słowa kluczowe: Cywilizacja Polska, KJW, Krzysztof Wojtas, Nowy Ekran, cywilizacja, cywilizacje, nE, panslawizm, społeczeństwo, słowiańszczyzna, wartości, władza.
Linki, cytaty, nowiny2013.02.16 19:48 19:51

Panslawizm czy Cywilizacja Słowiańska?

(poleca )

Krzysztof J. Wojtas · Nowy Ekran

 
...słowiańskie normy kulturowe w żaden sposób nie przystają do carskiego samowładztwa, a próba uczynienia tych norm podstawą panslawizmu pod berłem carskim, poza powierzchownym skojarzeniem, nie ma głębszego uzasadnienia.
 
(c.d. z poprzedniej strony)
 

Cywilizacja Słowiańska

 

Jeśli zatem rozważać słowiańską wspólnotę kulturową, to można to czynić jedynie na bazie wartości.

W opracowaniu podstaw idei Cywilizacji Polskiej wskazuję na istotną rolę, jaką pełnią zwyczaje. Znamiennym jest tradycja Wigilii Bożego Narodzenia. Ważnym jest spostrzeżenie, że forma obchodzenia tej uroczystości występuje jedynie wśród narodów słowiańskich. Wszelkie próby łączenia genezy powstania i formy obchodzenia święta z tradycjami żydowskimi, czy ludów europejskich,  budzi istotne zastrzeżenia wskazujące na sztuczność takich prób. To święto ma genezę we wspólnych początkach plemion słowiańskich a pochodzącą z ludów aryjskich kształtujących swe oblicze kulturowe na terenach obecnej Persji.

Przesłaniem jest stosunek do otaczającej rzeczywistości, gdzie „bliźnim” jest nie tylko drugi człowiek, ale i cały otaczający nas świat.

 

Aryjska tradycja tworzenia zasad współżycia na drodze wieców, gdzie przedstawiano różne stanowiska w danej sprawie, aby dojść do konsensusu – stąd właśnie się wywodzi.

Tylko bowiem przy traktowaniu strony jako równego partnera można uwzględniać jego opinię przy ustalaniu zasad. Zasady zatem nie są wymuszonym prawem ( prawo jest tworzone na bazie przekonania o słuszności racji jego twórcy, a zatem przekonania o jego nadrzędności), a relacją między równymi podmiotami. W tej linii rozważań także świat przyrody jest partnerem i jego interesy winny być uwzględniane.

Mamy zatem do czynienia z głęboko umocowanym personalizmem, co jest blisko powiązane z nauczaniem Chrystusa, ale przy  braku nici łączącej z judaizmem, co należy podkreślić.

W tym sposobie rozumowania należy upatrywać bliskich powiązań chrześcijaństwa ze słowiańszczyzną.

W odniesieniu do Polski znamienne są słowa ks. kard. Wyszyńskiego, że Polska (ale i inni Słowianie) była podobna roli przygotowanej na przyjęcie ziarna – nauki Chrystusa.

Także sposób przestrzegania przyjętych zasad oparty na honorze – może dotyczyć tylko równych partnerów. Personalizm to zatem podstawowa cecha słowiańskiej jedności kulturowej.

 

Spośród państw słowiańskiej tradycji – jedynie w Polsce wytworzona została państwowość oparta na przytoczonych zasadach. Także nie doskonała, ale mająca szansę na rozwój. To, że jest to właściwy kierunek wskazują dzieje – błyskawiczny (jak na owe czasy) wzrost potęgi Rzeczpospolitej, ale także dobrobyt mieszkańców o czym często (i to świadomie) się zapomina.

Cywilizacja Polska przestała się rozwijać pod naporem Cywilizacji Katolickiej. Takie są realia wynikające z okoliczności historycznych.

Obecnie dotychczasowy system organizacji życia społecznego (związany z kultura Zachodu) zbliża się ku wyczerpaniu dalszych możliwości rozwojowych. Potrzebne jest nowe otwarcie.

 

System rosyjski także nie daje impulsu rozwojowego; Rosja jest zbyt mała pod względem ilości mieszkańców, aby dała sobie radę z przywództwem w świecie słowiańskim na dotychczasowych zasadach  - narzucania swego „starszeństwa”. Zwłaszcza wobec naporu chińskiego.

 

Świat słowiański winien powrócić do  korzeni i utworzyć własną odrębność opartą na wartościach – Cywilizację Słowiańską.

 

Jest faktem, że w Polsce najlepiej i najpełniej zachowały się wartości leżące u podstaw odmienności. Jednak, jeśli polski system może być wzorem, to odmienności występujące w Rosji, czy na Ukrainie wskazują na potrzebę różnych rozwiązań stosownych okolicznościom. Różnice są zbyt duże, aby mogły być pomijane; „pojednanie” to bardzo odległa perspektywa i możliwa jedynie przy dużym i wytrwałym dążeniu do przezwyciężania zaszłości.

Ważne, aby został zachowany kierunek. Tylko bowiem przy odwołaniu do wspólnych podstaw i wartości Cywilizacja Słowiańska może powstać. I tylko wtedy będzie w stanie sprostać wyzwaniom jakie stoją przed państwami naszego regionu.

 
 
Źródło: cygnus.nowyekran.pl 

« poprzednia strona   str. 3 z 3 (ostatnia)
4126 odsłon średnio 5 (2 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Panslawizm czy Cywilizacja Słowiańska? 
Hanys, 2013.02.17 o 20:18
pod berłem Romanowów wszystkich narodów
Dynastia "Romanowów" zdobyła władzę w Moskowii podstępem i przewrotem pałacowym. Nazwa Romanowowie kojarzy się z Nowym Rzymem, natomiast w rzeczywistości nowi uzurpatorzy przyszli do Moskowii z Prus jako niemieccy/zagraniczni żołdacy, przelewając tam morze krwi.

w rodzie Rurykowiczów
Wystarczy zajrzeć do Kroniki Radziwiłłowskiej, na podstawie której tę nazwę w Rosji Romanowów wykreowano. Kronika jest sfałszowana, a więc i dynastii "Rurykowiczów" nigdy nie było.

likwidacja demokracji Nowogrodu Wielkiego
Nowogród Wielki zlikwidowali uzurpatorzy, fałszując na maksa jego dawną lokalizaję geograficzną. Nawet Putin głupek stawia pomniki Nowogrodowi nad rzeką Wołchow, zamiast nad Wołgą.

w Chinach za dynastii Qin
Skąd wiadomo, co to za dynastia? To podręcznikowe bzdety, bez pokrycia w źródłach. O historii Chin można cokolwiek sensownego mówić, powiedzmy, dopiero od XVII/XVIII wieku. Jest ona totalnie zmyślona i postarzona.

Współczuję sam sobie, że reaguję na ten post. Jak można tak taplać się w kałuży kłamstw i przekrętów historycznych i na dodatek wywodzić z tego kryteria dla jakiejś "nowej cywilizacji"?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Panslawizm czy Cywilizacja Słowiańska? 
Christophoros Scholastikos, 2013.02.20 o 12:44
Z dzisiejszej perspektywy wydają mi się te opisy mało przekonujące. Samo rozdzielenie cyw. łacińskiej na polską i katolicką jest błędne. W moim odczuciu. Owszem można mówić o deformacjach katolicyzmu, czy negatywnych cechach jak zbytni wpływ na władzę przy odpuszczeniu sobie dbania o ducha. Czy inne drobne lub poważniejsze zarzuty. Jednak wykolejać całą cywilizację to chyba przesada. Personalizm, etyka, prawo miłości, dorobek społecznej nauki - to przecież wszystko błogosławieństwa jakie niesie chrześcijaństwo z Kościołem Powszechnym w decydującej roli. Prawo rzymskie i filozofia idą w parze. Jeden czynnik z trzech, który trochę się zmienił ( i na dobre i na złe) to chyba jednak za mało by obalić cywilizację. Mówię to jako nieuczony tych sprawek.

Czyżby więc Krzysztof błądził? Niekoniecznie. Po prostu za bardzo się spieszy, tak jakby już metę widział. Więcej pieczołowitości i debat nad niektórymi aspektami by się przydało. No ale nie od razu cywilizację łacińską zbudowano...
Pzdr
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Panslawizm czy Cywilizacja Słowiańska? 
Hanys, 2013.02.20 o 19:42
Pan Wojtas, teoretyk i prorok cywilizacyjny, próbuje połączyć w jedno ogień i wodę. Ja ani jednego złego słowa nie mógłbym powiedzieć o wartościach uniwersalnych, a szczególnie chrześcijańskich, ale nie mogę zdzierżyć kłamstw i przekretów historycznych, obojętne na czyją korzyść skrzecząca spod nich prawda przemawia.

Na przykład jego twierdzenia, jakoby "słowiańskie" normy kulturowe nie mają nic wspólnego z carskim samowładztwem, wydają mi się, delikatnie mówiąc, bajdurzeniem. Moim zdaniem miały/mają, i to bardzo dużo wspólnego z przeklinaną dziś przez wielu Moskowią. Jakim ślepcem i naiwniakiem trzeba być, by sądzić, że tak potężnie militarnie i cywilizacyjnie rozwinięte kiedyś państwo nie miało dla "katolickiej" Europy znaczenia. Ono tę Europę kiedyś (na bardzo długo!) rzuciło na kolana, podbiło cywilizacyjnie i narzuciło jej swoją kulturę i religię. Chyba nigdy nie było i nie jest tak, by Dawid narzucał swoje zdanie Goliatowi, chyba że w mitach i legendach. Zawsze jest na odwrót, to silniejszy wszystko, co się da, narzuca słabszemu. Może trudno połapać się w moim rozumowaniu, ale nowożytna historia (powiedzmy, poczynając od XVIII wieku) nie ma nic wspólnego z historią wcześniejszą. Wtedy wszystko wyglądało zupełnie inaczej, niż nam się wydaje na podstawie wiedzy podręcznikowej.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Panslawizm czy Cywilizacja Słowiańska? 
Christophoros Scholastikos, 2013.02.20 o 22:36
Nie jestem mentalnie gotowy na wszystkie spacery po historii z Tobą :-). Jednak Twoje zaangażowanie i krytyka oficjalnych przekazów musi coś w sobie mieć.
Napisz kiedyś jakąś notkę ogólną, żeby łatwiej było pojąć Twoją oś czasu.
Pozdrowionka!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Panslawizm czy Cywilizacja Słowiańska? 
Hanys, 2013.02.20 o 23:38
Dzisiaj dorwałem zupełnie przypadkowo (mam chyba farta) książkę, o której od niedawna marzyłem, wydaną raptem w 100 egzemplarzach przez Twerski Państwowy Uniwersytet. Jest w niej mnóstwo informacji o rodach Bułatowiczów i Bekbułatowiczów, co pośrednio, a może i bezposrednio, wiąże się z postacią jednego z królów polskich, zwanego w podręcznikach Stefanem Batorym. Po nim był już tylko Zygmunt III. Fascynujące historie. Ale najciekawsze, na co natrafiłem, to informacja dot. chyba duplikatu(???) austriackiego Wiednia - czyli miasta Starica, nad Wołgą, 70 km od Tweru, które na starych XV/XVI-wiecznych mapach ponoć nosiło nazwę WENNA. Niezła zbieżność nazw prawda? Będę chyba musiał to wszystko jakoś w skromnym zakresie posprawdzać. Pozdrawiam :))
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
podobna tematyka
Christophoros Scholastikos
Cywilizacja Polska - Droga do Imperium (Informacje redakcyjne)
Piotr Świtecki
Cywilizacja Polska - prelekcja (Informacje redakcyjne)
Krzysztof J. Wojtas
Katolicyzm bazą odnowy? (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
CP. Obyczaj i prawo (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
CP. Definicja Miłości (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Mir chleba (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Między Stalinem a Putinem (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Antynarodowi obrońcy życia (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Boeing - chiński arbitraż (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Linki, cytaty, nowiny:
Kościół i Państwo
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2022   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑