słowa kluczowe: Dmowski, Józef Kossecki, Niemcy, Wasilewski, antagonizowanie, doc. Kossecki, dywersja, faszyści, hitleryzm, naród, ruchy narodowe, ruchy socjalistyczne, żydzi.
Inne2014.04.03 13:00 04.04 11:39

Metody dywersji wobec ruchów narodowych i klasowych

 

Notatki z seminarium doc. Kosseckiego, 25 marca 2014 r.

 
[Z początkiem roku zerwana została ciągłość publikowania notatek. W miarę możliwości próbuję zaległości nadrobić, ale obawiam się będzie to możliwe tylko wybiórczo i bez zachowania chronologii seminariów. MT]
 
Proces powstawania narodów jest wciąż w toku.

Po zdobyciu najnowszych danych statystycznych (za zeszły rok) p. docent wykonał obliczenia dot. sterowania międzynarodowego. Jesteśmy w punkcie polifurkacyjnym - dalszy rozwój sytuacji może, zależnie od podjętych wyborów, potoczyć się na wiele różnych sposobów. W perspektywie 1-2 lat istniejący konflikt będzie wygrywać Rosja. Ale w płaszczyźnie strategicznej będzie to zwycięstwo Chin.
Przez reakcję rozumiemy siły, które dążą do zapanowania nad jak największą ilością mocy swobodnej populacji. Współcześnie jest to przede wszystkim biurokracja bankowa o cechach charakterystycznych dla cywilizacji bizantyńskiej. Nie wiadomo, kto jest właścicielem [w sensie podejmowania decyzji. Przywodzi to na myśl mający już ze dwie dekady postulat, by korporacje traktować jak indywidualne byty, działające we własnym, specyficznym interesie. Osobowość prawną już mają… MT].

Repetycja z historii: najpierw wykrystalizował się polski ruch narodowy (Liga Polska), potem w wyniku rodzaju zamachu stanu wewnątrz tej organizacji powstała Liga Narodowa, która inspirowała działania we wszystkich zaborach.
Dmowski przeprowadził analizy działań powstańczych i uznał, że droga powstańcza to prezent dla wrogów, skazanie na porażkę. Przeciwnika należy atakować tam, gdzie jest on najsłabszy. W tym przypadku - politycznie.
W tym samym czasie powstał niepodległościowy nurt socjalizmu.
1893Powstaje PPS. Pierwszy program napisał Stanisław Mendelson.
Powstaje Socjaldemokracja Królestwa Polskiego.
PPS łączył walkę o wyzwolenie narodowe i społeczne (aspekt wewnętrzny i zewnętrzny).
SDKP uważała, że naród to sprawa przejściowa, że w przyszłym, socjalistycznym społeczeństwie narodów nie będzie.
1893/94Ukazuje się pismo „Robotnik”, Piłsudski i jego żona są wydawcami.
1895Powstaje PSL
1896Przed IV Kongresem II Międzynarodówki J. Piłsudski wydaje w Londynie istniejący od 1891 r. organ późniejszego PPS „Przedświt”.
1900SDKP przekształca się w SDKPiL.

Nie mieliśmy państwa, a mieliśmy dyplomację.

Płaszczyzny dywersji:

Współcześnie wszystko, co nie jest globalistyczne i rozkładowe, uprawia gloryfikację żołnierzy wyklętych i powstań. Tymczasem po II wojnie światowej wyżsi oficerowie, np. Fieldorf „Nil”, byli przeciwni działaniom zbrojnym. Podobnie Rząd Londyński.
 
 1. Ideologiczna (w ujęciu M. Mazura postulacja - określenie zasadniczego celu).

  Przeciw ruchom socjalistycznym dywersją ideologiczną były:
  • Anarchizm (terroryzm).
   Doprowadzał działania do skrajności, na poziom łatwy do zwalczenia przez policję.
  • Socjal-reformizm. Rozmywał ideologię.

  Przeciw ruchom narodowym dywersją ideologiczną były (nadal aktualne!):
  • Szowinizm narodowy, zwłaszcza kierowany przeciw mniejszościom.
   Dlaczego? Ponieważ od razu antagonizuje, zatem osłabia państwo i obóz narodowy.
  • Imperializm.
   Antagonizuje dany ruch narodowy z ruchami zagranicznymi. (W pierwszym szeregu walki z hitleryzmem stanęli narodowcy - polscy /NOW/, żydowscy /ŻZW/ i inni.)

 2. Strategiczna (optymalizacja - jak działamy)
  Wciąż aktualne: napuszczanie socjalistów na narodowców i narodowców na socjalistów. (Milion członków PZPR należało do Solidarności. Natomiast od 1989 r. naród raźno maszeruje na cmentarz.)
   
 3. Taktyczno-operacyjna (realizacja - np. powojenne podziemie działało praktycznie tylko na tym poziomie)
  Prowokacje wywiadowcze i policyjne.

Wolnomularstwo praktycznie działa na dwóch pierwszych poziomach.

Działania dywersyjne przyczyniły się do zantagonizowania ruchów narodowych i klasowych.

Większa „dawka” cywilizacji łacińskiej w Rosji doprowadza do anarchii. To, ile jej dopuszcza Putin, jest najwyższą dopuszczalną dozą.
Dmowski w liście do Zygmunta Wasilewskiego na początku lat 20 wyjaśnił, dlaczego nie powinni sięgać po władzę, choć wówczas narodowcy mieli ją praktycznie w ręku. Powodem była większa skuteczność działalności na rzecz Polski na arenie międzynarodowej.
W okresie XX-lecia międzywojennego pierwszym ugrupowaniem, które miało korzenie socjalistyczne i zdobyło pełnię władzy byli włoscy faszyści (początkowo były to związki kombatanckie - stąd nazwa). Początkowo partia miała charakter antyklerykalny (z rękoczynami wobec osób duchownych włącznie). Ideologię faszystom zaoferowali nacjonaliści włoscy (mimo socjalistycznych korzeni faszyzmu!), głównym ideologiem był Enrico Corradini. Później Mussolini był zafascynowany nazizmem i zaczął implementować tę ideologię.

Mussoliniego i faszystów zgubił imperializm.

W warunkach niemieckich hasła ruchu hitlerowskiego (narodowo-socjalistycznego) miały nośność zarówno narodową, jak i społeczną.
Populacja żydów niemieckich stanowiła istotną część elit narodu niemieckiego. Żydzi niemieccy byli niemieckimi patriotami, a często nawet nacjonalistami (vide przemówienie Einsteina z lat 20 - pierwszego sortu narodowiec!) Niemieccy żydzi stanowili ok. 1% populacji, natomiast wśród elity 10% (np. po wprowadzeniu ustaw norymberskich na uczelniach zwolniło się 10% katedr). W tych warunkach w Niemczech hasła antyżydowskie były bardziej nośne socjalnie, niż narodowo (!) - awanse, utrącenie konkurencji itd.

Kukliński był przykrywką dla kilku źródeł, a jego gwałtowna ewakuacja służyła m.in. zapewnienieniu bezpieczeństwa źródłu w randze wiceministra (w rządzie Jaruzelskiego).
W Polsce populacja żydów miała zupełnie inny charakter społeczny, zgodny (np. pod względem dochodów) z rozkładem normalnym. W tych warunkach hasła antyżydowski nie były nośne w sensie socjalnym, dlatego też siły polityczne głoszące hasła antymniejszościowe nie miały szans zdobycia władzy (z listu Dmowskiego do Wasilewskiego wynika, że to rozumiał). Antyżydowskie nastroje w Polsce były wspomagane z Niemiec (przeprogramowanie narodowców w kierunku proniemieckim, nadzieja na znalezienie sojusznika).

W skali międzynarodowej funkcję prowokatora kompromitującego ruch narodowy odegrał ruch hitlerowski (przez szowinizm i imperializm), a w przypadku ruchów klasowych - stalinizm.

Stosunek Dmowskiego do hitleryzmu: X tom pism Dmowskiego, wyd. z 1939 r., s. 256-270. Militaryzacja polityki. „Musielibyśmy być wrogami cywilizacji, by uważać nazizm za coś dobrego”.

 
 
Nagranie video seminarium: YouTube.
Ilustracja pochodzi ze strony gotbrainy.com 

2804 odsłony średnio 4 (3 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Metody dywersji wobec ruchów narodowych i klasowych 
Krzysztof J. Wojtas, 2014.04.03 o 14:40
No fajnie, jestem pełen podziwu dla pracy doc. Kosseckiego, ale .... czy wnosi on coś ponad idee Konecznego i Dmowskiego?
Czy jest twórczy w porównaniach ze stanem obecnym?
Czy te prace - powstałe 100 lat temu - są w pełni jednoznaczne w opisie rzeczywistości?

Na pewno jest to metodologia "uniwersytecka" (w dobrym znaczeniu). Ale czy może być bazą dla utworzenia Ruchu Przemian?

Zgoda z konkluzją, że Rosja obecnie jest potężniejsza od Zachodu. Jest skonsolidowana. Czy Chiny zwyciężą?
Przyznać należy, że jest to najbardziej spójny system cywilizacyjny. Poza systemem personalistycznym w werscji Cywilizacji Polskiej.

Kiedy należy spodziewać się początku konfliktu?
Prawdopodobnie latem tego roku. To czas możliwy, a zarzewiem może być Ukraina spełniająca podobną rolę jak Polska w 1939.
Konflikt rozwinie się względem wyborów w końcu maja; wschodnia część - nie uzna wyników.
Dalej samo się potoczy, chociaż nie Ukraina będzie głównym teatrem wojny.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Metody dywersji wobec ruchów narodowych i klasowych 
Piotr Świtecki, 2014.04.03 o 20:40
Koneczny był genialnym prekursorem, ale - jak sam zauważasz - trąci myszką. Choćby ze względu na swoje indukcyjne podejście, oraz swoisty cywilizacyjny "błąd paralaksy", przez który cyw. łacińską traktował jako centrum wszechświata ;)

Przy okazji komentarzy Mati Raniego już to pisałem, ale powtórzę - doc. Kossecki *referuje* poglądy Konecznego. Czasem je rozszerza. Pierwszy z brzegu przykład takiego rozszerzenia (bo akurat go pamiętam przez to, że sprowokowany został moim pytaniem): otóż nie jest tak, jak pisał Koneczny, że mieszanka cywilizacyjna błyskawicznie degraduje. Przykładem właśnie Rosja, gdzie przynajmniej od XVII wieku funkcjonuje mieszanka turańsko-bizantyńska, doprawiana czasem łacińskością.

Co więcej, konglomerat cywilizacyjny jest zmienny w czasie, dostosowuje się do sytuacji. Przykładem zarówno Rosja, jak i Niemcy, gdzie w momentach kryzysu "turańszczyzna odbija od korzenia" i zaczyna dominować.

Seminaria są otwarte, może zajrzysz? Przed lub po zapraszamy z Espe na kawę (mieszkam niedaleko).

Pozdrawiam!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Metody dywersji wobec ruchów narodowych i klasowych 
Krzysztof J. Wojtas, 2014.04.03 o 22:34
Aby wpaść na dyskusję do Kosseckiego - musiałbym mieć Jego zaproszenie i kreślony zakres dyskusji, bo spektrum sparaw jest duże.
Z kolei dotarło do mnie, że p. Kosecki jest dość apodyktyczny w kontaktach.

Niemniej - uważam doc. Kosseckiego za wielkiego znawcę prac Konecznego i wynikających z tego różnorakich nawiązań.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Metody dywersji wobec ruchów narodowych i klasowych 
Piotr Świtecki, 2014.04.03 o 23:21
Pisałem tylko o przyjściu na seminarium p. docenta :) (ale ta formuła pozwala zadawać pytania, a nawet podsuwać coś od siebie).

Ostatnio doc. Kossecki wspomniał, że pisze książkę o nacjokratyzmie. Być może zawierać będzie propozycję czegoś nowego, odpowiedniego do czasów i sytuacji. Zobaczymy.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Metody dywersji wobec ruchów narodowych i klasowych 
Piotr Świtecki, 2014.04.03 o 21:29
Nie zapominajmy, że p. docent jest przede wszystkim socjocybernetykiem. A, że przy okazji erudytą...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Metody dywersji wobec ruchów narodowych i klasowych 
MatiRani, 2014.04.04 o 15:41
Bzdura.
...Przeciw ruchom narodowym dywersją ideologiczną były (nadal aktualne!):
Szowinizm narodowy, zwłaszcza kierowany przeciw mniejszościom.
Dlaczego? Ponieważ od razu antagonizuje, zatem osłabia państwo i obóz narodowy....

Mniejszosci, które nie integrują sią, niszczą narody od wewnątrz, jak pasożyty. Wyniki widac w Yeuropie jak na dłoni...
Polska jest sterowana zzewnątrz przy użyciu mniejszosci i ze szkodą WIDOCZNĄ dla nas, czyli tubylców.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
linki, cytaty, nowiny
najwyżej oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑