słowa kluczowe: cywilizacja, społeczeństwo, wartości.
Cywilizacja Polska - dyskusje2012.05.21 08:53 09:28

CP. Unia Brzeska

 

Cywilizacja a religia

 

Jednym z najpoważniejszych zarzutów jaki został sformowany wobec CP jest taki, że sugerowana jest budowa odrębnego kościoła. 


 

 To zaś jest  „grzechem” przeciwko jedności chrześcijan i tym samym ma charakter schizmatycki. Tym samym nie można, a nawet nie wolno, brać udziału w takim przedsięwzięciu.

 

Czy zarzut jest prawdziwy?

Po części tak. Bo rozważania i uformowanie idei jest tworzone na bazie jedności  w duchu nauczania Chrystusa, a nie w jedności z doktryną KRK.

To różne ujęcia.

Interesujące, że jedna z blogerek (circ) zamieściła notkę o zwalczaniu Chrystusa (ale to winno być skierowane na KRK, który w sposób nieuzasadniony teologicznie, utożsamia się z Chrystusem), od 300 lat. Uważam, że ta sytuacja ma miejsce nie od 300, a od 400 lat – czyli od uformowania obecnie dalej obowiązującej doktryny KRK , co miało miejsce w XVI w. wraz z rozpoczęciem Kontrreformacji.

 

Jednocześnie taż circ  dopatruje się zagrożenia dla KRK ze strony Prawosławia.

Tymczasem właśnie w duchowości Kościoła Wschodniego upatrywana jest nadzieja na odnowienie wspólnoty chrześcijan.

Czy zatem to nie KRK blokuje drogę do jedności w duchu nauki Chrystusa?

 

Swego czasu napisałem, że to cywilizacja kreuje religie – nigdy odwrotnie.

Twierdzenie, że na bazie doktryny religijnej (KRK) można utworzyć universum jest ułudą, a stało się to jasne wraz z upadkiem twierdzenie, że  „nie ma zbawienia poza Kościołem”. Wraz z zanikiem tego „straszaka” upadła też  możliwość tworzenia Cywilizacji Katolickiej – jako nadrzędnego tworu cywilizacyjnego dla ogółu ludzkości.

Tak rozumiana idea okazała się niespójna teologicznie. Efektem zanik wpływu Kościoła i degeneracja struktur. Konieczny jest nowy impuls odnawiający.

 

Przechodząc do Cywilizacji Polskiej. Wskazywałem, że powodem upadku Rzeczpospolitej był KRK – ta doktryna katolickiego universum obowiązująca i oddziałująca istotnie od XVII w., co związane było akurat z panowaniem Zygmunta III Wazy – ultra katolika.

Nie jest moim celem wykazywanie „zła” tej sytuacji. Bo można to rozpatrywać w kategoriach uznania, że universum katolickie zostało uznane za wartość większą niż system organizacji współżycia społecznego polskiej proweniencji. Dopiero teraz można bowiem stwierdzić, że tak się nie stało, a obecna sytuacja to ilustruje.

 

W powstałej sytuacji warto wrócić do idei Cywilizacji Polskiej i rozważyć w jaki sposób próbowano w XVI wieku ustalić zasady rozwojowe.

Tu wielce istotnym jest właśnie powstanie nowego Kościoła. Kościoła Unickiego (greko-katolickiego).

Idea tolerancji panująca w Rzeczpospolitej wymagała unormowania statusu obywateli wyznających religie inne niż katolicyzm. Zwłaszcza, że prawosławnych było kilka milionów, co stanowiło blisko połowę ludności.

Mało tego. Coraz wyraźniej widać było potrzebę ukształtowania Rzeczypospolitej Trojga Narodów – bo Rusini (Ukraina), była zbyt odrębna kulturowo, aby ją podporządkować. Stąd wyłączenie Rusi z podległości Litwie i próba tworzenia odrębnej struktury stowarzyszeniowej.

 

W tym kontekście należy rozpatrywać zainicjowanie połączenia obu kościołów i stworzenie Kościoła Unickiego, jako religii Cywilizacji Polskiej.

 

Warto zauważyć, że acz struktury Kościoła Unickiego były odrębne KRK, to uznana była nadrzędna rola Papieża – w sferze teologii.

 

Kończąc. Twierdzenie, że jedynie KRK ma prawo do tworzenia universum i tylko na bazie hierarchii i teologii KRK można  dążyć do jedności – jest nadużyciem. Może nawet „grzechem” przeciwko jedności w duchu nauki Chrystusa.

 

Poważnym problemem związanym z dotarciem do rozumienia odmienności Cywilizacji Polskiej w stosunku obecnej doktryny cywilizacyjnej są kwestie związane z ekonomią.

To zbyt obszerny temat  aby go rozważać szczegółowo. Przedstawię to zatem od strony doktryny cywilizacyjnej.

Ta obecnie obowiązująca  jest  zgodna z judaizmem. I, trzeba to zaznaczyć, wielce się do tego przyczynił KRK poprzez zgodę na traktowanie Biblii na równi z Ewangelią.

Jeśli zatem rozważać zmianę systemu – konieczne jest uwzględnienie tych kwestii.

 

Gdzie widzę podstawę błędu?

W zapisie biblijnym –„ czyńcie sobie ziemię poddaną”. (Ks. Rodzaju 1.28)

Tej kwestii próbuję nadać inne znaczenie w duchu rozważania Miłości, jako pierwotnej zasady istnienia  naszej rzeczywistości.

Zapis biblijny prowadzi bowiem do podporządkowywania sobie wszystkiego i wszystkich; jeśli nawet dopuścimy do takiego odniesienia względem przyrody nieożywionej i ożywionej, to przecież nie ma wyraźnej granicy między światem zwierząt i ludzi – wystarczy uznać „tych mniej rozwiniętych” za  przynależnych do świata przyrody, aby dążyć do ich podporządkowania sobie.

 

Jeśli zatem szukać odrębnych podstaw dla tworzenia  nowego ładu ekonomicznego – to na pewno nie w Biblii, a w Ewangelii. Biblia – to źródło wszystkich idei liberalnych, ale i totalitarnych. Ten nowy ład ekonomiczny może być tworzony na bazie Miłości. (Tu polecam rozważania Jacka Rossakiewicza – jako oparte na tej właśnie zasadzie).

 

Właśnie zasady ekonomii tworzonej w ramach Cywilizacji Polskiej (acz wtedy nie padało takie określenie) , dały podstawę potęgi Rzeczpospolitej, która w XVI w. była najpotężniejszym państwem Europy (a może i świata), a na pewno najbogatszym. 

Jeśli więc uda się zmienić mentalność tak, aby przywrócić do życia społeczny dorobek myśli naszych Wielkich Przodków – potrafimy szybko dać sobie radę problemami rozwojowymi z jakimi mamy do czynienia./span 
 

 

2255 odsłon średnio 3,8 (5 głosów)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: CP. Unia Brzeska 
MatiRani, 2012.05.21 o 21:01
Co znaczy CP? Cywilizacja Polska? ...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: CP. Unia Brzeska 
Piotr Świtecki, 2012.05.21 o 21:40
Tak.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: CP. Unia Brzeska 
MatiRani, 2012.05.21 o 23:12
Brzmi to nieprawdopodobnie: "Przechodząc do Cywilizacji Polskiej. Wskazywałem, że powodem upadku Rzeczpospolitej był KRK – ta doktryna katolickiego universum obowiązująca i oddziałująca istotnie od XVII w., co związane było akurat z panowaniem Zygmunta III Wazy – ultra katolika."

A moze to, mimo odleglosci, bankierom holednerskim przeszkadzalo rosnace mocarstwo?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: CP. Unia Brzeska 
Krzysztof J. Wojtas, 2012.05.21 o 23:27
No, pewien wpływ miały tez plamy na słońcu.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: CP. Unia Brzeska 
MatiRani, 2012.05.22 o 01:47
Naiwni nie sa niebezpieczni. Zadnego ryzyka, ze odkryja cos prawdziwego.
Polske zniszczyly niezle oplacane dzialania rozbijaczy, pieniaczy, dzialaczy czy spiskowcòw... ktos im placil, nieprawdaz?
Rzym znisczyli banKsterzy, rozdmuchujac kredyty z powietrza, co podkopalo zaufanie do pieniadza i zniszczylo handel za czym poszla reszta imperium w rozsypke...
Hmm.. moze tez byly i plamy na sloncu i moze wybuchla gdzies jakas supernowa.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: CP. Unia Brzeska 
Jacek, 2012.05.21 o 23:51
Jedność chrześcijan.
O jaką jedność tu chodzi?
Kto ma się do kogo dołączyć? Kto i z czego ma zrezygnować?
Czy chodzi o modny ostatnio ekumenizm? (synkretyzm)
Z Kościoła Wschodniego (Autokefalia) nie spodziewajmy się odnowy. Jest tak samo podkopany jak KRK.
Spotkać można nieliczne monastery, wierne Bogu- np Monaster Ujkowice.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: CP. Unia Brzeska 
Krzysztof J. Wojtas, 2012.05.22 o 08:09
Patrzę na sprawę struktur organizacyjnych poprzez idee cywilizacyjne, a nawet poprzez podstawy na jakich te idee są budowane.
Na tym tle widać, że KRK utworzył strukturę odpowiadającą cywilizacji. ma wszystkie po temu cechy.
Polska także tworzyła taką strukturę.

Chyba najtrudniejsze jest uświadomienie, że jest odrębność religijna w każdej cywilizacji.
Taką religią Cywilizacji Katolickiej jest katolicyzm. Natomiast dla Cywilizacji Polskiej - miał być Kościół Unicki.

W obu przypadkach podstawą była nauka Chrystusa tyle, że w różnej interpretacji.
Między cywilizacjami istnieje ciągła konfrontacja (Koneczny) - i ja też tak uważam.

W XVII w. zwyciężyła CK. Tyle, że z czasem zdegenerowała się i straciła swą nośność. Wszystko wskazuje, że została zinfiltrowana przez judaizm - już teraz pojawiają się stwierdzenie, że KRK to judaistyczna sekta. W zasadzie niepotrzebnie odłączyła się od judaizmu 2000 lat temu. Bo jeśli traktować Biblię na równi z Ewangelią - nie ma potrzeby, nie ma racji bytu wiara w Chrystusa. To tylko jakiś tam schizmatyk, który został ukrzyżowany za swe nieposłuszeństwo, a w zasadzie - to może to była postać tylko legendarna, bo nie ma dowodów w Piśmie, że istniał.

Takie jest stanowisko strony żydowskiej. Jeśli poanalizować wypowiedzi judaistów - to da się to zauważyć.

Uświadomienie sobie tych zależności - prowadzi do zastanowienia, co jest podstawą nauki Chrystusa i na tej podstawie próba ponownego usystematyzowanie zależności.

Dla mnie bazą jest Miłość. Z Miłości, jako zasady na jakiej został stworzony świat (nie prawa, a zasady), wyprowadzam wszelkie dalsze zależności i wskazuję, że polski system organizacji życia społecznego - na tej zasadzie się opiera.
Natomiast zasadę Miłości próbuje się implementować w judaizm - ale raczej z mizernym skutkiem. Nawet mimo bezpośredniej obecności Chrystusa wśród tego plemienia.

Jest więc ciągły konflikt między wyznawcami zasady Miłości i przeciwstawiającymi się tej zasadzie.
Tego nie rozpatruję w kategoriach dobra i zła. To błędne ujęcie. Bo inaczej jest rozumiane w obu przypadkach.

Nie kończę - bo byłoby za długo - w ten sposób tworzyć można Biblię. A wystarczy trzymać się tej zasady i wg niej rozważać. Wtedy wszystko stanie się jasne.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: CP. Unia Brzeska 
Malawanda, 2012.05.24 o 20:30
Jak wszystkich, to wszystkich, czyli że Szefa też dotyczy przyjemność ( hi hi) zaanonsowania artykułu obrazkiem? :) Bez obrazku w przedmiocie Unii Brzeskiej - lipa :)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
podobna tematyka
Krzysztof J. Wojtas
Katolicyzm bazą odnowy? (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
CP. Obyczaj i prawo (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
CP. Jaja kobyły (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
CP. Definicja Miłości (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Piotr Świtecki
Czy Polska musi iść drogą Zachodu? (Idee)
Krzysztof J. Wojtas
Mir chleba (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Między Stalinem a Putinem (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Antynarodowi obrońcy życia (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Linki, cytaty, nowiny:
Panslawizm czy Cywilizacja Słowiańska?
Episkopat spotkał się z Marszem Niepodległości
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑