słowa kluczowe: Feliks Koneczny, Koneczny, Kossecki, NPOC, Petrażycki, Piętka, cywilizacja, cywilizacja żydowska, cywilizacje, doc. Kossecki, metodologia, nauka, nauka porównawcza o cywilizacjach, seminarium, system sterowania społecznego, wartości.
Inne2013.05.14 14:20 05.17 08:45

Doc. Kossecki: nauka porównawcza o cywilizacjach (4)

 

Notatki z seminarium, Warszawa, 2013.05.07

 
Omówienie kategorii dobra w pięciomianie Konecznego. Zarys cybernetycznego ujęcia nauki o cywilizacjach.
 
W polskiej populacji dominują silne motywacje etyczne, słabe ideologiczne. Charakterystycznym przykładem tego jest etyczne magisterium Jana Pawła II, podczas gdy np. uwaga Benedykta XVI była skierowana ku dogmatyce.
Przewaga wzorca nad modelem w nauce:
 
 • Model to teoretyczny opis tego, co wiemy z empirii.
  Np. w fizyce model trzeba ciągle uzupełniać, wprowadzając nowe cząstki.
   
 • Wzorzec natomiast powstaje w sposób dedukcyjny
  (co najwyżej badany obiekt nie spełni postulatu definicyjnego wzorca).
  • fizyka newtonowska pozwoliła odkryć nieznane planety
  • tablica Mendelejewa pozwoliła przewidzieć istnienie pierwiastków
    
Koneczny wyciągał wnioski z badań empirycznych. Natomiast w dalszym ciągu seminarium o NPOC przedstawiana będzie synteza Konecznego z pracami Petrażyckiego i Piętki, oraz czysto cybernetyczna klasyfikacja norm społecznych doc. Kosseckiego. (Tematyka ta była m. in. poruszana w książce „Cybernetyka społeczna”, przy czym pierwsze wydanie z 1975 r. nie rozdziela jeszcze norm etycznych od ideologicznych, a w wydaniu z 1981 ujednolicenie nadal pokutuje w opisie systemów sterowania; pan docent lojalnie zwrócił na ten fakt uwagę słuchaczy.)

Kryteria cybernetyczne

Przypomnienie definicji:
Cywilizacja to spójny, jednolity system norm społecznych, stanowiący o ustroju życia zbiorowego.
Przypomnienie: nie ma liniowego rozwoju => nie można mówić o różnych etapach rozwoju. Istnieją natomiast różne cywilizacje.
Wzorzec teoretyczny przewiduje [umożliwia wyróżnienie - MT], pod względem systemów sterowania społecznego, 7 x 7 = 49 możliwych cywilizacji. Wzorzec ten jest bogatszy od empirii. (Na marginesie: psychocybernetyczny model indywidualny przewiduje miliony możliwych typów ludzkich; por. wykład Mariana Mazura.)

Wg Konecznego technika zmienia otoczenie człowieka, ale nie jego wnętrze. Inaczej jest zdaniem „ekonomistów” (wyznawców ekonomizmu). Jednakże przykładami tego, że upowszechnienie zachodniej techniki bynajmniej nie zmienia cywilizacji, są Japonia i Chiny. Również ideologie, np. marksizm, są inaczej przyjmowane zależnie od cywilizacji. Struktury cywilizacyjno-psychologiczne trwalsze, niż technika i ideologie.

Pojęcie „Polak-katolik” pochodzi od biurokracji rosyjskiej; rosyjski stereotyp chytrego Żyda i chytrego Polaka. Do I wojny światowej Rosja urządzała państwowe pogromy, stąd nadmiar Żydów wśród komunistów (na drugim miejscu – Polacy). Jednakże wpływ cywilizacji żydowskiej zaznaczył się w Советском Союзе jedynie przez kilkanaście lat, do stalinowskich (antytrockistowskich) czystek. Żydzi traktowali marksizm ideologicznie, poważnie i dosłownie – a nie jako narzędzie rosyjskiego imperializmu, przemalowanego na czerwono dla potrzeb eksportowych.

Quincunx. Po pierwsze: dobro

Kategoria wyróżniona dzięki typowo katolickiemu i polskiemu podejściu Konecznego.
Etyka, ideologia, prawo.

Z punktu widzenia cybernetyki społecznej normy ideologiczne to normy, które określają zasadnicze cele działań społecznych, albo cele działań społeczeństwa jako całości (jako procesu).

Fenomen cywilizacji żydowskiej polega na tym, że wszystkie wymienione obok normy ma jednolite: zachodzi identyczność etyki i prawa oraz norm auto– i heteronomicznych.
(Niemniej jednak, Izrael to mieszanka cywilizacyjna.)
Natomiast normy etyczne i normy prawne określają sposoby realizacji tych celów (nakazane, lub zakazane). Różnica między normami etycznymi i prawnymi polega na tym, że normy etyczne są przestrzegane dobrowolnie i nie mają charakteru roszczeniowego, tzn. obowiązkom jednych podmiotów nie odpowiadają roszczenia innych. Normy prawne mają charakter roszczeniowy.

Niezależnie od przedstawionego wyżej podziału, Petrażycki i Piętka wskazują na normy autonomiczne – przestrzegane z własnego przekonania o ich słuszności, i normy heteronomiczne, uznawane ze wzgl. na autorytet zewnętrzny, który za nimi stoi (przykład: prawo objawione).
 

 Każdy typ cywilizacji w inny sposób formuje sumienie. 


Macierz norm:

  n. roszczeniowe n. bezroszczeniowe
n. autonomiczne prawo naturalne etyka autonomiczna
n. heteronomiczne prawo stanowione*) etyka autorytatywna
*) W obecnej nowomowie „prawo pozytywne”, „pozytywizm prawniczy”. Prawo jest arbitralnie stanowione przez uprawnione organy. Skrajnym przykładem mogą tu być ustawy norymberskie i, mimo ich wprowadzenia, uznawanie Niemiec przez ówczesną społeczność międzynarodową.


Z cywilizacyjnego punktu widzenia zasadnicze znaczenie ma, zdaniem Konecznego, trójprawo:
rodzinne, majątkowe i spadkowe.
 
Prawo rodzinne określa formę rodziny w danym społeczeństwie. Tradycyjnie można tu wyróżnić następujące formy:
 • monogamię (lub „półmonogamię”, jeśli uwzględnić rozwody);
 • poligamię [lub…, jeśli uwzględnić rozwody - MT];
 • poliandrię;
 • oraz można wspomnieć o współcześnie implementowanych, inspirowanych ideologicznie formach (nieznaczących jednak z punktu widzenia reprodukcji populacji).

Prawo majątkowe. Przede wszystkim, czy uznawana jest własność osobista, czy wszystkie rzeczy są własnością państwa lub kolektywu społecznego. Np. w cywilizacji turańskiej właścicielem wszystkiego, także mienia poddanych, był władca. Stąd oprycznina (zachówek) - nadania carskiej ziemi bojarom, brak poszanowania dla własności, a także forma własności we współczesnej Polsce: dzierżawa wieczysta. Turańszczyzna ma korzenie w obozie Piłsudskiego.

Prawo spadkowe określa sposób dziedziczenia własności: czy przechodzi ona na dzieci, czy na rzecz państwa lub innego zrzeszenia, np. rodu. Zachodzi ścisła zależność formy rodziny i własności. Rodzina monogamiczna łączy się z własnością prywatną i wymaga dziedziczenia majątku rodziców przez dzieci. W przeciwnym wypadku następuje naruszenie nie tylko rodziny, ale i własności (rozbijanie rodziny monogamicznej prowadzi do kolektywnej własności).

Dygresje i wątki poboczne:

Dwa stereotypy używane przez agenturę niemiecką:
 
-= żydokomuna =-
 
-= ruscy =-
 
Okres PRL-u to dwuwładza rządów: miejscowego i londyńskiego.

Żołnierze wyklęci: zarówno rząd londyński, jak i nie uznający go zarząd NSZ mieli zgodne stanowisko: należy „wyprowadzić ludzi z lasu” i budować Polskę.

Psychologia społeczeństwa była taka, że do powojennych reform wcale nie trzeba było go przymuszać.

W Chinach ma obecnie miejsce załamanie charakterystycznego dla tamtejszej cywilizacji odseparowania prawa (państwowego) od etyki (dominującej w życiu prywatnym).
Przed wojną rozparcelowano więcej ziemi, niż w PRL (część trzymano dla PGR-ów).

Synowie przedwojennych ziemian mieli często lewicowe przekonania.

System rynkowy nie sprzyjał naszemu ziemiaństwu i arystokracji, bardziej popłacał przemysł (np. spożywczy).

Przedwojenny rozłam w zaczynającym zagrażać piłsudczykom ONRze był robotą agentury. Obóz koncentracyjny w Berezie został na konferencji prasowej w londynie przedstawiony jako narzędzie walki z antysemityzmem.
 

3741 odsłon średnio 5 (2 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Doc. Kossecki: nauka porównawcza o cywilizacjach (4) 
Christophoros Scholastikos, 2013.05.14 o 17:01
Ojoj. Trzeba będzie drugi raz ..
Pzdr
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Doc. Kossecki: nauka porównawcza o cywilizacjach (4) 
Piotr Świtecki, 2013.05.15 o 00:06
Nawet kolorki nie pomogły?.. ;-(
Pozdrawiam!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Doc. Kossecki: nauka porównawcza o cywilizacjach (4) 
Christophoros Scholastikos, 2013.05.15 o 11:25
Może gdybym sam pokolorował (drwala)..
No nic, czasem górę trzeba zdobywać dwa razy.
Pzdr
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
linki, cytaty, nowiny
najwyżej oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑