słowa kluczowe: Chiny, Koneczny, Kossecki, demografia, kategorie decyzyjne, kategorie poznawcze, nauka o cywilizacjach, normy decyzyjne, normy ideologiczne, normy poznawcze, prawda, prawo do posiadania broni, socjocybernetyka, Żydzi.
Idee2013.12.15 17:29 12.16 13:47

Nauka porówn. o cywilizacjach (cd.)

 

Notatki z seminarium doc. Kosseckiego, 19 XI 2013 r.

 
Kategorie decyzyjne i poznawcze, chrakterystyka niektórych cywilizacji i instytucji.
Pozostawanie wyłącznie przy Konecznym - empiryście - jest anachronizmem.
 
27 kwietnia 1956 r. w polskim Sejmie wprowadzono liberalizację aborcji (w tzw. krajach demokracji ludowej wówczas tylko Niemiecka Republika Demokratyczna nie poluzowała przepisów aborcyjnych). Urodzenia zaczęły spadać. Zmniejszone roczniki weszły na rynek pracy w połowie lat '70 (w Rosji podobna sytuacja miała miejsce dopiero pod koniec dekady).
Współczesna specyfika demografii chińskiej: nie więźniowie ani niewolnicy, lecz nielegalnie urodzeni są przyczyną taniości chińskiej siły roboczej. Tradycyjnie pożądani byli synowie, ponieważ córki były kosztem, natomiast syn miał obowiązek na starość utrzymywać rodziców. Jest to obecnie jedyny kraj, w którym jest więcej (o ok. 20 mln.) mężczyzn, niż kobiet. Dawniej byłoby to przydatne w razie wojny; w tej chwili Chińczycy emigrują na Syberię i żenią się z Rosjankami. Są atrakcyjnymi kandydatami na mężów, ponieważ tyle nie piją, są pracowici i dobrze traktują żony.

Wśród Arabów funkcjonuje stereotyp o spisku przeciw nim żydów i chrześcijan (krzyżowców).

W układzie teoriomnogościowym nie ma różnicy między cyw. bramińską i żydowską. Wg s. Michaeli Pawlik Talmud babiloński zawiera wiele zapożyczeń z Wed. Słowianie to wg hinduizmu pariasi (niedotykalni); frankofoni to kupcy, Germanie i Anglicy - władcy. Żydzi są bogami.

W ramach ustaw norymberskich pozbawiono żydów prawa do posiadania broni.
Rok później miała miejsce Noc kryształowa.
Żydzi sefardyjscy to żydzi przesiedleni z Palestyny po upadku powstania Bar-Kochby. Judaizm był w tamtych czasach religią ekspansywną. Prozelici z Nowego Testamentu to poganie przechodzący na judaizm. Chazarowie chcieli znaleźć spoiwo silniejsze, niż tylko turańszczyzna (władza i dyscyplina wojskowa). Mieli do wyboru trzy wielkie religie, ale jedynie judaizm nie groził zwasalizowaniem (nie było „imperium żydowskiego”). Po upadku państwa chazarskiego Chazarowie nadal byli żydami.

W Polsce przed wojną żydzi stanowili ok. 10% społeczeństwa; w Niemczech (rząd wielkości różnicy!) tylko ok. 1%.

Procesy (normy) decyzyjne

(Symboliczny zapis użyty w dalszym ciągu tekstu wymaga od przeglądarki poprawnego wyświetlania symboli matematycznych. Notacja odpowiada zamieszczonym w poprzedniej części notatek rysunkom zbiorów; dla przypomnienia do pierwszego przykładu - cywilizacji arabskiej - ilustracja.)

Ne normy etyczne
Np normy prawne
Nx (nadkreślenie) oznacza przeczenie
∩ część wspólna argumentów
∅ zbiór pusty

[NeNp, Ne ∩ Np, Ne ∩ Np] cywilizacja arabska
(normy etyczne nie będące prawnymi,
normy zarazem etyczne i prawne,
normy prawne nie będące etycznymi)

[NeNp, Ne ∩ Np, ∅] cywilizacja łacińska

[NeNp, ∅, ∅] cywilizacja tybetańska

[∅, Ne ∩ Np, ∅] cywilizacje żydowska i bramińska

[∅, ∅, Ne ∩ Np] cywilizacja turańska

[∅, Ne ∩ Np, Ne ∩ Np] cywilizacja bizantyńska

[NeNp, ∅, Ne ∩ Np] cywilizacja chińska


Procesy (normy) poznawcze

Uwaga! Jest to inny podział (kategoria), niezależny od przedstawionego powyżej. Normy ideologiczne mogą się nakładać na normy poznawcze. Które są ważniejsze?

Npo normy poznawcze (kategoria prawdy)
Nid normy ideologiczne (cele)

[NpoNid, Npo ∩ Nid, Npo ∩ Nid]
na przykład współczesny Kościół Katolicki (domaga się weryfikacji w pełni, ale nie zawsze umożliwia falsyfikację)


[NpoNid, Npo ∩ Nid, ∅]
cywilizacja łacińska


[NpoNid, ∅, ∅]
niektóre instytucje naukowe


[∅, Npo ∩ Nid, ∅]
nie znamy przykładu z realnego życia, ale taka charakterystyka mogłaby opisywać Kościół idealny


[∅, ∅, Npo ∩ Nid]
społeczeństwa pierwotne (przesądy, magia, szamanizm; ale wygląda na to, że współczesne społeczeństwa Zachodu degradują w tę stronę -> polityczna poprawność. dop. MT)


[∅, Npo ∩ Nid, Npo ∩ Nid]
cywilizacja żydowska i bramińska (występują normy ideologiczne oparte na poznawczych, ale i normy ideologiczne od poznawczych niezależne)


[NpoNid, ∅, Npo ∩ Nid]
współczesna cywilizacja chińska (ChRL), współczesne USA (dyktatura poprawności politycznej - poprawność polityczna nie ma nic wspólnego z normami poznawczymi) oraz system stalinowski w Polsce
 
 
Dziękuję za uwagę. 

2647 odsłon średnio 5 (4 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑