zobacz też: najczęściej zadawane pytania (FAQ), wiadomość powitalna

Zasady korzystania z serwisu Polacy.eu.org

Polacy.eu.org to niekomercyjny, niezależny, wolny, prywatny serwis internetowy. Utworzony został przez - i dla - blogerów, komentatorów i Czytelników, czyli osób fizycznych chcących publikować i dyskutować wiadomości, idee i opinie, które ich zdaniem nie są wystarczająco reprezentowane w innych mediach.
Założeniami serwisu są: Priorytetowo traktowane są zagadnienia istotne dla życia zbiorowego, ale indywidualne blogi mogą mieć dowolną tematykę.

Korzystanie z serwisu wymaga przestrzegania kilku zasad. Przyjęto je po to, by serwis jak najlepiej wypełniał określoną wyżej misję.

Zasady
 1. Użytkownicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z udostępnionych im funkcji serwisu.
 2. Korzystanie z serwisu nie może naruszać obowiązującego prawa (w tym prawa autorskiego).
 3. Nie powinno także naruszać dobrych obyczajów. Dotyczy to używanego języka, publikowanych treści, traktowania innych osób, tematu dyskusji itd. (zob. FAQ)
 4. Nie są dozwolone działania na szkodę serwisu lub użytkowników, włączając w to ich wizerunek, ani wykorzystywanie funkcjonalności serwisu niezgodnie z przeznaczeniem.
 5. Użytkownicy zobowiązują się do powiadamiania o zauważonym naruszeniu zasad, np. poprzez zgłoszenie wpisu do moderacji, poinformowanie o nadużyciu.
Uwagi uzupełniające
 1. Przedstawiane w tekstach opinie nie muszą być opiniami autorów ani pozostałych użytkowników.
  (Wypowiedzi nie muszą mieć formy felietonu czy "ńjusa" - mogą być też np. groteską lub cytatem.)
 2. Właścicielami praw autorskich do publikowanej zawartości są jej autorzy.
 3. Odpowiedzialność za publikowane treści ponoszą osoby te treści publikujące, a nie osoby opiekujące się serwisem.
 4. Czytanie nie zwalnia od krytycznego myślenia.
 5. Tym bardziej pisanie.
 6. Kopiowanie i cytowanie treści jest dozwolone, ale z podaniem źródła.
  Ta zasada dotyczy zarówno cytowania innych materiałów w serwisie, jak i informacji z serwisu na zewnątrz.
 7. Mile widzane jest sygnowanie swoich wypowiedzi imieniem i nazwiskiem, tj. podanie w konfiguracji konta imienia i nazwiska jako nazwy użytkownika wyświetlanej na stronach.
Kwestie organizacyjne

Grupa użytkowników zajmujących się dodatkowo czuwaniem nad działaniem serwisu nazywana jest opiekunami serwisu. Opiekunowie w celu usprawnienia realizacji swoich zadań wyposażeni są w dodatkowe możliwości i uprawnienia.
 1. Osoby opiekujące się serwisem służą społeczności użytkowników.
 2. Na ile to będzie możliwe bez naruszania pozostałych zasad oraz bez uszczerbku dla skuteczności, działania opiekunów będą jawne i przejrzyste.
 3. W razie kontrowersji dotyczących działań lub zaniechań ze strony opiekunów serwisu dostarczą oni zainteresowanym użytkownikom dodatkowych informacji związanych z zaistniałą sytuacją.
 4. Od decyzji pojedynczego opiekuna można odwołać się do grona opiekunów serwisu. Opiekunowie wezmą pod uwagę zdanie społeczności, ale ich decyzja będzie suwerenna (nie wymagająca przedstawienia uzasadnienia) i ostateczna.
 5. Osoby opiekujące się serwisem nie zobowiązują się do zapewnienia bezawaryjnego i ciągłego działania serwisu ani nie odpowiadają za ewentualną utratę lub zniekształcenie jego zawartości.
 6. Osoby opiekujące się serwisem mają prawo do promowania wybranych tekstów. Oznacza to wyróżnianie ich jako "polecanych" lub "przypinanie" ich u góry strony głównej.
 7. Osoby opiekujące się serwisem mają prawo do moderacji zawartości serwisu, w tym do blokowania bądź usuwania treści i kont. Te ostanie sankcje dotyczyć mogą osób podejrzewanych o łamanie prawa lub - po uprzednim ostrzeżeniu - użytkowników naruszających zasady.
 8. Przy zakładaniu lub konfiguracji konta albo bloga nie jest dozwolone podawanie informacji wulgarnych, obraźliwych lub wprowadzających w błąd.
 9. W wypadku drastycznego lub uporczywego naruszania zasad możliwy jest ban i/lub powiadomienie odpowiednich instytucji wraz z przekazaniem im danych umożliwiających identyfikację użytkownika.
 10. Opiekunowie są zobowiązani do dyskrecji. W szczególności nie zbierają ani nie przekazują innym podmiotom danych osobowych użytkowników (za wyjątkiem sytuacji opisanej w poprzednim punkcie).
 11. Żadne dane nie są zbierane, przechowywane albo wykorzystywane w celach innych, niż zapewnienie poprawnego działania serwisu.
 12. Kopia serwisu, włączając w to adresy email użytkowników, jest w posiadaniu niektórych opiekunów na wypadek wystąpienia niekorzystnych okoliczności (np. poważnych problemów technicznych).
 13. Ze względów technicznych (m. in. zagnieżdżenia komentarzy, przetwarzanie słów kluczowych) nie jest możliwe spełnianie przez opiekunów serwisu próśb o skasowanie konta, artykułów i komentarzy.
  Nie chcesz, by coś było widoczne w sieci? Nie pisz.
Czynni użytkownicy będą informowani o ewentualnych zmianach w powyższych zasadach.
linki, cytaty, nowiny
najwyżej oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑