słowa kluczowe: Pawel Czyz wiezienie, pomoc.
Polska2012.02.20 19:09

Nie zgłoszę się 12 marca 2012 r. do wiezienia

 

Pawel Czyz do wiezienia

 
Zwracam się do wszystkich o pomoc. Do 12 marca br. muszę zgromadzić środki umożliwiające skuteczną obronę.
 
APEL do ludzi dobrej woli o pomoc 19 stycznia 2005 r. rozpoczyna się zorganizowane działanie zmierzające do trwałego wykluczenia mnie z działalności społeczno-politycznej. Można nie zgodzić się z moim zaangażowaniem w środowisku Konfederacji Polski Niepodległej – Obóz Patriotyczny od 26 stycznia 1996 r. do 16 lipca 2006 r. Jednak moja działalność przyniosła pozytywne społecznie efekty w postaci, np. wprowadzenia w drodze poprawki do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii sankcjonującej karalność posiadania jakiejkolwiek ilości narkotyków. Przez blisko 10 lat od wprowadzenia tej zmiany setki tysięcy młodych Polaków – świadomych sankcji – nie skłoniło się do mariażu z „nieznaczną ilością” narkotyku. 19 stycznia 2005 r. syn działaczy Ruchu Obrony Bezrobotnych na Podbeskidziu Bożeny Biernat, Arkadiusz dokonał włamania do bielskiego biura ROB kradnąc setki dokumentów, które dziś służą zorganizowanej grupie przestępczej we władzach wymiaru sprawiedliwości i policji w celu doprowadzenia mnie do szaleństwa albo śmieci. Wspomniany bandyta w nocy z 24 na 25 lutego 2005 r. dokonał ciężkiego przestępstwa na szkodę Pawła Czyż – za co prawomocnie został skazany na karę 5 lat pozbawienia wolności. Uprzednio na kilka dni przed dokonaniem przestępstwa – za swoje usługi – został wynagrodzony poprzez zatrudnienie w bielskiej spółce ZOM-SITA, uprzednio spółce komunalnej. W tym samym czasie jego matka Bożena została nielegalnie zatrudniona z nadania bielskiego MOPS na okres przekraczający ustawowe delegacje. Od 2002 r. w Bielsku – Białej rządzą politycy związani z PO, a prezydent Jacek Krywult był „bezpartyjnym” kandydatem do Sejmu PRL z listy PZPR w końcówce lat 80-tych. W latach Stanu Wojennego pełnił funkcję nadzorcy miasta z ramienia zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, WRON (patrz wyrok SO w Warszawie z 12 stycznia 2012 r., p-ko W. Jaruzuelski, Cz. Kiszczak i in.). W sierpniu 2004 r. Bożena Biernat (wtedy pełnomocnik ROB w Bielsku – Białej) wsparła nielegalne działania – przestępstwa przeciwko wyborom – w wyborach uzupełniających do Senatu RP V kadencji w okręgu wyborczym nr 26. – kierując osobami fałszującymi podpisy poparcia. Na bazie jej zeznań i jej przyznania się do winy asp. Ryszard Martyniak z Wydziału ds. Walki z Przestępstwami przeciwko Zdrowiu i życiu Komendy Miejskiej Policji w Bielsku – Białej, uwidoczniony na tzw. liście Wildsteina IPN BU 010113/600, zatrzymuje Pawła Czyż na mocy zarzutów przygotowanych przez Prokuraturę Rejonową w Bielsku – Białej przedstawionych w nakazie przeszukania pomieszczeń bielskiego ROB z dnia 25 lutego 2005 r. Pod groźbą umieszczenia w bielskim Areszcie Śledczym w celi z Arkadiuszem Biernat były funkcjonariusz MSW PRL wymusza na mnie zeznania – odwołane następnie na pierwszej rozprawie głównej toczącej się przez bielskim Sądem Rejonowym, sygn. III K 1834/07. Dziwnym jest delegowanie funkcjonariusza z wydziału, który nie zajmuje się służbowo podobnymi sprawami do tego przypadku. Tak samo dziwnym jest przyznanie mu odznaczenia za „wybitną” służbę przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w 2010 r. Chyba, że uzna się odznaczanie byłych komunistycznych kacyków za normę uwidocznioną później w przypadku odznaczonego KK OOP I sekretarza KC PZPR w Sieradzu Jerzego Błochowiaka. W tej samej sprawie Sąd po odwołaniu zeznań przesłuchując świadek Annę Procner ujawnia, że protokół z przesłuchania tej świadek jest sfałszowany, nie zawiera prawidłowego miejsca przesłuchania świadka i został przedstawiony jej jedynie do podpisu. Sąd kieruje p-ko świadek i policji zawiadomienie o przestępstwie (Prokuratura Rejonowa w Bielsku – Białej 2 DS. 1210/10/AZ), w którym następuje odmowa wszczęcia dochodzenia bez przesłuchania funkcjonariusza policji należącego do grupy asp. Ryszarda Martynika. Sąd po własnym zawiadomieniu o przestępstwie udaje się na 10 miesięczną przerwę urlopową i nie zauważa, że zawiadomieniu zostaje (we własnej de facto sprawie) umorzone przez tą samą prokuraturę w okresie niecałych 30 dni od zawiadomienia. Sąd nie chce zauważyć, że Paweł Czyż był pełnomocnikiem wyborczym innego komitetu wyborczego – KWW Józefa Heczko, Prawo, Rodzina, Ojczyzna wobec którego ani Okręgowa, ani Państwowa Komisja wyborcza nie miała żadnych zastrzeżeń. Więcej. Świadek Procner na posiedzeniu Sądu stwierdza, że podpis pod protokołem przesłuchania sporządzonym rzekomo u niej w domu „przy kawie” (a nie w jednostce policji, jak to widnieje w dokumencie) nie jest jej podpisem. Na podstawie m.in. tego podpisu sporządzono opinię grafologiczną, która jest głównym dowodem p-ko Pawłowi Czyż. Sąd przez 2 lata odmawia prawa do obrońcy oskarżonemu, a po wnioskach obrony dotyczących wyłączenia sędziego oraz doprowadzenia do konfrontacji funkcjonariusza policji ze świadek cichaczem oddala je na posiedzeniu 3 października 2011 r. i fałszuje protokół rzekomo wydając wtedy wyrok. Tymczasem wyrok zapada 7 dni później, co potwierdza protokół posiedzenia tegoż sądu. Żaden ze świadków w sprawie III K 1834/07 (ponad 100) nie rozpoznaje Pawła Czyż natomiast wielokrotnie podawane jest nazwisko Bożena Biernat. Rzekomi współsprawcy – w większości świadkowie obrony w sprawie p-ko Arkadiuszowi Biernat (Sąd Okręgowy w Bielsku – Białej III K 62/06) o przestępstwie na szkodę P. Czyż stwierdzają, że „mózgiem” operacji jest P. Czyż. W toczącej się sprawie sad nie zauważa, że w sprawie p-ko A. Biernat Sąd Najwyższy oddalił kasację jako oczywiście bezzasadną i 3 lata wcześniej uznał wyjaśnienia świadków obrony za całkowicie niewiarygodne. W sprawie III K 1834/07 Paweł Czyż występuje z zawiadomieniem do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta o przestępstwie p-ko Wymiarowi Sprawiedliwości przez fałszowanie dowodów, które zostaje umorzone przez bielskie prokuratury zainteresowane w ukręceniu manipulacji materiałem dowodowym. W tym samym czasie Paweł Czyż otrzymuje informację, że w lipcu 2007 r. został zaocznie skazany przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej za przestępstwo wprowadzenia do obrotu pocztowego tzw. koperty poselskiej i fałszerstwa podpisu posła na tej kopercie. Po 5 latach postępowania okazuje się, że na kopercie nie ma pieczęci pocztowej a ona sama został skradziona z biura ROB 19 stycznia 2005 r. – w czasie przestępstwa A. Biernata. Zawiadomienie o przestępstwie kieruje jego matka Bożena Biernat. Mimo oczywistego braku znamion przestępstwa (koper5ta nie jest dokumentem, nie była użyta) Sąd skazuje Pawła Czyż, a w lutym 2012 r. (pięć lat po wyroku przelicza karę na 25 dni aresztu bez udziału oskarżonego i jego adwokat Anny Sikory). Obecnie 12 marca 2012 r. P. Czyż ma stawić się w areszcie w Bielsku - Białej celem odbycia kary. Więcej. W lutym 2012 r. na podstawie kolejnego dokumentu skradzionego z biura ROB tym razem warszawska prokuratura przygotowuje się do postawienia zarzutów wyłudzenia usługi hotelowej w Hotelu Polonia Palace w Warszawie, gdzie miał nocować Paweł Czyż w maju 2010 r. w czasie kampanii prezydenckiej. Warszawska prokuratura nie zauważa, że ta sieć hoteli dokonuje meldunku gościa wyłączenie po dokonaniu przelewu. Smaczku dodaje fakt, że dokumenty dotyczą sztabu Bronisława Komorowskiego ... bowiem ktoś nie doczytał, że Paweł Czyż był wspomagał kandydata Kornela Morawieckiego. Po raz kolejny przygotowywana jest prymitywna prowokacja w nadziei, że da się dzięki zaangażowaniu P. Czyża w latach 1996-2006 w strukturach KPN-OP uderzyć „rykoszetem” w lidera Konfederacji Adama Słomkę. W związku z tym, oświadczam, że nie zgłoszę się w dniu 12 marca 2012 r. do odbywania kreowanej sztucznie kary. Że występuję przeciwko władzom RP do wszystkich możliwych organów międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości, aby zakończyć dziecinne zabawy byłych funkcjonariuszy MSW PRL moim kosztem. W październiku 2010 r. przeprowadziłem rozmowę z byłym wicepremierem A. Lepperem, byłym posłem J. Maksymiukiem oraz A. Słomką na temat wyborów samorządowych w woj. opolskim. Dwa dni później OKW w Opolu zakwestionowała podpisy poparcia dla obu komitetów wyborczych, a ja sam zostałem umieszczony w areszcie na podstawie zaocznego wykonania -–tym razem słusznej kary. Tym samym wobec którejś z 4 osób został zastosowany nielegalny podsłuch telefoniczny. Zawiadomienie o przestępstwie w tej sprawie oczywiście zostało umorzone. Po 57 dniach przebywania w Areszcie Śledczym w Bielsku – Białej Sąd uznał, że z własnej inicjatywy zmienia postawienie o wykonaniu kary, bowiem został wprowadzony w błąd notatkami bielskiej policji n.t. osoby Pawła Czyż. Utrzymywanie oskarżenia o przestępstwach p-ko wyborom od roku 2004 doprowadziło mnie do wielkiego stresu, który doprowadził do realnego konfliktu z prawem w postaci prowadzenia pojazdu pod wypływem alkoholu – za co zostałem ukarany. Presja rodziny, środowiska okazała się w tym przypadku zbyt wielka. Ale nie pozwolę, żeby w dalszym ciągu moja osoba była obiektem „zainteresowania” postkomuny. Nie ma powodu by uznać, nagłe przyspieszenie w wymienionych sprawach za niezwiązane z protestem Adama słomki w warszawskim sądzie w styczniu br. Zwracam się do wszystkich o pomoc. Do 12 marca br. muszę zgromadzić środki umożliwiające skuteczną obronę. Paweł Czyż WSPARCIE KONTO 05 1160 2202 0000 0001 2530 5993, nr SWIFT (z zagranicy) BIGBPLPW; Paweł Czyż. KONTAKT: 721 247 520, mail: pokoleniekpn@wp.pl 

2855 odsłon średnio 4,4 (5 głosów)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Nie zgłoszę się 12 marca 2012 r. do wiezienia 
Joe Chal, 2012.02.21 o 10:15
Pan Pawel Czyz - politolog borykajacy sie z problemami, ktore istnieja w dzisiejszej Polsce.

Bezrobocie zdewastowalo jego zycie rodzinne wiec postanowil i rozpoczal walke z ta "choroba skrzywionego systemu" ogarniajacego wszystkie dziedziny zycia spolecznego.

W pewnym sensie osamotniony w tej walce nie ma duzych szans na powodzenie w podjetym przez niego heroizmie.

Dlatego juz za sam fakt, ze podniosl on glos niezadowolenia, chce go wesprzec i prosze o wsparcie dla niego kazdego kto tylko moze jemu udzielic pomocy.
Pozdrawiam
Joe Chal
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Nie zgłoszę się 12 marca 2012 r. do wiezienia 
J.Ruszkiewicz - SpiritoLibero, 2012.02.21 o 11:04
Poczekaj...
trzeba najpierw się przyjżeć przypadkowi.
Nic na hurra.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Nie zgłoszę się 12 marca 2012 r. do wiezienia 
w.red, 2012.02.21 o 11:22
Kto może, może pomóc. Ale trzeba wziąć pod uwagę całość sytuacji :

+fiatowiec.nowyekran.pl

W jednym z komentarzy pod tekstem napisałem :

"..Tyle że w tym przypadku moim zdaniem mamy do czynienia z zaniechaniami. Nie dokonano po włamaniu inwentaryzacji dokumentów i nie zadbano o ich wyszczególnienie oraz unieważnienie.
Na domiar złego skradziono pieczątkę którą można było ostemplować skradzione dokumenty.."

Rozumiem, że można popełnić błąd i nie dopilnować sprawy we właściwy sposób. Gdybym był w stanie z pewnością bym pomógł.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Nie zgłoszę się 12 marca 2012 r. do wiezienia 
Mirosław Mrozewski - Costerin, 2012.02.21 o 19:55
witaj
Fiatowiec pisal to na ma prosbe ,pisal to co jemu udostepnilem i dzieki Fiatowcowi za publikacje bo uwazam trzeba pomagac takim Ludziom. Jakkolwiek to nie wyglada sytuacja jest przerazajaca znaqm Adama znam Pawla.
Pawel jest bardzo odwazny i bardzo duzo sil i wlasnych srodkow wklada w utrzymanie dzialu prasowego KPN.

SB eckie metody postepowania sa jak z lat 80 tych.

Pomagajmy jak mozemy chociazby w ten sposob ze piszmy i informujmy o tym.

Dzisiaj Adam-Pawel jutro mozy Ty sam.

Dziekuje wszystkim za jakakolwiek pomoc i przepraszam ze zadko tutaj odpowiadam na komentarze-naprawde malo mam czasu.
Staram sie sciagac na ten portal ciekawych Ludzi.
Pisze juz pan Joe Chal,moze niedlugo zawita Jadwiga Chmielowska i wielu innych.
Pozdrawiam wszystkich. Robicie dobra robote z tym portalem.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Nie zgłoszę się 12 marca 2012 r. do wiezienia 
w.red, 2012.02.22 o 00:08
Zgadzam się że w miarę możności trzeba pomóc. Nawet jeśli ta pomoc jest mocno spóźniona. Staram się zrozumieć wszystko. Ale moim zdaniem notka Fiatowca była mało obiektywna. Bo należało w niej zamieścić wszystkie istotne informacje pozwalające dokonać właściwej oceny sytuacji. Jak zapewne widziałeś w komentarzach pod nią starałem się uściślić sytuację by ktoś przypadkiem nie odniósł wrażenia że chce się nim manipulować.
Praktycznie nie znam stanu faktycznego poza notką Fiatowca i tutaj Twoją (no i rzecz jasna źródła z którego zaczerpnąłem informację - link w jednym z mich komentarzy pod notką Fiatowca).
W sprawie pana Pawła trudno będzie coś sensownego zrobić. Jedynym wyjściem jest faktycznie skorzystanie z adwokata. Tak jak napisałem zapewne te działania były spowodowane działalnością jaką prowadzono. Tyle że w obu przypadkach Pana Pawła i Pana Słomki panowie sami dostarczyli broni przeciwko sobie. Trochę się dziwię obu tym panom bo należało się spodziewać reakcji, zatem wskazana była szczególna ostrożność. Bo znając system wymiaru sprawiedliwości i jego "usłużność" trudno byłoby liczyć na coś innego.
Jakiekolwiek protesty w powyższych sprawach skazane są na niepowodzenie bo zaraz padną argumenty o "świętym prawie własności", tudzież nie dochowaniu należytej staranności". Niestety obaj panowie założyli sobie sami podwójnego Nelsona. Ja w każdym bądź razie prawie nic nie mogę, ale wpłacę ile będę w stanie na konto. Czy to coś da nie wiem.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Nie zgłoszę się 12 marca 2012 r. do wiezienia 
J.Ruszkiewicz - SpiritoLibero, 2012.02.21 o 11:18
ok, mój nr telefonu jest w sumie publiczny
788 2o4 892
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑