słowa kluczowe: Hitler, Stalin, Wielka Brytania, ZSRR, falsyfikacja ideologizmu, falsyfikacja ideologizmów, historia.
Historia2013.02.12 08:19 09:19

Notatki z seminarium doc. Kosseckiego

 

29 I 2013 r. (cz. 2 z 2)

 
Teorie jednostronne - ideologizmy - ich falsyfikacja (ciąg dalszy i zakończenie).
 
1935 remilitaryzacja Niemiec, ustawy norymberskie.
1936 przyjazd Lloyd George’a do Niemiec.
Po powrocie pisze w prasie brytyjskiej peany na cześć Hitlera, neguje niemiecki imperializm.
Hitler również zamieszczał w przemówieniach pokojowe treści. Imperialne interesy wymagały, by tak mówić.
Zatem: wielkie demokracje anglosaskie współpracują z systemem narodowosocjalistycznym. Doc. Kossecki: „Włóżmy między bajki naiwność polityków… Naszych z tego wyłączam.

W II wydaniu „Cybernetyki społecznej” przedostatni rozdział zawiera analizę pokazującą, że dla USA głównym rywalem była Wielka Brytania. Licząc na jej osłabienie, Stany Zjednoczone „futrowały” Hitlera. Chodziło o demontaż imperium brytyjskiego. (Jeden z seminarzystów zastanawia się, czy Lloyd George nie był parę lat później zaskoczony bombami spadającymi na Londyn? Zdaniem pana profesora nie. Wszystko było wyliczone. Anglicy, coraz mniej znaczący w procesach sterowania międzynarodowego liczyli, że Hitler wypowie wojnę USA.)

Hitler był dyletantem strategicznym. Nie umiał dokonywać odpowiednich obliczeń. Wypowiedzenie wojny USA było błędem. Natomiast mocarstwa anglosaskie miały na czele fachowców.
Ideologie to opium dla ludu; są siłą tylko wtedy, gdy opanowują masy, natomiast szefowie państw nie mogą ulegać ideologizmowi. Hitler w końcu uległ. Stalin nie.

Anglicy wzmacniali Hitlera przede wszystkim przeciw USA, ale także przeciw Rosji. Pod tym drugim względem polityka brytyjska była sukcesem. Żołnierz niemiecki i rosyjski stanęli bagnet w bagnet.
Również udzielenie Polsce gwarancji było elementem tego planu. Stanowisko Polski było sprawą kluczową (nie zdajemy sobie sprawy, jak wielką rolę odgrywała i nadal odgrywa Polska).

Podstawowy problem ideologiczno-psychologiczny: stanowisko szeroko rozumianego obozu Dmowskiego jest konsekwentnie antyniemieckie. Na podst. kalkulacji rozumieli, że między Polską i Niemcami zachodzi podstawowa różnica interesów. Następuje wysyp adresowanych do narodowców wydawnictw, pokazujących jako główne zagrożenie Żydów, nie Prusy, a Hitlera jako dystansującego się (lata 30).
Przed I wojną światową obóz narodowy nie był antysemicki, ludność żydowska głosowała na narodowców; punkt zwrotny to rok 1912, kiedy Dmowski ogłosił bojkot handlu żydowskiego - nie z niechęci rasowej ani powodów ideologicznych, ale geopolitycznych: ludność żydowska była ze wzgl. na dyskryminację nastawiona antycarsko i stanowiła mentalnie i operacyjnie kanał wpływów państw centralnych; tymczasem Dmowski opowiedział się po stronie rosyjskiej.
Ludzi o orientacji narodowej przesterowywano z antyniemieckości na antysemityzm. „Hitler nie jest Prusakiem” itp. Zdaniem p. docenta stały za tym służby specjalne III Rzeszy.
Endecy jako główne niebezpieczeństwo postrzegali Niemcy, ale tuż przed wojną wahali się między ideologizmem antykomunistycznym a pragmatyzmem antyniemieckim. (Profesor Wieczorkiewicz analizował możliwości pokonania Sojuzu, gdyby Polska przystąpiła do paktu antykominternowskiego oraz była przygotowana do warunków frontu wschodniego.) Ribbentrop był w Warszawie, ale Beck i Mościcki odrzucili ofertę przystąpienia do paktu.
Piłsudski w 1933 zaoferował Anglii i Francji wspólne odsunięcie Hitlera od władzy. W 1934 zostaje podpisane akt nieagresji z Niemcami (z ZSRR podpisano już w 1932). Do 1938 r. trwal okres kokietowania Polski przez III Rzeszę. Studium karykatury: widać do 1934 roku negatywny stereotyp, potem do 1938 pozytywny i w 1939 znowu negatywny.
Japonia, motywowana ideologicznie, stanęła przeciw Rosji.

W 1934 roku ukraińscy nacjonaliści dokonali w Warszawie udanego zamachu na Bronisława Pierackiego. Bandera był wówczas w Rzeszy; Polska wydała międzynarodowy list gończy - i Niemcy aresztowały Banderę, nawet niemiecki wywiad go nie uchronił. Gest najwyższej klasy ze strony Niemiec.

Ostatnia caryca-Rosjanka to żona Piotra Wielkiego, z domu Łopuchin; później z zagranicy, w większości Niemki. Stanowiska administracji rosyjskiej w Polsce - prawie same niemieckie nazwiska. Generałowie rosyjscy, wierni carowi, duchową ojczyznę widzieli w Niemczech. Ale: internacjonalizm arystokratyczny, wierność tronowi, któremu się służy.

„Biali” emigranci rosyjscy rozpowszechniali w Niemczech „Protokoły Mędrców Syjonu”. Zaszczepili tam przekonanie o winie Żydów za przegranie wojny. Hitler był „Protokołami” zafascynowany.

W „Protokołach” są opisane znane i ogólnie stosowane mechanizmy władzy.

Żydzi-bolszewicy traktowali komunizm poważnie, ideologicznie. „Towarzysz Jewriej” to była oficjalna nomenklatura („Żyd” miał negatywne konotacje). Następnie Stalin pozbywał się ich, przyjmując dawnych urzędników carskich. Polacy byli na drugim miejscu w „wierchuszce” radzieckiego aparatu.
W 1920 roku znaleziono listy proskrypcyjne zawierające około 50 tys. nazwisk elity polskiej.

Nie ideologia zadecydowała, ale geopolityka.

Pięciolatki Stalina - forsowna (techno)industrializacja. Handlowali z nim zarówno Armand Hammer (Żyd z USA; nawet jeszcze za Breżniewa miał interesy w ZSRR), jak i Henry Ford (było nie było, autor książki „Międzynarodowy Żyd”).

Kapitalistyczne USA i Wielka Brytania, sprzymierzone z ZSRR: niezgodność ideologiczna. Obliczenia pokazują, że sam Sojuz byłby za słaby.
Podobnie w 1956 roku nie było interwencji w Polsce - Chiny komunistyczne były przeciwne interwencji w wewnętrzne sprawy Polski, a z kolei Moskwa nie chciała dopuścić do politycznego konfliktu z Chinami (potrzebny był wizerunek monolitycznego obozu komunistycznego).
1969: Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego kontra Komunistyczna Partia Chin: Nad Ussuri krwawe walki, między krajami komunistycznymi, zatem o tej samej wiodącej ideologii. Z powodów geopolitycznych (w ostatnim rozdziale „Metacybernetyki” znajdują się popierające tę tezę wyliczenia).

Na zakończenie seminarium pan docent poprosił o wyłączenie urządzeń rejestrujących i krótko uzupełnił swoją wcześniejszą wypowiedź dotyczącą programu Ligi Narodowo-Demokratycznej. 
 
Zastrzeżenie: nieuzasadnione użycie będzie na własną odpowiedzialność. Uzasadnione też. Kopytko! 

2671 odsłon średnio 5 (2 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Paweł Tonderski, 2013.02.12 o 11:27
A jak się mają wywody dr Kosseckiego do tego, że na niemieckich listach prospekcyjnych, w jakiś 70-80 % znaleźli się polscy narodowcy - nacjonaliści, działacze polityczni SN i innych organizacji należących do ówczesnego polskiego ruchu narodowego, nawet ci, którzy byli przychylni Niemcom i brali pod swoją uwagę wejście z nimi w koalicję antykomunistyczno - bolszewicko - żydowską? Działacze NOR-u zostali rozstrzelani przez Niemców w Palmirach, żeby długo nie szukać.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Piotr Świtecki, 2013.02.12 o 11:27
Hm? O ile rozumiem, to wyglądają na zgodne.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Paweł Tonderski, 2013.02.12 o 11:29
A to?

punkt zwrotny to rok 1912, kiedy Dmowski ogłosił bojkot handlu żydowskiego - nie z niechęci rasowej ani powodów ideologicznych, ale geopolitycznych: ludność żydowska była ze wzgl. na dyskryminację nastawiona antycarsko i stanowiła mentalnie i operacyjnie kanał wpływów państw centralnych; tymczasem Dmowski opowiedział się po stronie rosyjskiej.
Ludzi o orientacji narodowej przesterowywano z antyniemieckości na antysemityzm. „Hitler nie jest Prusakiem” itp. Zdaniem p. docenta stały za tym służby specjalne III Rzeszy.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Piotr Świtecki, 2013.02.12 o 11:45
Pawle, nie rozumiem. Gdzie widzisz sprzeczność?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Paweł Tonderski, 2013.02.12 o 11:59
W tym, że to wszystko w Polsce wykreowały służby specjalne III Rzeszy. To mnie przeszkadza.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Piotr Świtecki, 2013.02.12 o 12:47
Ehh, no jakiś mam paraliż, nadal ni w ząb nie rozumiem :(
Czyli co tu się nie zgadza?..

(Przecież nie "wszystko" wykreowały służby III Rzeszy, choćby dlatego, że "wszystkim" sterują żŻydzi ;-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Paweł Tonderski, 2013.02.12 o 12:52
No pewnie, że nie.

Tylko, że dr Kossecki twierdzi, że przedwojenny ruch narodowy był manipulowany przez służby wywiadowcze III Rzeszy, i że to one spowodowały w polskim ruchu narodowym przejście z polityki antyniemieckiej na politykę antyżydowską (główny kierunek tej polityki), a przecież moim zdaniem, na to składało się wiele czynników, to wszystko, co żydzi czynili w czasie zaborów, w czasie wojny polsko-bolszewickiej, w czasie rewolucji bolszewickiej w Rosji... I to właśnie mi się nie zgadza i mnie tak zabodło...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Piotr Świtecki, 2013.02.12 o 13:22
Może warto takie "zabodnięcia" wykorzystywać, by nie powtarzać błędów przeszłości i poza wyznawaniem kultu Wszechmocnych Żydów zostawić trochę miejsca i na inne wpływy?

Myślę, że doc. Kossecki sporo rzeczy podaje w sposób mający odpowiednio zadziałać (na odpowiednich ludzi). Nie miałbyś ochoty pochodzić na te seminaria? :-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Paweł Tonderski, 2013.02.12 o 15:36
Czasu mało a przede wszystkim u mnie krucho z pieniędzmi... :)))
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Piotr Świtecki, 2013.02.12 o 15:43
Ale przecież... Przecież to są otwarte seminaria! Zaraz dam Ci info w PW.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Christophoros Scholastikos, 2013.02.12 o 19:14
Pewnie, że czasem idź jak dasz radę :).
Zobaczycie się z Muftusem i na pewno na inne sprawy zwrócisz uwagę. Z takich Waszych późniejszych dysput to byłby spory kąsek smakowitości.
Pozdrawiam żartobliwie :)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Paweł Tonderski, 2013.02.12 o 11:43
Poza tym SN wiedziało, że musi dojść do zbrojnej konfrontacji z Niemcami Hitlera, w czasie trwania wojny zamierzali odebrać Niemcom zaraz po zakończeniu II WW ziem słowiańskich leżących w granicach III Rzeszy. Przecież SN właśnie w Niemcach Hitlera widziało największe zagrożenie dla Polski ze strony niemieckiej i stawiało w swojej polityce na równi z walką z lichwą i geszeftem żydowskim i masonerią, jednak sytuacja się zmieniła, gdy w Rosji doszli do władzy żydzi na czele z Trockistami i Bolszewikami. A ich głównym sojusznikiem militarnym i gospodarczym w Europie stały się Niemcy Hitlera, wymiana gospodarcza, handlowa i militarna tych dwóch państw... A to właśnie Piłsudski miał z Niemcami doskonałe relacje, zaproszenie do sojuszu oraz zapraszanie na EXPO, ta sielanka trwała w zasadzie do 1936 roku, co prawda Piłsudski planował prewencyjną wojnę z Niemcami, a Niemcy w tym czasie w zasadzie zablokowali Polskę w handlu z zagranicą (embargo i cła zaporowe na polskie towary), ( i to właśnie wtedy powstał plan o budowie portu w Gdyni), jednak ja uważam, że to był taki sam dym w oczy dla Polaków, jaki puszcza obecnie PiS... I tak w zależności od sytuacji raz Sanacja mówiła, że SN to agentura rosyjska a z drugiej, że to agentura niemiecka i faszystowska, popieranie Franco czy Mussoliniego, bliskie kontakty z włoskimi faszystami. Tak jak w dzisiejszej Polsce, te same metody działania stosowane są przeciwko polskim narodowcom, jak dostrzegamy coś dobrego w polityce gospodarczej prowadzonej przez Franco albo Mussoliniego, to zaraz że my faszyści, jak piszemy dobrze o Rosji to zaraz, że agentura sowieckie i bolszewicka, i tak w kółko Macieju...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Piotr Świtecki, 2013.02.12 o 11:47
Jak "odważnie" o "razwiedce" mówi pan Michalkiewicz, prawda? Ale jakoś mu nie przechodzi przez gardło, by po nitce do kłębka zrobić jeszcze jeden albo i dwa kroki...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑