słowa kluczowe: Eli Barbur, Marek Stefan Szmidt, krytyka, polemika.
Polska2013.04.12 15:20 04.13 12:09

Pana Eli Barbura gen bezkarności

 

Правда лежит на верхy…

 
Jest także rzeczą znamienną, iż kłamstwa podobne, do wymienionych powyżej, najczęściej rozpowszechniały, lub zainicjowały Osoby, które same przeżyły Okupację tylko i dzięki pomocy Rodzin Polskich, które – z narażeniem życia – kryły Ich przed mordercami.
 

W demokratycznym państwie prawa, panującym miłościwie "nad Wisłą", jako czyn karalny zdefiniowane jest nie powiadamianie Właściwych Organów o działalności przestępczej.

Ponieważ jednak Konserwatysta nigdy nie składał donosów - co potwierdzone jest odpowiednimi badaniami nienawistnego całemu postępactwu IPNu - i na starość nie wyraża chęci do zeszmacenia się czynami honorowo zabronionymi, pozostawia kwestię donosu na Pana Eli Barbura Osobom bardziej wprawnym w delatorstwie, Sam zajmując się jedynie przedstawieniem faktów.

A fakty są porażające, zwłaszcza już dla Konserwatysty, który nigdy w życiu nie zakupił, ani nie przeczytał ni skraweczka Wielce Szanowanej w Szerokim, Tropikalnym Świecie Gazety, w której ponoć Pan Eli Barbur pisywał, lub nadal pisuje....

W związku z powyższą ułomnością intelektualną Konserwatysty, opisać On może jedynie czyny o charakterze przestępczym, które odnotował był na S24 i to - O zgrozo! - dzień po dniu, co zastanowić powinno Odnośne Organy, na okoliczność możliwej recydywy.

Na dodatek inkryminowany zapis Pana Eli Barbura dotyczy pomnika Osoby urodzonej w tym samym mieście, co część  Rodziny Konserwatysty, jakim jest mazowiecki Płońsk.

Ben Gurion – bo o datę odsłonięcia Jego pomnika pomstuje głośno i nieprzystojnie Pan Eli Barbur – jest wybitnym Obywatelem miasta Płońsk, w którym przed wybuchem II Wojny Światowej, koegzystowały In guter Nachbarschaft  (niem. Dobrosąsiedzko) i wytwarzały Dobra materialne oraz Wartości cywilizacyjne - wzbogacając Rzeczypospolitą Polską – różnorodne zrzeszenia etniczne, w tym Żydzi, Polacy i Niemcy.

Mój Dziadek, Peter Szmidt był Urzędnikiem PKP, Jego żona, a Moja Babcia: Halina z Sadowskich z Ciechanowa (a więc Polka) często robiła zakupy w sklepiku Rodziny Państwa Lewiarz, o czym wiem z opowiadań, którymi podzieliłem się z Rodziną Państwa Lewiarz, zamieszkałą współcześnie w Wiedniu.

Celowo podkreślam symbiozę, w jakiej funkcjonowały różne zrzeszenia etniczne, które nie mogły funkcjonować - w owym czasie - osobno i w konflikcie, gdyż sklepik Rodziny Państwa Lewiarz np. potrzebował PKP do transportu towarowego, a PKP bez towarów Rodzin takich, jak Państwa Lewiarz, po prostu by zbankrutowało – chyba, że na wygenerowanie zysków wystarczyłyby częste wizyty Haliny Szmidt de domo Sadowskiej w pobliskim Ciechanowie.

Powyższy – dość idylliczny, przyznam, lecz ogólnie prawdziwy – obraz stosunków Polsko – Niemiecko – Żydowskich z okresu Międzywojnia,  przytoczyłem ze względu na zawarte w wypowiedzi Pana Eli Barbura słowa o „sensie pijaru na rzecz zbliżenia między obu narodami”, (http://prawdalezynawierzchu.salon24.pl/)  których – przyznaję – zupełnie nie rozumiem, patrząc wstecz, w perspektywę historyczną…

Pierwszy Król Polski, Bolesław Chrobry udzielił już był pozwolenia wędrowcom pochodzącym od Izraela, na osiedlenie się, a Jego prawowity następca: Kazimierz Wielki objął Izrael ochroną prawną, której Legalizm i Legitymizm są aktualne po dzień dzisiejszy. Romansowanie z piękną Esterką nie miało wpływu na decyzje tak dobrego Gospodarza…

Decyzja legalnych i prawowitych władców Polski nie wypływała li tylko z pra-słowiańskiej gościnności, lecz była także Umową, z której korzyści czerpały Obydwie strony.

Podobnego pozwolenia z „obustronną korzyścią” – np. na osiedlanie się na Prawie Magdeburskim, etc. – otrzymywały zrzeszenia pochodzące z Niemiec i innych Krain europejskich.

Zatem od Średniowiecza, za obopólną Zgodą i pod warunkiem przestrzegania Prawa królewskiego, na Ziemiach późniejszej Rzeczypospolitej, rozkwitały w symbiozie zrzeszenia, stanowiąc o potędze gospodarczej, militarnej, politycznej i cywilizacyjnej Państwa Polskiego.

Przyszły różne – tragiczne - zawirowania historyczne, spowodowane głównie zazdrością Sąsiadów Rzeczypospolitej o Jej rozkwit i pozycję, ale żadna z tych sił nie rozerwała symbiozy różnych zrzeszeń etnicznych i nie doprowadziła do ich zantagonizowania, ponad miarę dopuszczalną cywilizacyjnie. (Niesnaski nie występują jedynie w Królestwie Niebieskim).

Antagonizmy wprowadziły dopiero systemy totalitarne: wpierw komunizm sowiecki, który prześladując w istocie Żydów, „powkręcał” Ich w swoje struktury, aby odium popełnianych Zbrodni nie padło na etnicznych Rosjan.

Prześladowanie Żydów przez sowietów doskonale obrazuje los, bliskiej Konserwatyście - ze względu na posiadaną Inteligencję twórczą, - Osoby Brunona Schulza, który – O naiwności! - zaufał propagandzie komunistycznej… i zginął zamordowany przez komunę w Drohobyczu.

RIP i Jemu i innym, Naiwnym, którzy poszukując Dobra doczesnego, wpadli w łapska bezideowych morderców… Niech ten tragiczny los, będzie ostrzeżeniem dla przyszłych pokoleń… poszukujących „ziemskich” rozwiązań „spraw nadrzędnych”…

Kolejnym, morderczym i antagonizującym zrzeszenia zjawiskiem politycznym był niemiecki, narodowy socjalizm, w swej bezgranicznej, systemowej nienawiści rasowej (wydumanej zresztą, gdyż i Hitler, Rosenberg, i wielu innych członków kierownictwa NSDAP było pochodzenia nie germańskiego).

Ale nawet przemoc i terror Niemiec hitlerowskich nie były wstanie przemóc poczucia Wspólnoty pomiędzy Polakami, Niemcami, i Żydami, zakorzenionej od Wieków Średnich na bazie Dobrosąsiedztwa oraz Pracy dla dobra Państwa Polskiego.

Mój Dziadek, Peter Szmidt („aryjski” blondyn) nie po to nosił z dumą odznakę, z Orłem Piastowskim, aby pochodzeniem niemieckim „wywinąć się” od wywiezienia do KL Mauthausen w roku 1940. (Więzień Nr. 886), gdzie został zamordowany 8.grudnia 1941 roku… Poza tym Niemcy byli pierwszymi Ofiarami zbrodni Niemiec hitlerowskich…, stanowiąc największe zagrożenie dla tego reżimu…

 

A nie był On jedynym, z Mojej Rodziny, który zginął „od Niemca”, w latach 1939-1945, o czym zapomina Pan Eli Barbur, w swoim szkicu http://prawdalezynawierzchu.salon24.pl/499252,kabotyny-w-pikielhaubachobwiniając i nienawidząc Niemców tylko za HaShoach, a jednocześnie i pogardliwie milcząc o innych Narodowościach, mordowanych „na równi” z Żydami… To trochę więcej niż nie fair…, to Zakłamywanie Historii, czyli czyn karalny.

Za kilka dni obchodzić będziemy w Polsce kolejną Rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim, która – jak dowodzi dotychczasowa praktyka – będzie doskonałą okazją, aby Osoby, posiadające gen bezkarności, miały okazję do recydywy aktów Zakłamywania Historii, czyli czynów karalnych, polegających na poświadczaniu nieprawdy o tym, że Polska Armia Krajowa nie pomagała ŻZB, że kierownictwo polityczne Powstania nie leżało w rękach Delegatury Rządu na Kraj,  a rolę główną w Powstaniu odgrywał „Bund” – „matiuszka” dzisiejszej prominencji władzy, mediów, kultury i sztuki…

Fałsz takim stwierdzeniom zadał już dawno sam ŻZB, drukując – po wybuchu Powstania - poniższy plakat:

  

Jest także rzeczą znamienną, iż kłamstwa podobne, do wymienionych powyżej, najczęściej rozpowszechniały, lub zainicjowały/przyzwalały Osoby, które same przeżyły Okupację tylko i dzięki pomocy Rodzin Polskich, które – z narażeniem życia – kryły Ich przed mordercami.

Na rozwinięcie i omówienie powyższych tematów za mało jest miejsca w grubych tomiskach, więc powrócę do żalów Pana Eli Barbura, na datę odsłonięcia pomnika Ben Guriona.

Czytelnikom nie zaznajomionym – z powodu „luk” w edukacji - w detale historyczne, polityki II RP przypominam, iż Rzeczypospolita Polska prowadziła aktywne działania na rzecz emigracji Żydów do Palestyny, finansując koszty transportu morskiego do Ziemi Świętej i oraz zapewniając „startowe” uboższym z Nich.

Generał Władysław Anders (figurujący nb. na niemieckiej liście wybitnych Niemców w Polsce, co przypominam uważającemu tę Nację za ohydną, Panu Eli Barburowi) przyprowadził do Palestyny około 30.000 Żydów i uzbroił Ich, na miarę możliwości własnych, co stanowiło o „zaczynie” powstania niepodległego Państwa Izrael, którego to pierwszym prezydentem został Mój Współobywatel z Płońska – Ben Gurion.

O zasługach innych Moich Współobywateli Polskich w powstaniu i umocnieniu Izraela, nie będę Pana Eli Barbura pouczał, gdyż podobno uczestniczył On w lekcjach historii Swojego Kraju.

Tak więc PanaBarburowe lamenty o konieczności „stawiania mostów pomiędzy obydwoma  narodami” nie mogą się tyczyć stosunków Polsko-Żydowskich, gdyż są one wręcz Organiczne, czyli nierozerwalne historycznie i zbieżne, a jest jedynie zwykłym Hetzerei (niem. Szczuciem), aby podkreślać wyimaginowane Różnice i doprowadzić do antagonizmów.

Czy działalność powyżej opisana wynika tylko ze zwykłego braku wiedzy o historii Państwa Polskiego (ostatecznie Pan EB był/jest dziennikarzem i to z praktyką w…), czy też posiada podtekst kryminalny, pozostawiam do oceny Odpowiednim Organom, gdyż szerzenie „nienawiści rasowej, etc.” czego znamiona posiadają teksty Pana Eli Barbura, jest podobno karalne… No chyba, że… Osoba jest nosicielem genu bezkarności…

Dodatkowy aspektem kryminalnym, – zdaniem Konserwatysty – są sugestie zawarte dowodowo na http://prawdalezynawierzchu.salon24.pl/, gdzie Autor nawołuje Kierownictwo Żydowskiego Instytutu Historycznego do przejęcia konstytucyjnych uprawnień Samorządu Miasta Płońsk, („Gdzie się podział Żydowski Instytut Historyczny (ŻIH), który na swym fejsie informuje o uroczystościach w Płońsku; profesorze Śpiewak, sterczysz Pan na tym stołku i nic?”) a także do przejęcia „ręcznego sterowania” konstytucyjnymi władzami Rzeczpospolitej Polskiej („Dżentelmeni z MSZ w Jerozolimie też mogli szepnąć coś scenicznie swoim oxfordem wytwornemu dżentelmenowi w Warszawie”).

Powyższymi „wezwaniami” Pan Eli Barbur dokonuje także czynu wybitnie anty-cywilizacyjnego, noszącego znamiona rasistowskiego, gdyż Aktu zawłaszczenia Osoby Ben Guriona, dla jednego tylko zrzeszenia etnicznego, tak jakby Ben Gurion – Mój Współobywatel Państwa Polskiego i Płońska – urodził się, wychował i wykształcił poza strukturami Rzeczypospolitej, a nawet oddychał „specjalnym” powietrzem w swoistej „bańce próżniowej” z etykietą רק עבור יהודי (hebr. Tylko dla Żydów) i – wyizolowany od otoczenia – był tak „sterylny”, że nie strefił się nigdy tlenem wydychanym wspólnie przez Polaków, Niemców i Innych Współobywateli Miasta Płońsk, i Rzeczypospolitej – o piciu skażonej „polskością” wody z wodociągu miejskiego, zupełnie już nie wspominając.

Zawłaszczeniem tym – bezprawnym i kryminogennym – usiłuje Pan Eli Barbur odebrać Mojej Osobie oraz innym Obywatelom Rzeczypospolitej i miasta Płońsk, Dumę z posiadania tak wybitnego Współobywatela, jakim był Ben Gurion oraz zasugerować iż Państwo Izrael, w Swojej nowożytnej postaci, powstało całkowicie bez udziału Państwa Polskiego, sugerując wręcz działania „samoistne”, napotykające „wciąż” na przeciwdziałania konstytucyjnych Władz Rzeczpospolitej Polskiej: „DLACZEGO do ciężkiej cholery nie można było wyznaczyć innego terminu dla tego tak istotnego dla obu wyjątkowo starannie wybranych narodów... wydarzenia? Przecież to powinno być oczywiste dla każdego względnie oszlifowanego człowieka;”

Co oznacza stwierdzenie „dla każdego względnie oszlifowanego człowieka”? Czyżby zapaść umysłową Polaków, Ich brak kompetencji do rządzenia…? Czy może coś jeszcze, o co powinny Pana Eli Barbura zapytać Odpowiednie Organy…

Czy powyższe działania to „budowa mostów” – zupełnie niepotrzebnych, gdyż Organizm Rzeczypospolitej, do swego funkcjonowania, nie potrzebuje wykopywania sztucznych przegród – czy zwykłe dzielenie na Lepszych i Gorszych - i to Rasowo?...

Na tle tych skandalicznych słów, znamienne jest i godne stanowisko „wezwanego do porządku” Dyrektora ŻIH.

Z braku reakcji Pana Profesora Śpiewaka na powyższe, kryminogenne i obalające porządek prawny i Konstytucję RP, wezwania Pana Eli Barbura, (korzystającego najwyraźniej z genu bezkarności) Konserwatysta wnioskuje o Rozsądku i Poszanowaniu Prawa przez dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego, co świadczy o Jego, zgodnej z Tradycją Rzeczypospolitej, lojalności wobec Państwa Polskiego i jednocześnie obala tezę Pana Eli Barbura o rzekomej konieczności „budowania mostów”, pomiędzy Obywatelami różnego pochodzenia etnicznego.

Zdaniem Pana Eli Brbura, które przytaczam na koniec i jako kuriozum, świadczące o „egzystencji w innym wymiarze cywilizacyjnym”, przyczyną wszelkich – wydumanych, powtarzam – „spięć” i „nieporozumień”, są suwerenne decyzje Władz Samorządowych, które Pan Eli Barbur „kwituje” następującymi, wielce charakterystycznymi słowy: „Pytam o to jako Izraelczyk, także obywatel Polski - dlaczego jakieś degenery umysłowe popełniają na każdym kroku podobne gafy?...”

Degenery umysłowe, popełniające na każdym kroku gafy” – czy to – przypadkiem – nie słowa o „ciężarze kryminalnym” i karalne "odpowiednimi Paragrafy", obrażające przedstawicieli Władz Konstytucyjnych RP, a nawet, może, samego… aż Strach (Fear – jak to trafnie ujął Krajan Pana Eli Barbura) jest pisać dalej… Czy to aby nie podgatowka „intelektualna” do propozycji, aby tych „degenery” zastąpić Kimś bardziej „oszlifowanym”, i nie popełniającym „gaf”? Kimś starszym i mądrzejszym…? Na przykład…?

Oczywiście, Konserwatysta nie wyraża powyższej dezaprobaty tylko dla tego, że Pan Eli Barbur, w zaciszu redakcyjnego skryptorium „coś tam Sobie pisze”, a wręcz przeciwnie!, lecz wykazuje zainteresowanie: Jak długo podobne teksty, czyli rasistowskie i powodujące nienawiść oraz niepokoje pomiędzy Obywatelami, o różnym pochodzeniu etnicznym, zawłaszczające rasistowsko wspólne Dobro wszystkich Obywateli Rzeczypospolitej, jakim jest Postać i dokonania wybitnego Polaka pochodzenia Żydowskiego: Ben Guriona, a jednocześnie dezawuujące Konstytucyjne Władze RP, będą – korzystając z genu bezkarności - publikowane w Mediach, które uchodzą za „demokratyczne”, „obywatelskie”, a nawet „opozycyjne”…

Правда лежит на верхy…

Ceterum censeo Conventum esse delendum

 
 

Правда лежит на верхy…

 

2196 odsłon średnio 5 (2 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Pana Eli Barbura gen bezkarności 
Piotr Świtecki, 2013.04.12 o 18:43
Niestety, oczekiwana (zapewne tylko retorycznie) przez Myśl konserwatywną reakcja struktur państwowych nastąpiłaby tylko wtedy, gdyby te struktury były strukturami cywilizacji łacińskiej.

Natomiast cywilizacje aprioryczne i gromadnościowe poruszają się w obrębie narracji i "mądrości etapu", choćby dymiły krematoria. Bo kształtują i przycinają same siebie, doskonaląc się w sztuce przetrwania... Ale to temat nie na komentarz.

Kłaniam się!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pana Eli Barbura gen bezkarności 
Marek Stefan Szmidt, 2013.04.12 o 19:06
Szanowny Panie,
jak już wspominałem w innym miejscu, Konserwatysta zaledwie wytycza horyzonty, ale bez nich nie będzie Przyszłości Państwa
pozdrawiam serdecznie
MStS
PS> nanoszę "na żywo" poprawki... :-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pana Eli Barbura gen bezkarności 
w.red, 2013.04.13 o 20:06
Dla porządku. Coś nieśmiało w "czapie" mi kołace, że ta nacja wcześniej niż przed rewolucją miała u Rosjan przechlapane a to zapewne nie bez przyczyny.
Temat- wątek- Esterka. Cóż rzec, nie mam nic przeciwko Esterce. tym bardziej że było to powszechnie praktykowane działanie w tamtych czasach. Jednak uważam że władca ten mógł wykazać się większą dalekowzrocznością i dać sobie na wstrzymanie dla dobra kraju. Cóż, jednak obowiązek zwykle z argumentem pewnych organów nie ma szans wygrać, a szkoda.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pana Eli Barbura gen bezkarności 
Marek Stefan Szmidt, 2013.04.13 o 21:19
Szanowny Panie,
Żydzi byli najbardziej pogardzaną i prześladowaną Nacją w Rosji carskiej.

Co do Prawa wydanego przez Króla Kazimierza Piastowicza, to - jak wspomniałem - był On przede wszystkim Gospodarzem, a Układ z Izraelem obejmował obustronne korzyści.
Król za ochronę i przywileje osiedlił doskonałych rzemieślników (zwłaszcza obróbka metali) oraz handlowców; a w czasach, gdy bankowość nie istniała, a lichwa była zabroniona Chrześcijanom, miał też od kogo pożyczać na inwestycje.
Do tego owoczesna lichwa była ograniczona - św. Tomasz z Akwinu dopuszczał 8,5% w skali roku.

Jak to się ma do "nowoczesności"?:
Korzyści jednostronne, przestrzegania Prawa 0%, lichwa 80%...

Należy więc Umowę wypowiedzieć... lub nakłonić "kontrahenta" do przestrzegania Prawa.
:-)
Pozdrawiam Pana serdecznie
MStS

PS. a Esterki... temat rzeka... :-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pana Eli Barbura gen bezkarności 
w.red, 2013.04.13 o 22:06
"..Żydzi byli najbardziej pogardzaną i prześladowaną Nacją w Rosji carskiej.." Zgoda i dlatego napisałem że ta "nieuprzejmość" wobec nich zaistniała grubo wcześniej niż datuje się powstanie Rosji komunistycznej :)
I przy okazji nie było żadnego układu z Izraelem z tej prostej przyczyny że Izrael jako państwo wtedy nie istniał.

pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pana Eli Barbura gen bezkarności 
Marek Stefan Szmidt, 2013.04.13 o 22:19
Szanowny Panie,
znowu ta semantyka :-)
Izraelem nazywam Lud osiadły w granicach Królestwa Polskiego, od nazwy własnej plemion Judy i Izraela
pozdrawiam serdecznie
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pana Eli Barbura gen bezkarności 
w.red, 2013.04.13 o 22:55
Myślałem że to była niescisłość, a tu bach -celowa i świadoma manipulacja. Wedle Pańskiej wykładni póki żyje choćby jeden Żyd to państwo Izraelskie będzie trwać wiecznie i o jeden dzień dłużej.Widzę że zbyt bardzo się różnimy by dojść do jakiegokolwiek porozumienia.
żegnam
"..Izraelem nazywam Lud osiadły w granicach Królestwa Polskiego.." - gratulacje. Zatem poznałem orędownika powstania "judeo polonii" czy też "Polin". Bo w końcu to oni byli tu pierwszymi "osadnikami". Ech.. nie rozwijam tematu co aby gospodarza nie urazić.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pana Eli Barbura gen bezkarności 
Marek Stefan Szmidt, 2013.04.14 o 14:53
Szanowny Panie,
ten nie osiągnie Porozumienia, kto nie chce ustąpić "choć piędzi" ze swoich wyobrażeń.

Nikt też nie może być nazwany "orędownikiem powstania judeopolonii", gdyż ta istnieje już od dawna, a jej przerost - anty-cywilizacyjny - właśnie skrytykowałem w tekście głównym. "Polin" to hebrajska nazwa: Polska...

Pretensje więc nie do Konserwatysty, lecz np. do Bolesława Pobożnego, który wydał następujący zbiór Praw:

1. Kiedy jest sprawa przeciwko żydowi, nie może przeciw niemu świadczyć chrześcijanin sam, lecz razem z innym żydem.

2. Kiedy chrześcijanin pozywa na żyda o zastaw, żyd zaś utrzymuje, że żadnego nie wziął, wtedy żyd przysięgą się uwolni.

3. Kiedy chrześcijanin utrzymuje, że na zastaw od żyda mniej pieniędzy otrzymał, aniżeli żyd teraz żąda, żyd przysięgą dowód złoży.

4. Kiedy żyd, nie mając świadków, utrzymuje, że chrześcijanin zastaw wypożyczył chrześcijanin się odprzysięże.

5. Prócz rzeczy kościelnych i krwią zabarwionych wolno żydom wszystko brać w zastaw.

6. A gdyby zastaw jaki był kradziony, żyd się odprzysięże, że o kradzieży nie wiedział, a chrześcijanin winien mu kapitał na zastaw ten wypożyczony z procentem zapłacić.

7. Kiedy zastaw chrześcijanina przez ogień lub kradzież u żyda zginie, żyd od nalegającego chrześcijanina.

8. Żydzi w sporach swoich (tj. między sobą) wyłączeni są spod sądów miejskich; zostają pod opieką króla lub wojewody.

9. Za zranienie żyda, słuszna kara i koszta kuracji.

10. Za zabicie żyda słuszna kara i konfiskata majątku.

11. Za uderzenie żyda kara zwyczajna w kraju.

12. Żydzi ceł większych od mieszczan nie płacą.

13. Od przewożonych zmarłych nic nie płacą.

14. Chrześcijanin niszczący cmentarz oprócz kary zwyczajnej majątek traci.

15. Rzucający kamieniem na szkołę żydowską odda wojewodzie dwa funty pieprzu.

16. Gdy żyd u swojego sędziego ulegnie karze, która się wandel nazywa, zapłaci mu funt pieprzu. (Wandel: wina pieniężna).

17. Gdy żyd raz i drugi od swego sędziego zapozwany, nie stawi się, zapłaci karę zwyczajną, gdy się trzeci raz nie stawi zapłaci karę stosunkowo wyższą.

18. Za zranienie żyda, żyd płaci karę zwyczajną.

19. Przysięga na dziesięć przykazań nie powinna być żydowi naznaczoną, tylko o wartość przechodzącą szacunek 50 grzywien srebra, a w mniejszych rzeczach przed szkołą przysięgać będzie.

20. Gdyby dowodów nie było, kto zabił żyda my żydom damy przeciw podejrzanym prawną opiekę.

21. Za gwałt na żydzie wyrządzony, chrześcijanin będzie karany podług prawa ziemskiego.

22. Sędzia żydowski żadnej sprawy przed sąd nie wytoczy, jeżeli do tego przez skargę strony spowodowany nie będzie.

23. Gdy chrześcijanin odbierze dany żydowi zastaw, a procentu nie zapłaci w ciągu miesiąca, przybywa procent od procentu.

24. U żyda nikt na kwaterze być nie ma.

25. Nie wolno jest żydom wypożyczać pieniądze na dobra nieruchome.

26. Odwodzenie dziecka żydowskiego, jako kradzież uważane będzie.

27. Zastaw gdy rok i dzień u żyda pozostaje, staje się jego własnością.

28. W dnie świąt swoich, żydzi nie mogą być przymuszani do oddawania zastawu.

29. Zastawy od nich gwałtem biorący ściągnie na siebie karę.

30. Nie wolno żydów oskarżać o używanie krwi chrześcijańskiej.

31. Występki żydów w ich szkołach sądzone być mają.

32. W jakiej monecie żyd pożyczał, w takiej żądać może oddania długu z należnym procentem.

33. Konie żydzi w zastaw tylko we dnie brać mogą.

34. Mincarzom nie wolno chwytać żydów pod pretekstem, że fałszują pieniądze.

35. W gwałcie nocnym sąsiedzi żydowi pomoc dać winni pod kara 30 szelągów.

36. Wolno jest żydom wszystkie towary kupować, chleba i innych żywności dotykać się
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑