słowa kluczowe: Kossecki, Marian Mazur, OJTI, cybernetyka, cybernetyka społeczna, etyka, motywacja, nauka porównawcza o cywilizacjach, normy, normy decyzyjne, normy poznawcze, obrazy, prawo, prawo naturalne, procesy decyzyjne, socjocybernetyka, struktura motywacji.
Idee2013.12.02 22:06 22:12

Cybernetyka społeczna, nauka porówn. o cywilizacjach (doc. Kossecki)

 

Notatki z seminarium, Warszawa 22.X.2013

 
W obecnym cyklu przemieszana będzie tematyka nauki o cywilizacjach i socjocybernetyczna.
 
Proces poznawczy -> wypracowanie decyzji -> reakcja (za M. Mazurem: rozpoznanie -> decyzja -> realizacja)

Synteza nauki Konecznego z Petrażyckim/Piętką.

Normy poznawcze określają, co w danym społeczeństwie (w jego cywilizacji) jest uważane za prawdę, a co nie, oraz określają metody dochodzenia do prawdy (co nie znaczy, że nie istnieje prawda obiektywna! Stoimy na fundamencie realizmu teoriopoznawczego. Prawda obiektywna to relacje między obiektami rzeczywistymi, a nauka ma obrazy tych relacji.) Chociaż jedne normy społeczne tworzone są przez realizm, inne przez idealizm, to wciąż są normami poznawczymi.

Kategoria dobra

Systemy norm społecznych określają, co jest uważane za dobre, a co za złe w danym społeczeństwie. Zależą od cywilizacji.

Wg filozofii realistycznej istnieje realne dobro, podobnie jak realna prawda, ale normy społeczne funkcjonujące w psychice poszczególnych społeczeństw są tylko ich obrazami. Obrazy te mogą zarówno być wierne, jak i zniekształcone dezinformacjami lub pseudoinformacjami.

Dla ruchów narodowych hitleryzm przyniósł efekty takie, jakby był wielką, międzynarodową prowokacją.
Do tego obszaru należą również normy określające w jaki sposób tworzyć normy w kategorii dobra (jak oceniać, co dobre a co złe, jeśli jeszcze nie ma na to normy).
Np. w religii katolickiej odpowiada za to struktura kościelna, przy pomocy odpowiednich metod (teologia moralna). W bizantynizmie: określone prawem i przepisami autorytety i metody. W cywilizacji żydowskiej podobnie - rabini, którzy się wprawdzie kłócą (c. żydowska jest pluralistyczna), ale dla swojego kręgu rabin jest autorytetem. Ciekawostka: rabini zakazali prawowiernym żydom należenia do masonerii. B'nai B'rith to masoneria nieregularna, tylko dla Żydów.

Z punktu widzenia cybernetycznej teorii procesów autonomicznych jedynym wyróżnionym momentem dla procesu jest moment uruchomienia się jego programu - w przypadku traktowania człowieka jako systemu autonomicznego odpowiada to momentowi poczęcia.
"Dusza" to teologiczna nazwa tego procesu.
Ciekawostka: Św. Tomasz, zgodnie z ówczesnym stanem wiedzy naukowej, sytuował ten moment nieco później, z różnicą dla zarodka męskiego i żeńskiego.
Kwestia norm społecznych i ich tworzenia jest różna w różnych cywilizacjach. W c. turańskiej jest dobre to, co uważa władca (podejście proste i niezawodne jak karabin Mosina; w tej cywilizacji Polacy buntujący się w imię etyki czynią zło).

W kategorii dobra funkcjonują następujące podstawowe rodzaje norm społecznych:
 1. Ideologiczne, które określają zasadnicze cele działań społecznych, tzn. po co to społeczeństwo istnieje ("każdy naród jest wybrany, ale do czego innego" - Wierciński). W tradycyjnym języku nazywano to misją dziejową narodu; w języku cybernetycznym to normy ideologiczne. Normy te bezpośrednio rzutują na wszystkie dziedziny życia, w tym na demografię.
 2. Normy określające sposoby realizacji tych celów (w sensie społecznym, nie technicznym). Wśród tych norm wyróżniamy dwie zasadnicze kategorie:
  1. normy etyczne
   Nakazy norm etycznych są przestrzegane dobrowolnie: albo z wewnętrznego przekonania o ich słuszności (n. autonomiczne), albo pod wpływem dobrowolnie uznawanego autorytetu (n. heteronomiczne). Normy te mają charakter bezroszczeniowy.
  2. normy prawne
   Jednym podmiotom społecznym przysługują roszczenia wobec innych podmiotów. Normy prawne autonomiczne nazywamy (za Petrażyckim i Piętką) prawem naturanym (obecnie jest kojarzone wyłącznie z Kościołem, dzięki czemu można przypinać etykietki, np. klerykała, i kwestionować je). Tymczasem świadomość prawa naturalnego powinna być indyferentna ideologicznie!

W różnych cywilizacjach występują różne relacje między etyką a prawem. W cywilizacji łacińskiejdominują nad prawnymi normy etyczne, tzn. normy prawne nie mogą być sprzeczne z etyką (ważniejsze od prawa pozytywnego /stanowionego/ jest prawo naturalne).
W cyw. bizantyńskiej prawo jest ważniejsze od etyki, za dobre uważa się wszystko to, co jest zgodne z prawem (choćby Ustawy Norymberskie).
W cyw. żydowskiej normy prawne i normy etyczne są tym samym.
 

3067 odsłon średnio 5 (5 głosów)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Cybernetyka społeczna, nauka porówn. o cywilizacjach (doc. Kossecki) 
Christophoros Scholastikos, 2013.12.03 o 11:30
Dawno nie było wieści.
Mało rozumiem ale piąteczka jest ;-).
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
linki, cytaty, nowiny
najwyżej oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑