słowa kluczowe: Kossecki, Marian Mazur, akumulator, alimentator, cybernetyka, doc. Kossecki, efektor, energomateria, informacja, korelator, polska szkoła cybernetyczna, receptor, socjocybernetyka, sterowanie, system, system cybernetyczny, systemy cybernetyczne.
Idee2014.12.26 23:00 23:39

Rodzaje procesów sterowania alias systemów cybernetycznych

 

Notatki z seminarium doc. Kosseckiego, Warszawa 28 X, 25 XI, 23 XII 2014 r.

 
System cybernetyczny to taki system zorganizowany, w którym zachodzą procesy sterowania, tzn. jest on nie tylko systemem dynamicznym, ale i zmierzającym do osiągnięcia zamierzonego celu.
 
Pojęcie „systemu zorganizowanego” jest bardziej ogólne od „systemu cybernetycznego”. System zorganizowany to taki, między elementami którego występują sprzężenia. Systemy te dzielimy na:
  • statyczne - w których nie występują zmiany energomaterialne (czyli systemy będące w bezruchu; ideał biurokratów ;-) Jest to czysty wzorzec, w rzeczywistości systemy takie nie występują.)
  • dynamiczne - w których sprzężeniach występują przepływy energomaterii.
System cybernetyczny to taki system zorganizowany, w którym zachodzą procesy sterowania, tzn. jest on nie tylko systemem dynamicznym, ale także systemem zmierzającym do osiągnięcia zamierzonego celu.

Zbiór stanów systemu w określonym przedziale czasu nazywamy procesem (ogólnie: procesem jest system istniejący w czasie).


Najprostszy przykład sterowaniaI - informacja
B - bodziec
E - energomateria
r - reaktywność systemu
R - reakcja

System (obiekt) sterujący wpływa na system (obiekt) sterowany. Sterujący pobiera z otoczenia energomaterię, a jego reakcja jest zarazem bodźcem sterującym dla s. sterowanego, wywołując z kolei jego reakcje - informacyjne i energomaterialne.

Do końca wojny Wehrmacht zachował w swoim kodeksie zasadę, że nie wolno wykonywać przestępczych rozkazów. Generalnie w III Rzeszy zachodziła turanizacja: rozkaz wodza był najwyższym prawem. Obecnie u nas regułą jest zrzucanie odpowiedzialności na podwładnych; wyżsi dygnitarze nie są rozliczani.
Reakcja to w cybernetyce każdy wpływ systemu na otoczenie (ale nie wiadomo stąd jeszcze, czy mowa o procesie regresyjnym, czy progresywnym).

Reakcje systemu sterowanego są iloczynem reaktywności systemu sterującego i sterowanego. Wynika z tego np. to, że ani podwładni, ani przełożeni nie mogą zrzucać całej winy na drugą grupę.


System cybernetyczny z receptorem


Receptor to element wyspecjalizowany (organ), którego zadaniem jest odbieranie bodźców informacyjnych BI.

Efektor: jego zadaniem jest wytwarzanie reakcji. Ma ona charakter częściowo informacyjny, częściowo energetyczny.Linią przerywaną zaznaczono granice systemu.

Czy „wzięcie głodem” jest przypadkiem działania energomaterialnego, czy informacyjnego? (zielonym kolorem wtrącenia moje - MT)
Dowolny bodziec musi mieć nośnik, ale może on być dowolnie mały i nie decyduje o wielkości bodźca.
Natomiast w sferze energomaterialnej nośnikiem informacji jest jakaś energomateria. W wypadku przebiegów energetycznych ta energomateria ma zasadnicze znaczenie sterownicze.

Jedyne naprawdę spontaniczne procesy to procesy procesy wzrostu entropii. „W miarę upływu czasu bałagan robi się sam.”
Przeciwstawianie sobie różnych zdań w obrębie fałszywej dychotomii jest zwiększaniem entropii systemu, a więc dywersją.
Epistemologia realistyczna przetrwała PRL jedynie na KUL-u. Teraz się praktycznie rozmyła.
W procesach informacyjnych istotne znaczenie ma nie ilość i rodzaj energomaterii, która jest nośnikiem informacji, tylko wartość sterownicza samej informacji, a ściślej mówiąc struktura. Na przykład przy pomocy (tej samej ilości) energomaterii użytej do wyprodukowania i rozprowadzenia gazety możemy w tej gazecie przekazywać informacje o dużej wartości sterowniczej, lub małej - a nawet zerowej.

System sterujący nazywamy organizatorem.


System sterowny


Wydaje się, że dla procesów sterowniczych kluczowy jest czas. Na przykład jeśli nie odwiedzam sympatii, nie pojawia się żaden bodziec energomaterialny ani informacyjny. Ale jeśli byliśmy wcześniej umówieni, może nawet dojść do zerwania.
Organ, którego zadaniem jest pobieranie energomaterii z otoczenia, nazywamy zasilaczem lub alimentatorem.

Akumulator to organ systemu sterownego, którego zadaniem jest przetwarzanie i przechowywanie energomaterii pobieranej z otoczenia przez zasilacz, celem wykorzystania jej w odpowiednim momencie. Organizator już nie musi dostarczać systemowi sterownemu własnej energii (energomaterii), gdyż ten sam ją sobie pobiera, przetwarza i przechowuje, a dzięki połączeniu informacyjnemu z receptorem i akumulatorem decyduje o przepływach w torach energetycznym oraz informacyjnym.PRL/Solidarność: z punktu widzenia opozycjonistów najważniejsze było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a nie gospodarka.
Społecznym przykładem systemu sterownego jest kraj w warunkach okupacji kolonialnej, lub pod zaborem. Musi on sam siebie utrzymać, a metropolia zapewnia tylko własny aparat kontroli nad gospodarką (np. poprzez eksport kapitału, wykup przedsiębiorstw, kontrolę nad bankami) i nad informacją (w postaci policji i służb specjalnych, mediów i wymiaru sprawiedliwości).


System samosterowny
Jest to system sterowny wyposażony we własny przetwornik informacji, który nazywa się korelatorem.

Czy równie dobrze zewnętrzny organizator może pobierać informację nie bezpośrednio z korelatora i akumulatora, ale z otoczenia systemu sterowanego? Podobnie z przebiegami w drugą stronę. Czy byłby to jakościowo inny układ, gdyby wpływ zachodził nie bezpośrednio, a za pośrednictwem otoczenia?
Organizator zewnętrzny zachowa wpływ na system samosterowny, jeżeli będzie dysponował sprzężeniami zwrotnymi z jego korelatorem (wpływ na procesy informacyjne) oraz akumulatorem (wpływ na procesy energetyczne). Dzięki temu system samosterowny działa w interesie organizatora zewnętrznego. Organizator musi „wiedzieć”, co dzieje się w korelatorze i akumulatorze - stąd zaznaczone zielonym kolorem sprzężenia zwrotne.

Czas ma znaczenie kluczowe również z innego względu: trudno mówić o tożsamości (identyfikacji) bez rozciągnięcia w czasie. Jest on też kluczowy dla niezależności od innych systemów, stąd posiadanie akumulatora.
Kwestii (samo)świadomości wolę nawet nie dotykać…
Przykładem społecznym takiego systemu jest kraj w stanie zleżności neokolonialnej (jak Polska w tej chwili). Funkcje receptorów pełni wywiad, korespondenci mediów, naukowcy wyjeżdżający za granicę, współcześnie każdy obywatel wyjeżdżający lub śledzący informacje może być elementem receptora; także administracja (Główny Urząd Statystyczny - ale on jest także korelatorem, bo informacje przetwarza), ministerstwa i organizacje społeczne.
Funkcje energetyczne pełni gospodarka i dystrybucja.

System autonomiczny
System autonomiczny (wg definicji Mazura) to taki system, który ma zdolność do sterowania się i może przeciwdziałać utracie tej zdolności; inaczej mówiąc jest swoim własnym organizatorem i steruje się zgodnie z własnym interesem (w rozumieniu cybernetycznym).

Homeostat kojarzy się z homeostazą, czyli utrzymywaniem stanu w obrębie ustalonego zakresu parametrów, co jest w naszym przypadku w najlepszym razie uproszczeniem.
W starszej literaturze używano terminu „układ samodzielny”, który Mazur wówczas definiował jako system samosterowny wyposażony we własny organ spełniający funkcje organizatora, zaś organ ten nazwał homeostatem. Homeostat to wewnętrzny organizator systemu. Steruje systemem w jego interesie.

Zbiór stanów systemu autonomicznego w określonym czasie nazywamy procesem autonomicznym.

System - proces autonomiczny musi dysponować swoim programem, określającym cel istnienia i metody jego osiągania. [Wszystko odbywa się w czasie!]

Bóg jest metasystemem. Nie ma mowy o nowoczesnej teologii bez cybernetyki.
Zbiór systemów autonomicznych i relacji między nimi nazywamy nadsystemem autonomicznym, zaś systemy, z których się składa - podsystemami autonomicznymi.

Główna cecha regularnej masonerii to walka z dogmatami (pod hasłem tolerancji). Jest to dywersja ideologiczna, rozszerzająca się na sferę poznawczą.
Masońską idée fixe jest przeludnienie.
Zbiór stanów nadsystemu autonomicznego w określonym czasie nazywamy nadprocesem.

W nadprocesie sterowania możemy mówić o jego nadprogramie oraz podprogramach poszczególnych jego elementów. Gdy między nimi zachodzi sprzeczność, to albo nadproces zmusza podprocesy do realizacji swego programu - albo odwrotnie. To drugie może może zachodzić albo w drodze wyborów i zmiany władzy, albo w drodze rewolucji (energetycznej lub informacyjnej).

Ukazała się najnowsza, pierwsza od 10 lat książka doc. Kosseckiego „Naukowe podstawy nacjokratyzmu”. W związku z błyskawiczną sprzedażą pierwszego wydania przewidywany jest dodruk. Więcej informacji - u wydawcy.
 
 
Zalecana lektura:
J. Kossecki: Cybernetyczna analiza systemów i procesów społecznych 

4162 odsłony średnio 5 (3 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Rodzaje procesów sterowania alias systemów cybernetycznych 
Piotr Świtecki, 2014.12.28 o 10:12
Ze względu na rozliczne święta kolejne spotkanie mojej grupy z p. docentem wypada dopiero za cztery tygodnie. Poprosiłem więc na liście dyskusyjnej słuchaczy i wykładowców o ewentualne dopowiedzenia wyłuszczonych powyżej zielonym kolorem kwestii. Odpowiedź była równie uprzejma, co kompetentna (dziękuję!), ale przytaczał jej nie będę, ponieważ okazało się, że spora część spraw będzie wyjaśniana w toku kolejnych wykładów. Upraszam zatem (również siebie;) o cierpliwość i zachęcam do przeglądania kolejnych notatek.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑