słowa kluczowe: Marek Szmidt, Muzeum Historii Żydów Polskich, Stefan Detko, WLNP, Wielka Loża Narodowa Polski, historia, masoneria, wolnomularstwo, wywiad.
Inne2014.11.03 16:23 21:23

Masoneria to nic specjalnego

 
 
Rozmowa z p. Markiem Stefanem Szmidt – działaczem niepodległościowym, członkiem Wielkiej Loży Narodowej Polski, blogerem.
 
Mgliste południe na jednej z najnowszych dzielnic Warszawy. Przede mną kolorowy apartamentowiec. Odnajduję klatkę schodową oflankowaną filiami banków. Przyciskam guzik domofonu. Głos pana Marka, mimo przefiltrowania przez kable i sitko głośnika, nie traci nic ze swojej energii.

Pożałowania godna narracja, jaką organizatorzy wystawy (kto?) w Muzeum Historii Żydów Polskich zaaplikowali zwiedzającym, powinna stanowić bodziec dla środowisk niepodległościowych i patriotycznych do wzmożenia wysiłków organizacyjnych, celem zmiany systemu politycznego, wykorzystującego zwycięstwo czołgów Stalina z roku 1944-go do prezentowania własnego obrazu Polski powojennej.

Nie należy się dziwić, ani obruszać sytuacją, w której – najnormalniej w świecie – zwycięzcy ustalają zasady współżycia społecznego oraz obowiązujące kanony historyczne. Należy za to mieć na uwadze, iż części odwiedzających narracja taka odpowiada, a głosy protestu są nikłe i zaraz wygasną.

Zaistniała sytuacja zwraca także uwagę na fakt, iż społeczeństwo polskie nie jest monolitem ideowo-politycznym, lecz zlepkiem różnych, często niepasujących części lub elementów, z których każdy pretenduje do reprezentowania polskości. W tym miejscu właśnie widzę rolę, jaką powinny – Moim zdaniem – pełnić Ruchy Narodowe, które mają szansę stać się katalizatorem niwelowania podsycanych przez okupanta podziałów, na rzecz jedności patriotycznej, zdolnej do zmiany – zgubnego dla Polski i polskości – systemu politycznego i jego jednostronnej narracji.

Powrót do patriotyzmu, jaki cechował Polaków (i to bez względu na Ich pochodzenie etniczne) np. za czasów II Rzeczypospolitej, jest możliwy, lecz wymaga wiele pracy i czasu poświęconego na działania edukacyjne. Obecnie sytuacja na tym polu jest tak tragiczna, że gdyby – przypuśćmy – środowiska patriotyczne wybudowały „własne” Muzeum Historii Powojennej, to jego narracja byłaby równie jednostronna i niesprawiedliwa, jak ta w Muzeum Historii Żydów Polskich.

Podsumowując ten temat sugeruję, aby Osoby nie zgadzające się z obecną formą prezentacji wydarzeń historycznych w MHŻP poświęciły odrobinę czasu i doszły do źródeł tej narracji, a następnie – posiadając już wiedzę Kto jest odpowiedzialny i Kto zatwierdził – wystosowały list otwarty z zapytaniem o obiektywność wystawy, proponując pewne zmiany na rzecz konsensusu ze środowiskami patriotycznymi. List taki, podpisany znaczącą ilością Nazwisk, stanowiłby nie tylko twardy orzech do zgryzienia dla ekipy dopuszczającej się takich przerysowań, lecz przede wszystkim byłby spoiwem środowisk patriotycznych.

Brak odpowiedzi odpowiednich Osób i czynników, lub brak reakcji na postawione – grzecznie i uprzejmie – postulaty zmian, stanowić będą – jako oznaki złej woli – doskonały oręż w kampanii edukacyjnej wśród Młodzieży.

Powyższa sugestia stanowi racjonalną i pozbawioną niepotrzebnych, a szkodliwych emocji metodę działań politycznych, dążących do zbudowania dialogu, bez którego nie jest możliwym ani spokój wewnętrzny w państwie, ani budowa konstruktywnej większości, zdolnej przeprowadzić konieczne zmiany ustrojowe.
Chwilę później siedzimy przy stole, w kącie obok bulgoce ekspres do kawy. Wspominam o tej kawie nie bez powodu. Przez całe spotkanie mimo dolewek popijam zimną, bo kolejne wątki rozmowy biegną tak wartko i ciekawie, tak absorbują uwagę, że o stojącej obok filiżance po prostu nie pamiętam.

Zaczynamy od „bieżączki”: reakcji blogosfery na właśnie otwartą, stałą wystawę w Muzeum Historii Żydów Polskich. Pan Marek podkreśla, że są to reakcje histeryczne, z miejsca zamykające możliwość dialogu i zmiany prezentowanej na wystawie, pożałowania godnej narracji. Reakcje nie dążące do racjonalnego wyjaśnienia, dlaczego narracja ta jest właśnie taka, jaka jest, kto o niej personalnie decydował, itd. Tymczasem celem powinna być jej zmiana. Środkami – szukanie dialogu i doprowadzenie do dyskusji w przestrzeni publicznej, a nie seanse nienawiści. Podejście takie byłoby nie tylko rozsądne, ale i bliższe masońskiemu modus operandi.

* * *

[MT:] Do mojej prośby o rozmowę przyczyniła się sytuacja na portalu Polacy.eu.org. Czy doświadczenia Lóż, gromadzących różne osoby, mogą tu być przydatne?

[MSSz:] Istotne jest, o czym już na łamach „Polaków” wspominałem, unikanie na spotkaniach Loży tematów prowadzących najłatwiej do spięć i zadrażnień, tj. dotyczących polityki oraz religijnych. Istnieje instytucja sądu koleżeńskiego, ale w praktyce jest niemal nieużywana. Z kolei obiekcje do prezentowanych „desek” (prac) można składać dopiero na następnym spotkaniu, co pomaga wygasić emocje.

Od swego założenia masoneria stara się zapobiegać konfliktom, ale mason nie przestaje być człowiekiem, z całym dobrodziejstwem inwentarza: charakterem, temperamentem. Jednym z elementów ceremonii inicjacyjnej jest pokazanie postulantowi jego największego wroga… czyli jego odbicia w lustrze.

Odnosząc się już ściśle do wcześniejszych dyskusji i do sytuacji na polacy.eu.org: za czyny antysemitów wojennych państwo polskie nie odpowiada; ja dodatkowo nie uważam ich za Polaków. Nie akceptuję też posługiwania się nieprawdą i negowania faktów historycznych.

Niestety. Merytorycznej dyskusji moi interlokutorzy nie podjęli.

Ktokolwiek śledzi bieżące doniesienia wie, że rządzący sterują na zbliżenie z kręgami żydowskimi, nazywając to „normalizacją stosunków”. Nie jest to sytuacja naganna, lecz nie powinna wywoływać fali kłamstw historycznych (jak np. iż Żydzi ratowali Polaków z łap Gestapo), gdyż Rzeczypospolita powinna przemyśleć swoją politykę wobec byłych mniejszości narodowych, w tym żydowskiej i ukraińskiej. Można się jednak spodziewać większej aktywności służb na polu „zwalczania antysemityzmu”. Ale składanie donosów – wzorem pana Ruszkiewicza – jest wbrew etyce.

Jednak mogą się zadarzyć sytuacje, że donos jest działaniem właściwym.

W takich sytuacjach znajdzie się zwykle ktoś inny. To już nie moja bajka.

Portal Polacy.eu.org jest – siłą rzeczy – medium komentującym bieżące wydarzenia polityczne i próbującym stawić czoła zaszłościom historycznym, więc nie sposób pozbawić go – zbawiennych dla wolnomularstwa – wątków politycznych, lecz powinien zmienić się sposób prowadzenia dyskusji, a właściwie jej brak – zastępowany wylewaniem kubłów pomyj na Osoby o poglądach innych, niźli samozwańczy „Prawdziwi Polacy”. Należy w tym miejscu powiedzieć wyraźnie, iż nikt – nawet Pan Prezydent (chyba, że Federacji Rosyjskiej) – nie posiada certyfikatu ISO 2014 na potwierdzanie swojej własnej, lub cudzej „polskości”, a osoby to czyniące, same siebie stawiają poza nawiasem zrzeszenia „Naród Polski”.

Konstytucja Wielkiej Loży Narodowej Polski w Art. 103., dotyczącym sądownictwa, kładzie nacisk na natężenie złej woli prowadzące do popełnienia wykroczenia, lub przestępstwa:
Art. 103. Wyrokowanie wolnomularskie nie uznaje kategorii i stopniowania przewinień. Wagę ich, nie tyle od przejawów zewnętrznych i od skutków przewinienia, ile od napięcia złej woli zależną, określi mądrość wolnomularska Trybunału.

W przypadku notorycznego używania wyzwisk, zamiast argumentacji merytorycznej, nie można mówić o niczym innym, jak tylko o maksymalnym natężeniu złej woli, podobnym do stosowania w przestrzeni publicznej kłamstwa historycznego, celem dyskredytacji innych niźli wspomniane już „Prawdziwki” Obywateli Rzeczpospolitej (np. o finansowaniu Hitlera przez Żydów, bez którego nie doszedłby on do władzy w Niemczech po-weimarskich).

Artykuł 104. wymienianej powyżej Konstytucji WLNP przewiduje następujące kary dla Osób działających na szkodę Zakonu, miedzy innymi za psucie wizerunku Wolnomularstwa Narodowego:
Art. 104. Trybunał wolnomularski zna następujące wyroki:
  1. uniewinnienie,
  2. braterskie napomnienie,
  3. braterska nagana,
  4. złożenie z piastowanych urzędów,
  5. pozbawienie prawa piastowania urzędów na okres od jednego roku do lat trzech,
  6. uśpienie na okres od trzech miesięcy do jednego roku,
  7. uśpienie bezterminowe,
  8. usunięcie z Zakonu i wpisanie oskarżonego w poczet Braci dla zakonu zmarłych.
Kary wymienione w pp. 2 i 3 mogą być orzeczone łącznie z karami wymienionymi w pp. 4 i 5. Wyrok może zawierać także nakaz udzielenia pokrzywdzonemu Bratu zadośćuczynienia podług uznania Trybunału.

Nie jest rolą Konserwatysty określanie konsekwencji wobec Osób notorycznie łamiących nie tylko Regulamin portalu Polacy.eu.org, lecz także i obowiązujące prawo karne. W tym miejscu mogę się tylko zwrócić do Pana, jako Administratora, o przywrócenie warunków cywilizacyjnych umożliwiających merytoryczną dyskusję nad tezami, przedstawianymi przez poszczególnych Autorów. Bez tego Portal nie będzie się rozwijał, stając się skansenem szowinistycznych frustratów i entuzjastów.

Czy mógłby Pan uchylić rąbka spraw osobistych i powiedzieć, jak wyglądało Pana zetknięcie z masonerią? 

str. 1 z 2   następna strona »
5744 odsłony średnio 3,9 (8 głosów)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Masoneria to nic specjalnego 
Piotr Świtecki, 2014.11.03 o 20:37
Zachęcam do komentowania - szczególnie osoby, które wpis oceniły źle. Rad bym wiedzieć, ile z takiej oceny należy do mnie, debiutującego w formie wywiadu, a ile do tego, co p. Marek mówi, albo do p. Marka jako takiego ;-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Masoneria to nic specjalnego 
Jacek, 2014.11.03 o 22:18
Duch P. Marka ciągle krąży nad nami.
Czy to dobrze dla portalu?
Jedno jest pewne:
Pod tymi względami Sobór Watykański II był zwycięstwem wolnomularstwa. Kościół wycofał się z pozycji totalitarnych, przechodząc na ekumenizm.
Jak się to skończy dla KRK niedługo się dowiemy.
Masoneria to nic specjalnego
Co tu komentować?
Ślepy w karty nie gra.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Masoneria to nic specjalnego 
Piotr Świtecki, 2014.11.04 o 10:36
Panie Jacku, jeśli ktoś chce odwracać się, zamykać oczy i chować głowę w piasek, nie musi się z tego rodzaju informacyjnymi wyzwaniami mierzyć. Ale nasz serwis powstał między innymi po to, żeby nauczyć się dawać sobie radę i informacyjne bomby rozbrajać. Więc...
Pozdrawiam.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Masoneria to nic specjalnego 
MatiRani, 2014.11.11 o 02:55
U Maruchy, Pan Jo ponizszy komentarz napsial, sporo z tematem zwizany:
*** NIE BYLO ROZBIOROW POLSKI a Rewolucja Masonska, ktora w tym samym czasie trwala w Najwierniejszej Corze Kosciola Katolickiego – Katolickiej Francji.
Krwawa Rewolucja Francuska, o niej sie tak pisze duzo a tak wcale nie pisze sie o rewolucji w Krolestwie Najjasniejszej Rzeczpospolitej, ktora byla bombardowana od srodka wojnami domowymi, destabilizowan, dpopopulowana, okradana, niszczona.
Tak, to robila Masoneria Polska. Potomkowie tych ludzi dzis Tworza Stowarzyszenie Potomkow Sejmu Czteroletniego a ich Masonskim Stopniem jest Zwiazek Szlachty Polskiej. Zaden Leming nie zdaje sobie sprawe z tego, ze by byc wolnym w PRL BIS trzeba rozumiec histore taka jaka byla faktycznie a nie taka jaka nam pisala Masoneria na Swoj Uzytek, ktory robila Konfederacja Barska, Poswtaniami Kosciuszki, Powstaniami Listopladowym, Styczniowym, Proba Zamordowania Cara w tym przez brata Pilsudskiego bodajrze a napewno Brata Lenina, II Rzeczpospolita, ktora budowala Masonska Ukraine mordujac wlasny Narod jak i co najwazniejsze Wojska Polskie pod Masonem-Zydem Pilsudskim odmowily udzialu pomocy Wojskom Bialej Rosji pozwakajac Zydo-Masonom przejac Nasze Wlasne Slowianskie w tym Polskie Panstwo i zabic Ostatniego Krola Polski a Cara Rosji.
Rozbiorow Najjasniejszej Rzeczpospolitej nie bylo, gdyz:
To Krol Polski Stanislaw August Poniatowski godzil sie na oddanie Ziem Rzeczpospolitej pod wplywem Rewolucjonistow, ktorzy Zamacvhem Konstytucji, nieprawnej Konstytucji 3 maja dazyli do oddania CALEJ RZECZPOSPOLITEJ ZYDO-MASONOM!!
To sie nie powiodlo Zydo-masonom w tym Zdrajcom Polskim, ktorych Rody wciaz Zyja i Knuja Zdrade mieszajac sie z Zydami…
Nie udalo sie to, bo Krol Stanislaw August zamiast oddac cala Rzeczpospolita Zydo-masonom, postanowic oddac jak najwiekszy jej Obszar Cesarstu Rosyjskiemu i z nim, jak dzisiejsza BIALORUS, tworzyc Panstwo, ktore w przyszlosci odbierze to co Zydo-Masoni poprzez Rewolucje sila ukradli.
Jezeli bedziemy powtarzac oklepane slogany Masonskie, a nie artykulowac Prawdy taka jaka byla, to NIGDY nie wyjdziemy z Upadku , choc sam Bod nam tak wiele razy pomoc wysyla.
Chcijmy chciec!
Miejmy Dobra Wole i Dzialajmy, mowmy tak, jak bylo a njie tak jak UNI chca bysmy nie tylko mowili ale i mysleli…
+marucha.wordpress.com
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Masoneria to nic specjalnego 
Piotr Świtecki, 2014.11.04 o 11:29
Po nitce do kłębka - na razie początek nitki: "Wystawa stała zostanie otwarta 28 października 2014 roku. Przygotowuje ją międzynarodowy zespół naukowców i kuratorów pod kierunkiem prof. Barbary Kirshenblatt-Gimblett. [...] Za sfinansowanie oraz realizację procesu projektowania i produkcji wystawy głównej odpowiada Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny. Powstanie wystawy jest możliwe dzięki wsparciu darczyńców z całego świata." +polin.pl
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Masoneria to nic specjalnego 
Jacek, 2014.11.04 o 14:40
W powyższym zdaje się być tu pomyłka tematów.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
[...] 
MatiRani, 2014.11.04 o 15:25
Takie długaśne cytaty należy zamieszczać w dziale "linki, cytaty, nowiny". W komentarzu wystarczą dwa zdania i link.
(Piotr Świtecki 2014.11.04 15:25)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć   ocenzurowany
Re: Masoneria to nic specjalnego 
Piotr Świtecki, 2014.11.04 o 19:53
Początek rozmowy z p. Markiem poświęcony był kwestii reakcji na stałą wystawę w MHŻP.
Oczywiście temat zasługuje na osobną notkę.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Masoneria to nic specjalnego a dlugi cytat umiejacy czytac dadza sobie rade do konca doczytac 
MatiRani, 2014.11.05 o 03:29
Jacku, przy okazji dodam do tematu... wole u Ciebie niz u masonów to zamiescic. Sorki - wybaczysz?
Rakowski: Zapominacie o roli masonerii w pierwszej fazie demokratyczno-burżuazyjnej rewolucji?
Gawrił: Czy oni także byli kontrolowani przez „Bund”?
Rakowski: Oczywiście, jako przez najbliższy stopień, ale w rzeczywistości byli kontrolowani przez „NICH”.
Gawrił: Pomimo narastającej fali marksizmu, który był także zagrożeniem dla ich życia i przywilejów?
Rakowski: Pomimo tego wszystkiego. Z całą oczywistością oni nie widzieli niebezpieczeństwa. Ciągle pamiętajcie, że każdy mason widział i miał nadzieję widzieć w swojej wyobraźni więcej niż było w rzeczywistości, ponieważ on
wyobrażał sobie to co było dla niego dogodne. Jako dowód politycznej władzy ich masońskiej organizacji widzieli oni, że masoni byli obecni w rządach i na szczycie państw burżuazyjnych narodów, podczas gdy ich szeregi wzrastały bez przerwy. Nie zapominajcie, że w tamtych czasach władze wszystkich państw alianckich były masońskie, z kilkoma nielicznymi wyjątkami. Był to dla nich argument potężnej siły. Oni całkowicie wierzyli, że rewolucja zatrzyma się na republice burżuazyjnej francuskiego typu.
Gawrił: Zgodnie z obrazem Rosji z 1917 roku, tutaj przedstawionym trzeba było być bardzo naiwną osobą, żeby w to wszystko uwierzyć…
Rakowski: Oni byli i są tacy. Masoni nie nauczyli się niczego z tej pierwszej lekcji, którą dla nich była Wielka Rewolucja [francuska] gdzie odegrali kolosalną rewolucyjną rolę. Pochłonęła ona większość masonów, poczynając od Wielkiego Mistrza Loży Orleańskiej, masona Ludwika XVI, żeby następnie kontynuować niszczenie żyrondystów, hebertystów, jakobinów, etc… a jeśli niektórzy przeżyli to tylko dzięki miesiącowi Brumaire.
Gawrił: Chcecie powiedzieć, że masoni musieli umierać z rąk rewolucji, która wywołana została przy ich współdziałaniu?
Rakowski: Właśnie tak. Sformułowaliście prawdę, która zasłonięta jest przez wielką tajemnicę. Ja jestem masonem, wy już wiedzieliście o tym. Czy tak nie jest? Dobrze, wyjawię wam tę wielka tajemnicę, którą obiecują oni odsłonić masonowi jednego z wyższych stopni wtajemniczenia, ale która nie jest wyjawiana masonowi ani 25-go stopnia, ani 33-go stopnia, ani 93-go stopnia, ani na żadnym wysokim poziomie jakiegokolwiek Rytu. To jest oczywiste, że znam ją nie jako mason, ale jako ktoś należący do „NICH ”…

Gawrił: I co to za tajemnica?
Rakowski: Każda masońska organizacja próbuje osiągnąć i stworzyć wszystkie konieczne warunki dla triumfu Rewolucji Komunistycznej. Jest to oczywisty cel masonerii i jest to zupełnie jasne, że wszystko to jest robione pod różnymi pretekstami ale oni zawsze maskują siebie za dobrze znanym, potrójnym sloganem [Wolność, Równość, Braterstwo]. Rozumiecie? Ale ponieważ Rewolucja Komunistyczna ma zamiar unicestwić, jako klasę, całą burżuazję i fizycznie zniszczyć wszystkich burżuazyjnych rządzących, to w konsekwencji prawdziwą tajemnicą masonerii jest samobójstwo masonerii jako organizacji, i fizyczne samobójstwo każdego bardziej wybitnego masona.
Rozumiecie oczywiście, że taki koniec, który jest przygotowywany dla każdego masona, wymaga pełnej tajemnicy, ornamentacji i zastosowania jeszcze innej, całej gamy tajemnic jako zamiaru ukrycia tej rzeczywistej tajemnicy. Gdybyście pewnego dnia mieli być obecni podczas jakiejś przyszłej rewolucji, to nie przegapcie okazji do zaobserwowania gestów zaskoczenia i wyrazu ogłupienia na twarzy jakiegoś masona w chwili, kiedy pojmuje on, że musi umrzeć z rąk rewolucjonistów. Jak on wrzeszczy i pragnie by doceniono jego zasługi położone dla rewolucji! Jest to widok, od którego można umrzeć… ale ze śmiechu.
+stopsyjonizmowi.wordpress.com
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Masoneria to nic specjalnego a dlugi cytat umiejacy czytac dadza sobie rade do konca doczytac 
Jacek, 2014.11.05 o 15:43
To kwiatek dawniejszy.
Tu mam trochę nowszy.
"Wielebny Jim Shaw, mason trzydziestego trzeciego stopnia, który opuścił organizację w latach 70-tych i napisał "Śmiertelne Oszustwo" uczynił interesujące spostrzeżenia w rozmowie z reporterem przeprowadzającym z nim wywiad w 1989roku.
Nawiązując do słynnego zdjęcia Roosevelta, Churchilla i Stalina na konferencji jałtańskiej, wielebny Shaw powiedział:"I tam byli- Roosevelt, Churchill i Stalin- wszyscy trzej masoni"
Czy mordując miliony też budowali świątynię cnoty?
A może to tylko polska masoneria jest jak "lelija między cirnie"?
Już ,gdyby nawet tak było to reszta światowej m. by na to pozwalała?
Pytania, pytania i coraz gorzej.
Wszyscy święci, winnych brak.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Masoneria to nic specjalnego a dlugi cytat umiejacy czytac dadza sobie rade do konca doczytac 
Piotr Świtecki, 2014.11.05 o 15:44
Szkoda, że p. Marek jest zakneblowany - mógłby odpowiedzieć...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Masoneria to nic specjalnego a dlugi cytat umiejacy czytac dadza sobie rade do konca doczytac 
Jacek, 2014.11.05 o 15:50
Cytat z książki H. Pająka "Rządy zbirów",str42.
O masonerii mamy czerpać wiedzę od masonerii.
O cwaniakach mamy czerpać wiedzę od cwaniaków.
O stratach wojennych mamy czerpać wiedzę od agresora.
Potem już wszystko będziemy wiedzieć.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Masoneria to nic specjalnego a dlugi cytat umiejacy czytac dadza sobie rade do konca doczytac 
Piotr Świtecki, 2014.11.05 o 15:52
Nie tylko, panie Jacku, nie tylko... Ale też nie tylko od oszołomów i prowokatorów. Audi alteram partem.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Masoneria to nic specjalnego a dlugi cytat umiejacy czytac dadza sobie rade do konca doczytac 
MatiRani, 2014.11.06 o 02:52
No tak, masoni zawsze raczej szkodzili Polsce niz pomagali. Wypadkowa ich dzialan jest negatywna.
...
H.Pająka „Retinger – mason i agent syjonizmu” ...
+wolna-polska.pl
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Masoneria to nic specjalnego a dlugi cytat umiejacy czytac dadza sobie rade do konca doczytac 
Jacek, 2014.11.06 o 15:06
A jak Wam się to podoba?
+wolna-polska.pl
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Masoneria to nic specjalnego a dlugi cytat umiejacy czytac dadza sobie rade do konca doczytac 
Piotr Świtecki, 2014.11.06 o 18:05
Pod tym linkiem u mnie tylko pierwsza strona się otwiera, ale przemknęła mi całość przez mail dzień czy dwa temu.
Mam pytanie: jak Pan ocenia skuteczność takiego działania tego pana?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Masoneria to nic specjalnego a dlugi cytat umiejacy czytac dadza sobie rade do konca doczytac 
Jacek, 2014.11.06 o 20:50
Sama myśl uzdrowienia Polski jest słuszna.
Gorzej jest z jej wykonaniem tym sposobem.
Jest to raczej utopia.
Nie wspomnę o chaosie, gdyby nawet miało do tego dojść.
A co potem?
Czy są przygotowane kadry i program, czy uzyska poparcie większości?
Nie pierwszy raz czytam o takim scenariuszu.
Jeśli by miało do tego dojść, byłaby niezła zadyma.
Równie dobrze może to być prowokacja.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Masoneria to nic specjalnego a dlugi cytat umiejacy czytac dadza sobie rade do konca doczytac 
MatiRani, 2014.11.07 o 17:17
Nie da sie, bo mamy podpisana umowe o pomocy "bratnich sil" z Jeuropy w razie zamieszek w Polsce. Podpisal to ten zdrajca Bul KjM.
Michalkiewicz czesto o tym pakcie wspomina w swoich komentarzach
Pozdr
Mati
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Masoneria to nic specjalnego a dlugi cytat umiejacy czytac dadza sobie rade do konca doczytac 
Jacek, 2014.11.07 o 18:52
Ja im serdecznie dziękuję za taką pomoc.
Ciśnie się pytanie- dlaczego ludzie na świecznikach , stanowiskach, zdradzają sprawę Polski?
Odpowiedź jest banalnie prosta- dla mamony.
Nieraz P. Mufti zadaje nam to pytanie- komu na tym zależy by nas zniszczyć, wykiwać , okraść?
Tu też jest prosta odpowiedź- wszystkim tym którzy biorą pieniądze, czują jakąkolwiek korzyść dla siebie, nie bacząc na dobro Ojczyzny.
A jest tych chętnych niemało, poczynając od najniższego stanowiska po prezydenta.
Popatrzmy się wokoło czy tak nie jest.
A mamona to największy oręż diabła, zaraz po kłamstwie.
Obyśmy nigdy nie stali się sprzedawczykami i zawsze stawiali sprawę po męsku.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Masoneria to nic specjalnego a dlugi cytat umiejacy czytac dadza sobie rade do konca doczytac 
Piotr Świtecki, 2014.11.07 o 21:32
Panie Jacku, bardzo się cieszę, że Pan wspomniał o kłamstwie. Bo już się zaczynałem gubić: tu w naszym mikroświecie Polaków.eu.org żadne pieniądze nie wchodzą w grę - a proszę, jak się pięknie potrafimy sobie nawzajem rzucać do gardeł.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Masoneria to nic specjalnego a dlugi cytat umiejacy czytac dadza sobie rade do konca doczytac 
MatiRani, 2014.11.08 o 03:33
Witaj Jacku,
Na pytanie, jakie zadajesz na temat dzialan ludzi na stanowiskach panstwowych, moge odpowiedziec z dobrym zblizeniem do rzeczywistosci.
Bardzo zwiezle, to
1. wedlug Lobaczeswkigo i jego Ponerologii, dobiera sie i dobieraja sie do wladzy glównie jednostki psychopatyczne i socjopatyczne. Pierwsi zainstalowani pocigaja za soba innych oraz ruguja normalnych i tak cala organizacja przesiaka chorymi i nienormalnymi.
2. wedlug John Perkins sa trzy typy ludzi dochodzacych do wladzy:
- karierowicze bez sumienia
- przekupni
- porzadni
Pierwsze dwie grupy wchodza w uklady i daja sie manipulowa.
Trzecia grupa, uczciwi , sa zastraszani lub eliminowani.

Tyle jesli chodzi o dobór kadr. Natomiast pozostaje zagadnienie dobierajacych te kadry. I tu wchodzi na arene KorporatoKracja, czyli wiekie korporacje, dla których wydanie 20 milionów dolarów na "pomaranczowe rewolucje" jest tylko mala inwestycja.
Pamietasz rewolty pomaranczowe w Jugoslawii?
Te same kolory i namioty uzyto w zamieszkach na Ukrainie bodajze 10 lat temu. Jak zawsze przy uzywaniu logiki widac zwiazek i mozna dedukowac o zródlach.
serdecznie
MAti

P.S. nie skomentuje bredni Mula o klótliwosci Polaków na tym blogu, bo mozesz sobie wyobrazic co mysle o tych "Polakach" co kpia z Prawdziwych Polaków i oczerniaja Polaków ze byli szmalcownikami, podczas gdy wszytkie dowody i wyroki AK wskazuja, ze szmalcownikami byli glównie niepolacy.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Masoneria to nic specjalnego a dlugi cytat umiejacy czytac dadza sobie rade do konca doczytac 
Jacek, 2014.11.08 o 07:53
W niektórych przypadkach milczenie jest złotem.
Lepiej jest szukać punktów wspólnych niż zaczepnych.
Na tym polega dyplomacja- bronić prawdy i racji ale z umiarem i stanowczo.
Zacietrzewianie się nic nie daje, budzi tylko irytację.
Czasami jest potrzebne uogólnienie by lepiej zrozumieć zagadnienie.
Często też potrzebne są konkrety i kawa na ławę.
Zawsze jednak liczy się dobra robota z której jest jakiś pożytek a nie piana.
Mniej słów, zwykłego wodolejstwa, gmatwania
Więcej treści, konkretów, prawdy i źródeł.
Rewolty zawsze ktoś finansuje. Ciekawscy nawet dochodzą kto to jest. Okazuje się to smutną prawdą. Taki mamy świat.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Masoneria to nic specjalnego a dlugi cytat umiejacy czytac dadza sobie rade do konca doczytac 
MatiRani, 2014.11.08 o 18:18
Jacku, milczec nie wolno kiedy sie szkaluje mój Naród. Dyplomacja jest hipokryzja. W walce o prawde liczy sie tylko kawa na lawe. Oczywiscie argumenty informacyjne tez.
Tylko tyle na ten temat.

Jak piszesz, dobre uogólnienie jest wartosciowe, bo jest SYNTEZA.
Moze zauwazyles, ze szkoly ucza bardziej analizowania niz syntetyzowania. Oba procesy sa konieczne.

Na zakonczenie - konkrety sa najwazniejesze. Co, jak, kiedy, kto. Aluzju ponial ili nie panial. Natomiast fakt jest albo go nie ma.
;-)
z powazaniem
Mati
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Masoneria to nic specjalnego a dlugi cytat umiejacy czytac dadza sobie rade do konca doczytac 
Piotr Świtecki, 2014.11.08 o 21:15
Należy odróżniać syntezę od uproszczenia.
Należy odróżniać dyplomację od propagandy.
W obu przypadkach kluczowa jest skuteczność.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Masoneria to nic specjalnego 
J.Ruszkiewicz - SpiritoLibero, 2014.11.06 o 23:52
//Ale składanie donosów – wzorem pana Ruszkiewicza //

Niech ten ktoś sobie mną gęby nie wyciera, Piotrze.
Tak będzie dla wszystkich lepiej...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑