słowa kluczowe: 3 maja, Konstytucja, Konstytucja 3 maja, historia, konstytucja, masoneria, wolnomularstwo.
Linki, cytaty, nowiny2016.05.04 06:37

3 maja przypada rocznica jednego z najdonioślejszych wydarzeń w historii Polski - uchwalenia sławnej Konstytucji roku 1791.

(poleca )

Gwiazda Morza, wolnomularstwo w Gdańsku

 
Była pierwszym takim aktem w Europie (i drugim na świecie). Była próbą stworzenia państwa w duchu oświecenia i szansą na ocalenie chylącej się ku upadkowi Rzeczpospolitej. Wprowadzała wiele reform ustrojowych - zrównywała w prawach mieszczaństwo ze szlachtą, dawała chłopom ochronę państwową, wprowadzała tolerancję religijną, monteskiuszowski trójpodział władzy, ograniczała sobiepaństwo i warcholstwo.

 
Mało kto dziś pamięta, że Konstytucję zawdzięczamy wolnomularzom. Byli nimi m.in. król-mason Stanisław August Poniatowski (członek loży Karola pod Trzema Hełmami), Scipione Piattoli (sekretarz króla, nota bene będący jednocześnie... księdzem katolickim) oraz Ignacy Potocki (wielki mistrz wolnomularstwa Polski). To oczywiście tylko największe spośród nazwisk wolnomularskich - bo także wśród posłów wielu było naszych Braci w Fartuszkach. Szacuje się, że prawie 20% parlamentarzystów było wolnomularzami.

O wolnomularskim charakterze Konstytucji świadczą choćby odważne zapisy dotyczące religii. W rozdziale drugim czytamy więc:

"Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami; przejście od wiary panującej do jakiegokolwiek wyznania jest zabronione pod karami apostazji. Że zaś taż sama wiara święta przykazuje nam kochać bliźnich naszych, przeto wszystkim ludziom jakiegokolwiek bądź wyznania, pokój w wierze i opiekę rządową winniśmy i dlatego wszelkich obrządków i religii wolność w krajach polskich, podług ustaw krajowych warujemy."

Na pierwszy rzut oka mamy co prawda uroczyste podkreślenie roli kościoła katolickiego... ale jeśli dobrze się wczytamy w treść zapisu, okazuje się, że głównym jego przesłaniem jest państwowy obowiązek tolerancji religijnej, dla wszystkich! Ba, nie przewiduje się żadnej kary za odejście od religii katolickiej (wszak "kara apostazji" jest niczym innym jak przyznaniem przez kościół, że apostata już do niego nie należy).

Co ciekawe, autorzy Konstytucji, obawiając się (słusznie!) ingerencji obcych mocarstw i nacisku na środowiska konserwatywne, posłużyli się pewnym wybiegiem. Sejm zwołano więc wcześniej niż początkowo planowano - wielu agentów Moskwy nie zdążyło dojechać do stolicy, bowiem tuż wcześniej wypadały święta wielkanocne. Dzięki temu, marszałkowie Sejmu mogli napisać: "Ojczyzna nasza już jest ocalona. Swobody nasze zabezpieczone. Jesteśmy odtąd narodem wolnym i niepodległym. Opadły pęta niewoli i nierządu!"

Konstytucja miała być także wzbogacona o dwa akty uzupełniające, których opracowywaniem zajmował się Hugo Kołłątaj. Jeden z nich miał dotyczyć ustroju gospodarczego (wprowadzając m.in. zapewnienie powszechnego prawa własności oraz godność każdej pracy). Drugi miał być formą konstytucji moralnej w duchu Karty Praw uchwalonej w USA lub francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. Do opracowania tych aktów jednak nie doszło - na akcję zbrojną zdecydowała się Rosja, zaś związane z Polską sojuszem Prusy ostatecznie zdradziły. W krótkim czasie doprowadziło to do całkowitej utraty niepodległości.

Dzisiejszym wpisem chcemy oddać cześć naszym Braciom Masonom, którzy przyczynili się do uchwalenia Majowej Konstytucji, niezwykle postępowego aktu, będącego dumą naszej Polski. Dziękujemy i pamiętamy!

WOLNOŚĆ - RÓWNOŚĆ - BRATERSTWO!

Źródło: +www.facebook.com 

1777 odsłon  (brak ocen)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑