słowa kluczowe: ekologia, feminazizm, feminizm, gender, genderyzm, globalne ocieplenie, globalne ocipienie, idee, ideologie, lewactwo, manipulacje, marksizm kulturowy, zrównoważony rozwój.
Linki, cytaty, nowiny2018.01.05 12:44

W sieci marksizmu kulturowego

(poleca )
 
Feminizm we współczesnym kształcie został wymyślony i „wprowadzony w życie” dlatego, że rewolucja komunistyczna – jak zawsze – lubi się posługiwać przeróżnymi mniejszościami, które uprzednio intensywnie urabia się mentalnie, wmawiając im, że doznają one niesłychanego ucisku.
 
 Z prawdą ma to niewiele wspólnego, albo też zgoła nic; ma znaczenie jedynie funkcjonalne i pełni rolę instrumentalną z punktu widzenia osiągania ściśle określonych celów.

[...]

Ideologia genderyzmu, będąca – jak się określa nawet – swoistym apogeum neomarksizmu, wychodząc z naturalnego, przyrodzonego zróżnicowania ludzi pod względem płci, próbuje ten obiektywny fakt, wynikający z biologii, zanegować – i to do tego stopnia, ażeby doprowadzić do takiej sytuacji, że człowiek sam wyzbędzie się całkowicie tej swojej najbardziej fundamentalnej tożsamości. [...] mamy do czynienia tak naprawdę z totalną negacją – pełnym nihilizmem w zakresie podstawowej cechy ludzkiej istoty, a mianowicie płciowości, co stanowi – jak się powszechnie sądzi – absolutną kulminację neomarksizmu. Ale nie chodzi tu bynajmniej – dodajmy – o poprzestanie na tym, by zanegować w taki sposób tylko i wyłącznie tożsamość płciową. Poprzez zniszczenie tego podstawowego elementu tożsamości człowieka (bez niego człowiek traci zdolność poznawania rzeczywistości i orientowania się w niej), chce się doprowadzić do całkowitej destrukcji wszystkich podstawowych elementów pełnej tożsamości człowieka: tożsamości osobniczej, wspólnotowej, narodowej i kulturowej. A jest to konieczne po to, ażeby można było dokończyć realizację zbrodniczego marksistowskiego projektu utworzenia totalitarnego państwa komunistycznego o zasięgu globalnym.


Całość: +prawy.pl 

2216 odsłon  (brak ocen)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑