słowa kluczowe: Kossecki, Kościół, banksterzy, cybernetyka, doc. Józef Kossecki, elity, ideologia, ideologizm, informacja, jezuici, masoneria, masoni, oświecenie, rewolucja informacyjna, sterowanie, sterowanie bezpośrednie, sterowanie pośrednie, szkolnictwo.
Idee2012.11.01 16:46 21:21

Notatki z seminarium doc. Kosseckiego

 

Warszawa, 23 X 2012 r.

 
Falsyfikacja ideologizmu. Sterowanie bezpośrednie i pośrednie. Jezuici, masoneria, programowanie elit.
 
(c.d. z poprzedniej strony)
 

Jezuici i masoneria


W XVII i XVIII w. programowaniem elit (sterowaniem pośrednim) zajmował się zakon jezuitów. Wychowujące młodzież, także innowierczą, kolegia jezuickie charakteryzował wysoki poziom. Jezuici eksponowali ratio, podobnie jak obecny pontyfikat (nb. wedle Konecznego katolicyzm jest jedyną religią naukową).

Jezuici w XVIII wieku:
50 prowincji
700 kolegiów
170 seminariów
ponad 24.000 zakonnników
Dane za książką "Historia Kościoła" ks. prof. Józefa Umińskiego (Opole 1960 r., wznowienie przedwojennego podręcznika)
Jezuici używali tej samej broni informacyjnej, co oświeceniowcy, tzn. argumentacji rozumowej, starając się godzić fides z ratio. Rozbudowali sieć szkolną, zwłaszcza dla elit, a także wydawnictwa i misje (być może nawróceniu Chin na przeszkodzie stanęły tylko intrygi w Watykanie?). Scentralizowaną strukturę łatwo zniszczyć, natomiast sieciową nie - bo jest wszędzie i nigdzie. Zasadą Jezuitów było nie pchać się na wysokie stanowiska, raczej być spowiednikami królów. Jezuici stawiali na sterowanie pośrednie.

A współcześnie? Kto Credo rzeczywiście rozumie, a kto je tylko "klepie"?
Konstytucja dogmatyczna z 1870 roku stanowi, że ekskomunikuje się ten, kto uważa, że nie można rozumowo dojść do Boga.
Motyw rozumu w religii rzymsko-katolickiej eksponował już choćby św. Tomasz z Akwinu.


Zdobywanie władzy przez zwierzęta: dla pozycji w stadzie i pozycji dla stada.
Od takich prymitywnych motywacji jezuici byli wolni.
(Wygląda na to, że nasi współcześni politycy są wolni nawet od takich motywacji… - MT)
Rewolucja informacyjna: celem narodu polskiego mogłoby być studiowanie i rozgłoszenie prawdy dla świata.
Polska nauka cybernetyczna jest kilkadziesiąt lat do przodu, aby się o tym przekonać wystarczy wrzucić w google hasło "social cybernetics".
Drugim celem mogłaby być etyczność.


Jezuici programowali ideologicznie. Kraje protestanckie nie miały odpowiednika jezuitów. Ale 200 lat po Reformacji pojawiło się coś takiego, w postaci wolnomularstwa i ideologii wolnomularskiej.

Jezuici vs. masoneria


1717 r. - powstaje regularne wolnomularstwo (w Wlk. Brytanii, kraju protestanckim), które staje się następnie głównym przeciwnikiem ideologicznym i konkurentem Kościoła w sferze sterowania pośredniego.
Sposobów sterowania pośredniego masoneria nauczyła się od ruchów przedmasońskich, a także przedrzeźniała Kościół.

Systemy samosterowne nie mogą bronić swojej samodzielności.
Bronić jej mogą systemy autonomiczne.
Ponieważ religia rzymskokatolicka jest oparta o wewnętrznie spójny system dogmatów, wolnomularstwo zaczęło zwalczać wszelkie dogmaty, wszelki dogmatyzm. W okresie kształtowania się kapitalizmu odegrało to istotną rolę. W tym okresie prężne mieszczaństwo zwaczało w społeczeństwie to wszystko, co stanowiło przeszkodę w dążeniu do zysku i rozwoju kapitalistycznych stosunków. Atakowano więc Kościół Katolicki, którego system wychowania etyczno-ideologicznego (sterowanie pośrednie) wprowadzał dla rynku istotne ograniczenia, przede wszystkim etyczne. (To nadal jest aktualne, np. biznes aborcyjny i in vitro, którym Kościół się sprzeciwia. Najpierw utrudnia się młodym ludziom w optymalnym wieku, 20-24 do 29 lat, prokreację. A potem proponuje im "pronatalistyczne" in vitro.)

Kościół dość szybko zorientował się w sytuacji. W 1738 r. Klemens XII ogłasza konstytucję apostolską +In eminenti apostolatus specula przeciw masonerii. Potem potwierdzili to Benedykt XIV, Pius IX i Leon XIII. Niebezpieczeństwo wolnomularstwa było dostrzegane. Rozmywało podstawy ideologiczne ówczesnego systemu społecznego.

Główną przeszkodą dla wpływów wolnomularstwa było Towarzystwo Jezusowe. Trzeba więc było uderzyć w ten zakon.

Pierwszy cios padł w Portugalii (a więc nie w centrum - nie we Francji, nie w Rzymie). Minister królewski +Pombal zorganizował prowokację policyjną i oskarżył Jezuitów o zamach na króla w 1759 r. Potem analogiczną prowokację przeprowadzono w Hiszpanii (dwa najbardziej katolickie kraje), gdzie uwięziono i wywieziono do państwa kościelnego 2 tys. jezuitów. Prowincjał zakonu został w 1761 r. spalony na stosie przez Inkwizycję (w Hiszpanii i Portugalii była ona w rękach państwa; jezuici trzymali się z daleka od Inkwizycji). Kolejne uderzenie nastąpiło we Francji (kolejna katolicka monarchia). Parlament uznał, że statuty zakonu są niezgodne z prawami królestwa. Papież Klemens XIII nie chciałjednak tych statutów zmienić i w 1762 r. parlament paryski wydał dekret (jako że była to monarchia absolutna, dekret musiał jeszcze być zatwierdzony przez króla, Ludwika XV) o rozwiązaniu zakonu we Francji i konfiskacie jego majątku (w tym majątku instytucji wychowawczych).

Cały czas wywierano też na papieży naciski, by zakon zlikwidowali. Naciskom tym uległ Klemens XIV (prowadził politykę dialogu z ówczesnym "światem") i 21 VII 1773 r. wydał brewe kasacyjne.
Aresztowania jezuitów wciągu kilku lat rozlały się po całej Europie.

Jezuici ocaleli w Rosji i Prusach, co najważniejsze zachowując ciągłość organizacyjną (pewne umiejętności organizacyjne nie trenowane zanikają). Fryderyk II i Katarzyna II nie dopuścili do ogłoszenia brewe, zatem nie miało ono mocy prawnej. Przedstawiano to jako oznakę lekceważenia papieża, ale władcy mogli liczyć dzięki temu na lojalność zakonników oraz mieli szkolnictwo dla katolickiej części społeczeństwa. ("Klemens XIV w brewe kasacyjnym zastrzegł jego ważność i moc wykonawczą na określonym terenie od decyzji monarchy panującego w danym kraju" +wikipedia)

W wyniku kasaty zakonu jezuitów w państwach katolickich powstała próżnia w dziedzinie kształcenia i wychowania - czyli sterowania pośredniego - elit. Tę próżnię wypełnili wolnomularze swoją ideologią antydogmatyczną. Skutki nie były natychmiastowe (nie było to sterowanie bezpośrednie!), ale wystąpiły w okresie reprodukcji nowego pokolenia (po 25 latach): 1764 r. + 25 = 1789 r.: wybucha Wielka Rewolucja Francuska. ("pośrednią [przyczyną wybuchu rewolucji był] rozwój racjonalistycznej filozofii Oświecenia i związane z nią aspiracje polityczne stanu trzeciego, głównie burżuazji i mieszczaństwa" +portalwiedzy.onet.pl)
Z cybernetycznego punktu widzenia doc. Kossecki ukazuje Rewolucję Francuską jako skutek kasaty zakonu jezuitów.

Ciekawostka, opisana m. in. w "Granicach manipulacji" Kosseckiego: w Rosji część masonów podejmowała działania wywrotowe, a część znalazła się na stanowiskach "siłowników". Mafijna socjotechnika sprawiła, że śledztwa i procesy najlepiej przetrwali "idący w zaparte", najsilniejsi.
W kręgach katolicko-narodowych pokutuje złudzenie, że masoneria bezpośrednio sterowała rewolucją. Nie! Zadziałali pośrednio, a po "obróbce surowego kamienia" nowe pokolenie samo zrobiło rewolucję.

Po 1814/1815 w okresie Świętego Przymierza reaktywowano zakon jezuitów, a władze państw Przymierza tropiły spiski masońskie (Również w Rosji. Początkowo dopuszczono wolnomularstwo, ale potem je zdelegalizowano.) Tyle, że mimo zaawansowania operacyjnego policja szukała dowodów sterowania bezpośredniego - a tych znaleźć nie mogła. Tylko jezuici rozumieli istotę dywersji ideologicznej. Wiedzy tej nie ma również współcześnie na polskich uczelniach.
 
 
(Przedstawione wyżej notatki nie muszą odpowiadać. A już szczególnie na temat. Za co w ich imieniu Wykładowcę oraz Czytelnika z góry, choć na dole, przepraszam. MT) 

« poprzednia strona   str. 2 z 2 (ostatnia)
5981 odsłon średnio 4,8 (4 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Notatki ze seminarium doc. Kosseckiego 
Leszek, 2012.11.01 o 18:00
tak dla porządku dwa sprostowania.
1. Protestanci mieli swoje kolegia, np. Akademię Rakowską (no może nie było to w kraju protestanckim, ale druk szedł pełną parą na całą Europę, a i wykładowcy przyjeżdżali tu z różnych krajów), otwartą także dla katolików, która działała na takiej właśnie zasadzie. I to popularną, bo uczącą w nowoczesny sposób. Dorobek Rakowa: Bibliotekę Braci Polskich miał u siebie Locke i Newton a na ich przekonaniach zbudowali swą intelektualną formację tacy ludzie jak prezydent USA i twórca deklaracji niepodległości Jefferson.
2. Czy Jezuici posługiwali się tylko ratio to nie jestem taki pewien: porgomy różnowierców, np. w Krakowie, wychodziły właśnie z kolegiów jezuickich, które faszerowały tam nastolatków fanatyzmem.
Czasem mówi się, że kto sieje wiatr zbiera burzę
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki ze seminarium doc. Kosseckiego 
Piotr Świtecki, 2012.11.01 o 18:21
Dziękuję za uwagi.

Oczywiście nie da się wszystkiego jednym haustem wyczerpać, całości z detalami wyrazić. Przeciwnie, pewne rzeczy się podkreśla, inne zaniedbuje, by myśl była wyraźniejsza.

Ad 1. Zgoda, była Akademia Rakowska, drukowano. Miała wpływ. Ale czy porównywalny z działalnością jezuitów?

Ad 2. Fides et ratio, zawsze. Taka jest uniwersalna rzeczywistość ludzkiego rozwoju. Nawet kiedyś słyszałem to i z ust buddyjskiego mistrza, którego trudno posądzić o rzymskokatolickie odchylenie ;)

Pytania dodatkowe, na które za byłbym zobow.:
1. Jezuici wywoływali pogromy?
2. Czym się różni wiara od fanatyzmu?

Kłaniam się!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki ze seminarium doc. Kosseckiego 
Leszek, 2012.11.01 o 18:28
1. tak, wywoływali (nb. oczywiście byli bardziej skutevczni niż arianie, ale też działali znacznie znacznie dłużej, AR zamknięto po 40 latach niespełna)
2. po mojemu? Wiara to zaufanie. Wierzymy komuś kogo znamy. Taka postawa nie rodzi fanatyzmu tylko wewnętrzny spokój. Fanatyzm jest objawem dysonansu poznawczego, kiedy to ludzie chcą zagłuszyć męczące poczucie, że między tym co przyjmujesz na wiarę a tym, co podpowiada ci sumienie czy zdrowy rozsądek jest rozdźwięk. Więc, jak mawiał Jezus "zatykają uszy i zgrzytają zębami"
pozdrawiam!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
MatiRani, 2012.11.01 o 22:48
Jezuici, podobnie jak i Templariusze wczesniej, rozwijali nie tylko strone oddzialywania na umysly, ale tez i produkcje przemyslowa i uslugi finansowe.
Czy nie byloby wskazane przesledzenie takze tych powodów ich eliminacji, jako chrzescijanskiej konkurencjia dla zydowskich moneychangers?
Np. w Paragwaju, ich Misiones, liczebnoscia mieszkanców przewyzszaly Paryz a w Chile ich warsztaty zabezpieczaly kraj w produkcje wysokiej jakosci i, zaloze sie, ze byly sprzedawane i wyrabiane na zasadach fair price - fair work.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Piotr Świtecki, 2012.11.01 o 23:25
Bardzo ciekawa uwaga. Moim zdaniem warta notki (czy można prosić?)

W ogóle mam wrażenie, że Ameryka Południowa i jej historia w popularnym odbiorze jest mało znana, a i to, co jest znane, to głównie przeinaczenia. Być może dlatego, że sporo tam jest związane z Kościołem.

Wykładowcę bym usprawiedliwił - może jedynie szkicować temat, byle jak najwyraźniej i przystępnie podawać główne myśli. Siłą rzeczy rzeczywistość traktowana jest wybiórczo.

Przy jakiejś okazji spytam, czy nie uznaje "żydoizmu" za jeszcze jedną poręczną, wszechwyjaśniającą teorię jednostronną ;)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
MatiRani, 2012.11.01 o 23:54
Drogi Mufti.
Dziekuje za zaproszenie, ale brak mi zródel pewnych. Szukam ich, ale mam trudnosci. Wiekszosc prac o klopotach Jezuitów ogranicza sie do, moim zdaniem, bardzo powierzchownych rozwazan polityczno-religijnych.
J. Kossecki jest fenomenalnym nauczycielem z ogromna wiedza historyczna i wspaniale uczy myslenia. Moim zdaniem natomiast zdecydowanie brakuje mu odrobiny wiedzy o historii finansów. Ta historie prezentuja wlasnie naukowcy z Autryjackiej Szkoly ekonomii, którzy opieraja sie na osiagnieciach Rzymian, skolastyków z Salamanki, francuzkich myslicieli katolickich no i , przede wszystkim, scentrowanej na CZLOWIEKU obserwacji Swiata-Cywilizacji.

Co do "zydoizmu" to zaloze sie ze go odrzuci i skrytykuje. Sledzilem jego wypowiedzi w zblizonych tematach i nie zadawala mnie jego poblazanie czy zmniejszanie roli zydostwa.

Patrzac na planete Ziemie makro - zalezy ona od Slonca.
( cala energia poza jadrowa pochodzi od Slonca a bez energi nie ma cywilizacji, cale zycie organiczne ( +-99,999999% ) jest oparte na promieniowaniu slonecznym )

Patrzac na Ludzkosc makro - zalezy ona od pieniadza.
( wszystko co sie dzieje w zyciu 99% ludzkosci opiera sie na pieniadzu - bez pieniedza nie ma "zycia" ( upraszczajac i sciagajac problem do podstawowych czynnikow: jesc, spac, ubierac sie, przezyc zime) )

Regulujac Slonce moznaby wplywac na zycie organiczne planety.
Regulujac Pieniadze WPLYWA sie na zycie spoleczczne calej CYWILIZACJI.

Eliminujac z rozwazan o historii ludzkosci efekty manipulacji finansowych ma sie FALSZYWY i niezupelny obraz przemian historycznych na skali SWIATA.
HOWGH
;-)
MLR
( Maciej Longin Raniewicz )
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Piotr Świtecki, 2012.11.02 o 00:21
No, tak.
Ale po chwili zastanowienia widzę, że pieniądz i informacja mają wiele wspólnego. Przy czym informacja jest jednak nadrzędna, jest czymś więcej.
Zobaczymy.
Co do treści nauczania p. docenta, po paru wykładachm na których byłem i po wysłuchaniu części z tych dostępnych w internecie wciąż nie do końca zgadzam się z własnym zdaniem. Ewidentnie coś jest na rzeczy, ale czy to aby nie szarlataneria? Wszystko to być może. Na razie jestem "za świeży" w temacie. Czas pokaże.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Leszek, 2012.11.02 o 11:41
nie zdziwiłbym się, jeśliby tak było. Ale także jest inny powód: kilka dynastii królewskich było im winnych ciężkie pieniądze pożyczone na wojny (dynastie po wierze) i jakoś woleli rozwiązać zakon niż oddać kasę. A do tego wykorzystali pretekst, że Jezuici się angażowali w ruchy wolnościowe, czytaj: wąchali z masonerią ... :)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
MatiRani, 2012.11.02 o 14:02
Leszku, gdyby Szanownemu w rece jakies zródla-linki na ten temat wpadly pod klawisze to chetnie bym sie z nimi zapoznal!
pozdrawiam
MLR
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Piotr Świtecki, 2012.11.20 o 12:41
Nagranie tego seminarium jest na +youtu.be (kolejne części pojawiają się na prawej kolumnie)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑