słowa kluczowe: Grzegorz Braun, Jankiel, Pan Tadeusz, Polska, antysemityzm, kahał, Żydzi.
Linki, cytaty, nowiny2015.07.10 08:21

Grzegorza Brauna anegdota o Prawie Chazaka

(poleca )
 
O Polsce, Polakach i Żydach, biciu się w piersi i oczadziałej inteligencji.
 
 

5005 odsłon średnio 5 (4 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Grzegorza Brauna anegdota o Prawie Chazaka 
Marek Stefan Szmidt, 2015.07.10 o 11:18
Grześ przeczytał "Idea Polski w Myśli konserwatywnej" i dąży do Normalności
Natomiast talmudyzm w wystąpieniu wyraźnie pod łomżyńską publiczkę...
Pozdrawiam mobilnie MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Grzegorza Brauna anegdota o Prawie Chazaka 
Piotr Świtecki, 2015.07.10 o 12:17
Czy "pod publiczkę" nie jest omijaniem Chrystusowego "niech mowa wasza będzie tak = tak, nie = nie"?

Odkłaniam się z przytupem,
MT
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Grzegorza Brauna anegdota o Prawie Chazaka 
Marek Stefan Szmidt, 2015.07.10 o 14:45
A jużci...
Sądxąc z fragmentu, w.łomżyńskiem talmudysta na talmudyście...
A Soplica, znając prawo Ch. zdzierał z Jankiela podwójnie za wyłączność...
Grześ zapomniał, że młode Jankiele poszły bić się za Polskę... Czy od tego patriotyzmu zapłacili Kahałowi? Chyba tak, bo tysiące Żydów zginęło w "polskich" Powstaniach. Ciekawe ile Kahał policzył tym, co zginęli w Katyniu...
Wakacyjnie MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Grzegorza Brauna anegdota o Prawie Chazaka 
Piotr Świtecki, 2015.07.10 o 20:34
Szanowny Panie Marku!

Mój problem w tym, by w poglądzie nie tracić hierarchii, skali, proporcji.

Wywija się takim np. Berkiem Joselewiczem na lewo i prawo, przy każdej okazji, próbując sprawić, by z wyjątku stał się regułą.

A przecież są też Michniki, Geremkowie, Hartmany, Grossy.

Są też statystyki i "nauka o cywilizacjach".

Nawet jeśli to wszystko miałoby być tyle warte, co fatamorgana, to jednak to pierwsze podejście jest najbardziej, nomen omen, przewrotne.

Tymczasem są już umysły sformatowane przekonaniem o "faszyzmie" i "antysemityzmie", zionące pogardą, gotowe do czynu i sprawiedliwej bezwzględności - w imię etyki i człowieczeństwa

Tak się nie da - licytując "na sztuki". W tym wszystkim musi być wyższa matematyka, ale oparta o własną, indywidualną pokorę. Na przykład jeden mój dawniejszy znajomy, Żyd, w latach 80 biegał na demonstracje, oberwał pałą. Ja nie. Ale teraz szydzi z Polaków i tego, co polskie. Nie mogę zamykać oczu ani na jedno, ani na drugie.

Całe szczęście, że nie muszę z tym robić nic więcej, prócz tego, żeby sobie w internecie pogadać. :)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Grzegorza Brauna anegdota o Prawie Chazaka 
Marek Stefan Szmidt, 2015.07.11 o 13:59
pogadać, rzecz dobra :-)
natomiast nie znajdzie Pan środka na ludzką głupotę i podłość.
Ten gatunek - a zwłaszcza na Kontynecie - tak ma, że za własne niepowodzenia wini obcych. Mądrzejsi są/byli jedynie Anglo-Sasi, którzy potrafili wyciągnąć wnioski praktyczne z wojen religijnych i stworzyć Asylum dla zwaśnionych.
Współczesnym Żydem w Polsce, z braku oryginałów, stali się PO-wcy dla PiSowców i na odwrót - byle tylko mieć wroga...
A każdy z nich, odsobno wzdycha do jedności narodowej...
pozdrawiam Pana paranoicznie
MStS
PS. Wykonałem, domowym spospobem, maść na suma i teraz będę ją sprawdzał w praktyce :-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Grzegorza Brauna anegdota o Prawie Chazaka 
Piotr Świtecki, 2015.07.11 o 21:48
Maść na suma?! Toż tego nawet w Google nie ma! Cóż to takiego??
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Grzegorza Brauna anegdota o Prawie Chazaka 
Marek Stefan Szmidt, 2015.07.12 o 11:11
Phi, Konserwatysta tworzy sprawy, o których się Google nie śniło...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Grzegorza Brauna wypowiedz o Prawie Chazaka 
MatiRani, 2015.07.17 o 05:27
No to dawaj Wasc intel dokladne: ilu zydów zginelo w Katyniu? Ilu bilo sie o Polske? ( Wielu sie bilo o wlasne przezycie li tylko, bo jako ze Zydzi glównie miastowi byli to uciekac musieli na wies i do lasu aby przetrwac - rabujac polskich chlopów przy okazji )
A co do Powstan... na ile ich wybuch dzielem byl manipulacji Zydów w interesie obcym dla Polski?
Zacytuje:
Żydowscy prowokatorzy, wielce pomocni urzędnikom austriackim w przygotowaniu rzezi szlachty polskiej, wiedzieli dobrze co czynili. Mieli oni świadomość tego, że Galicja przepełniona była materjałem wybuchowym, którego eksplozja rabacyjna od Tarnowa zataczała coraz szersze kręgi. Krwawe wypadki ogarnąć mogły wschodnie okolice kraju, grunt bowiem był przygotowany. Niedarmo na parę lat przed nieszczęsnemi wypadkami 1846 r. zaczęły obiegać między chłopami pogłoski, szerzone przez karczmarzy żydowskich, o darowaniu pańszczyzny; od roku zaś ludność wiejska była nawet przekonana, że najwyższy dekret w tej sprawie już został wydany i dlatego tylko nie nastąpiło obwieszczenie, że dziedzice złośliwie ukrywają go.
...JUŻ w pierwszem pokoleniu zaczęli frankiści (wszedłszy do społeczeństwa) rozkładową działalność wewnątrz narodu polskiego. W myśl nakazu swego przywódcy, nowochrzczeńcy starali się rzucić zarzewie nieporozumienia między Polakami. Nowa szlachta neoficka rozpoczęła nieubłaganą walkę z warstwą przodującą w Polsce. Istniejąca dawniej już organizacja mechesów, zasilona nowym dopływem przystąpiła do stanowczej rozprawy z tuziemcami. Trzeba było śpieszyć się: szlachta polska okazała w przeddzień upadku państwa znaczną tęgość ducha i ofiarny patrjotyzm.
...Zwolennicy jego rozwinęli ożywioną działalność. Podczas sejmu czteroletniego zasiadali na ławach poselskich: Szymanowscy, Orłowscy, Jasińscy, Józefowicze-Hlebiccy (wywodzący się od Michela Ezefowicza), Wojciech Turski i inni. Byli to ludzie bardzo zamożni, piastujący godności szambelanów królewskich, kasztelanów, starostów, podkomorzych i cześników. Im zawdzięczali Izraelici skuteczną obronę podczas rozruchów antyżydowskich w Warszawie, które wybuchły w okresie sejmu czteroletniego. Posłowie litewscy, wśród których znajdowało się wielu kryptożydów, oświadczyli się za synami Jakóba, gdy tymczasem pozostali wzięli w obronę mieszczan. Szlachta frankistowska obsadziła wszystkie stronnictwa sejmowe. Widzimy ją w stronnictwie patrjotycznem, wśród radykałów, tchnących zasadami rewolucji francuskiej, i w partji magnackiej. Ażeby odwrócić od siebie uwagę społeczeństwa rdzennie polskiego, starali się frankiści podtrzymać istniejące różnice między walczącemi stronnictwami, pogłębiając swoją demagogją nieporozumienia między szlachtą polską.
...Po drugim rozbiorze miała Polska istnieć nie dłużej, jak kilka miesięcy. Wczytując się w pamiętniki ówczesnych działaczy oraz w dotychczasowe opracowania różnych historyków, ustalić trzeba, że zawiązek konspiracji kościuszkowskiej przypadł pod koniec maja 1793 r. Utworzony został komitet, mający kierować ruchem zbrojnym. W skład jego wchodzili: Ignacy Działyński (nazwisko wymienione przez Graetza — "Historja Żydów", t. VIII, s. 185 — jako frankistowskie), Eljasz D'Aloe, dygnitarz masoński i płatny szpieg rosyjski, Bars, Andrzej Kapostas, reprezentujący wpływy judaizmu w ówczesnem wolnomularstwie polskiem i inni.
...Za przykładem warszawskich żydów szli ich współwyznawcy litewscy. Znane są liczne fakty szpiegostwa na rzecz Rosjan. Żyd wileński Gordon doniósł pierwszy Tuczkowowi o grożącym wybuchu; pierwsze również informacje o powstaniu wileńskiem zawieźli żydzi Cynyanowowi do Grodna. Wiadomości o przygotowaniach powstańczych w Mińszczyźnie udzielił Tutołminowi już w maju żyd z Miadzioła, Mowsza Szmujłowicz, który również zadenuncjował obywateli tamtejszych: Zienkowicza, szambelana Oskierkę, Wańkowicza i innych. W czasie bitwy Sierakowskiego z Suworowem pod Brześciem, we wrześniu 1794 r., żyd, podający się za delegata brzeskiej gminy żydowskiej, przywiózł sztabowi rosyjskiemu wiadomość, że współwyznawcy jego oczekują rychłego przybycia Rosjan do Brześcia i ofiarują im swoje usługi; ponadto wskazał brody, powiadomił o szerokości Bugu i Muchawca i dostarczył wielu innych ważnych informacyj.
...Już w pierwszych dniach po wybuchu powstania członkowie Klubu Patriotycznego rozpoczęli zgubną dla kraju działalność. Celem klubistów, w których szeregach znajdowało się wielu neofitów, jak np. Jan Czyński, Tadeusz Krępowicki (późniejszy zwierzchnik węglarstwa polskiego), Jan Majewski, Krzyżanowski, kapitan Majzner i wielu innych, była rewolucja społeczna. Nienawidzili oni szlachty, wpatrzeni w rewolucję francuską, której krwawe praktyki chcieli zastosować w Polsce. Gmina rewolucyjna, a nawet rewolucyjna komuna, jako władza najwyższa, była celem, ku któremu zmierzali klubiści.
...
Z takimi "przyjaciólmi" Polski to wróg robil co chcial...
----
gdy rabin Majzels i Maurycy Krzepicki wygłaszali w synagodze mowy, w których zachwycali się narodem polskim, współwyznawcy ich podburzali ciemny lud, szerząc wiadomości, że "szlachta zorganizowała spisek, mający dać hasło rzezi chłopów" (Limanowski: "Historja ruchu rewolucyjnego w Polsce w 1846 r.", str. 161). Dużo materjału o ustosunkowaniu się żydostwa do ówczesnego społeczeństwa polskiego podaje też memorjał Franciszka Trzeciaka, wręczony hr. Stadjonowi, gdzie czytamy, że "hajdamacy z tarnowskiego i jasielskiego cyrkułu, powtarzając wśród rzezi baśń, iż cesarz zniósł dziesięcioro Boskich przykazań, powoływali się na różnych żydowskich agentów, stojących blisko urzędników" (Łoziński: "Szkice z historji Galicji w XIX wieku", str. 378).
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Grzegorza Brauna wypowiedz o Prawie Chazaka 
Marek Stefan Szmidt, 2015.07.18 o 19:55
Drogi Macko, czy Paryż wart jezt mszy?
Wakacyjne MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Grzegorza Brauna wypowiedz o Prawie Chazaka 
MatiRani, 2015.07.20 o 04:16
+gloria.tv
;-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Grzegorza Brauna wypowiedz o Prawie Chazaka 
Marek Stefan Szmidt, 2015.07.23 o 11:53
OK, ale jeżeli Osoba ludzka lubi stać na deszczu, to koniecznie trzeba ją zmuszać do wejścia pod dach?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Grzegorza Brauna wypowiedz o Prawie Chazaka 
Piotr Świtecki, 2015.07.23 o 15:19
Albo na stos :)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Grzegorza Brauna wypowiedz o Prawie Chazaka 
MatiRani, 2015.07.24 o 05:51
No to dawaj Wasc intel dokladne: ilu zydów zginelo w Katyniu? Ilu bilo sie o Polske? ( Wielu sie bilo o wlasne przezycie li tylko, bo jako ze Zydzi glównie miastowi byli to uciekac musieli na wies i do lasu aby przetrwac - rabujac polskich chlopów przy okazji )
A co do Powstan... na ile ich wybuch dzielem byl manipulacji Zydów w interesie obcym dla Polski?
...
+prawy.pl

Od wieków dawane Żydom przez władców Polski przywileje były szkodliwe dla ludu polskiego. Żydzi mieli przywilej zarabiania na lichwie, poborze ceł, myt i podatków, monopole handlowe. Przywileje zapewniały Żydom nienależne im dochody, własne żydowskie szkolnictwo wyznaniowe, alienowały Żydów od Polaków, uniemożliwiały asymilację Żydów, utrwalały ich izolację, uzależniały Żydów od tyranii kahału, w sporach sądowych zapewniały Żydom korzystniejsze wyroki dzięki żydowskim sędziom i świadkom. Uzależnieni od Żydów polscy władcy stawali w sporach między Żydami a nie-Żydami po stronie tych pierwszych.Żydzi na nieszczęście Polski zostali do niej sprowadzeni przez możnowładców, by stworzyć aparat wyzysku fiskalnego. Aparat się udał, Polacy byli przez podległy Żydom aparat wyzyskiwani, ale dziwnym trafem kasa podatników nie trafiała do budżetu państwa, tylko do kieszeni zarządzających aparatem Żydów.Autonomiczne władze żydowskie w I Rzeczpospolitej - kahały - były odpowiedzialne za pobór podatków wśród Żydów. Kahały zbierały podatki, ale przekazywały tylko ich część władzom Polskim. By prowadzić swój antypaństwowy proceder kahały fałszowały statystyki wielkości populacji żydowskiej w Polsce. Zebrane pieniądze wykorzystywały do udzielania lichwiarskich pożyczek i zniewalania kredytami swoją klientelę, korumpowania urzędników, posłów i władców. Kahały w działalności finansowej współpracowały globalnie, dzięki czemu oferowane sumy kredytów były ogromne.Uprzywilejowanie Żydów w Polsce przed zaborami ze szkodą dla Polaków pozwoliło Żydom na eksplozję demograficzną. Żydzi zawierali małżeństwa w wielu lat 12, nie ginęli na wojnach, bo byli zwolnieni od służby wojskowej, masowo imigrowali do Polski z Europy Zachodniej, która broniła się przed ich destruktywną dla państwa obecnością.Autonomia żydowska w I Rzeczpospolitej, zmonopolizowana przez Żydów lichwa i fiskalizm, niszczyły Polskę. Ogólnopolskimi celami współpracujących w skali krajowej i globalnej kahałów było wyobcowanie Żydów z polskiej społeczności, niszczenie konkurencji gojów i utrwalanie monopolu żydowskiego.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Grzegorza Brauna wypowiedz o Prawie Chazaka 
Marek Stefan Szmidt, 2015.07.25 o 10:16
A więc wszystkiemu winna jest tyrania Kahałów - stąd ateizm i komunizowanie postępowej michnikowszczyzny
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Grzegorza Brauna wypowiedz o Prawie Chazaka 
MatiRani, 2015.07.31 o 01:37
Jak Pan madrze zauwazyl, neofici zawinili ogromnie w stosuku do Narodu Polskiego ( zlozonego z Prawdziwych Polaków, oczywiscie, ale i z Niemców, Rosjan, Irlandczyków, Dunczyków, Anglików, Czechów wiernie i z wdziecznoscia popierajach Polske, która ich przygarnela, jak równych traktowala i szczodrze wynagradzala za ich dla niej- czyli nas - uslugi ) i przyczyniali sie od bardzo dawna do naszych klesk, pomagali wrogowi, donosili, kradli, rozpijali, oszukiwali czy szantazowali. O wysylaniu Polek do domów rozpusty pod pretekstem pracy w salonach fryzjerskich juz nie wspomne.

Oczywiscie nie do konca "madrze" bo nie wszystko jest ich wina. Nie wiem skad Pan cos tak plytkiego wywnioskowal? Chwilowe zacmienie brzytwy Pana intelektu?
Matomiast w reszcie to nie bardzo wiem o co Panu chodzi... ( tąd ateizm i komunizowanie postępowej michnikowszczyzny )
Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Grzegorza Brauna wypowiedz o Prawie Chazaka 
Marek Stefan Szmidt, 2015.08.03 o 13:45
Mati, Pan nie wierzyy w B*ga, więc nie rozumie...
wakacyjnie
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Grzegorza Brauna wypowiedz o Prawie Chazaka 
MatiRani, 2015.09.03 o 02:22
+www.youtube.com
+www.youtube.com
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Grzegorza Brauna wypowiedz o Prawie Chazaka 
Piotr Świtecki, 2015.09.03 o 11:06
Niestety, piewcy "Braci Słowian" albo są ignorantami w kwestii różnic i tożsamości cywilizacyjnej, albo ich nie widzą - bo sami należą do turańszczyzny.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Grzegorza Brauna wypowiedz o Prawie Chazaka 
MatiRani, 2015.09.07 o 16:41
Turanszczyzny? Dlaczego?
pozdr
Macko
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Grzegorza Brauna wypowiedz o Prawie Chazaka 
Piotr Świtecki, 2015.09.07 o 20:40
Rusofile, którzy pamiętają jeszcze czasy PRLu? Nie widzę innego wyjaśnienia, jak to, że czuli się wtedy jak ryba w wodzie - i nadal im tęskno.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Grzegorza Brauna wypowiedz o Prawie Chazaka 
MatiRani, 2015.09.08 o 17:04
Rusofile... Pan pije do Wiechowskiego?

Powinnismy Rosjan cenic i szanowac, bo to nam na reke. Biorac pod uwage wielorakie zagrozenia zewnetrzne warto wyeliminowc jedno z nich.

Za PRLu byly pewne aspekty dobre, szczególnie jak pojaiwlo sie troche pieniedzy a kraj juz odbudowano.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Grzegorza Brauna wypowiedz o Prawie Chazaka 
Piotr Świtecki, 2015.09.09 o 06:33
Owszem, "pewne aspekty", ale nieporównywalne z "aspektami" podstawowymi.
Trzeba albo mieć wybiórczą pamięć, albo było się wówczas koło cycka systemu. Ale nawet w tym drugim przypadku nie sposób było nie zauważyć załgania, codziennego marazmu i siermiężności, okaleczenia społeczeństwa i jednostek.
Chyba, że się samemu było turańcem lub odartym z nadziei homo-sovieticus.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Kossecki o masonach 
MatiRani, 2015.09.09 o 18:33
Kossecki o Pilsudskim i masonach:
+youtu.be

Co do PeeReLofilów, to czas zawyczaj zaciera zle a uwypukla dobre momenty z mlodosci. Trudno przeciac po prostej linii.
Np. programy szkolne w liceum byly lepsze niz dzisiaj. Podobnie na uniwerkach. Mimo ze czesto patriotyzm byl ersatzem szynki to byl lepiej widziany niz disiaj.
osobisci uwazam, ze bylo podobnie zle jak po 89r tylko inaczej.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kossecki o masonach 
Marek Stefan Szmidt, 2015.09.14 o 14:59
a co ubek może powiedzieć ciekawego o Piłsudskim i Masonach?
:-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kossecki o masonach 
MatiRani, 2015.09.14 o 16:15
Duzo. Bardzo duzo.
Stereotypy sa bezuzyteczne a nawet szkodliwe.
Tylko fatky tylko prawda sa interesuajce.
Np. sposób dochodzenia do "prawdy" masonów, poprzez opninie autorytetów i glosowania jest falszowaniem i oszustwem.

Troche wiecej do posluchania :
1953-1956 kulisy przemian w Polsce i w CCCP
+youtu.be
Macko
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kossecki o masonach 
Marek Stefan Szmidt, 2015.09.14 o 16:22
drogi Macko, a Pańskie stereotypy np. o Żydach to nie są szkodliwe?
:-)
POZDROWIONKA
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kossecki o masonach 
MatiRani, 2015.09.15 o 23:44
STEREOTYPY?

Czytanka na ranek. Przeczyta czlowiek pare stron, fqrvi sie, adrenalina sie wydzieli i juz gotowy do pracy!
+gazetawarszawska.com
Natomiast lepiej nie czytac przed spaniem.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kossecki o towarzyszach pochodzenia zydowskiego: 
MatiRani, 2015.09.17 o 13:42
O nadreprezentacji towarzyszy pochodzenia zydowskiego i szykanowaniu towarzyszy Polaków.
+youtu.be

Ja mam, wedlug Pana, stereotypy?

Jesli powaznie Pan tak mysli, to znaczy ze:
1. Pan nie mysli.
2. Pan dziala przeciwko "towarzyszom pochodzenia polskiego"

To pierwsze usprawiedliwia i nakazuje poznanie faktów.
To drugie oskarza i wyklucza.
Trzecia mozliwosc? Slucham.

Tylko fakty, tylko prawda, a ta ostatnia jest zawsze najgorsza.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kossecki o towarzyszach pochodzenia zydowskiego: 
Marek Stefan Szmidt, 2015.09.17 o 16:10
tertium non datur
:-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kossecki o szykanowaniu towarzyszy Polaków 
MatiRani, 2015.09.17 o 18:10
Akurat tej konkluzji pochopnie nie chcialem wyciagac, choc moze wygladac, ze sie narzuca.
Ale skoro Pan sam tez tak uwaza pozostaje mi wybierac miedzy nimi biorac jednak pod uwage powiedzenie Mariana Mazura: nie ma ludzi zlych sa tylko zle poinformowani czy tez ludowe porzekadlo: nie bierz za perfidie czegos co sie zwykla ***** da wytlumaczyc.

Podaje tylko fakty, sprawdzone, i w odpowiedzi czekam na fakty, które beda mozliwe do sprawdzenia.
Opinie w sprawach podstawowych to kazdy sobie moze miec tyle ze sa one absolutnie bezuzyteczne, bezwartosciowe.
Troche faktów:
podaję obsadę kierowniczych stanowisk w istniejących wtedy wydziałach KC PZPR:
Biuro Listów i Inspekcji (powołane po Kongresie Zjednoczeniowym) – kierownik Jan Jasiński (V.1949 – I.1952)
Wydział Ekonomiczny – kierownik Julian Kole (? nieczytelne), I.1949 – VI.1951.
Wydział Historii Partii – kierownik Tadeusz Janiszewski, XII.1948 – I.1957.
Wydział Kadr – kierownik Zenon Nowak, XII.1948 – IV.1950.
Wydział Kobiecy – kierownik Edwarda Orłowska, XII.1948 – I.1953.
Wydział Komunikacji – kierownik Mieczysław Popiel, XII.1948 – I.1950.
Wydział Kultury – kierownik Stefan Żółkiewski, XII.1948 – I.1949,
później Lesław Wojtyga, II.1949 – IX.1950.
Wydział Nauki – kierownik Kazimierz Petrusewicz, XII.1948 – IV.1952.
Wydział Ogólny – kierownik Franciszek Biedrzycki, XII.1948 – XI.1949,
następny Mateusz Oks, XI.1949 – IV.1951,
z-cą kierownika był Henryk Kirszenbaum, XII.1948 – IV.1950.
Wydział Organizacyjny – kierownik Franciszek Mazur, XII.1948 – III.1950.
z-cami byli: Jan Izydorczyk, XII.1948 – VII.1949,
Włodzimierz Reczek, XII.1948 – X.1952,
Julian Tokarski, XI.1948 – I.1950.
Wydział Oświaty – kierownik Józef Kowalczyk, XII.1948 – IV.1953.

Wydział Prasy i Wydawnictw – kierownik Stefan Staszewski, XII.1948 – I.1954.
z-cą był Ferdynand Chaber, XII.1948 – I.1954.
Wydział Propagandy Masowej – kierownik Artur Starewicz, XII.1948 – I.1954.

Wydział Rolny – kierownik Hilary Chełchowski, XII.1948 – VIII.1950.

Wydział Samorządowo-Administracyjny – kierownik Marian Rybicki, I.- IV.1949.
później Wiktor Kłosiewicz IV.1949 – VI.1950.
Wydział Socjalno-Zawodowy – kierownik Adam Doliński, XII.1948 – VI.1949.
później Zygmunt Kratka VII.- XII.1949.
Wydział Szkolenia Partyjnego – kierownik Helena Kozłowska, X.1948 – IV.1954.
Wydział Zagraniczny – kierownik Ostap Dłuski, XII.1948 – XI.1953.
z-cą kier, była Teodora Pader, XII.1948 – IX.1952
Centralna Szkoła PZPR – dyrektor Celina Budzyńska, XII.1948 – VIII.1957. z-cą dyrektora Amali (? nieczytelne) Rezler, XII.1948 – X.1950.
Szkoła Partyjna przy KC – dyrektor Tadeusz Daniszewski, XII.1948 – V.1950.
następny Romana Granas, V.1950 – VIII.1957
zastępcami dyrektora byli: Zofia Cybulska, XII.1948 – V.1955
Adam Szaff, XII.1948 – II.1950
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑