słowa kluczowe: Koneczny, Kossecki, NPOC, Niemcy, cywilizacje, dobrobyt, nauka porównawcza o cywilizacjach, piękno, quincunx, zdrowie.
Idee2013.06.17 11:39 06.18 00:47

Doc. Kossecki: nauka porównawcza o cywilizacjach (6)

 

Notatki z seminarium. Warszawa, 2013.06.04

 
Piękno, zdrowie, dobrobyt - omówienie pozostałych parametrów cywilizacji wg Konecznego.

Turańszczyzna to cywilizacyjny "fallback" w sytuacjach kryzysowych.
 
(c.d. z poprzedniej strony)
 
Kategoria dobrobytu materialnego

Należą do niej wszelkie normy, instytucje, przedsięwzięcia itd. odnoszące się do materialnych aspektów walki o byt.

Tu również zaznaczają się różnice cywilizacyjne.
Turańszczyzna preferuje wojnę jako sposób osiągania dobrobytu (bez podbojów następuje rozkład).
W bizantynizmie postępuje biurokratyzacja całego życia gospodarczego (wszechwładza urzędników).
Cywilizacja łacińska to koncepcja wolnego rynku (Smith, Ricardo), ale bynajmniej nie jako wartości nadrzędnej.
Również w cywilizacji bramińskiej kategoria dobrobytu nie dominuje.

Cywilizacje wyznające prymat czynników materialnych na ogół się słabo rozwijają.


Na marginesie

Cywilizacja turańska jest prosta i wygodna w użyciu, niezawodna w działaniu. Jest podstawą, do której wracają cywilizacje niszczące wyższe wartości. Prof. Kurowski streszczający Konecznego: „cywilizacja turańska to bandytyzm podniesiony do rangi polityki państwowej”.

Petrażycki był przeciwny gettu ławkowemu, stąd polscy narodowcy bojkotowali jego wykłady.

Przed wojną habilitacja była sprawdzianem umiejętności dydaktycznych (wygłoszenie wykładu habilitacyjnego). Dziekan stopniowo z funkcji wsparcia administracyjnego przeszedł na pozycje kierownika merytorycznego.

Dopiero po rozpoznaniu zagrożenia niemieckiego, z którym sympatyzowali żŻydzi, Dmowski ogłosił bojkot sklepów żydowskich (żŻydzi byli kanałem wpływów niemieckich).

Postulat „rozwiązania kwestii żydowskiej” był przeszkodą w przyłączeniu się polski do paktu antykominternowskiego (ostatnie odrzucenie tej oferty w styczniu 1939 roku. Rabinów spotkał taki sam los, jak księży - ale brak zainteresowania tymi sprawami ze strony IPN, podobnie jak Listą Białoruską).

Koneczny zauważył, że nie ma cywilizacji islamskiej, tylko arabska (islam funkcjonuje w różnych cywilizacjach).

Sarmatyzm nosił piętno Orientu.

Zalecane lektury:
„O wielości cywilizacji” Konecznego, lub przynajmniej „O ład w historii” - kwintesencja jego obserwacji i wniosków.
J. Kossecki: Podstawy nowoczesnej nauki porównawczej o cywilizacjach (wersja internetowa jest najaktualniejsza) 
 
Na ilustracji fragment mozaiki podłogowej z Petry

« poprzednia strona   str. 2 z 2 (ostatnia)
4360 odsłon średnio 5 (5 głosów)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑