przeciw temu oponuję.

Cywilizacja kreuje religię. Nigdy odwrotnie.

 

Religia względem cywilizacji spełnia rolę strażnika wartości i spoiwa cywilizacyjnego; nie tworzy i nie określa wartości podstawowych.

 

W Polsce istotną rolę pełni Kościół Rzymsko – Katolicki (KRK).

Twierdzę, że obecnie obowiązująca doktryna jest ideą cywilizacyjną – nazwałem ją Cywilizacją Katolicką. Ta idea, już z racji hierarchiczności, należy do typu Porządku Niezgodności. Jest zatem sprzeczna z Cywilizacją Polską.

 

Podstawą obu idei jest nauczanie Chrystusa. Należy jednak dostrzec, że Chrystus nie tworzył , jak się twierdzi, nowej religii a głosił zasady Nowego Porządku – czyli Porządku Zgodności.

To w tym kontekście był przeciwnikiem Sanchedrynu i obowiązującej wówczas wersji judaizmu. I za to został skazany na śmierć.

 

Jeśli chodzi o rolę religii w społeczeństwach naszego kręgu kulturowego należy zaznaczyć wpływ Konstantyna Wielkiego, który uczynił z chrześcijaństwa spoiwem i strażnikiem wartości Cesarstwa. Chrześcijaństwo stało się elementem Porządku Niezgodności – włączone zostało w strukturę hierarchiczną. Dalsze zmiany są balansowaniem między zachowaniem nauki Chrystusa a rolą pełnioną w Cesarstwie. Kościół jest wynikiem tych zmian ewolucyjnych.

 

Czy zatem idea CP jest skierowana przeciwko KRK?

NIE – o ile głosi przesłanie Chrystusa.

TAK – w zakresie tworzenia struktur Porządku Niezgodności.

 

 

Jeśli rozważamy możliwość zmian w Polsce to należy zastanowić się nad powrotem do idei budowy Cywilizacji Polskiej – dzieła naszych Wielkich Przodków.

Aby to uczynić należy w pierwszej kolejności przywrócić władztwo Narodowi. To można zrobić poprzez instytucję obligatoryjnego referendum.

Drugi czynnik – to wskazanie zasad na jakich będą prowadzone zmiany i jakie są cele końcowe. To można osiągnąć poprzez bezpośrednie odwołanie się do Pierwszego, który wskazał budowę społeczeństwa Porządku Zgodności – Chrystusa (zaznaczę, że u Izajasza jest też fragment na ten temat).

Takim bezpośrednim odwołaniem jest Intronizacja Chrystusa na Króla Polski.

 

Ważne – w Polsce Król nie był władcą a symbolem Królestwa i reprezentował majestat Rzeczypospolitej. To bardzo istotne.

Intronizacja winna być dokonana w trybie „cywilnym” – w formie Wolnej Elekcji, bez udziału KRK a jedynie przy  współpracy. Takie jest też przesłanie Rozalii Celiakówny.

Król nie ma stanowić praw a być symbolem  kierunku przemiany.

W trybie religijnym – byłby władcą narzucającym swe prawa. To zaś kłóci się z zasadami Porządku Zgodności.

 

Ważne jest też spostrzeżenie, że zmian nie można dokonać w trybie zorganizowanym. To sugeruję w idei CP, ale też to wyłania się z apelu Bueys -, co wskazał w swej notce na nE J. Rossakiewicz. Zatem nie osiągnie się celu poprzez tworzenie partii; ten typ organizacji należy do Porządku Niezgodności, czy innej struktury hierarchicznej.

Winien powstać ruch społeczny – środowisko kształtujące zmiany w duchu tworzenia cywilizacji Porządku Zgodności. W takim środowisku winny powstawać inicjatywy tworzenia struktur instytucji społecznych w duchu Nowego Porzadku.

 

Takim elementem jest np. powstanie Sądów Przysięgłych.

 

Istnieje potrzeba zaistnienia środowiska mogącego stanowić linię krystalizacyjną zmian i takie zmiany inspirować. Powinny powstawać zarysy idei różnych instytucji społecznych kształtowanych w duchu Cywilizacji Polskiej.

 

Taką rolę może spełnić KIP – jeśli uzna za swój cel budowę CP. Ma wszelkie po temu warunki.

 

I na koniec. To, co przedstawiłem jest tylko skrótem skrótu. Wiele kwestii wymaga głębszego naświetlenia i rozważenia. Zadanie jest ogromne, gdyż nawet brak jest pojęć opisujących zasady tworzenia cywilizacji Porządku Zgodności. Np. prawo – jest tu elementem narzuconym, czyli negatywnym. Gdy dla większości ludzi ma pozytywną konotację.

 

I jeszcze jedno. Piszę i używam określenia Cywilizacja Polska. To z racji tego, że w Narodzie Polskim zachowało się najwięcej cech cywilizacyjnych Porządku Zgodności.

W Polsce i z Polski powinien, i ma szansę na sukces, pojawić się impuls zmian. Jednak Polska jest zbyt mała i ma zbyt mały potencjał na podołanie temu dziełu.

Zapoczątkowując – należy liczyć na współpracę z sąsiadami. Przede wszystkim z tymi narodami, które żyły w strefie oddziaływania Rzeczpospolitej – głównie narodów słowiańskich (ale też Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia).

W tych krajach winny powstać mutacje cywilizacyjne. Jednak dopiero, gdy takie odmienności cywilizacji Porządku Zgodności powstaną na Ukrainie i w Rosji – będzie można mówić o powstaniu odrębności cywilizacyjnej w pełnym słowa tego znaczeniu.

Bliższa byłaby nazwa Cywilizacja Słowiańska.


Dodam, że była pewna dyskusja. Mocno zjadliwa ze strony prof. Bojarskiego, ale chyba moje odpowiedzi nie postawiły mnie na przegranej pozycji.

Biorąc pod uwagę, że na kilkanaście osób obecnych, przynajmniej 5 było z tytułami profesorskimi (poza trzema osobami - nie znałem wcześniej nikogo z tego grona), to prezentacja idei CP "wygrała", gdyż nie zostały podwazone zasady na jakich jest oparta.

 
 

 

1859 odsłon średnio 5 (1 głos)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Cywilizacja Polska. Idea cywilizacyjna 
Piotr Świtecki, 2012.09.11 o 09:45
Gratuluję.

Co to są "quinkunks"?
Co to jest "apel Bueys" oraz czy można prosić o adres "notki na nE J. Rossakiewicza"?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja Polska. Idea cywilizacyjna 
Krzysztof J. Wojtas, 2012.09.11 o 10:18
+jar.nowyekran.pl

quinkunks - pięć wartości bazowych dla prównań cywilizacyjnych, które wprowadził prof. Koneczny.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja Polska. Idea cywilizacyjna 
Piotr Świtecki, 2012.09.11 o 10:38
Dziękuję!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja Polska. Idea cywilizacyjna 
Piotr Świtecki, 2012.09.11 o 10:45
Przecież ten "apel" to jakieś popłuczyny po masonerii?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja Polska. Idea cywilizacyjna 
Jacek, 2012.09.11 o 22:43
Uniwersytety Międzynarodowe
Wielki Dialog
Aktywna Tolerancja
Realny Socjalizm
Unia Na Rzecz Nowej Demokracji
Dzwonek alarmowy, wychodzę na przerwę.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja Polska. Idea cywilizacyjna 
Krzysztof J. Wojtas, 2012.09.12 o 06:39
Jacek, Mufti

Wydaje się, że robicie pewien błąd szufladkując różne opcje - jak wymienione.

Celem jest budowa cywilizacji w duchu Porządku Zgodności, czyli wg wskazań Chrystusa.
Wszystko, co jest z tym zgodne i nie sprzeczne - może być budulcem.

Ale trzeba koncentrować się na celu, a nie przekierowywać uwagę na to, co robią inni.

Jeśli ten Beuys szuka drogi, a napisałem w komentarzu (chyba) pod notką, że uzasadnienie jest płytkie, to nie można mu odbierać prawa do do tych poszukiwań.

Ale to nie znaczy, że należy brać go za wzór postępowania; dla mnie jest tylko jeden wzór.

Natomiast względem Beuys; zwracałem uwagę, że jego wnioski są o tyle zgodne z CP, że nie da się zmienić Porządku metodami Nieporządku - czyli strukturą hierarchiczną typu partia polityczna.
To może być tylko ruch społeczny. Kiedy dostatecznie duża grupa ludzi osiągnie świadomość potrzeby takich działań - możliwości staną się oczywiste.

Dlatego obecnie najważniejsze jest tworzenie świadomości. Staram się to robić w miarę moich możliwości.
I chyba zaczyna to przynosić efekt.
Tyle, że nie dla eektu to robię, bo nie wiemjak się wszystko ułoży, a jedynie z przekonania, że tak trzeba.
Bo wierzę, że to jest Droga.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
[...]   
A.B.C., 2012.10.13 o 18:57
[komentarz usunięty na żądanie Autora/Autorki]
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja Polska. Idea cywilizacyjna 
Krzysztof J. Wojtas, 2012.09.12 o 15:36
Miła Pani
Bedę wdzięczny za rezygnację z z komentarzy pod moimi postami; wyraźnie widać, że "nie jest nam po drodze".
Nic nie mam do Pani i nie chcę mieć.

Bardzo proszę o zajmowanie się sprawami z Pani poziomu odniesień.
Żegnam.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja Polska. Idea cywilizacyjna 
Jacek, 2012.09.12 o 15:24
Czyli kupujemy niektóre myśli Beuysa.
Resztę wyrzucamy na śmietnik.
A to już inna para kaloszy.
I tak ma być. Strzeżonego ,Pan Bóg strzeże.
Nasze sita muszą być szczelne i czujne.
Co by było gdybyśmy przyjmowali wszystko, jak leci.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja Polska. Idea cywilizacyjna 
MatiRani, 2012.09.21 o 06:05
Witam, jestem na stronach +-90 gdzie pisze Pan o pieniadzu.
Otóz przedstawiane tam zalozenia sa bardzo zblizone do tego, co propaguja niektórzy ekonomisci z Autryjackiej Szkoly Ekonomii.
Jesus Huerta de Soto wlasnie tak przedstwawia porzadna strukture bankowosci. Szkoda, ze tak malo osób przeczytalo jego prace.
Bylyby wspanialym poparciem dla Pana ksiazki.
( bo ostatnio sa coraz popularniejsze, nawet zdrajca Narodu, Balcerowicz, chwali ich ksiazki... czyzby zaczynalo do niego dochodzic co uczynil?)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑