słowa kluczowe: 18 listopad 1918, Cywilizacja Łacińska, Józef Piłsudski, Kessler, Komitet Narodowy Polski, Lenin, Marek Stefan Szmidt, Niemcy, Polska, Rada Regencyjna, Rosja, odzyskanie Niepodległości.
Polska2014.12.13 00:18 12.16 13:31

Rozważania na 13. Grudnia: Czy Józef Piłsudski otrzymał władzę zgodnie z Legalizmem etycznym?

 

11. Listopad 1918: cywilizacyjna przestroga Historii

 
W XXXIII rocznicę zamachu z dnia 13. Grudnia 1981 roku, Katedra Etyki Cywilizacji Łacińskiej zaprasza na szkic historyczny, stawiający pytanie o zgodność z zasadami Legalizmu etycznego, aktu przekazania władzy AD 11-XI-1918, nad odradzającym się Państwem Polskim, w ręce Józefa Piłsudskiego.
 

     W dniu dzisiejszym, obchodzimy XXXIII rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, będącego jedną z wielu – dotychczas nieosądzonych – zbrodni systemu komunistycznego na bycie państwowym, granicach i Obywatelach Rzeczypospolitej. Z punktu widzenia etyki Cywilizacji Łacińskiej, zaprowadzony przez przemoc stalinowską - od roku 1944 aż po dzień dzisiejszy - system polityczny na pojałtańskiej resztce Ziem zagrabionych Rzeczypospolitej jest niezgodny z jej Legalizmem, czego najprostszym dowodem jest obowiązywanie, jako konstytucji kolejnej mutacji (1997) dokumentu zatytułowanego Конституция Польской Народной Республики, zredagowanego osobiście przez Josifa Wissarionowicza w roku 1952.

     Pozostawiając powyższe kwestie patriotycznemu sumieniu Czytelnika, który ma prawo posiadania zdania odmiennego niż Konserwatysta, chciałbym – w poniższym szkicu – przedstawić problem cywilizacyjnie podobny, lecz całkowicie ignorowany w polskiej przestrzeni publicznej, od tego momentu „przyzwyczajanej” do aktów niezgodnych z etyką Cywilizacji Łacińskiej, na której budowę i organizację Państwowości Polskiej oparł Mieczysław I, przyjmując symboliczny Chrzest Polski w roku 996.

    Tym momentem historycznym, na który pragnę zwrócić uwagę Czytelnika, jest powierzenie - w dniu 11 Listopada 1918 roku, - przez (powstałą w roku 1916) Radę Regencyjną Królestwa Polskiego, władzy w ręce Józefa Piłsudskiego.

     Z punktu widzenia Legalizmu etyki Cywilizacji Łacińskiej, w latach 1916 i 1918 doszło do dwukrotnego złamania zasad prowadzących – w przeszłości (patrz mapka w stopce) – do rozwinięcia się Rzeczypospolitej w potęgę polityczno – gospodarczo – militarną w Europie Środkowej, tak atrakcyjną dla zorganizowanych w państwa łupieżcze najeźdźców (Szwedzi, Rosjanie, Prusacy i Austriacy), iż doprowadzili do Jej grabieży i podziału terytorialnego.

     Skutki – nadmienionego powyżej – złamania zasad etycznych opiszę w następnym szkicu, który opublikuję dnia 18. bm, jako lekturę na Święta, poniżej zajmując się początkami odzyskania przez Polskę niepodległości państwowej, do których wyrażam zastrzeżenia natury legalistycznej, które rzutować będą - w sposób zdecydowanie negatywny - nie tylko na okres międzywojenny istnienia II RP, lecz i współczesność, a jeżeli nie zostaną dostrzeżone, zrozumiane i przyjęte za zły przykład – wpłyną destruktywnie na przyszłość polityczną i cywilizacyjną, a więc i na warunki życia pokoleń zstępnych, za które jesteśmy odpowiedzialni współcześnie..

     Dzień 11. Listopada świętuję rokrocznie, od ponad 50 lat - jak przystało na Obywatela, - nie mogąc się jednakże pozbyć przeświadczenia, iż konsekwencje zdarzeń, które miały miejsce właśnie tego dnia, stanowią wyraźne ostrzeżenie Historii, przed kierowaniem się - na fali nawet najszczerszych emocji patriotycznych - interesem politycznym państw wrogich, przy całkowitym lekceważeniu procedur wyłaniania Władzy państwowej, zgodnych z wielowiekową tradycją Rzeczypospolitej, kierującej się w latach swej świetności i potęgi etyką Cywilizacji Łacińskiej, czyli Katolicką Nauką Społeczną.

     Ponieważ sytuacja polityczna obserwowana współcześnie, jest dokładnym powtórzeniem zamysłów rządu Niemiec, z lat 1915-1918, destabilizacji wewnętrznej państw, z którymi Cesarstwo toczyło wojnę na Wschodzie: czyli celem osłabienia militarnego Rosji, a później: wywołania niewydolności politycznej i ekonomicznej odradzającej się Polski, postanowiłem napisać poniższy – zapewne kontrowersyjny na pierwsze czytanie – szkic historyczny, pragnąc aby skutkiem zawartych poniżej sformułowań i pytań, Czytelnik sięgnął do dostępnych ogólnie źródeł i wyrobił sobie w tym temacie własną Opinię oraz wyciągnął własne Wnioski na przyszłość, a zwłaszcza już na okoliczność, iż może to od Jego zdania i oceny zależeć będzie przyszłość ustrojowa Rzeczypospolitej; celem uniknięcia powtarzania starych błędów.

Front Zachodni w latach 1914-1918

Cesarstwo Niemieckie, toczące wojnę lat 1914-1918 na dwa fronty, było żywotnie zainteresowane odciążeniem Frontu Zachodniego, którego to przełamanie stało się strategiczną koniecznością, wobec faktu przerodzenia się działań militarnych na zachodzie w „wojnę pozycyjną” (patrz mapka powyżej), bez wyraźnych perspektyw na zwycięstwo siłami, tam właśnie posiadanymi, a pozbawionymi wsparcia licznych oddziałów zaangażowanych w wojnę z Rosją.

Front Wschodni w roku 1914

     Wojny – jak uczy doświadczenie historyczne, czyli metoda indukcji – wygrywa się nie tylko siłą militarną, ale także działaniami politycznymi, a zwłaszcza już tymi zakulisowymi, tak więc jest rzeczą naturalną, iż wobec porażki Planu Schlieffena zakładającego szybkie – w ciągu maksymalnie 40 dni - pokonanie Francji, Niemiecki Sztab Generalny postanowił urządzić dywersję w oddziałach Armii Imperium Rosyjskiego walczących na Froncie Wschodnim, wysyłając do Petersburga „zarazę socjalistyczną”, z zadaniem destabilizacji sytuacji wewnętrznej w Rosji:

     „Lenin z Nadieżdą Krupską i swoimi 30 współpracownikami, rewolucjonistami wyruszyli pociągiem z Zurychu 9 kwietnia 1917 do niemieckiej stacji granicznej w Gottmadingen. Tam wsiedli do wagonu, który został następnie zaplombowany i pojechali przez Frankfurt i Berlin do Sassnitz, gdzie przesiedli się na statek parowy, którym dopłynęli do Trelleborga w neutralnej Szwecji. 13 kwietnia Lenin dotarł do Sztokholmu. Następnie kontynuował podróż do Wielkiego Księstwa Finlandii, które wciąż było połączone unią personalną z Cesarstwem Rosyjskim.

 

     Zawiadomienie o dotarciu Lenina na miejsce, wysłane do Berlina przez agenta niemieckiego: „Lenin dotarł szczęśliwie do Rosji. Pracuje w pełni według życzenia”.

     Wieczorem 16 kwietnia (według kalendarza juliańskiego 3 kwietnia) wjechał na Dworzec Fiński w Petersburgu (ówczesnej stolicy Imperium Rosyjskiego), gdzie został powitany przez oczekujący tłum robotników i żołnierzy. Został tam również oficjalnie powitany przez przewodniczącego Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, Nikolę Czcheidzego. W czasie drogi ze Szwajcarii Lenin stworzył Tezy kwietniowe, głoszące hasło przejścia od rewolucji burżuazyjno-demokratycznej do rewolucji socjalistycznej, a 17 kwietnia ogłosił je w Petersburgu. (pisze o tym nawet lewacka Wikipedia)

     Od czasów rzymskich znane jest przysłowie, iż „Nie ma takiej bramy której nie przejdzie osioł obładowany złotem”, ani też odrobinę bardziej współczesne: „Nie ma tak wysokiej góry, na którą nie wspiąłby się osioł obładowany złotem” (Miguel de Cervantes Saavedra), tak więc nie ma co się dziwić, iż Niemiecki Sztab Generalny podjął słuszną – moim zdaniem – decyzję strategiczną o wysłaniu do Rosji najgorszych – z punktu widzenia Cesarstwa – elementów destrukcji państw, czyli dywersantów i wichrzycieli socjalistycznych, bez liczenia się z kosztami:

     „Niemiecki skarb wydał na cel likwidacji frontu wschodniego ekwiwalent 10 ton złota. Lenin miał ze sobą w pociągu około sześciu milionów dolarów w złocie, dzięki ówczesnym zabiegom dowództwa niemieckiego i bankiera Max’a Warburga.

     Według książki Gary’ego Allen’a pod tytułem „Nikt nie śmiał nazwać tego konspiracją” („None Dare Call it Conspiracy,”)  za pomocą przekupstwa, zdradzieckich zabiegów, brutalności i oszustwa, Lenin i Trotsky, zdołali opłacić wystarczającą liczbę bandytów morderców i złodziei, żeby w Petersburgu zagarnąć rosyjską władzę państwową, opierając się na działaniu wynajętych zbirów z bronią w ręku, pod hasłem „wszystka władza w rękach sowietów.” Lenin i Trotsky zdołali również przekupić wielu urzędników.

     Ani Lenin, ani Trotsky, nie byli w stanie zdobyć poparcia mas, faktycznie ponad 95% ludności było przeciwko nim. Pucz Lenina odbył się głównie w Petersburgu, dzięki, jak powiedziałem wcześniej, wynajętym i opłacanym szumowinom i dzięki przekupywaniu „czynodrałów rosyjskich.”

Iwo Cyprian Pogonowski „Bankierzy, gangsterzy i bolszewizm”.

     Efekt tej pruskiej „inwestycji w ideologię”, przyniósł zamierzony skutek w postaci buntu żołnierzy na Froncie Wschodnim i jego kompletnie załamanie, w Rosji zaś wywołał straszliwą wojnę domową, której krwawe skutki Rzeczypospolita odczuwa boleśnie po dziś dzień.

     Sytuacja militarna i polityczna w jesieni 1918 roku jest ogólnie dość dobrze znana, poza – oczywiście – drobnymi szczegółami, które pomimo faktu, iż są doskonale widoczne – wymykają się wszelkiej racjonalnej ich ocenie i interpretacji, a to z powodów li tylko emocjonalnych, wykorzystywanych bezwzględnie przez poważnych Polityków niemieckich, konsekwentnie realizujących (po dziś dzień) koncepcję Mitteleuropa, Friedricha Naumanna.

     Efekt „zaszczepienia” socjalizmu w Rosji przerósł zapewne oczekiwania niemieckie, gdyż nawet najtęższe umysły Niemieckiego Sztabu Generalnego nie mogły przewidzieć, iż akcja ta „odbije się czkawką” w postaci zrewoltowanych tłumów w Berlinie oraz – w dalszej perspektywie – ogromnych wpływów partii komunistycznej, przez cały okres trwania Republiki Weimarskiej.

 

str. 1 z 2   następna strona »
8942 odsłony średnio 5 (3 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Rozważania na 13. Grudnia: Czy Józef Piłsudski otrzymał władzę zgodnie z Legalizmem etycznym? 
Piotr Świtecki, 2014.12.13 o 08:00
Szanowny Panie Marku, dziękuję za ciekawy i wymagający sporej pracy Autora tekst.

Czy mógłbym prosić o dopowiedzenie, jak sytuacja mogłaby (powinna by) się rozegrać, pozostając w zgodzie z etyką Cyw. Łacińskiej? Z góry dziękuję!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rozważania na 13. Grudnia: Czy Józef Piłsudski otrzymał władzę zgodnie z Legalizmem etycznym? 
Marek Stefan Szmidt, 2014.12.13 o 09:51
Szanowny Panie Piotrze,
Według teorii wieloświatów Everetta, w jednym z nich ab. Kakowski, który powinien stać na straży etyki cywilizacyjnej, odmawia przewodniczenia Radzie, która nie powstała z wolnej Woli części społeczeństwa, uprawnionego do głosowania np. w referendum (wybory pod przemocą byłyby również nieważne etycznie).
W innym świecie zaś, Józef Piłsudski odmawia przyjęcie urzędu z rąk organu niekonstytucyjnego, jakim była RR i ogłasza wybory, co opóźnia obięcie przez niego formalnej władzy o tydzień, lecz zachowana jest zasada cywilizacyjna.
W jeszczcze innym, Piłsudski przegrywa wybory w roku 1918. i "powraca" dopiero w 1926, lub pozostaje w Sulejówku, a inny rząd dokonuje w roku 1934 (gdy Marszałek był już śmiertelnie chory i słaby) prewencyjnego ataku na Niemcy Adolfa Hitlera, II WŚ nie wybucha, ruskie nie kradną Rzeczypospolitej, Kiszczak pozostaje parobkiem..., może nawet u Jaruzelskiego.
etc., etc., etc.,

Dziękując Panu za dobrą opinię o szkicu,
pozdrawiam serdecznie
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rozważania na 13. Grudnia: Czy Józef Piłsudski otrzymał władzę zgodnie z Legalizmem etycznym? 
Piotr Świtecki, 2014.12.13 o 11:01
Dziękuję Panie Marku za powyższe uzupełnienie.

Zapewne każdemu, kto chwilę zastanowił się nad Pana wpisem, otwiera się następująca kwestia: czy w realnym życiu, praktycznie, kosztem etycznego działania nie bywa zaprzepaszczenie szansy na dobro godziwe? Jeśli na dodatek uwzględnimy, że bieg wydarzeń nie jest do końca przewidywalny, sytuacja osoby stojącej wobec wyboru dróg działania staje się jeszcze trudniejsza.

O ile dobrze kojarzę, Cywilizację Łacińską ma cechować etyczność także na poziomie zbiorowości, a więc i w polityce - w tym zagranicznej. Ale czy nie za cenę osiągnięcia celów i skuteczności? Czy nie sprowadza się to nader często do "albo nie będziemy sobą, albo nie będziemy wcale"?

Czy etyczność (w tym przypadku - legalizm) nie byłaby fanaberią?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rozważania na 13. Grudnia: Czy Józef Piłsudski otrzymał władzę zgodnie z Legalizmem etycznym? 
Marek Stefan Szmidt, 2014.12.13 o 12:55
Szanowny Panie Piotrze,
Pańskie obawy są całkowicie zasadne.

Jednakże istnieje - i to nie tylko w naszym kręgu kulturowym - coś takiego, jak odpowiedzialność za czyny, popełnione przy wykorzystywaniu daru Wolnej Woli, jaką Osobie ludzkiej dał B*g.

Przekładając powyższe na język XVIII-wiecznych racjonalistów-ateistów: istnieje odpowiedzialnośc przed pokoleniami zstępnymi.

O wpływie, opisanych w szkicu wypadków złamania zasad Legalizmu etycznego, napisałem (O zgrozo!) szkic dwuczęściowy, a i tak tylko "liznąłem" temat, więc proszę o tydzień cierpliwości.

Indukcja historyczna, czyli metoda wyciagania wniosków z przeszłości, której nauczyłem się od profesora Feliksa Konecznego (propagując Jego książki juz w latach 80-tych) pokazuje, iż wszystkie decyzje amoralne posiadały skutek tragiczny i destrukcyjny.

Przykłady: rewolucja anty-Francuska i anty-Rosyjska, a także dzisiejsza "wojna polsko-polska".

Zauważył Pan słusznie, iż zasady etyczne obowiązują na wszelkich szczeblach stosunków w zrzeszeniach, także międzynarodowych, a łamanie ich - vide los Polski, a dzisiej Ukrainy - prowadzi jedynie do nieszczęść i cierpień.

Odpowiedź na pytanie, czy zachowanie zasad etyki nie jest fanaberia, jest niezwykle trudne.

Konserwatysta odpowie, że bezwarunkowo tak, lecz demokratyczna większość goni jedynie za dobrami konsumpcyjnymi, których zdobycie jest często ważniejsze nawet od zwykłych zasad dobrego wychowania, o etyce już nie wspominając.

Ważnym jest, aby powstała świadomość obywatelska, która uniemożliwia kariery polityczne Osób niegodnych podejmowania decyzji o losach i przyszłości Wspólnoty, tworzącej państwo.

Dziękując za trudne pytania
pozdrawiam Pana serdecznie
i jak zwykle: "Pro Publico Bono"
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rozważania na 13. Grudnia: Czy Józef Piłsudski otrzymał władzę zgodnie z Legalizmem etycznym?   
esperance, 2014.12.15 o 00:05
Dzień dobry.
A czy już w przedświątecznym kazaniu będzie o Berezie Kartuskiej?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rozważania na 13. Grudnia: Czy Józef Piłsudski otrzymał władzę zgodnie z Legalizmem etycznym? 
Marek Stefan Szmidt, 2014.12.15 o 09:47
Szanowna Pani, gdybym nie znał Włodka Z, który jest fizykiem badającym m.innymi tzw. zjawiska poza-normalne, to skazany byłbym tylko na Moją starą, dobrą paranoję z lat bezpośredniej okupacji, czyli przekonaniu o istnieniu np. programów szpiegujących :-)

Powracając jednak do powagi, to Bereza jest logiczną konsekwencją tematyczną w rozważaniach etycznych.

Także, - gratulując przenikliwości - proszę Panią o odrobinę cierpliwości i przed Świętami będę grzmiał z ambony i pryskał kropidłem cywilizacyjnym
:-)

pozdrawiam Panią serdecznie
i wczesnoporannie
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rozważania na 13. Grudnia: Czy Józef Piłsudski otrzymał władzę zgodnie z Legalizmem etycznym?   
esperance, 2014.12.21 o 21:09
Szanowny Panie,
Zapewniam Pana, że wyantycypowanie Berezy nie wymagało żadnej nadzwyczajnej przenikliwości ani też innych zabiegów. Wystarczyło logiczne myślenie i minimalna znajomość transponowanej w naszą współczesność retoryki endeckiej.

Z serdecznymi pozdrowieniami i życzeniami w oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia oraz z sympatią :)
E.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rozważania na 13. Grudnia: Czy Józef Piłsudski otrzymał władzę zgodnie z Legalizmem etycznym? 
Marek Stefan Szmidt, 2014.12.22 o 09:32
Szanowna Pani, dziękuję i nawzajem
Pozdrawiam Panią serdecznie
Choć szpitalnie
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rozważania na 13. Grudnia: Czy Józef Piłsudski otrzymał władzę zgodnie z Legalizmem etycznym?   
Krzysztof S., 2014.12.15 o 19:33
Jeśli chodzi o istotę Rady Regencyjnej, to z tego punktu widzenia właściwie wszystko rozumiem.
Tylko czy wg myśli konserwatywnej władza nie należy do interreksa? Czy nie był nim abp Kakowski? Czy nie było tak, że legalną władzę posiadał interrex abp Kakowski i skoro on uznawał postanowienia Rady Regencyjnej, to były one ważne?

Napisał Pan, że myśl konserwatywna uznaje w pełni władzę Piłsudskiego w latach 1918-1935. Ale co z nielegalnością zamachu majowego?

Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rozważania na 13. Grudnia: Czy Józef Piłsudski otrzymał władzę zgodnie z Legalizmem etycznym? 
Marek Stefan Szmidt, 2014.12.15 o 20:46
Szanowny Panie Krzysztofie,
dziękuję za trudne pytania, na które odpowiem z punktu widzenia Etyka:

Każda władza, nawet Interrexa, posiada ograniczenia. Konferencja w Pszczynie miała za jedyny cel "organizację" rekruta, a nie służenia interesom Królestwa Polskiego. Wszelkie jej postanowienia, a więc ogłoszenie "królestwa regencyjnego" było farsą, którą zrzeszenia polskie słusznie odrzuciły.
Interrex nie miał prawa odebrać "władzy" z rąk obcych mocarstw. Czyniąc to zrzekł się (etycznie) posiadanej "bez łaski cesarzy" władzy Interrexa.

Zamach majowy był tylko konsekwencją aktów naruszenia Legalizmu etycznego, z lat 1916 i 1918. Jego ocena jest niemożliwa z perspektywy dnia dzisiejszego, gdyż nie znamy odczuć owoczesnych Obywateli. Potępianie go, tak, jak całej władzy Piłsudskiego nie ma sensu - należy tylko wyciągnąć wnioski na przyszłość, czemu właśnie służy Mój szkic.

Pozdrawiam Pana serdecznie
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rozważania na 13. Grudnia: Czy Józef Piłsudski otrzymał władzę zgodnie z Legalizmem etycznym? 
Piotr Świtecki, 2014.12.15 o 23:41
"Wnioski na przyszłość" - Szanowny Konserwatysto, toż to kluczowa fraza, służąca do oddzielania w dyskusjach ziarna od plew! :)
Kłaniam się.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Rozważania na 13. Grudnia: Czy Józef Piłsudski otrzymał władzę zgodnie z Legalizmem etycznym? 
Marek Stefan Szmidt, 2014.12.16 o 10:52
Szanowny Panie Piotrze,
to dopiero cybersocjotechnikaprowadzeniadyskusji
:-)
pozdrawiam serdecznie
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑