słowa kluczowe: Wolne Mularstwo Narodowe, masoneria.
Polska2015.10.13 22:52

Polacy do Lóż

 

hołota ante portas

 
W krajach katolickich wbrew temu, co głosił o lożach nacjonalizm klerykalny - były one usposobione na­cjonalistycznie, skrajnie patriotycznie, narodowo i w rzeczywistości ich łączność międzynarodowa jest dość luźna
 

Leon Chajn, w godnej polecenia książce „Polskie Wolnomularstwo 1920-1938”. tak oto definiuje przyczyny dla których ruch wolnomularski cieszył się znacznym powodzeniem:

Badający stosunki między wolnomularstwem a katolicyzmem XVII--wiecznym prof. Jose Antonio Ferrer Benimeli (hiszpański jezuita) stwier­dza, że wolnomularze wyszli na spotkanie wszystkim tym, w których des­potyzm oświecony, nierówność społeczna, centralizacja bogactw w rękach nielicznych itp. rozbudziły pragnienie wolności, równości i sprawiedliwo­ści. Wolnomularstwo wyszło również naprzeciw zainteresowaniom poko­jem i walką o tolerancję wszystkich tych, którzy byli znużeni wielkim spektaklem Europy skąpanej we krwi wojen religijnych, w trakcie któ­rych - - w imię Boga - - deptane były nawet najświętsze przykazania, a walki polityczne i intrygi dynastyczne przykryte były hipokryzyjnym płaszczem religijnym”.

Jednocześnie, kilka akapitów powyżej, opisuje charakter Wolnego Mularstwa w krajach katolickich, a także w Polsce:

w krajach katolickich wbrew temu, co głosił o lożach nacjonalizm klerykalny - były one usposobione na­cjonalistycznie, skrajnie patriotycznie, narodowo i w rzeczywistości ich łączność międzynarodowa jest dość luźna”.

Stwierdzenie ostatnie, o narodowym, a wręcz nacjonalistycznym charakterze Polskiego Wolnomularstwa Narodowego oraz - praktycznie - brak kontaktów międzynarodowych, wyraźnie zadaje kłam czarnej propagandzie, wietrzącej istnienie ponadnarodowego „rządu światowego”.

Dodatkowo, pozwolę sobie na stwierdzenie, iż ów patriotyczny nacjonalizm lóż, powinien zostać głęboko przemyślany przez krytyków Wolnego Mularstwa Narodowego, pod kątem składu narodowościowego Lóż Polskich, gdzie Braćmi byli: Polacy, Niemcy, Rosjanie, Ukraińcy, Żydzi, Ormianie i muzułmańscy Tatarzy z Suwalszczyzny, etc. Jest to zarazem też dowód na fenomen Wolnego Mularstwa, gdyż wszystkie te grupy narodowościowe i etniczne, zjednoczone Pracą w Lożach, występowały zawsze w interesie Rzeczypospolitej Polskiej.

Częściową odpowiedź na pytanie, czego właściwie szukano w Lożach, daje Ksiądz Stanisław Załęski, cytując fragment regulaminu powstałej na Wschodzie Warszawy w 1780 r. loży „Tarczy Północnej":

celem wolnomularstwa jest: udoskonalenie   człowieka   pod   każdym   względem:   w   porządku   społecznym, ćwicząc go w cnotach obywatelskich i naginając jego wolę do przyzwoitości i rozsądnej karności; w porządku moralnym, rozwijając jego zdolności umysło­we i zmysłowe. Świateł, których jest skarbnicą, udziela stopniowo z przyborem alegorii,   pożytecznej   tajemnicy   i   majestatem   symboliki.   Rozwija   zdolności człowieka,  dostarczając mu sposobności ćwiczenia ich;  w tym celu  urządza czynności loży w ten sposób, że do prac czysto wolnomularskich łączą się inne prace,  zdolne  wykształcić  dobry smak  i  talent.  Wszystkie  nauki,  wszystkie sztuki, wszystko, co piękne i uczciwe, może być omawiane w loży i ma prawo do jej studiów i badań.

Z powyższego wynikać może odpowiedź – na nurtujące wiele Osób pytanie: jakie cele ma na względzie dzisiejsze Wolne Mularstwo Narodowe?

Moim zdaniem, wziąwszy pod uwagę fakt, iż w Wolnym Mularstwie konserwatywnym, jakim jest bez wątpienia Narodowe, nic się nie zmienia, to nadal pragnie ono rozwoju intelektualnego i duchowego swoich Braci, którzy są – że pozwolę sobie na parafrazę - znużeni wielkim spektaklem Polski skąpanej w plwocinach wojen partyjnych, poszukując Oazy spokoju wśród nieustannych wrzasków ścierających się stronnictw politycznych, które – w demokratycznym państwie prawa – pełnią rolę dawnych – jakże łagodnych z dzisiejszej perspektywy – tyranów, których intrygi dynastyczne bledną przy tropizmie do władzy i pieniędzy, demokratycznych przedstawicieli społeczeństwa

Ostatnie incydenty z rozkradaniem majątku Państwa Polskiego (liczne afery i kradzieże w „Pałacu Prezydenckim”) dowodzą, iż prąca do władzy tłuszcza pozbawiona jest wszelkich hamulców moralnych, przypominając do złudzenia krwiożercza hołotę z niesławnej pamięci rewolucji anty-francuskiej.

Tak, więc: Polacy, śmiało do Lóż…

 
 
 

7164 odsłony średnio 3 (2 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Polacy do Lóż   
DevMariusz, 2016.01.21 o 00:02
Nie widzę w tym artykule odpowiedzi: Po co? + Po co bawić się w wtajemniczanie?

Tym bardziej mnie odpowiedź na to pytanie interesuje w erze internetu.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polacy do Lóż 
Marek Stefan Szmidt, 2016.01.21 o 14:05
Odpowiem cytatem z Pańskiej odpowiedzi do Mnie:
"Widać jaki z Pana nieuk..."
:-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polacy do Lóż   
DevMariusz, 2016.01.22 o 00:30
Była teza nie było argumentów za. Cóż ja poradzę?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polacy do Lóż 
Marek Stefan Szmidt, 2016.01.22 o 02:00
może Pan nauczyć się Dobrego Obyczaju i wyzbyć niegrzecznych manier...
:-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polacy do Lóż   
DevMariusz, 2016.01.22 o 02:46
Już mnie Pan naprowadził na ciekawy trop swoimi artykułami i wypowiedziami. To jest coś wcześniejszego niż cyw. bizantyjska... prawdopodobnie mieszanka w której pewną część stanowi struktura normotypowa vide cyw. egipska.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polacy do Lóż 
Marek Stefan Szmidt, 2016.01.22 o 09:42
Ależ odkrycie!!! - a niby skądinąd czerpano wzorce dla Biblii, będącej jednym z trzech fundamentów Cywilizacji Łacińskiej?
:-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polacy do Lóż   
DevMariusz, 2016.01.22 o 20:01
Ale tu nie chodzi o informacje a o normy.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polacy do Lóż 
Marek Stefan Szmidt, 2016.01.22 o 21:25
wszystkie normy prawne Izraelitów pochodzą z Egiptu, a podstawowy kanon Miszny (obecnie 613 Przykazań) to odpis Księgi Umarłych.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polacy do Lóż   
DevMariusz, 2016.01.23 o 12:27
Prawo żydowskie jest jednym wielkim błędem. I podobnie jak normy z Egiptu są nacechowane tożsamością prawa z etyką.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polacy do Lóż 
Piotr Świtecki, 2016.01.23 o 13:08
W jakim sensie "błędem"?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polacy do Lóż 
Marek Stefan Szmidt, 2016.01.23 o 18:36
Drogi Panie Piotrze,
Gloria!!! widzę, że przybył nam Autor o wielokrotnie większym Turbanie od Pańskiego, z którego "daje czadu, aż popalić"...
:-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polacy do Lóż 
Marek Stefan Szmidt, 2016.01.23 o 18:47
PS, Pan Mariusz ma - co domniemywam - na myśli uwagę Markizy du Chatelet na temat książki Bosuetta (Discours sur l'historie universelle), odnoszącą się do Izraela:
"O tym ludzie można wiele powiedzieć w dziedzinie teologii, jednak jego znaczenie dla historii jest niewielkie".
Ale żeby, aż "błędne"?
Turban mi się dymi...
:-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polacy do Lóż   
DevMariusz, 2016.01.23 o 21:22
Błędem było jakiekolwiek wzorowanie się na nim. Prawo to bowiem utożsamiło przymus z wolnością. I żadne sentymenty antropogeniczne nie mają tutaj znaczenia.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polacy do Lóż 
Marek Stefan Szmidt, 2016.01.23 o 22:20
Cywilizacja Łacińska w żadnym przypadku nie wzorowała się na prawie Izraela, więc o czyim - dokładnie - błędzie (jakiej cywilizacji, czy społeczności oprócz Judejczyków) Pan Pisze?
Więcej Światła, proszę...
:-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polacy do Lóż 
MatiRani, 2016.01.24 o 22:41
A nie z Wed?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polacy do Lóż 
Marek Stefan Szmidt, 2016.01.25 o 11:13
a jaki kontakt a Wedami miał lud Izraela pracujący w Egipcie?
:-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polacy do Lóż 
MatiRani, 2016.01.25 o 16:55
Kossecki - Talmud zaczyna byc pisany po zaprzestaniu rozwoju Wed i pobiera z Wed podstawowe elementy.... adaptujac je do pasozytniczych zapotrzebowan koczowników.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polacy do Lóż 
Piotr Świtecki, 2016.01.26 o 10:09
No, a Wedy przecież pisali Słowianie (a nawet Polacy), co widać po nazwie ("wiedza"), więc o co kaman?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polacy do Lóż 
Marek Stefan Szmidt, 2016.01.26 o 11:45
Pan wybaczy, lecz śp. Pan Kossecki - mimo, że lubił masonów - nie jest dla mnie autorytetem, a cytowane stwierdzenie zakłada "cybernetyczne" kontakty autorów Biblii z Wedami i "ciągłość tematyczną"
:-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polacy do Lóż 
MatiRani, 2016.01.25 o 16:53
Loże B'nai B'rith założyli w USA Żydzi z Niemiec w 1843 roku. W 1882 powstała pierwsza europejska loża B'nai B'rith w Berlinie. W 1919 roku B'nai B'rith powołała do życia Anti-Defamation League. W latach trzydziestych XX wieku do B'nai B'rith należało 80.000 Żydów - pół procenta globalnej populacji Żydów. W 1892 roku loża ,,Solidarność" B'nai B'rith rozpoczęła działalność w Krakowie.

B'nai B'rith w II RP deklarowała swoje poparcie dla Piłsudskiego. Zdaniem autorki książki "społeczność żydowska, masy żydowskie (...) w dużym stopni sprzyjały piłsudczykom". "Związki Żydów z piłsudczykami były niewątpliwie żywe, wywodzące się jeszcze z czasów legionów". Wśród zwolenników sanacji pracujących w administracji II RP Żydzi byli liczni. "Okres po zamachu majowym był niewątpliwie jednym z najkorzystniejszych dla społeczności żydowskiej. Jej zasadnicza część zorientowana była na obóz piłsudczykowski".

Podobnie i nie-żydowscy "wolnomularze konsekwentnie opowiadali się po stronie Piłsudskiego", z całych sił angażowali się w wspieranie sanacji i zwalczanie narodowców. Masoni dominowali w sanacyjnych rządach.

W walce z masonerią, komunizmem, Żydami i sanacją, w II RP zjednoczeni byli narodowcy i kościół katolicki. W prasie narodowej i katolickiej nieustannie ukazywano związki masonerii z lewicą i sanacją.

Jawna działalność masonerii, w tym i B'nai B'rith, zakończyła się decyzją masonów o uśpieniu lóż w 1938 roku, oficjalnie było to związane z dekretem prezydenta - wypełniania dekretu prezydenta pilnował szef policji mason Józef Kordian-Zamorski.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polacy do Lóż 
MatiRani, 2016.01.25 o 16:57
Na dorocznym zgromadzeniu Wielkiego Wschodu Francji w 1990 r. wielki mistrz tej loży Jean-Robert Ragache powiedział: „Nie chciałbym, aby na Wschodzie marksizm zastąpiony został przez katolicyzm. Należy powołać w krajach, gdzie upadł komunizm, silną organizację masońską, która stanie na drodze klerykalizacji. Nie można dopuścić, aby dogmatyzm triumfował. W ostatnim czasie powołane zostały do życia loże w Pradze, Brnie i Pilznie. Czyni się usilne starania, by zrobić to samo w Polsce. Niestety, plany obudzenia lóż w Warszawie, Krakowie i Łodzi napotykają wielkie trudności ze względu na istnienie dobrze zorganizowanego katolicyzmu”. Cytat ten dobitnie świadczy o tym, że w czasie transformacji ustrojowej Polska znalazła się na celowniku organizacji masońskich, traktujących Kościół jako rywala i przeszkodę, którą należy usunąć.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polacy do Lóż 
MatiRani, 2016.01.25 o 17:01
Nowi aktorzy wchodzą do gry. Wśród tych ostatnich wychylili się zza rogu masoni. Z reguły siedzący w ukryciu, prasujący swoje fartuszki i pilnujący interesów za zamkniętymi drzwiami 33 stopni wtajemniczenia. Tym razem stało się inaczej. Jak podał portal „wPolityce” przedstawiciele różnych nurtów wolnomularskich „twierdzą, że przypływ imigrantów nie jest ciężarem, lecz szansą dla przyszłości Europy”.

Może ktoś jest tym zaskoczony, ale nie ci, którzy znają prawdziwe poglądy i zamiary tych jegomościów. Pani Mirosława Dołęgowska-Wysocka, żona redaktora naczelnego i wydawcy „Wolnomularza Polskiego”, podała, że pod apelem w sprawie uchodźców podpisało się dwadzieścia sześć obediencji masońskich, m.in. Wielka Żeńska Loża Francji.
+www.prawy.pl
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Pytanie proste: co dobrego dla ludzi wynika z istnienia masonerii. 
MatiRani, 2016.01.30 o 22:00
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pytanie proste: co dobrego dla ludzi wynika z istnienia masonerii. 
Marek Stefan Szmidt, 2016.01.31 o 11:17
W Pańskim przypadku - zajęcie, rozrywkę i emocje
:-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pytanie proste: co dobrego dla ludzi wynika z istnienia masonerii. 
Piotr Świtecki, 2016.01.31 o 12:15
I to nawet bez obowiązku członkostwa! ;-) Ot, przy okazji znaleźliśmy pierwszą przewagę masonerii nad takim, dajmy na to, kółkiem filatelistycznym ;-) Brawa, panie Mati, za upór i dociekliwość! ;-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pytanie proste: co dobrego dla ludzi wynika z istnienia masonerii. 
Marek Stefan Szmidt, 2016.01.31 o 13:29
i według sprawdzonej, bolszewickiej zasady: "nie matura, lecz chęć szczera, zrobi z Mati anty-masonera"
:-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pytanie proste: co dobrego dla ludzi wynika z istnienia masonerii. 
MatiRani, 2016.02.01 o 00:48
Pan, Panie Marku, pisze tak naiwnie, ze trudno mi zadecydowac czy to brak wiedzy czy premedytacja.

Pan Mufti zas ma zle wplywy filosemickie a Pana nieudolnie popiera.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pytanie proste: co dobrego dla ludzi wynika z istnienia masonerii. 
Marek Stefan Szmidt, 2016.01.31 o 13:12
A co Pan Maćko powie o założeniu Wolnej Wszechnicy Polskiej, a w roku 1957 Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej.
Jestem w posiadaniu listy Członków-Założycieli TWWP, a nawet pokwitowań wpłaty składek na TWWP przez... wiadomokogo :-)
takich przykładów jest wiele i potrzeba - zaprawdę - pokładów niewiedzy i złej woli aby kwestionować dobroczynny wpływ Wolnego Mularstwa.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pytanie proste: co dobrego dla ludzi wynika z istnienia masonerii. 
Marek Stefan Szmidt, 2016.01.31 o 13:51
Założyła także Klub Krzywego Koła i zapoczątkowała działania opozycji w Polsce, co doprowadziło do powstania Solidarności, etc.
Wszystko, to - oczywiście - Pany Maćko za mało, bo kim innym miałby się ekscytować? Cyklistami?
:-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pytanie proste: co dobrego dla ludzi wynika z istnienia masonerii. 
MatiRani, 2016.02.01 o 00:38
Założyła także Klub Krzywego Koła... aha. Pomogla wiec Sorosowi, Sachsowi, Brzezinskiemu i Korporatokracji zrujnowac Polske niszczac jej przemysl i wyganiajac 4 miliony za granice.

Pozyteczni dla wroga ignoranci na dole a pazytniczy psychopaci na górze.
KKK=
Członkowie

Władysław Bartoszewski – historyk
Władysław Bieńkowski
Janusz Bogucki – teoretyk i historyk sztuki
Helena Boguszewska
Jerzy Braun
Włodzimierz Brus
Tadeusz Byrski
Michał Bristiger – muzykolog
Józef Chałasiński
Oskar Chomicki – fizyk;
Czesław Czapów – socjolog
Andrzej Dobosz – krytyk literacki, felietonista
Stanisław Ehrlich
Marian Falski
Janina Frentzel – socjolog
Henryk Greniewski
Włodzimierz Hagemajer
Ludwik Hass – historyk
Paweł Hertz
Julian Hochfeld
Paweł Jasienica – literat
Jakub Karpiński – socjolog
Stefan Kisielewski
Leszek Kołakowski – filozof
Jerzy Kornacki
Tadeusz Kotarbiński
Tadeusz Kowalik – ekonomista
Jerzy Kreczmar
Jacek Kuroń – działacz ZHP
Andrzej Lam – krytyk, historyk literatury
Jadwiga Lewicka – obecnie Jadwiga Staniszkis – socjolog[potrzebne źródło]
Edward Lipiński – ekonomista
Jan Józef Lipski – historyk literatury
Aleksander Małachowski – publicysta
Stanisław Manturzewski – socjolog
Adam Michnik – dziennikarz
Kazimierz Moczarski
Karol Modzelewski – historyk
Andrzej Munk
Jan Olszewski – prawnik
Maria Ossowska – socjolog, etyk
Stanisław Ossowski – socjolog, etyk
Juliusz Poniatowski
Julian Przyboś
Antoni Rajkiewicz – ekonomista, polityk
Jan Rzepecki
Anna Rudzińska – socjolog
Artur Sandauer
Marek Skwarnicki – publicysta
Antoni Słonimski – literat
Andrzej Stawar
Aniela Steinsbergowa – prawnik
Jan Strzelecki – socjolog
Witold Suchodolski
Anna Szarzyńska-Rewska – geodeta
Mieczysław Szerer
Tadeusz Szturm de Sztrem
Jerzy Urban – dziennikarz „Po prostu”
Melchior Wańkowicz
Jan Wolski – działacz społeczny
Jan Wyka
Stefan Zbrożyna
Witold Jedlicki
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pytanie proste: co dobrego dla ludzi wynika z istnienia masonerii. 
Marek Stefan Szmidt, 2016.02.01 o 10:09
Jasne, już wtedy brali forsę od Sorosa...
przepisuje Pan bzdury, bez własnej refleksji
:-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pytanie proste: co dobrego dla ludzi wynika z istnienia masonerii. 
MatiRani, 2016.02.01 o 00:40
Przyjrzyjmy się zatem zjawisku, które historyk Andrzej Friszke nazwał „jasnym światełkiem w pejzażu PRL”. W 149 numerze paryskich "Zeszytów Historycznych" z 2004 roku, to właśnie Andrzej Friszke opisał początki działalności Klubu Krzywego Koła. „To wyjątkowe - pisze Friszke - w skali całego obozu socjalistycznego legalne forum debaty ideowo-politycznej było u zarania w 1955 r. "nie tylko kontrolowane, ale też inspirowane przez aparat bezpieczeństwa".

Dowiadujemy się, że w 1955 r.,gdy już rozwijała się "odwilż", ludzie związani z komunistycznym aparatem władzy - głównie Ewa i Juliusz Garzteccy oraz Stefan Król - założyli Klub Krzywego Koła, by poddać kontroli rozdyskutowane środowiska młodej inteligencji. Swoje pomysły konsultowali z władzami, otrzymywali polecenia i składali meldunki, a na działalność klubu błogosławieństwa udzielił sam Jakub Berman. Zdaniem Friszkego dokumenty odnalezione w IPN potwierdzają tę tezę. Garzteccy byli członkami partii komunistycznej. Ponadto Garztecki pracował w zbrodniczej Informacji Wojskowej. Wśród założycieli Klubu znalazły się również osoby związane z samym Komitetem Centralnym PZPR. Gdy pod koniec działalności Klubu jego członkowie poprosili prof. Stefana Żółkiewskiego o wzięcie udziału w jakiejś inicjowanej przez Klub akcji, odmówił, mówiąc: "Nie będę nawet o słuszne cele jednoczył się z policją". Aleksander Małachowski przyznawał w swoich wspomnieniach, że wiele osób twierdziło w tamtych latach, iż "sponsorem politycznym Klubu był Komitet Centralny PZPR”.

Klub skupiał ówczesną elitę intelektualną, a prowadzone w nim dyskusje dotyczyły m.in. problematyki kulturowej, politycznej, filozoficznej, artystycznej i ideologicznej. Wśród osób uczestniczących w zebraniach znajdziemy niemal wszystkie znaczące postaci tzw. opozycji demokratycznej: Jana Józefa Lipskiego, Aleksandra Małachowskiego, Witolda Jedlickiego, Stanisława Ossowskiego, Pawła Jasienicy, Antoniego Słonimskiego, Władysława Bartoszewskiego, Jana Olszewskiego, Leszka Kołakowskiego, Ludwika Hassa, Anielę Steinsbergową, Karola Modzelewskiego, Jana Strzeleckiego, Annę Rudzińską, Jacka Kuronia i Adama Michnika, ale także Jerzego Urbana – by wymienić tylko niektórych.

Dlaczego właśnie Klub Krzywego Koła? Otóż, nie tylko i nie głównie z powodu, że został „zainspirowany” przez bezpiekę i działał pod egidą Komitetu Centralnego. Przyczyny są znacznie głębsze. Tezę, że stanowił on niemal modelowy przykład, działań podjętych przez partię komunistyczną w ramach strategii podstępu i dezinformacji, spróbuję wykazać w kolejnej części.
+bezdekretu.blogspot.cl
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pytanie proste: co dobrego dla ludzi wynika z istnienia masonerii. 
Marek Stefan Szmidt, 2016.02.01 o 09:55
a więc, "Dowiadujemy się" jest źródłem Pańskich, dla Pana wiarygodnych, informacji...
:-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pytanie proste: co dobrego dla ludzi wynika z istnienia masonerii.   
DevMariusz, 2016.02.01 o 01:35
To że ktoś tam należał to nie jest argument sam w sobie. Nie da się tego nacechować. Konkretnie co dobrego wynika dla ludzkości z istnienia masonerii?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pytanie proste: co dobrego dla ludzi wynika z istnienia masonerii. 
Marek Stefan Szmidt, 2016.02.01 o 10:08
Oczywiście, jeżeli Ktoś założył, np Lygę Polską, z której powstała Narodowa Demokracja, to nie jest "argument sam w sobie".
Podobnie wpływ na założenie innych organizacji, które spowodowały rozwój opozycji w Polsce - np. KOR, etc.
(Michnik, czołowy "opozycjonista PRL" był sekretarzem Antoniego Słonimskiego, a o przynależności Słonimskiego do Polskiego Wolnomularstwa, biedny Adaś dowiedział się po pogrzebie swojego Mentora, który - jak widać - nie miał doń za grosz zaufania).

Osoby Pańskiego i Pana Maćko pokroju, powinny odpowiedzieć sobie na pytanie: Kto inny miał za "was" to wszystko wymyślić i zorganizować, jak nie My? Wpadliście by na To sami? :-)

Nawet Polski w roku 1918 by nie było, i nie wymuszona zostałaby w Traktacie Wersalskim, gdyby Mason Woodrow Wilson, na prośbę Masona Paderewskiego nie wymógł tego "13-tym Punktem".

Bez Masonerii bylibyście teraz nie Polakami, lecz małymi niemczuchami... a zsowietyzowani zostaliście po 1944, gdyż ani w Jałcie, ani w Teheranie, ani w Poczdamie nie było Polskich Masonów, bo "mądrze" rozwiązaliście WLNP w 1938 roku, a Gen. Sikorski zginął w zamachu sowieckim, rękami "Polaków".

Więcej Światła, w tej Ciemnocie!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pytanie proste: co dobrego dla ludzi wynika z istnienia masonerii.   
DevMariusz, 2016.02.01 o 19:48
Narodowa-Demokracja to jest konkret a masoneria z samego faktu czym jest nic nie wytworzyła. Sam fakt że np. wysokiej klasy naukowcy należeli do lóż może tłumaczyć ich motywacja poznawcza i to że masoneria kryje pewne swoje aspekty na zewnątrz.

No i teraz dochodzimy do punktu niepokojącego czyli mafie polityczne a masoneria.

Ani wy kapitaliści, ani socjaliści, ani nacjokraci, ani demokraci. W idei nie macie rozmywania ale w skutkach rozmywacie. Mieszanie swoimi łapami tam gdzie nikt was o to nie prosi i dlaczego to ukrywacie?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pytanie proste: co dobrego dla ludzi wynika z istnienia masonerii. 
Marek Stefan Szmidt, 2016.02.01 o 21:01
to wy, anty-masoni, ciemni i nieoświeceni, a zawistni wiedzy i wpływów, wtykacie swoje łapska w to, czego nie rozumiecie i to bezskutecznie, gdyż Nas nie zniszczycie...

Powyższe było Pańskim tonem, więc - na pewno - zrozumiałe, lecz ton takiej "dyskusji" nie odpowiada Konserwatyście.

Przypadkiem, trafił Pan w sedno, w związek istoty masonerii z motywacją poznawczą.

Co do "prawdziwie polskiej" ND, to odrobina zdolności analitycznych podpowiedziały Panu, że obecność tak rożnych światopoglądów, w jednej organizacji, jak Popławskiego i Balickiego możliwa jest tylko w masonerii. A Dmowski...
To, co dla Pana jest ideologicznym rozmyciem, oznacza tolerancję na wyższym poziomie umysłowym, który nie jest dostępny "entuzjastom"*. Stąd atrakcyjność masonerii wśród Osób społecznie wybitnych, o wysokiej inteligencji, której na próżno szukać wśród partyjnych, oślepionych swoją ideologią, farmazonów.

PS. masoneria jest Uczelnią, której wyniki badań wciela się stopniowo - poprzez całe dziesięciolecia - (np. zapowiedź, że za 10 lat z Wysp Brytyjskich zniknie tytoń, czy powstanie Republiki Irlandzkiej, etc.) a nie wytwórnią sznurka do pakowania... :-)
_______________________
* "entuzjazm" - patrz definicja Davida Hume
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pytanie proste: co dobrego dla ludzi wynika z istnienia masonerii. 
Piotr Świtecki, 2016.02.01 o 22:35
Szanowny Konserwatysto, bardzo cieszy mnie, że mimo wszystko zachodzi dialog (tj. mimo okrasy inwektyw). W międzyczasie zaczęto się do Konserwatysty zwracać w pluralis majestatis, co - mam nadzieję - wyrasta z tradycji staropolskiej, a nie "okresu słusznie minionego", kiedy to zwracanie się per "wy" było (w pewnych kręgach) nagminne.
Kłaniam się obu Dyskutantom!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pytanie proste: co dobrego dla ludzi wynika z istnienia masonerii.   
DevMariusz, 2016.02.01 o 23:56
Element tajemnicy jest sprzeczny z łacinizmem i służy tylko i wyłącznie sterowaniu ludźmi i wykorzystywaniu ich motywacji poznawczej do swoich celów. A jeszcze jak dodamy hierarchiczność to nam wyjdzie zupełnie inna cywilizacja.

Jeśli masoneria nie ma nic do ukrycia to powinna jawnie mówić jakie ma cele i jaki ogólny program proponuje.

Takie stawianie sprawy ewidentnie wskazuje na ciągoty masonerii do organizowania życia społecznego.

Problem w tym że taka forma polityki (w ramach tych mafii politycznych w ramach masonerii i pochodnych masonerii) powoduje trwałe zahamowanie rozwoju. No bo najpierw trzeba do tej organizacji wejść i to na odpowiedni poziom wtajemniczenia, wcześniej dając się w nią wdrożyć, a dopiero po tym można coś próbować czy to reformować czy unowocześniać.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pytanie proste: co dobrego dla ludzi wynika z istnienia masonerii. 
Marek Stefan Szmidt, 2016.02.02 o 01:09
Oczywiście, dla łacinników w Pańskim zrozumieniu żaden element tajemnicy nie istnieje. Niestety, jest Pan w błędzie, gdyż jest to prawdą tylko w elementach: greckim (dążenie do Prawdy) i rzymskim (Prawo). Natomiast trzeci fundament, jakim dla Cywilizacji Łacińskiej jest żydowska Religia objawiona w Piśmie. No, chyba, że dla Pana to żadne tajemnice...

O celach i programach masonerii może Pan sobie poczytać. (Jakim prawem żąda Pan, aby cokolwiek "powinna"?) Osobiście dysponuję około 1400 ogólnodostępnymi - w Internecie - książkami napisanymi przez Masonów Regularnych. Rozumiem jednak, trudy z tym związane... lepiej więc "się dowiedzieć", a najlepiej od "świadków", biorących zawsze sute honoraria, a co preferuje Drogi Maćko... ("Nie brak świadków na tym świecie. Teraz chodźcie - bliżej! bliżej! Znakiem krzyża podpiszecie").

Organizowanie sobie samemu życia w społeczeństwie, nie nazwałbym "ciągotą", lecz arystotelesowskim Prawem do nieskrepowanego rozwoju, w ramach bios theoreticos...

"zahamowanie rozwoju"? dla Kogo? dla utylitarnej ciemnoty nie pojmującej istoty Cnoty, w tym najważniejszej - Bios Pythagorikos?

Proszę o lepsze argumenty...
:-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pytanie proste: co dobrego dla ludzi wynika z istnienia masonerii.   
DevMariusz, 2016.02.02 o 09:30
Zamiast tworzyć własną teorie cywilizacji to proszę naprawdę posługiwać się pojęciami wykutymi przez Konecznego i Kosseckiego. Już Pan rzeczywistość podciąga pod teorię. Pan co najwyżej jakąś egipską cywilizacje chce nam tutaj przedstawić.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pytanie proste: co dobrego dla ludzi wynika z istnienia masonerii. 
Marek Stefan Szmidt, 2016.02.02 o 11:40
A skąd wziął Pan imperatyw stosowania jedynie słusznych "pojęć wykutych przez Konecznego i Kosseckiego" i dlaczego ma go stosować Konserwatysta?
:-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pytanie proste: co dobrego dla ludzi wynika z istnienia masonerii.   
DevMariusz, 2016.02.02 o 09:36
"Organizowanie sobie samemu życia w społeczeństwie" - problem w tym, że masoneria stara się organizować system sterowania społecznego, a to że sama sobie organizuje jakiś klub wzajemnej adoracji to akurat żadna nowość (bo jakby nawet tego nie było to po co samym członkom takie coś?). I w dodatku organizuje na zasadach innych niż miało to miejsce przed nią.

Dla mnie to całe oświecenie to jedno wielkie zaciemnienie. Gdzieś w tym wszystkim zgubił się człowiek, a rozwój został reglamentowany.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pytanie proste: co dobrego dla ludzi wynika z istnienia masonerii. 
Marek Stefan Szmidt, 2016.02.02 o 12:02
Nie rozumiem też, czemu zajmuje się Pan sprawami, o których nie ma ani pojęcia, ani żadnego w nich doświadczenia i zadaje - dziecinne - pytania "po co samym członkom takie coś?" oraz z jakiego powodu nie może organizować czegokolwiek "na zasadach innych niż miało to miejsce przed nią". Pańskie podejście jest totalitarne, a więc kompletnie obce Wolności Konserwatysty.

W Epoce Świateł, to nie "zgubił się człowiek", tylko Osobom ludzkim zaczęto - często nieudolnie, choć chwytliwie (Wolter) - wmawiać, że nie jest już niczym wyjątkowym, tylko elementem masse totale - patrz Anne-Robert-Jacques Turgot i jego teoria postępu, obejmująca trzy stadia rozwoju, pozornie będące kontynuacją. Człowiek się nie zagubił, lecz - w opinii filozofów Rozumu - termin ten przestał, w wieku XVIII oznaczać dojrzałego człowieka tradycji humanistycznej i chrześcijańskiej, lecz jedynie - co obserwujemy we współczesnym konsumpcjonizmie - jedynie jego okaleczoną, utylitarną część. Wszystko to, jest jednak kwestią wyboru Jednostki, która posiada Wolność obrania innej ścieżki rozwoju, np. ceniąc bardziej Bonum Honestum, czego i Panu życzę.
:-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pytanie proste: co dobrego dla ludzi wynika z istnienia masonerii. 
MatiRani, 2016.02.02 o 17:04
Panie Mariuszu, ten zwrot wlasciwie sytuuje tak osobe jak i ruch:
Bez Masonerii bylibyście teraz nie Polakami, lecz małymi niemczuchami

A szczególnie czesc "bylibyście teraz" - Wy, nie my.
My i oni... polaczki, plebs, lemingi, mieso armatnie.
My - swiatlo i postep nawet jesli masy tego nie chca.

Przy okazji, warto zwrócic uwage na podtytul tych stron:
"czym dla Ciebie jest polskosc"

Nie dla nas, nie dla mnnie, tylko dla "Ciebie" - innego, spoza "mojego" plemienia.

Narzuca sie teza o agenturalnej dzialnosci manipulacyjnej
pozdr
MAcko
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pytanie proste: co dobrego dla ludzi wynika z istnienia masonerii.   
DevMariusz, 2016.02.02 o 17:44
To co teraz napisał Pan Marek to filozoficzna próba uzasadnienia stanu który opisałem (zwłaszcza w tym spektrum socjocybernetycznym gdzie masoneria wyrasta na Panów "nieoświeconego motłochu").
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pytanie proste: co dobrego dla ludzi wynika z istnienia masonerii. 
Marek Stefan Szmidt, 2016.02.02 o 17:49
to źle?
rozumiem, że w Pańskim zrozumieniu ów "nieoświecony motłoch" woli mieć za Panów równych sobie w ciemnocie... też mi demokracja...
:-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pytanie proste: co dobrego dla ludzi wynika z istnienia masonerii.   
DevMariusz, 2016.02.02 o 18:16
Panu starożytny Egipt się marzy. A mi nadsystem łaciński. Jeśli lud jest ciemny to jeśli ma się źródło światła to należy je nie opakowywać w karton a uwolnić tak by wśród tej ciemnej masy załadować akumulatorki umożliwiające niezależny od nas rozruch. I proszę mi nie mówić że robicie to, bo macie 300 lat tradycji temu przeczącej.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pytanie proste: co dobrego dla ludzi wynika z istnienia masonerii. 
Marek Stefan Szmidt, 2016.02.02 o 22:38
Jak mogę stawić opór Wybitnemu Jasnowidzowi, czytającemu w moich myślach i marzeniach?
jestem bezsilny i przy takim Autorytecie wprost Nikim...
:-)
z Pana jest łacinnik, jak z koziego ogona klarnet i to na akumulatorkach...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pytanie proste: co dobrego dla ludzi wynika z istnienia masonerii. 
MatiRani, 2016.02.03 o 00:06
Filozoficzna... byc moze. Nie musi nic dowodzic.

Tacy szkodnicy sa wyjatkowo niekorzystni dla Ludzkosci.

Ciekawie to opisuje Thomas Sowell - pozwala zauwazyc, ze "namaszczeni" szkodza ludziom na calym Swiecie:
+pl.wikipedia.org

Byla wydana u Fijora, jak i ta:
+www.fijor.com

Pozdr
Macko
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pytanie proste: co dobrego dla ludzi wynika z istnienia masonerii. 
Marek Stefan Szmidt, 2016.02.02 o 17:51
Pana zaś, Panie Maćko, klasyfikuję jako agenta nowego narodu wybranego, którego organizację, cele i obyczaj zerznięto na żywca od Żydów
:-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pytanie proste: co dobrego dla ludzi wynika z istnienia masonerii. 
MatiRani, 2016.02.02 o 23:58
Panie Marku, Pan bredzi niediagnostycznie, podobnie jak Mufti.

Zadnych argumentów, zadnej dyskusji, stereotypy, banialuki, desinformacja i manipulacja.
Podaje Pan przyklady dobrego dzialania masonerii tak negatywne i widocznie niewlasciwe, ze wskazuje to na zupelna ignorancje lub na efekt glebokiego prania mózgu. Pan nawet nie wie co to byl ten KKK!!

Nic nie wnosi Pan interesujacego do tematu.
Czyli trace czas.
W zasadzie to wiem, chodzi mi tylko o to, aby inni czytajacy zdali sobie sami sprawe ze szkodliwosci dzialan masonskich o ile jeszcze nie maja w tej sprawie jasnosci.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pytanie proste: co dobrego dla ludzi wynika z istnienia masonerii. 
Marek Stefan Szmidt, 2016.02.03 o 12:37
proszę wiec nie tracić czasu i nie molestować całymi tygodniami maniakalnie-kompulsywnymi-nachalno-psychopatycznymi zapytaniami
:-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pytanie proste: co dobrego dla ludzi wynika z istnienia masonerii. 
MatiRani, 2016.02.03 o 18:39
Musze kontrowac i kontrolowac wasze bajdurzenia aby myslaca mlodziez intelektualna nie wyrobila sobie zlego pojecia o wrogu. Masonfilia i Zydofilia polaczone z Polonofobia nie moga pozostac bez odpowiedzi.

Kazdy myslacy czlowiek czytajac wymiany wypowiedzi wyrobi sobie zle zdanie na temat masonów i zydów. A neofita w temacie zacznie watpic w oficjalne wersje.

Wracajac do tematu - np. na ostatnim zebraniu masonów - co dobrego dla Polski zrobiliscie? Jakas akcja patriotyczna? Protest przeciwko szkalowaniu? Lobby aby kontrolowac agenture niemiecka?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pytanie proste: co dobrego dla ludzi wynika z istnienia masonerii. 
Marek Stefan Szmidt, 2016.02.03 o 20:18
Pan Maćko: Misjonarz Nowego Narodu Wybranego (skrzywdzonych Polaków) i samozwańczy MasoRanger...
:-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pytanie proste: co dobrego dla ludzi wynika z istnienia masonerii. 
MatiRani, 2016.02.20 o 01:12
Wracajac do tematu - np. na ostatnim zebraniu masonów - co dobrego dla Polski zrobiliscie? Jakas akcja patriotyczna? Protest przeciwko szkalowaniu? Lobby aby kontrolowac agenture niemiecka?
No co?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pytanie proste: co dobrego dla ludzi wynika z istnienia masonerii. 
Marek Stefan Szmidt, 2016.02.20 o 11:55
Postanowiliśmy tolerować także przymus natręctw
:-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Bez Masonerii bylibyście teraz nie Polakami, lecz małymi niemczuchami . Wy! 
MatiRani, 2016.02.03 o 00:07
Nieslowianski ten obyczaj, nie nasz.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polacy do Lóż 
Marek Stefan Szmidt, 2016.01.31 o 11:16
Wymienioną Damę, publicznie nazwałem czarownicą i od tego czasu jest "na fochu".
Również, publicznie poddałem w wątpliwość intelekt Córki owej Damy
:-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polacy do Lóż 
Marek Stefan Szmidt, 2016.01.31 o 11:12
Działalność Wielkigo Wschodu nie ma nic wspólnego z Wolnomularstwem Narodowym
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polacy do Lóż 
Marek Stefan Szmidt, 2016.01.31 o 11:11
Jasne, Żydzi oraz Osoby o innych przekonaniach niż narodowcy nie mają prawa do życia
:-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑