słowa kluczowe: Polska Racja Stanu, cywilizacje, wartości, władza.
Cywilizacja Polska - dyskusje2013.11.23 03:48

(2) Polska Racja Stanu - filozoficznie

 
 
Po 2 notkach "przerywników" wskazujących miejsce stosowne niektórym bloggerom (także na tym portalu), wracam do zasadniczego wątku.
 
Jeśli rozpocząć rozważania tyczące Polskiej Racji Stanu to pierwszym krokiem jest określenie, czym ta PRS jest.

.
Wydaje się, można dokonać porównania racji stanu z racją bytu. Bo przecież Polska jest bytem, a przy takim ujęciu można pokusić się o pytanie, co warunkuje potrzebę istnienia tego bytu – Polski?
Korzystając z opracowań filozoficznych można znaleźć stwierdzenie, że „racją bytu jest to, bez czego dany byt nie jest tym, czym jest”, a „każdy istniejący byt ma rację swego istnienia w sobie lub poza sobą”.

Wyróżnia się racje wewnętrzne (materialną i formalną) oraz racje zewnętrzne (sprawczą i celową), które charakteryzują prawdę bytowania rzeczy ( prawdy dotyczyć będą odrębne i szerokie rozważania).
W kontekście racji celowej formułuje się rozumienie celu i środków potrzebnych do istnienia bytu; w odniesieniu do racji sprawczej formułuje się rozumienie przyczyny i skutku; rozumienie właściwości i podmiotu osiągamy w kontekście racji materialnej; w odniesieniu do racji formalnej formułuje się rozumienie wzoru i twórcy.
Ten zespół racji charakteryzuje prawdę każdego realnego bytu i stanowi podstawę racjonalnego poznania i działania bytu. Racje te są pochodne od intelektu Stwórcy lub twórcy i są w bytach tym, co nazywamy prawdą i z czym intelekt wchodzi w dialog poznawczy.

Całość przytoczona za Powszechną Encyklopedią Filozofii tom 8 str.465

Zaznaczę jeszcze raz, że kwestii prawdy poświęcę szczegółowe rozważania z racji tego, że we wcześniejszych tekstach stwierdzałem, iż prawda, dobro i piękno są wartościami relacyjnymi, gdy tu wskazywane jest bezpośrednie pochodzenie prawdy od Stwórcy. To może budzić zaniepokojenie a nawet sprzeciw. Stąd uwaga.

Konkludując; w świetle przytoczonych ustaleń konieczne jest określenie, co jest racją bytu Polski. Czyli wskazanie w pierwszej kolejności tych elementów, bez których Polska przestanie istnieć, czyli cech odrębnych stanowiących o polskiej odmienności.

Jeśli zatem zakłada się działania integracyjne z UE, które mają polegać na stopniowej eliminacji cech związanych z polskością, to wnioskiem oczywistym jest, że są to działania sprzeczne z Polską Racją Stanu. Chyba, że jesteśmy przekonani, że polskość to nienormalność i jej likwidacja przyczyni się do rozwoju innych cech, bardziej korzystnych dla tworzenia wspólnoty unijnej.
Warto jednak zauważyć, że ta droga jest równoległa podobnym, stosowanym wcześniej przez zaborców, a doliczyć do nich trzeba jeszcze identyczne w skutkach działania Kościoła oraz wpływy judaizmu (w zasadzie daje się zauważyć silne zbliżanie doktryny katolickiej do judaizmu, zwłaszcza w ostatnim okresie).

Wnioskiem tej części rozważań jest stwierdzenie, że Polską Racją Stanu jest wyegzemplifikowanie cech istotnych polskiej odrębności a następnie negatywne ustosunkowanie się do wszelkich działań zagrażających ich istnieniu. Po odrzucenia wszystkich tych elementów które przeszkadzają Polsce bycia Polską należy zacząć tworzyć zręby instytucji ważnych dla utrzymania polskości.

Jak to połączyć z prawem do życia w warunkach godnych? Temu właśnie ma służyć ta zakładka. O tym warto rozmawiać, szukając najlepszych rozwiązań, spójnych we wszystkich aspektach. 

1677 odsłon  (brak ocen)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
podobna tematyka
Krzysztof J. Wojtas
Mir chleba (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Między Stalinem a Putinem (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Antynarodowi obrońcy życia (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Boeing - chiński arbitraż (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Wartości, władza, religie a Słowiańska Akademia Cywilizacyjna (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
"Zjednoczenia" - krótko o scenie politycznej (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Brunetki, blondynki, rude; lewy, prawy, śmaja (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Taśmy, "zamach stanu", destabilizacja, ... (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Kiedy wojna? (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Linki, cytaty, nowiny:
O Bosaku, Winnickim i podobnych
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑