słowa kluczowe: Koneczny, Kossecki, NPOC, Niemcy, cywilizacje, dobrobyt, nauka porównawcza o cywilizacjach, piękno, quincunx, zdrowie.
Idee2013.06.17 11:39 06.18 00:47

Doc. Kossecki: nauka porównawcza o cywilizacjach (6)

 

Notatki z seminarium. Warszawa, 2013.06.04

 
Piękno, zdrowie, dobrobyt - omówienie pozostałych parametrów cywilizacji wg Konecznego.

Turańszczyzna to cywilizacyjny "fallback" w sytuacjach kryzysowych.
 

Dokończenie omawiania kategorii prawdy

Różnice pojęcia honoru w różnych cywilizacjach: są niekompatybilne, nie przystają do siebie i nie rozumieją się. Honor w cywilizacji turańskiej polega na wykonywaniu poleceń przełożonego. Analogiczna sytuacja w Niemczech przed i w czasie II wojny światowej - dewiza Meine Ehre heißt Treue („Moim honorem jest wierność”) i osobista przysięga Hitlerowi.

W cyw. bizantyńskiej honorowe jest postępowanie zgodnie z prawem.

Cywilizacja bizantyńska: jedność wiedzy przyrodzonej i nadprzyrodzonej, nauki i panującej ideologii. Prawdę określają autorytety.

W cywilizacjach sakralnych kryteria prawdy wyznacza ideologia.

W c. łacińskiej prawda jest obiektywna, istnieje niezależnie od tego, czy jest poznana.


Kategoria piękna

Obejmuje sztuki piękne, normy estetyczne, ocenę rzeczy i zjawisk wg tego kryterium.

Petrażycki i Piętka normy estetyczne zaliczają do norm pośrednio działających tzn. takich, które nie nakazują ani nie zakazują konkretnych działań, ale mogą je ułatwiać lub utrudniać. P&P stwierdzili, że duże przewroty społeczne rozpoczynały się od sfery estetyki.

Koneczny odnotował, że cywilizacje poniżające kobiety cierpią na niedorozwój sztuk pięknych (np. turańska). Rozwój sztuk pięknych jest sprzężony zwrotnie ze wzrostem roli kobiet w sensie ich wpływu na istotne procesy decyzyjne (nb. homosiom przytpisywana bywa większa wrażliwość estetyczna).

Sztuka i estetyka mają też znaczenie higieniczne i erotyczne (oddziaływanie na kategorię zdrowia). Z kolei estetyka marketingowa ma znaczenie dla kategorii dobrobytu, a rozwój wyobraźni wiąże się z rozwojem nauki. Estetyka wzniosła (np. religijna) wpływa na kategorię dobra. Zaznacza się wpływ piękna na pozostałe kategorie quincunxu Konecznego. Stąd miejsce tego aspektu cywilizacyjnego pomiędzy kategoriami duchowymi i materialnymi.

Cyw. turańska nie przywiązuje do kategorii piękna dużej wagi.
Bizantyńska rozwija sztuki piękne, ale je biurokratyzuje (biurokratyczny kanon piękna), upaństwawia i stara się kontrolować. Do przyjęcia jest to, co mieści się w kanonie; co jest poza nim - nie.
Cywilizacja chińska starała się ująć sztukę w kategorie/prawidła rozumowe.
Cywilizacja łacińska (w starożytności: helleńska i rzymska) rozwijały wszystkie dziedziny sztuki.


Kategoria zdrowia

(Za Petrażyckim i Piętką:) Kategoria ta obejmuje system norm społecznych określających metody ochrony życia i zdrowia (leczenie, higienę, prewencję), oraz związane z tym instytucje.

Również w tej kategorii występują drastyczne różnice cywilizacyjne, np. w Sparcie zabijano ułomne niemowlęta.
Zróżnicowane sposoby leczenia.
Są cywilizacje nie zawierające norm dotyczących zdrowia, albo traktujące te kwestie w sposób jedynie ogólny (np. cyw. turańska ceni sprawnych żołnierzy). W cywilizacjach sakralnych (żydowska, bramińska, ew. tybetańska) istnieją z kolei precyzyjne normy dot. zdrowia (zresztą, ścisłe religijne dyrektywy dotyczą w nich wszystkich pięciu kategori quincunxu). Np. podział na pokarmy koszerne i trefne, ścisły post w cywilizacji żydowskiej.
Z kolei kośćcem cywilizacji bramińskiej jest wiara w reinkarnację - w ten sposób podejście do pariasów okazuje się być racjonalne i spójne. Im wyższa kasta, tym ważniejsze dbanie o zdrowie. (Zdaniem braminów, za s. Michaelą Pawlik: Słowianie to pariasi, frankofoni - kupcy, narody germańskie - wojownicy i władcy, Żydzi z urodzenia należą do najwyższej kasty, są bogami.)  

str. 1 z 2   następna strona »
4307 odsłon średnio 5 (5 głosów)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑