słowa kluczowe: Polacy, Polska, centralizacja, decentralizacja, demokracja większościowa, rządy, władza.
Polska2013.04.19 11:49 06.23 20:46

Decentralizacja, czy centralizacja władzy w Polsce?

 

Jaką drogę dla Polski powinniśmy na początku wybrać, idąc w drodze ku Wielkiej Polsce?

 
Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować.
- Roman Dmowski
 
Jak dojść w Polsce do samorządności w kierowaniu się w swoim indywidualnym działaniu dla dobra całego Narodu i naszej ukochanej Ojczyzny Polski?

Moim zdaniem, aby tego dokonać trzeba zacząć prowadzić naukę u podstaw, to samo, co Polacy czynili podczas zaborów.

I tak na początku, gdy odzyskamy Polskę w dzisiejszej Polsce najpierw powinniśmy scentralizować władzę przy jej jednoczesnym ograniczeniu do niezbędnego minimum.

 I dopiero po pewnym czasie powinniśmy tę władzę oddawać w ręce Polaków.

Niestety, moim zdaniem tylko tą drogą może pójść Polska, ponieważ Polacy mentalnie przypominają w dniu dzisiejszym, z jednej strony bolszewików, a z drugiej z judaizowanych Polaków gotowych za obietnicę dobrze wynagradzanej pracy sprzedawać swoje dzieci lub własną matkę.

Samorządności i wielowładztwa, które kierują się tylko w jedną stronę też trzeba się nauczyć, tą drogą jest dobro wspólne i możliwość kreacji następnych czysto polskich elit, ponieważ moim zdaniem każdy Polak, powinien mieć szansę na to, aby móc dzięki swojemu postępowaniu na rzecz naszej Ojczyzny mieć możliwość stania się POLSKĄ ELITĄ.

Każdy Polak, a nie wybrana sekta, czy grupa ludzi, która kieruje się w swoim działaniu przede wszystkim dobrem, jakiejś niewidocznej grupy finansowej, czy towarzyskiej albo religijnej, która rości sobie prawa do rządzenia całym narodem pod pozorami demokracji i wolnych wyborów, które nie są w swojej formie ani demokratyczne ani uczciwe, ani tym bardziej wolne.

Ponieważ w naszym systemie "demokratycznym", tak naprawdę mniejszość wybiera mniejszościową grupę ludzi, która potem rządzi większością powołując się na to, że wybrała ją większość...

I tak dewianci seksualni, i ci którzy pod nich podszywają się zwyczajnie dla pieniędzy i zaszczytów, bo taki jest światowy trend, dzięki tej "demokracji" rządzą większością, narzucając tej większości swoje prawa i obowiązki.

 Dlatego też powracając do myśli przewodniej, powinniśmy to wszystko, o czym napisałem powyżej dzielić na dwa okresy, na okres pokoju i czas wojny.

 Dlaczego najpierw centralizacja władzy przy jej jednoczesnym ograniczeniu do minimum?

Ponieważ moim zdaniem Polacy są najpierw przez zabory, potem przez totalitarne rządy Sanacji a potem przez żydowską rewolucję w Polsce odmienieni i odpolszczeni. A przez to wszytko, co miało miejsce i wydarzyło się w Polsce w okresie komunizmu Polacy zostali zniszczeni mentalnie.

To wszystko co działo się w Polsce przez ostanie prawie dwieście lat, trwa nadal, a komunistyczna żydobolszewicka rewolucja w Polsce, tak naprawdę trwa do dnia dzisiejszego w naszej Ojczyźnie, a bardzo dużo Polaków nie zdaje sobie z tego zupełnie sprawy.

Przy tym wielu światłych Polaków naszej siły szuka we wzorcach nam obcych kulturowo i odwołuje się przy tym do wzorów żydowskich, protestanckich i anglosaskich, wmawiając nam przy tym, że tamte wzorce zostały wymyślone przez Anglosasów, a nie przez żydów i naszą Polską Cywilizację, kulturę i historię, która została przeniesiona do krajów anglosaskich, w tym i do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, którą tam wykorzystano do przejęcia władzy, ale nie podtrzymano jej wartości i podstawowego przesłania.... Tym przesłaniem jest to, żeby kochać swoich bliźnich, jak siebie samego...

 Dlaczego nauka u podstaw, dzięki której powinniśmy najpierw przetrwać jako jednolity naród, aby dzięki temu mieć szansę na odzyskanie Polski, w drodze ku polskiemu Imperium i Wielkiej Polsce?

 Ponieważ miłości do Polski i innych Polaków trzeba się nauczyć, chociaż jest przecież napisane, żeby kochać swoich bliźnich, tak jak siebie samego...

Miłości, oddania dla Polski, patriotyzmu, działania we wspólnej sprawie i wspólnej pracy na rzecz naszej Ojczyzny, trzeba też się nauczyć. Tego niestety, nie odziedziczamy po swoich przodkach, ani się z tym dobrodziejstwem nie rodzimy.

A trzeba znowu zacząć myśleć o całej Polsce, jak o wspólnym dobru całego polskiego Narodu, dla której warto, pracować, żyć i umierać, bo bez tego nie będzie wolnej i Wielkiej Polski.

p.s.

Szanowni Polacy, czy nie obawiają się państwo tego scenariusza, że w dniu dzisiejszym decentralizacja władzy doprowadza powoli Polskę do podzielenia na regiony?

 Na przykład Śląsk dla Ślązaków, a Kaszuby dla Kaszubów, do czego usilnie dąży masoneria, komuniści i żydostwo rządzące Europą dyrektywami unijnymi, które są w naszej Ojczyźnie wprowadzane bez żadnego zastanowienia, dzięki ludziom, którzy z tą Polską i z Polakami, świadczą o tym ich czyny i efekty ich pracy, nie mają żadnych związków.

Mało tego oni na każdym kroku pokazują, że się wstydzą polskości i bycia Polakami, że uważają, że bycie Polakiem i praca na rzecz Polski, to coś wstydliwego i upokarzające. A jednocześnie przy tym wszystkim ci ludzie są do władzy nad Polakami i Polską wybierani dzięki ich "demokracji większościowej"!

Dzięki której mogą nam wmawiać, że wybrała ich większość, i że tę władzę nad Polską sprawują w imieniu większości i dla większości, a nie dla swoich zwierzchników i dla swojej nacji, z której się wywodzą...

Polecam do przeczytania:

NSZ, Program polityczny 
 
GŁOS PRAWDY - PRZECIWKO

 

6443 odsłony średnio 5 (5 głosów)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Decentralizacja, czy centralizacja władzy w Polsce? 
Marek Stefan Szmidt, 2013.04.19 o 12:16
Szanowny Panie Pawle,
5 pkt. za podjęcie bardzo ważnej dyskusji :-)

częściowo odpowiedziałem już na +polacy.eu.org ale jest Dobrze, że dyskusja przenosi się na szersze Forum.
Pozwolę Sobie poobserwować odpowiedzi innych Osób
Pozdrawiam Pana serdecznie
MStS
PS. Cywilizacja Łacińska dopuszcza sytuacje tymczasowe, np.: przejściowe istnienie Władzy centralnej, do czasu Jej zdecentralizowania. Jednakże zasady te powinny być wyłożone programowo i usankcjonowane Prawem, aby Obywatel poczuł się Podmiotem, a nie przedmiotem działań politycznych.

Obywatel, odczytujący Swoją Podmiotowość prędzej wesprze działania RN...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Decentralizacja, czy centralizacja władzy w Polsce? 
w.red, 2013.04.19 o 23:13
Pojęcie 'narodu' za Dmowskiego było czymś innym i oczywistym. Dziś zrobiono wszystko by tak nie było. Tak jak i uczyniono wszystko by Polska w świadomości zbiorowej przestała istnieć. Ale to mało. Robi się to nadal łapami lewaków i "fartuszkowych" z Marsjanami włącznie.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑